ÄEHEBERE 11

1Tikina temó ká yi Njambiyá, yo komá mumó äá ná äiäina temó nde, máyasi máte yi nyá tiká temó káte káà ta kelna gbate. Yo sendi komá mumó jayá gbate nde, máyasi máte yi nyá yeti ká äáñá ná misi káà káte gbate. 2Yo tikina temó te yi äaña äotu äete äe joñnama mbómbu äaã nó káà kelá nde, Njambiyá jaêya äo. 3Yo ná nje tikina temó yi wusá kombile duwá nde, Njambiyá kusuma mbokó ná lápi te yi punduma ká numbu ná káà. Yite nde, máyasi máte yi wusá äáñá muka káà ti wuàla ká máyasi máte yi wusá äáñá káà na. 4Yo tikina temó te yi Abál äaã nó káà kelá nde, a nyáêki Njambiyá kpasa sadaka lañsa yi Kayin. Yo yite kelá nde, Njambiyá ná ñguru wená páêsi nde, Abál má ná ñgbeñ ká mbómbu wená, jayá ná sadaka ná. Abál ma kïùki gwe, ko ëete, tikina temó te yi nyá tikima ká yi Njambiyá káà ká keló nde, a láêpinañgwá nyá wusá kumó ndi muka. 5Yo tikina temó te yi Enók äaã nó káà kelá nde, Njambiyá äoêñ nyá ná joñ kánjá ëyoäó, ma nyá nje sañgwa ná sóñ. Äomó sañma nyá kiná doló na, káto Njambiyá äoñma nyá. Mákana má Njambiyá ká lápó nde, piñó te yi Njambiyá tïì pa äuã nyá ná joñ kánjá ëyoäó, Njambiyá äaã ná másosa ná nyá. 6Ma ñgá mumó ti tiká temó ká yi Njambiyá na, ko Njambiyá tïù äá ná másosa ná nyá na. Yo nde, mó te á káè ká yi Njambiyá kó jaêya nde, Njambiyá káte gbate, a jaêya sendi nde, Njambiyá nyáêki kimó máyasi nyá äotu äete äe gósá nyá äaka. 7Yo tikina temó te yi Nóy äaã nó ká yi Njambiyá káà kelá nde, a saêki nyañgwá kuka yïù joñgwá ná äotu äe tuã ëyená. Njambiyá kombila lápó máyasi máte yi ta kwañna káà nyá nyá piñó te yi nyá tïì pa äáñá yo äáña ná misi máná na. A jásima Njambiyá wokó mán ná, sa nyañgwá kuka. Yasi te yi nyá kelma káà teàëya nde, mákele má äotu äete äari äaã äeyate. Tikina temó te yi Nóy tikima ëete ká yi Njambiyá káà kelma nde, Njambiyá äáêña nyá nde ñgbeñ mumó. 8Yo káto Abaraham tikima temó ká yi Njambiyá, yori yi nyá wokuma jeäan ná, támá kwaã káè ká mánáti máte yi Njambiyá kpoma nde, a ta nyá nyá káà. A támma kwaã kiná duwá mbáy te yi nyá káè káte káà na. 9Yo tikina temó te yi nyá äaã nó káà kelá nde, a káên káè ëiyó ká mánáti máte yi Njambiyá kpoma nyá nyá káà, ko nde, a äaã jáñgwá. A ëikima joñna ká mátuã máte yi äo kelá ná to málambó káà. Isak äená Yakóp joñnama ká kiya kwaló mátuã máte sendi. Njambiyá kpoma mánáti máte nyá äo sendi. 10Abaraham joñnama ká mátuã málambó máte yite yïù laëye nde, a nyïîña ká ëya te yi mákol mátuã äá jelnate káà. Yo Njambiyá gba ëyanó te yi sumó yo. Yo sendi nyá ná ñguru wená sumá sendi yo. 11Yo káto Sara tikima temó ká yi Njambiyá, á Njambiyá nyá nyá ëeti te yi ja yïù kusó ná kandó, ko äákó nde, a sima jombá. Yo kelnama ëete, káto a äaã ná äiäina temó nde, Njambiyá te á kpoma máyasi máte kó ta tonjá yo. 12Ëete, nyañgwá kandó njaã jaëyá wulá ndi ká njombu mbam wátá á má ëiyó laëye ndi ná sóñ kó. Äuyó äotu äe kandó te nda äesisóã äete äe ëiyá ká ëyoäó äaka, äuyó yan nda másáy má mañ, äo ti yaka tóló äuyó yan na. 13Äotu äaka