JAÑ 16

1"Máyasi maka yi mi lápima nyá wuná káà, mi láàpi, kambó wuná má nje ëiyó kiná tikó se temó ná mi na. 2Äo ta kiëyá wuná nde, wuná tïî nata se mámbanjó máwesiëya man wátá yesó na. Gba ñgimó ta ëyaã yi äo ta wo wuná, taká nde, yite yi äo kelá káà, äo ká kanó Njambiyá. 3Äo ta keló máyasi mánóri, káto äo tïì duwá ko Da ko mi na. 4Yo nde, mi láàpi máyasi maka nyá wuná, simande komá ñgimó te ta ëyaã káà, náà wuná nje taki duwá nde, mi ma kandá lápó nyá wuná. Yasi wátá, mi tïì lápá máyasi máte nyá wuná ká ñgimó te yi mi kandima ná teëya yun máyasi káà na, káto mi äaã ndi siná wuná. 5"Ma ndana mi ká yókwá káè pá yi Mó te á tomma mi njesá kó. Ma ko mumó wátá ná wátá ká njoka yun yeti ká diyá mbáy te yi mi káè káte káà na. 6Yasi wátá, temó yun ma tondó ná ñgambi káto lápi te yi mi lápima nyá wuná káà. 7Yo nde, yo gba gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Yo ta äá kimóte pá yun nde, mi kwaêñ, káto ñgá mi ëiyá kiná kwaã na, Mó mákamna tïù nje pá yun na. Yasi wátá, ñgá mi kwaã, mi ta tomó nyá njesá wuná. 8Ma komá nyá ta nje káà, a ta teëye äotu äe mánáti maka ná sañsañ nde, ká kasi máäeyó, mátaká man kótute. Ká kasi ñgbeñ mákele náè ká kasi pásina jósi te yi Njambiyá, mátaká man sendi kótute. 9A ta teëye äo nde, mátaká man kótute ká kasi máäeyó, káto äo yeti ká tikó temó ná mi na. 10Sendi, mátaká man kótute ká kasi ñgbeñ mákele, káto mi ká yókwá káè pá yi Da. Ëete, wuná tïù äáñá se mi na. 11A ta teëye sendi äo nde, mátaká man kótute ká kasi pásina jósi te yi Njambiyá, káto Njambiyá sima pásó jósi Kum mánáti maka. 12"Mi ndi ná äuëya máyasi máte yi mi yakama lápó nyá wuná, yasi wátá, wuná ti yaka wokó máyasi máte ndana na. 13Komá Sisiñ te á gbakasi ta nje káà, a ta teëye wuná yasi háná te yi äá gbakasi káà. Yo nde, a tïù lápina ná ëeti te yená ná ñguru wená na, yasi wátá, a ta lápó yasi háná te yi nyá wokuma ká numbu Da káà. A ta nje pelá máyasi máte yi ta kwañna káà nyá wuná. 14Yo nyá ta punjá máluksa mámbá, káto a ta äuã lápi ká numbu mbá nje pelá nyá wuná. 15Yasi háná te yi Da nó, yo yembá. Yo káto te yite yi mi lápima nde: A ta äuã lápi ká numbu mbá nje pelá nyá wuná káà. 16"Äukwaã ndi mónó ñgimó ná mbát, wuná tïù äáñá se mi na. Ëiyó ká kóñte sendi ná mbát, wuná maà nje äáñá sendi mi ná kókó." 17Ndana, á äaña äejeká äená lápá tandá yan nde: "'A kwaàëyikwá lápó ná ñge nyá wusá? Yiña nde: 'Äukwaã ndi mónó ñgimó ná mbát, wuná tïù äáñá se mi na. Ëiyó ká kóñte sendi ná mbát, wuná maà nje äáñá sendi mi ná kókó,' yiña sendi nde: 'Káto mi ká yókwá káè pá yi Da,' a kwaàëyikwá lápó ná ñge nyá wusá?" 18Á äo káè mbómbu lápó nde: "Yiña nde: 'Äukwaã ndi mónó ñgimó ná mbát,' to lápi te yi nyá lápá ëete káà ná ñge? Wusá yeti ká äiye su to te na." 19Yesus duwaã nde, äo kwaëya diyá nyá yiña yasi. Á nyá lápá nyá äo nde: "Wuná ká diyna tandá yun ká lápi te yi mi lápima nde: 'Äukwaã ndi mónó ñgimó ná mbát, wuná tïù äáñá se mi, ëiyó ká kóñte sendi ná mbát, wuná maà nje äáñá sendi mi ná kókó káà.' 