EFÁS 3

1Káto máyasi mánóri háná, mi Pol, mó jóäó Krist Yesus káto yun, äotu äete äe yeti Äeyudán äaka... 2Mi ká taká nde, wuná wokuma kasi másay máte yi Njambiyá nya mi ná ñgikwa káà. A nya mi másay máte, náà mi kam ná wuná. 3Yo ná nje punja máyasi yi Njambiyá teëya ná mi yasi te yi äaã sóëyate ná mbómbu káà. Yo yasi te yi mi kátima ndana ná mbát kánjá wuná káà. 4Komá wuná ta tóló yo káà, wuná ta äáñá duwá nde, mi sima äiye to yasi te yi äaã sóëyate ná mbómbu ká kasi Krist káà. 5Mbómbu ná mbómbu, Njambiyá tïì teëye yo nyá äomó nde, äo duêkwá na. Ma ndana, a kwañma ná nje Kimó Sisiñ yïù punjá ná yo ná gbas gbas nyá äotu äe tomun äe Yesus náè äotu äe punja málápi máná. A tókuma äo háná, náà äo kel másay nyá ndi nyá nyápó. 6Ma yasi te yi äaã sóëyate káà, yo nde, yasi te yi Njambiyá äakiëye tiká Äeyudán káà, yo ndi kiya yasi te yi nyá äakiëye tiká äotu äete äe yeti Äeyudán äaka. Sendi, náè Äeyudán náè äotu äete äe yeti Äeyudán äaka, äo háná má ndi kiya yasi wátá, nda mádoku má kiya yotu mumó. Yo sendi nde, yasi te yi Njambiyá kpoma nde, a ta nyá Äeyudán, a ta nyá ndi kiya yasi te nyá äotu äete äe yeti Äeyudán äaka, káto a ma sañgwá äo äená äe Krist Yesus. Yo háná wuàla ká jayna Kimó Tom. 7Njambiyá kelma ñgikwa ná mi yïù keló nde, mi njaêki nje äá mó pelna Kimó Tom te. A kañma yo nyá mi ná nje ñguñguëyá ná yi kelá másay ká yotu mbá káà. 8Yo mi njena mumó ká njoka äotu äe Njambiyá háná. Njambiyá kelma ñgikwa te ëete ná mi nde, yo mi äáêki mó lápina Kimó Tom te nyá äotu äete äe yeti Äeyudán äaka, náà mi káè pel kpasa äuëya máyasi háná te yi ëiyá ká yi Krist káà nyá äo. Äomó ti yaka äiye to máyasi máte kumó njena na. 9Njambiyá kelma sendi ñgikwa ná mi ëete, náà mi paniyá puyá nyá äomó háná lápó nda yi nyá ta keló yïù tonjá ná yasi te yi nyá ma sóèëyukwá mbómbu ná äo káà. Njombu yaña másew másew Njambiyá te á kusuma máyasi háná kó sóëya kimó yasi te ká móy temó ná. 10A kelma ëete, náà äejaki náè äekum äan äe ëiyá ká kwey äaka nje kwaã ná nje njóñ äotu äete äe tiká temó ká yi Kumande Yesus äaka yïù duwá nó nde, ëyanó Njambiyá ná mánje äuëyate. 11Njambiyá kelma ëete äeñgwá yasi te yi nyá kikima kombile njombu yaña másew másew. A kelma yo ná nje Krist Yesus te Nyañgwá Kumande wusu. 12Siná äe Krist Yesus sañgwate. Wusá ká tikó sendi temó ká yená. Yo ëete yi wusá yakama káè lalá ndana ká káki Njambiyá ná äiäina temó kiná gwe wóã yaña na. 13Ëete tiso, yotu yun tïî táki káto mábóná máte yi mi sañgwa nó káto yun káà na. Ma mábóná máte ta kpaló kamá wuná keló nde, wuná äáêki ná máluksa. 14Yo káto te yite yi mi ká kusá máäóñ ká mbómbu Da. 15Äotu äe kandó ëyená, yite nde, äaka äe ká kwey náè äaka äe ká mánáti joàñnañgwá káto ná sañgwá wan. 16Mi ñgwáàtañgwá ëete ná Da nde, a keêl nde, Sisiñ ná kombila nyá wuná nyañgwá ëeti ká temó äeñgwá nyañgwá máluksa máná. 17Mi ñgwáàtañgwá sendi nde, Krist ëïîy ká móy mátemó mun káè nó mbómbu, káto wuná ká tikó temó ká yená. Mi ñgwáàtañgwá sendi ëete, náà mákwaëya máte yi wuná kwaëya tandá yun káà lo mágata, náà yo äá ná ñgbik nda tuã te yi mákol máte äá jelnate. 18Ëete, wuàná äomó háná äe wokuna ndi ná Njambiyá äaka ta äá ná ëeti te yi duwá nde, mákwaëya máte yi Krist nó káà gba nyañgwáte äuëyate, njaènjó móy te náè sáwó te náè ëimó te äuã ëóã te kiná njena na. 19Mi ñgwáàtañgwá ëete, náà wuná duwá ná mákwaëya má Krist yi kwañma ëyanó háná, náà mátemó mun tondu ná äuëya máyasi má Njambiyá háná káè nó mbómbu nda yi nyá äá tondunate ná äuëya máyasi háná kumó njena káà. 20Ma Njambiyá yakama keló máyasi háná lañsa yiká yi wusá diyá nyá náè yi wusá taká taka káà ná nje ñguñguëyá ná yi kelá másay ká temó su káà. 21Siná njóñ äotu háná äe tiká temó ká yi Krist Yesus äaka soêmbila nyá, káto siná äe Krist Yesus sañgwate. Wusá keêl ëete yaka ná máñgimó háná kumó kpo ná kpo, amán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\