LUKAS 1

1Nyañgwá mbam Teyofil, äuëya äomó nya äó ká kátina máyasi máte yi kwañnama ká njoka wusu káà. 2Äo kátima yo äeñgwá yasi te yi äotu äete äe äáñma ná misi man wulá ká kandinate yekiëya nyá wusá káà. Äotu äete sendi njaã nje äá äotu äe lápina málápi má Njambiyá. 3Ká mi ma si gósó to te äiye kimóte wulá nda yi yo kandima nó káà, á mi sendi äáñá kimóte nde, mi káêti yo kátó ná nje te nyá wá, 4náà wá duwá nde, máyasi máte yi äo teëya wá káà ká nje gbate. 5Ká ñgimó te yi Herod äaã kumande ká mánáti má Yuda káà, yo äaã ná wátá mó nyána sadaka nyá Njambiyá, ëinó ëyená nde Sakari. A äaã ká njóñ Abiya. Nyari wená äaã ká kandó Arón. Ëinó ëyená äaã nde Elisabát. 6Äo háná yiäa äaã ná ñgbeñ ká misi má Njambiyá. Äo joñnama äakiëye mámboñga náè málápi má Baba Mbokó háná kiná mónó májósó na. 7Äo tïì äá ná mónósiká na, káto Elisabát äaã kundu, sendi, äo háná sima jombá. 8Wátá yesó Sakari äaã ká tonjá másay máná ká mbómbu Njambiyá, káto yo äaã ñgimó másay máte yi njóñ te yená. 9A kelma ëete nda yi äotu äe nyána sadaka nyá Njambiyá ëikima keló ná másay man káà. Ká ñgimó te yite, á äo kelá tay ká mbómbu Njambiyá. Á tay teëye nde, Sakari nyïîña mbanjó Baba Mbokó káè loëyá máyasi máte yi ná kimó mátul káà. 10Nyañgwá ñgil äomó äaã ká ñgwáta ná Njambiyá ká sáã ká ñgimó loëya máyasi máte yi äaã ná kimó mátul káà. 11Ndana káà, á wátá jaki Baba Mbokó pundá ká mbómbu Sakari. A äaã ká tári ká pay mbam äó ká mbáy te yi äo ëiki loëyá máyasi máte yi ná kimó mátul káà. 12Ká Sakari ma äáñá jaki Njambiyá káà, á ëyanó ëyená ëimbiyá, á nyá gwe wóã äuëyate. 13Á jaki Njambiyá lápá nyá nyá nde: "Sakari, wá tïî gwaki wóã na, káto Njambiyá jayma máñgwáta mó. Nyari wó Elisabát ta ja mónó mbam. Wá ta lo nyá nde Jañ. 14Wá ta äá ná nyañgwá másosa káto ná. Sendi, äuëya äomó ta sosa komá nyá ta jaëyá káà, 15káto a ta äá nyañgwáte ká misi má Baba Mbokó. A tïù ëye mánjam ho nyanna mánjam na. A ta äá tondunate ná Kimó Sisiñ kandá ká móy nyañgwá. 16A ta yókiëye äotu äe kandó Isarayál äuëyate njesá ká yasi Baba Mbokó te Njambiyá wan. 17A ta kwaã mbómbu ná Nyañgwá Kumande nda mó tomun Njambiyá ná sisiñ náè ëeti nda Eli. A ta yeñsa mátemó má äesañgwá ná äónó nde, äo kwaêëyikwá äónó äan. A ta keló nde, äotu äe mbandó äáêki ná ëyanó nda ñgbeñ äomó yïù kombile ná kimó kandó tiká Baba Mbokó." 18Á Sakari lápá nyá jaki Njambiyá nde: "Mi ta keló nan yïù duwá nó nde, máyasi ta kwañna ëete? Káto mi sima jombá. Sendi, másew má nyari mbá sima äuyó." 19Á jaki Njambiyá yeñsa nyá nyá nde: "Yo mi, Gabriyál. Mi ëïùy ká mbómbu Njambiyá. Njambiyá tomá mi nde, mi njaêki lápina nyá wá, lápó kimó tom te yiká nyá wá. 20Äáña, numbu yó ta äá ëiäinate. Wá tïù tapita se na kumó ká ñgimó te yi máyasi maka ta si kelna, káto wá tïì jayá málápi mámbá na, málápi máte yi ta kelna tondó ká ñgimó te yi yo yaêkañgwá kelna káà." 21Äomó äaã ndi ká laëye Sakari. Äo äaã ká ñgbakima to te yi nyá kiká nó ëete ká móy mbanjó Njambiyá káà. 22Ká nyá ma nje pundó káà, a tïì äá ná ëeti te yi lápina nyá äo na. Á äo duwá nde, a äáñma yiña máyekambiyá ká móy mbanjó Njambiyá. A ëikima pápiëye máäó numbu kóäó yïù lápina nó nyá äo. 23Ká mátu másay máte yená ma siyó káà, á nyá támá ëuwá káè ëya ëyená. 