JAÑ 21

1Ká kóñ máyasi mánóri, á Yesus äasiëye punjá yotu nyá äejeká äená ká goñ nyañgwá mató te yi äo jeäa nde Mató te yi Tiberiyadf1 kó. Punja yotu te yi nyá punja káà kwañnama ëeká: 2Äejeká äete äaã ká mbáy wátá. Yo äaã náè Simón Piyár náè Tomasi te yi äo jeäa nde Äeadan kó äuã Nataniyál te mó Kana ká Galile äuã äónó äe Seäede nje äuã sendi äaña äejeká äená yiäa. 3Simón Piyár lápima nyá äo nde: "Mi ká káè äetá bulajama." Á äo lápá nyá nyá nde: "Siná wuná ta káè." Á äo támá pundó kwaã äendó landi. Äo kwañëya ndiñgálá tu kiná wo ko gbála mónó yaña na. 4Ká ñgimó te yi májasi nje nó ná äáy äáy káà, á Yesus ëyaã támá ká ñgindi. Yasi wátá, äo tïì duwá nde, yo nyá na. 5Ndana, á Yesus diyá äo nde: "Wuná äónó, 'wuná ná mónó yaña te yi wuná yakama ëye?" Á äo yeñsa nyá nyá nde: "Ko na." 6Á nyá lápá nyá äo nde: "Wuná äeêta bulajama yaka ná landi puló mbam äó, wuná ta doló yaña." Ëete, á äo äetá bulajama ká ëuku. Ndana, äo tïì äá ná ëeti te yi ëalá yo na, káto äuëya äenjanjó äete yi yo kawula káà. 7Á jeká te yi Yesus ëikima kwaëyá äuëyate kó lápá nyá Piyár nde: "Yo Nyañgwá Kumande." Ká Simón Piyár ma wokó ëete káà, á nyá tóká lambó ná láñá, káto a tïì äá ná lambó ká yotu na. Á nyá kwaã äeta ká ëuku. 8Ndana, á äejeká te äari äuã landi nje nó yïù nje ëalá bulajama náè äenjanjó káte ná ñgbáñ káè nó ñgindi, káto äo tïì äá lóndunate ná ñgindi na. Lóndó te ná ñgindi yakama kumó nda máta gómay. 9Ká äo ma kumó ká ñgindi, äo äáàña njanjó náè mampa kasate ká to ëitá. Ëitá te äaã tandá máma ná nyáñ nyáñ. 10Á Yesus lápá nyá äo nde: "Wuná äoêñ äaña äenjanjó äete yi wuná woma ndana káà nje nó." 11Á Simón Piyár äendá landi káè ëalá bulajama káè nó ñgindi. Nyañgwá äenjanjó gómay jó kamótan jó yitati äaã káte ná ñgbáñ, ko ëete, bulajama tïì nyaliyá na. 12Á Yesus lápá nyá äo nde: "Wuná njaêki ëyena." Ko mumó wátá ná wátá ká njoka äejeká tïì äoäá diyá nyá nde: 'Wá äa nda?' Ko mumó tïì diyá ëete na, káto äo duwaã nde, yo Nyañgwá Kumande. 13Ndana, á Yesus káè tóká mampa kañá nyá äo, keló sendi ëete ná njanjó. 14Yo äaã máñga yitatite yi nyá punjá ná yotu nyá äejeká äená ká kóñ womiya ná káà. 15Ká äo ma si ëyena káà, á Yesus diyá Simón Piyár nde: "Simón te mónó Jañ, wá ká kwaëyá mi gbate kwaã yi äaka kwaëyá ná mi káà?" Á nyá yeñsa nyá nyá nde: "IÕ, Nyañgwá Kumande. Wá duwaã nde, mi ká kwaëyá wá." Á nyá lápá nyá nyá nde: "Daló äónó äesam äembá." 16Á Yesus äasiëye diyá nyá ká máñga yiäate nde: "Simón te mónó Jañ, wá ká kwaëyá mi gbate?" Á nyá yeñsa nyá nyá nde: "IÕ, Nyañgwá Kumande. Gba wá duwaã nde, mi ká kwaëyá wá." Á nyá lápá nyá nyá nde: "Äakiëya äónó äesam äembá." 17Ká máñga yitatite, á Yesus diyá nyá nde: "Simón te mónó Jañ, wá ká kwaëyá mi?" Á yo kwaëye temó Piyár, káto a diyma nyá kumó máñga yitati nde: 'Wá ká kwaëyá mi?' Á Piyár lápá nyá nyá nde: "Nyañgwá Kumande, gba wá ká duwá máyasi háná, wá ma duwá nde, mi ká kwaëyá wá." Á Yesus lápá nyá nyá nde: "Äakiëya äónó äesam äembá. 18Gbakasi yi mi lápá nyá wá káà: Ká ñgimó te yi wá äaã ndi gwanjó, wá ná ñguru wó ëikima nyá kanda ká jon yó, á wá ëiki káè ká mbáy háná te yi wá kwaëya káà. Ma komá wá ta si jombá káà, wá ta kañá máäó kánjá kwey, wátá mumó maà nje lánje wá kanda, káè ná wá ká mbáy te yi wá yeti ká góró na." 19Yesus láàpi yinóri yïù teëye ná kwaló sóñ te yi Piyár ta sañgwa nó yïù nyá ná Njambiyá luksa káà. Ká nyá ma si lápó ëete káà, á nyá lápá nyá Piyár nde: "Äeñgwá mi." 20Ká Piyár ma yeñsa, a äáàña jeká te á Yesus äaã ká kwaëyá äuëyate kó káè nje ká kóñ ná. Yo jeká te á ma láñgwá yotu wátá yesó kánjá puló Yesus ká mbáy máëye diyá nyá nde: 'Nyañgwá Kumande, yo nda á ta ëyañgwá wá kó?' 21Ká Piyár ma kañá misi äáñá nyá káà, á nyá lápá nyá Yesus nde: "Nyañgwá Kumande, ñgá äá yókó, ñge ta ëyaã nyá káà?" 22Á Yesus yeñsa nyá nyá nde: "Ñgá mi kwaëyá nde, a ëïîy kumó ká ñgimó te yi mi ta kala nje káà, yo äáàña wá ká ñge? Ká äá wá, äeñgwá mi." 23Á lápi yinóri nyanja ká mátó má äenjóñ äan nde: 'Jeká te tïù gwe na.' Yasi wátá, Yesus tïì lápá nyá Piyár nde: 'Jeká te tïù gwe na,' a lápima nde: 'Ñgá mi kwaëyá nde, a ëïîy kumó ká ñgimó te yi mi ta kala nje káà, yo äáàña wá ká ñge?' 24Yo jeká te ká yekiëye máyasi máte yi nyá äáñma káà. Yo nyá kátá sendi yo. Wusá ká duwá nde, máyasi máte yi nyá yekiëye káà, gbakasi. 25Yesus kelma yiña äuëya máyasi sendi. Äo maà káti máyasi mánóri háná wátá wátá, mi taàka nde, ma mbáy ta sañna ká to mbokó yïù tikó mákana máte yi äo yakama kátó káà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\