háná tikima temó ká yi Njambiyá gwe nó. Ká máyasi háná te yi Njambiyá kpoma nyá äo káà, äo sambila misi äáñá ndi yo äáña ná nañ, pápiëye äó kánjá, yasi wátá, äo tïì nje äá ná máyasi máte na. Äo jayma lápó nde, äo äejáñgwá, äo äeakwañkwañgó ká mánáti maka. 14Äotu äete äe lápá ëete äaka ká kombile teëye nde, äo ká nyá sosu yïù kumó ká ëya te yan. 15Ma äo maà gwaki wombolo ëya te yi äo wulma káte káà, ma äo yókwaã ná kókó káè mate. 16Yo nde, ëya te yi äo nya sosu yïù kumó ndana káte kó laàñ äá kimóte ná bosa te yóru. Yókó yi äo lápá nó kó pálá ëyoäó. Ëete, Njambiyá yeti ká gwe njón nde, äo jeàäañgwá nyá nde Njambiyá wan na, káto a sima kombile ëya tiká äo. 17Yo tikina temó te yi Abaraham äaã nó káà kelá nde, a äoêñ mónó wená Isak nyá ná sadaka nyá Njambiyá ká ñgimó te yi Njambiyá lápima nde, a keêl ëete káà. Njambiyá láàpi ëete yïù äoäá ná nyá. Yo kikó mónó wená yi nyá nya Njambiyá ná sadaka ru. A kelma ëete, ko äákó nde, Njambiyá kpoma yiña yasi nyá nyá 18lápó nde: 'Ñgbak ñgbak äenday äó, yo äaka äe ta wulá ká mákiyó má Isak.' 19Abaraham ëikima lápó ká móy temó ná nde, Njambiyá ná ëeti ko yïù womiyá mumó soñá ká njoka äemuñ. Yori yi Njambiyá yókiëya ná mónó wená nyá nyá káà. Yo ká teëye wusá yiña yasi te yi ta kwañna káà. 20Yo tikina temó te yi Isak äaã nó káà kelá nde, a nyáêki Yakóp äená Eso mákombila ká máyasi máte yi ta kwañna ká joñgwá ëyan ká mátu máte yi nje mbómbu káà. 21Yo tikina temó te yi Yakóp äaã nó káà kelá nde, ká ñgimó te yi nyá ta äá ká gwe káà, a nyáêki äónó äe Yosáp háná mákombila, kwaã jákima toñgolo ná kanó Njambiyá. 22Yo tikina temó te yi Yosáp äaã nó káà kelá nde, ká joñgwá ëyená ma si wuta ná siynate, a láêpi nyá Äónó äe kandó Isarayál nde, äo ta ëuwá ká Ejipt, lápó sendi yasi te yi äo yaêkañgwá keló ná máyesó máná komá äo ta kwaã káà. 23Yo tikina temó te yi sañgwá ná Móyisi äená nyañgwá äaã nó káà kelá nde, ká äo ma ja nyá, äo sóêëyukwá nyá ká tuã ká máñgwándá yitati kiná kambó mboñga te yi kumande nya káà na. Äo kelma ëete, káto mónósiká äaã ná nyóñó. 24Yo tikina temó te yi Móyisi äaã nó káà kelá nde, komá nyá ma si ëókó äá mumó káà, a sáêña nde, äomó tïî jeäañgwá nyá nde mónó te á ñgóndu Farawóñ na. 25A lañma äáñá kimóte nde, a saêñgwañgwá ná mábóná äená äotu äe Njambiyá, lañsa nde, a káên mbómbu joñna ká nyám nyám joñgwá, keló äeya yasi ká mónó mátu máte yi mumó kwañëye ká mánáti maka káà. 26A äáñma nde, ñgá nyá sañgwa ná wuñgwa káto Krist, yite gba mbári yasi äuëyate lañsa kpasa mákusuku máte yi ëiyá ká Ejipt káà, káto a sambila misi kánjá lóndunate yïù äáñá ná sol te yi Njambiyá ta nyá nyá káà. 27Yo tikina temó te yi nyá äaã nó káà kelá nde, a táêma ëuwá ká Ejipt, yeti káto a gwaã wóã nyañgwá ñgambi kumande na. A pásima ëete, äiye ná äó ëeká nda a äaã ká äáñá Njambiyá te yi äomó ti äáàña kó. 28Yo sendi tikina temó te yi nyá äaã nó ëete káà kelá nde, a láêpi nyá äotu äe Isarayál nde, äo woêku äónó äesam yïù keló ná wátá jesó nde Paska. Yo tikina temó te yi nyá äaã nó káà kelá nde, a láêpi nyá äo nde, äo äoêñ mákiyó má äónó äesam äete nyanje ká mánumáy man, kambó jaki Njambiyá te á ta nje wo äetomba móy ká mánáti má Ejipt äaka má nje wo sendi äotu äe Isarayál. 