24Mónó mátu kwañma ká kóñte, á nyari wená Elisabát äuã móy. Á nyá sóma nó ñgwándá yitan. A ëikima lápó nde: 25'Baba Mbokó kelma nyañgwá ñgikwa ná mi. A kañma misi äáñá ná mi yïù soñá ná wuñgwa ká yotu mbá ká misi má äomó.' 26Ká móy Elisabát ma kumó ñgwándá yitan jó wátá káà, á Njambiyá tomá jaki wená Gabriyál kánjá ká Galile ká wátá ëya nde Nasarát, 27ká yi wátá äindi ñgóndu nde Mariya. Yo äaã kponate nde, a ta keló gwaki äená wátá mbam nde Yosáp ká kandó Davit. 28Jaki Njambiyá nyiñma tuã Mariya doló nyá lápó nyá nyá nde: "Mi ká nyánó wá, Baba Mbokó ká yó! A teëya wá nyañgwá ñgikwa ná." 29Ká Mariya ma wokó ëete káà, á ëyanó ëyená ëimbiyá, á nyá gwe wóã äuëyate. Á nyá diyá ká móy temó ná nde: 'To mányán máte yiká láàpi ná ñge?' 30Á jaki Njambiyá lápá nyá nyá nde: "Mariya, wá tïî gwaki wóã na, káto Njambiyá teëya nyañgwá ñgikwa ná ká yó. 31Dukwá nde, wá ta äuã móy. Wá ta ja mónó mbam, wá ta lo nyá nde Yesus. 32A ta äá nyañgwáte ká misi má Njambiyá. Äo ta jeäa nyá nde Mónó Njambiyá te á kwañma máyasi háná ká kwey kó. Njambiyá te Baba Mbokó ta nyá nyá ëiyó kumande sañmbambó wená Davit. 33A ta namó kandó tuã Yakóp kpo ná kpo. Namnate yená tïù äá ná njena na." 34Á Mariya lápá nyá jaki Njambiyá nde: "Yo yakama kelna nan, káto mi tïì pa duwá mbá mbam na?" 35Á jaki Njambiyá yeñsa nyá nyá nde: "Kimó Sisiñ ta nje pá yó. Ñguñguëyá Njambiyá te á kwañma máyasi háná ká kwey kó ta äusá wá nda wukumá. Ëete, mónó te yi wá ta ja kó ta äá kiyó. Äo ta jeäa nyá nde Mónó Njambiyá. 36Dukwá nde, toru wó Elisabát má ná móy. A äoñma móy ná jombiëyá. Yókó yi äo ëikima jeäa nde kundu kó má ná móy ñgwándá yitan jó wátá muka. A ta ja mónó mbam. 37Káto kiná yiña sulna yasi ká misi má Njambiyá na." 38Á Mariya lápá nde: "Mi kó, mó másay má Baba Mbokó, yo keêlnañgwá ká yotu mbá nda yi wá lápima káà!" Á jaki Njambiyá pundá kwaã lóndó ká káki ná. 39Ndi ká mátu te yite á Mariya támá äeká äeká káè ká wátá ëya ká mánáti má Yuda, ká mánáti máte yi ná mákeki káà. 40Á nyá nyiñá tuã Sakari nyánó Elisabát. 41Ká Elisabát ma wokó mányán má Mariya káà, á mónó watá äuëyate ká móy ná, á Kimó Sisiñ tondá ká yotu Elisabát. 42Á nyá kembiëya lápó nde: "Wá ná mákombila ká njoka äásó äoma. Sendi, mónó te á ká móy yó kó ná mákombila. 43Wuy, ñge äaã kelá yi nyañgwá ná Nyañgwá Kumande wombá njaã ndana ká yasi mbá káà? 44Káto, ká mi ma wokó mányán mó káà, á mónósiká watá äuëyate ná másosa ká móy mbá. 45Wá ná másosa, káto wá jayma nde, máyasi máte yi Baba Mbokó lápima nyá wá káà ta kelna." 46Á Mariya lápá nde: "Mi ká kanó Baba Mbokó. 47Sendi, temó mbá ná másosa káto Njambiyá, Mó te á joñgwá mi kó. 48A teëya mi ñgikwa ná, mi mó másay wená. Kandá ndana kumó kpo ná kpo mákandó háná te yi ta jaëyá ká to mánáti maka káà ta lápó nde, mi ná másosa. 