LUKAS 18

1Yesus yekiëya wátá kanó nyá äejeká äená yïù teëye äo nde, äo yaêkañgwá ñgwáta ná Njambiyá mátu háná kiná kató na. 2A yekiëya nde: "Wátá mó pásina jósi äaã ká wátá ëya. A tïì äá ká kambó Njambiyá na. Sendi, yeti kasi ná ná mumó na. 3Wátá kusó nyari äaã ká ëya te. A ëikima nje máñgimó háná ká yi mó pásina jósi kó lápó nyá nyá nde: 'Pásó jósi ká njoka mbá siná mó málápi wombá.' 4Máñgimó kwañma äuëyate, mó pásina jósi tïì kwaëyá na. Ká kóñte, á nyá nje lápó ká móy temó ná nde: 'Mi ká duwá gbate nde, mi yeti ká kambó Njambiyá na. Sendi, mi yeti ná kasi ná mumó na. 5Ko äákó ëete, mi ta pásó lápi kusó nya kó, káto a ká njañgwá mi. Mi ta pásó lápi ná, káto a ta potó to mbá ná njenate mátu háná.' " 6Á Nyañgwá Kumande káè mbómbu lápó nde: "Wuná woêku ndi yasi te yi äeya mó pásina jósi kó lápima káà. 7'Wuná taàka gbate nde, Njambiyá ta ëiyó ka kiná pásó lápi káto äotu äete äe nyá ma tóká äaka yïù kamá ná äo? 'A ta ëiyó ka kiná pásó lápi káto äotu äete äe ñgwáta ná nyá tu ná yesó äaka? 'A ta linja kiná pásó ka lápi nádó káto yan yïù kamá ná äo? 8Mi ká lápó nyá wuná nde: A ta pásó lápi nádó káto yan yïù kamá ná äo." Yesus siëya lápó nde: Komá Mónó mumó ta nje káà, 'a ta kweëya ka äomó ká tikó temó ná Njambiyá?" 9A kaã mbómbu yekiëye sendi wátá kanó, káto äotu äete äe lápá gba nde, äo ná ñgbeñ nje kpaló yáliyá äásó äaka. 10A yekiëya nde: "Äembam yiäa támma káè ká mbanjó Njambiyá yïù káè ñgwáta ná Njambiyá. Wátá äaã mó Farisáã, wátá äaã mó äoñna móni garama. 11Mó Farisáã támma táma lápó nyá Njambiyá ká móy temó ná nde: 'Njambiyá wombá, mi ká nyá wá wosoko, káto mi yeti nda äaña äomó na. Äaña äotu äe ñgañ, äaña kótu äomó, äaña äotu äe kelna wanja. Wosoko, káto mi yeti nda mó äoñna móni garama te yókó na. 12Ká móy sóndi wátá mi kïùy máëye máñga yiäa. Ká máyasi háná te yi mi sómbá, mi äaàka yo ká máñgaäiyá kamó kamó, äuã ñgaäiyá kwaló máyasi máte wátá wátá nyá wá Njambiyá.' 13Yasi wátá, mó äoñna móni garama kwañma ná káè ëiyó ná nañ. A tïì äoäá kañá misi ná mbát kánjá kwey na. Yasi wátá, a kpoma äó ká äeti lápó nde: 'Njambiyá wombá, soña ñgambi yó ká to mbá, mi mó máäeyó.' " 14Á Yesus nje lápó nde: "Mi ká lápó nyá wuná nde: Mbam kó ëuwaã káè tuã ëyená ná temó ná tá, káto Njambiyá pásima nde, a má ná ñgbeñ ká mbómbu wená, soñá mó Farisáã. Káto mó te á äendiëye yotu kánjá kwey, Njambiyá ta piëyá nyá kánjá njiõ. Ma yókó á piëyá yotu kánjá njiõ, Njambiyá ta äendiëye nyá kánjá kwey." 15Äomó äoñma sáká sáká äónósiká káè nó ká yi Yesus, na kpoki äo, yïù nyá äo mákombila. Yasi wátá, ká äejeká ma äáñá ëete káà, á äo äama ná äotu äete. 16Á Yesus lápá nde, äo äoêñ äónósiká káè nó. Á nyá nje lápó nde: "Ná tïîki, náà äónósiká nje ká yembá. Ná tïî peti äo na, káto Kandó Njambiyá woàkunañgwá ná äotu äete äe nda äónósiká äaka. 17Gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Ñgá mumó ti jayá Kandó Njambiyá nda mónósiká na, a tïù nyiñá káte na." 18Wátá yesó wátá kum Äeyudán diyma Yesus nde: "Kimó yekele, mi keêl nan, náà mi äá ná joñgwá te yi kpo ná kpo?" 19Á nyá yeñsa nyá nyá nde: "Káto ñge yi wá jeäa mi nde kimó mumó káà? Káto kiná kimó mumó wátá ná wátá na, ndi Njambiyá nyápó. 