29Yo tikina temó te yi äotu äe Isarayál äaã nó ká yi Njambiyá káà kelá nde, äo saêäikwá Tena mañ ná mákol nda yi mumó kándá nó ká kutu kutu mánáti káà. Ma ká äotu äe Ejipt ma äoäá kwaã sendi ëete káà, á ëuku si mámiyá äo. 30Yo tikina temó te yi äotu äe Isarayál äaã nó káà kelá nde, nyañgwá ndoko te yi linja Yeriko káà gbuêñgulañgwá. Äo ëikima kándó linje yo ká máyesó yitan jó yiäa. 31Yo tikina temó te yi Rahab te nya máwanja äaã nó káà kelá nde, äo tïî woku nyá ká yi äo woma ná äotu äete äe tïì tiká temó ká yi Njambiyá äaka na. A tïì sómbá sóñ na, káto a äoñma äotu äete äe pótama nje äáñá tári ëya äaka ná tá. 32Mi ta káè mbómbu lápó ná ñge? Ñgá mi lápá ndana nde, mi ta pa sambile misi kánjá njimá yïù lápó kasi Jedeyóñ náè Barak náè Samsón náè Jáfte náè Davit náè Samiyál nje äuã äotu äe punja málápi má Njambiyá, yite ñgimó ta siyó. 33Tikina temó te yi äotu äete äaã nó ká yi Njambiyá káà kelma nde, äo loêñ ëyambi ná yiña mákandó lañsa äo. Yo kelma nde, äo naêm äomó, keló máyasi ná ñgbeñ, keló sendi nde, äo äáêki ná máyasi máte yi Njambiyá kpoma nyá äo káà. Tikina temó te yi äo äaã nó káà kelma sendi nde, äo ëïîäi numbu äedila. 34Yo kelma nde, äo gweêsikwá joñjoñ nyan ëitá, diyó ká numbu mákafa. Yo yo kelá nde, ká mbáy te yi äo äaã tákinate äo kpaêl nje äá ná ëeti, äo äáêki äeñgañ ëyambi ká misi má ëyambi potó njóñ máëyambi máte yi äetombó äe ëikima nje luã ëyambi ná äo äaka. 35Tikina temó te yi äaña äomari äaã nó káà kelma nde, Njambiyá woêmkwá äomó äan äe si gwe äaka nyá äo. Ma ñgá äá äaña äotu äete äe ëikima tikó temó ká yi Njambiyá äaka, äo teàëya äo äeya ëetina mábóná. Ma ná nde, äo sáêña tikina temó te yi äo tikima ká yi Njambiyá káà, náà äo soñ äó ná äo, äo kpalma jayá sóñ, náà Njambiyá womiyá äo wátá yesó, náà äo äá ná kpasa joñgwá lañsa yiká. 36Ká yi äaña, äo sañgwama ná nyáèti, njuró äo ná njambala. Äo kaã mbómbu wotó äo ná mákól má sumba nyá äo ká jóäó. 37Äo loñma äaña ná mátari wo, kilá äaña ná njiki. Äo woma äaña ná kafa. Äo äaã nda äe yambala ñgoto kiná mbáy ëiyó na. Äo ëikima láñá kotu äesam náè kotu äegbataäó, ko äo tïì äá ná gbála mónó mbulma yaña na. Äo teëya äo mábóná äuëyate keló äeya yasi ná äo. 38Äo ëikima joñna yan ká mákoñgor, ká to mákeki, ká máñguku mátari náè ká mánjámbi ká móy mánáti. Joñgwá ëyan äaã ná ñgbeñ, ëete äotu äe mánáti maka tïì yaka joñna äená äo na. 39Ma äotu äaka háná äe Njambiyá jayma äo káto tikina temó te yi äo tikima ká yená káà tïì äiye ho äáñá yasi te yi Njambiyá kpoma nyá äo káà ká ñgimó te yite na. 40Yo nde, Njambiyá sima kombile yiña kimó yasi te yi nyá ta nyá wusá káà, lañsa yiri yi äo ëikima taká káà. Ma Njambiyá tïì kwaëyá nde, äo kaênda äá ná kimó yasi te liõ wusá na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\