'Wuná dïùynañgwá káto te yite? 20Ma gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Wuná ta leló gbate jaäa, äotu äe mánáti maka ta äá ná másosa. Wuná ta kpaló äá ná ñgambi, yasi wátá, ñgambi yun ta nje yeñsa äá másosa. 21Ká ñgimó te yi nyari ká wa ná miõ káà, temó ná ëeká ná haäuäu, káto ñgimó mábóná máte yená ëyañma. Yasi wátá, ñgá nyá si punjá mónósiká ká puyá, a yeti ká taká se mábóná máte yite na, káto másosa máte yi nyá má nó káà, káto a jama mumó njesá ká mánáti. 22Wuná sendi ndana ëete, mátemó mun ná ñgambi. Ndi nde, mi ta äasiëye äáñá wuná ná kókó, komáte, wuná ta äá ná másosa. Kiná mumó wátá ná wátá ta soñá másosa máte ká temó yun na. 23Komá yesó te ta ëyaã káà, wuná tïù diyá mi mádiyan na. Gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Ñgá wuná diyá Da yiña yasi ná ëinó ëyembá, a ta nyá wuná yo. 24Kumó ndana wuná tïì pa diyá yiña yaña ná ëinó ëyembá na. Wuná dïîya, ná ta äá ná ya te. Ëete, másosa máte yi wuná äá nó káà ta tondó temó yun ná ñgbáñ. 25"Mi lápima máyasi máte nyá wuná ná nje mákanó. Ñgimó ká nje, ñgimó te yi mi tïù lápina se nyá wuná ná nje mákanó na. Yasi wátá, mi ta kombile lápó kasi Da ná gbas gbas nyá wuná. 26Komá yesó te ta ëyaã káà, wuná ta diyá Da yasi ná ëinó ëyembá. Mi yeti ká lápó nyá wuná nde, mi ta diyá Da yiña yaña ká numbu yun na. 27Yo nde, Da ná ñguru wená ká kwaëyá wuná, káto wuná kwaëya mi tikó temó nde, mi wuàla ká yi Njambiyá nje nó. 28Mi wuàla ká yi Da nje nó ká mánáti maka. Ma ndana mi ká ëuwá káè mánáti maka yókwá káè pá yi Da." 29Á äejeká äená nje lápó nyá nyá nde: "Äáña, ndana wá ká lápina ná gbas gbas kiná lápina se ná nje mákanó na. 30Ndana wusá duwaã nde, wá ká duwá máyasi háná. Wá ká kandá si duwá yasi te yi mumó ká kwaëyá diyá wá kiná nde, wátá mumó paêñ pa diyá wá yiña mádiyan na. Ëete, wusá ká tikó temó nde, wá wuàla ká yi Njambiyá nje nó." 31Á nyá yeñsa nyá äo nde: "'Yo ndana yi wuná nje tikó temó ná mi yáy? 32Ná äáêña, ñgimó ká nje, yo ma ëyaã, ñgimó te yi wuná ta wanja wátá wátá, mumó háná ká tóká nje tuã ëyená tikó mi nyápó. Ko äákó ëete, mi yeti nyápó na, káto Da pá mi. 33Mi láàpi máyasi maka háná nyá wuná, náà wuná äá ná tá, káto wuná má sañgwate ná mi. Wuná ta sañgwa ná mábóná ká to mánáti maka. Yasi wátá, wuná tïî kambi yaña na, káto mi ma lañsa mbá ëeti mánáti maka."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\