49Káto Njambiyá te á ná ñguñguëyá kó kelma nyañgwá máyasi ká pay te yembá. Ëinó ëyená kiyó. 50Sendi, äotu äete äe kambá nyá äaka, a gwaàki ñgwátá yan máñgimó háná. 51A teëya äomó nde, a ná nyañgwá ëeti. A wanjima äotu äete äe äaã ná mátaká má äendiëya yotu ká temó yan äaka. 52A soñma äekumande ká máëiyó man nje äendiëye gbála äomó. 53A tonja kimó máyasi nyá äotu äete äe gwe nja äaka, nje tikó äotu äete äe ná máyasi äaka ná gboñgo äó. 54A kamma kandó Isarayál, äotu äe másay äená yïù taká gwena ñgwátá ná 55suñgwá ná Abaraham äená äenday äená kpo ná kpo. A kelma ëete nda yi nyá lápima nyá äesañmbambó äusu káà." 56Mariya yama äená Elisabát nda ñgwándá yitati. Á nyá nje ëuwá káè ëya ëyená. 57Ká ñgimó te yi Elisabát ta ja káte káà ma ëyaã, á nyá ja mónó mbam. 58Ká äenjóñ äená náè äemañ ma wokó nde, Baba Mbokó teëya nyá nyañgwá ñgikwa ná ëete káà, á äo äá ná másosa nda Elisabát. 59Ká mónósiká ma kumó mátu yitan jó yitati káà, á äomó nje ká pásina ná. Á äo diy lo nyá nde Sakari ná ëinó sañgwá wená. 60Yasi wátá, á nyañgwá ná mónó lápá nde: "Äá, ëinó ëyená ta äá nde Jañ!" 61Á äo lápá nyá nyá nde: "Kiná mumó wátá ná wátá ká kandó ëyó ná ëinó te yite na." 62Ndana, á äo pápiëye äó diyá ná sañgwá ná mónó nde: "Wá kwaàëyikwá lo mónósiká nde ñge?" 63Á Sakari jómbá yiña yasi, na kátina káte. Á nyá kátá káte nde: 'Ëinó mónósiká nde Jañ.' Á äo háná ñgbakima ëinó te yite. 64Ndana ndana, á numbu ná äutuna. Á nyá kandá ndapi ná kókó lukse Njambiyá. 65Á äomó háná äe äaã ká póku mánáti máte yite äaka gwe wóã. Äotu äete äe ëikima ëiyó ká Yuda, ká mánáti máte yi ná mákeki káte káà ëikima yekiëye ndi máyasi máte. 66Äomó háná äe wokuma kasi te äaka ëikima taká yo ká móy temó. Á äo ëiki diyá nde: "Mónó te yókó ta duwá äá nan? Ëeti Baba Mbokó äaã gbate ká yotu ná." 67Sañgwá wená Sakari äaã tondunate ná Kimó Sisiñ. Á nyá punjá málápi má Njambiyá lápó nde: 68"Máluksa ná Baba Mbokó, Njambiyá te á kandó Isarayál, káto a takima äotu äená koló äo. 69A nya wusá ëetina mó te á ta joñgwá wusá kó wulá ká tuã mó másay wená Davit. 70A kelma nda yi nyá lápima ká numbu pupuna äotu äe punja málápi máná äe mátu má njimá. 71Mó te á ta joñgwá wusá komá äependó äusu ëiyá káà, soñá wusá ká máäó má äotu äete äe äená wusá äaka. 72Ëete, Njambiyá gwaã ñgwátá äesañmbambó äusu yïù taká sendi ná nyañgwá mbon te yi nyá kelma káà. 73A keàl ëete äeñgwá mákinja máte yi nyá kinjama nyá sañmbambó wusu Abaraham káà. 74A kinjama nde, ñgá nyá si soñá wusá ká máäó má äependó äusu, wusá ta keló másay nyá nyá kiná wóã na. 75Wusá ta äá ná ñgbeñ, äakiëye sendi máyotu musu pupunate ká mbómbu wená ká mátu má joñgwá musu háná. 76Mónósiká, ñgá äá wá, äo ta jeäa wá nde Mó punja málápi má Njambiyá te á kwañma máyasi háná ká kwey kó, káto wá ta kandá kwaã mbómbu ná Baba Mbokó yïù kombile mánje máná. 77Wá ta teëye äomó äená, náà äo duwá nje joñgwá ná nje te nde, Njambiyá ta tikó máäeyó man ná ñgwátá. 78Njambiyá wusu ná ñgikwa äuëyate. Yo ëete yi májasi ta wulá ëyoäó nje pá yusu 79nje paniyá puyá nyá äotu äete äe ëiyá ká móy yitil náè ká ndiliñ mbáy te yi sóñ äaka, náà yo kándi ná wusá ká nje te á ná tá." 80Mónósiká äaã ká ëókó. Sendi, ëyanó äaã ká nje nyá äuëyate. A joñnama ká móy mákoñgor kumó ká ñgimó te yi nyá njaã nje punjá ná yotu nyá kandó Isarayál káè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\