20Wá ma duwá mámboñga má Njambiyá, yo nde: 'Kpá, wá tïî kel wanja na. Wá tïî woku mumó na. Wá tïî guäu na. Wá tïî pási lápi nyá ká numbu mumó na. Jásó sóñgwá äená nyóñgwá.' " 21Á mbam yeñsa nde: "Mi ká äakiëye máyasi mánóri háná kandá ná mónósiká." 22Ká Yesus ma wokó ëete káà, á nyá lápá nyá nyá nde: "Äukwaã yasi wátá yi wá tïì pa keló káà, yo nde: Kán ëyañgwá máyasi mó háná, nóè äoêñ móni te kaäó nyá buka äomó. Ëete, wá ta äá ná kusuku ká ëyoäó. Ká kóñte, nóè äeêñgwá mi." 23Ká mbam kó ma wokó ëete káà, á nyá woká ñgambi äuëyate, káto a äaã ná äuëya kusuku. 24Ká Yesus ma äáñá ëete káà, á nyá lápá nde: "Yo gba sulnate ká yi äotu äe kusuku nde, äo nyïîña ká Kandó Njambiyá. 25Yo jáwnate nde, nyañgwá nyamó nda samo yakama kwaã lalá nádó ká njámbi alula náè nde, mó kusuku nyïîña ká Kandó Njambiyá." 26Äotu äete äe äaã ká wokó yasi te yi Yesus äaã ká lápó káà njaã diyá nde: "Ma ñgá äá ëete, nda yakama juã kó?" 27Á Yesus yeñsa nde: "Yasi te yi äomó yeti ná ëeti te yi keló, Njambiyá ná ëeti te yi keló yo." 28Á Piyár lápá nyá nyá nde: "Äáña, wusá ma tikó su máyasi musu háná äeñgwá wá." 29Á nyá lápá nyá äo nde: "Gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Ñgá mumó tiká tuã ëyená, tikó nyari ho äemañ ho sañgwá äená nyañgwá, tikó äónó káto Kandó Njambiyá, 30mó te ta äá ná máyasi máte yinóri ká ñgimó te yókó kwaã yi mbómbu. A ta äá sendi ná joñgwá te yi kpo ná kpo ká mátu máte yi ta nje káà." 31Ká kóñte, á nyá jeäa äejeká äená kamó jó yiäa lápó nyá äo nde: "Ná äáêña, wusá äe äendá káè pá Yerusalám äaka: Máyasi háná te yi äotu äe punja málápi má Njambiyá kátima ká kasi Mónó mumó káà ta kelna gbate. 32Äo ta äuã nyá kañá nyá äotu äete äe yeti ká duwá Njambiyá äaka. Äo ta nyátó nyá, tóyá nyá, sa másári ká yotu ná, 33njuró nyá ná njambala. Ká kóñte, äo maà wo nyá, a maà nje womiyá ká mátu yitati." 34Yasi wátá, äejeká tïì woká yaña ká yasi te yi Yesus lápima káà na. To te äaã sóëyate ná äo, äo tïì äiye to lápi te na. 35Yesus äaã ká wuta ná Yeriko. Ká ñgimó te yite wátá mó ëiäina misi äaã ká ëiyó ká káki nje. A ëikima jómbó máyasi ká máäó má äomó. 36Ká nyá ma wokó ñgil äomó ká kwaã káà, á nyá diyá to te. 37Á äo lápá nyá nyá nde: "Yo Yesus te, mó ëya Nasarát kwaã." 38Ká nyá ma wokó ëete káà, á nyá kembá nde: "Yesus, mónó Davit, gwakó ñgwátá wombá." 39Á äotu äete äe äaã mbómbu äaka äamá nyá lápó nyá nyá nde, a ëïîäi numbu. Ko äákó ëete, a njaã kembó kwaã to te nde: "Mónó Davit, gwakó ñgwátá wombá." 40Á Yesus támá lápó nde, äo äoêñ nyá káè nó. Ká mó ëiäina misi ma wuta ná nyá káà, á nyá diyá nyá nde: 41"Wá kwaàëyikwá nde, mi keêl ñge nyá wá?" Á nyá yeñsa nde: "Nyañgwá Kumande, keló nde, mi äáêñnañgwá." 42Á Yesus lápá nyá nyá nde: "Äáñnañgwá, tikina temó te yi wá nó káà joñgwa wá." 43Ndana ndana, á nyá kandá äáñna yasi äeñgwá Yesus ná luksa Njambiyá ká numbu. Ká äomó háná äe äaã womáte äaka ma äáñá yasi te yi kwañnama káà, á äo lukse Njambiyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\