LUKAS 19

1Yesus kándima ëyaã ká Yeriko. A äaã ká kwaã nje ná nje. 2Wátá mbam nde Sase äaã ká ëya te. A äaã kum äotu äe äoñna móni garama. A äaã sendi mó kusuku. 3A sañma nje te yi äáñá mó te yi äo jeäa nde Yesus kó. Yasi wátá, a tïì äá ná ëeti te yi äáñá nyá na káto ñgil äomó, káto Sase äaã mó äotu. 4Á nyá nje sáëyá kwaã káè mbómbu káè äendó wátá jeti nde sikómór, na äáñ Yesus, káto Yesus yaêkañgwá kwaã womáte. 5Ká Yesus ma kumó womáte káà, á nyá kañá misi äáñá Sase lápó nyá nyá nde: "Pikwá nádó, káto muka mi yaêkañgwá ya ká tuã ëyó." 6Á Sase piyá äeká äeká äuã Yesus ná másosa. 7Äomó háná äe äáñma máyasi máte äaka nyiñgilama lápó nde: "A kaã ya ká yasi mó máäeyó." 8Yasi wátá, á Sase támá ká mbómbu Kumande Yesus lápó nyá nyá nde: "Nyañgwá Kumande, wokó. Mi ta äaká kusuku mbá ká äembe, äuã ñgaäiyá te wátá nyá buka äomó. Sendi, ñgá äá nde, mi seäila mumó, äuã ná yaña ká äó ná, mi ta yókiëye yo máñga yini nyá nyá." 9Á Yesus nje yeñsa nyá nyá nde: "Äotu äe tuã ëyó má ná joñgwá muka, káto wá sendi nday Abaraham, 10káto Mónó mumó njaàki nje saã äotu äete äe ma ëimbiyá äaka joñgwá äo." 11Ká ñgimó te yi äomó äaã ká wokó yasi te yi Yesus äaã ká lápó káà, á nyá káè mbómbu yekiëye wátá kanó nyá äo. Yesus äaã ká wuta ná Yerusalám. Á äomó taká nde, Kandó Njambiyá ta ëyaã ndana ndana. 12A yekiëya kanó te nde: "Wátá mbam jaëya ká yiña kandó äekumande. Á nyá kwaã káè lóndunate ká wátá mánáti ká äoñna ëiyó kumande. Ká nyá si äuã ëiyó kumande, a maà nje yókwá. 13Ká ñgimó kwañge á nyá jeäa äaña äotu äe másay äená kamó, nyá äo sule lór kamó lápó nyá äo nde: 'Wuná ëóêkwá yo kumó ká ñgimó te yi mi ta yókwá káà.' 14Äotu äe ëya ëyená ëikima äenó nyá. Á äo tomá äomó kánjá ká kóñ ná káè lápó nyá nyañgwá kumande ëya te nde: 'Wusá yeti ká kwaëyá nde, mbam kó ëïîy ná wusá na.' 15"Ndana, ká nyá ma yókwá ká äoñna ëiyó Kumande káà, á nyá lápá nde, äo jeêäañgwá äotu äe másay äete äe nyá nya äo móni äaka. A kwaëya duwá nda yi mumó háná ëókwa ná yená káà. 16Á bosa mumó ëyaã lápó nde: 'Kumande, sule lór wó punja sule lór kamó.' 17Á nyá lápá nyá nyá nde: 'Kimó yaña, wá mó másay te yi äo yakama äá ná äiäina temó ná nyá. Nda yi wá duwaã äakiëye yasi te yi ná mbát, mi ká nyá wá máëya kamó nde, ëiyó nó.' 18Á mumó yiäate nje lápó nde: 'Kumande, sule lór wó punja sule lór yitan.' 19Á Kumande lápá nyá nyá nde: 'Wá sendi, ëiyó ná máëya yitan.' 20Á mumó yitatite nje lápó nde: 'Kumande, sule lór wó kó. Mi äóyma yo ná kum lambó sóëyá. 21Mi gwaã wóã yó, káto wá ná nyanó äuëyate. Wá äoàñ yasi kiná yaña te yi wá pañma komó na. Wá ndáàm máëye kiná mbáki te yi wá pañma äá na.' 22Á Kumande lápá nyá nyá nde: 'Wá äeya mó másay. Mi ta pásó lápi yó äeñgwá málápi máte yi punduma ká numbu yó káà. Wá duwaã nde, mi ná nyanó äuëyate. Mi äoàñ yasi kiná yaña te yi mi pañma komó na. Mi ndáàm máëye kiná mbáki te yi mi pañma äá na. 23Ñge kelá yi wá tïì äuã móni mbá káè tikó ká mbáy ëókwa te káà? Ñge yi wá ti kelá ëete, simande ká yókwe mbá, mi ta sómbó liäa ká to te káà?' 24Á Kumande lápá nyá äotu äete äe äaã womáte äaka nde: 'Wuná suêku sule lór te yi ká äó ná káà kañá nyá mó te á ná sule lór kamó kó.' 25Á äo lápá nyá nyá nde: 'Kumande, mbáte ná sule lór kamó.' 26Á nyá lápá nde: 'Mi ká lápó nyá wuná nde: Äo ta dokiëye yasi nyá mó te á má nó kó. Yasi wátá, pá yókó á kiná yaña kó, äo ta sukó ko mónó yasi te yi nyá nó káà. 27Ká äá äotu äete äe äená mi äaka, wuná äoêñ äo nje nó, káto äo tïì kwaëyá nde, mi ëïîy ná äo na. Wuná njaêki ná äo waka nje pásó máñgiñ man ká mbómbu wombá.' " 28Ká Yesus ma si lápina ëete káà, á nyá äuã to njóñ kándi yïù káè nó Yerusalám. 29Ká nyá ma wuta ná Betfage náè Betani ká káki Keki máoliviye káà, á nyá tomá äaña äejeká äená yiäa 30lápó nyá äo nde: "Wuná káên ká ëya te á ká mbómbu wun kó. Komá wuná ta nyiñá ká móy ëya káà, wuná ta doló mónó tofu tiñnate. Mumó wátá ná wátá tïì pa ëiëyá máta máná wátá yesó ká to ná na. Náè wuná wuênja nyá nje nó. 31Ñgá mumó diyá wuná nde: 'Wuná wuànja nyá káto ñge?' náè wuná yeêñsañgwá nde: 'Nyañgwá Kumande ká kwaëyá keló yiña yasi ná nyá.' " 32Äejeká äete äe nyá tomma äaka kaã kweëya máyasi nda yi nyá lápima nyá äo káà. 33Ká ñgimó te yi äo äaã ká wunjá mónó tofu káà, á äesa äete diyá äo nde: "Wuná wuànja nyá káto ñge?" 34Á äo yeñsa nde: "Nyañgwá Kumande ká kwaëyá keló yiña yasi ná nyá." 35Á äo äuã mónó tofu káè nó ká yi Yesus, äuã málambó man jonó ká to ná, nje äendiëye nyá ká to te. 36Ká ñgimó te yi Yesus äaã ká kwaã káà, á äomó äá ká jonó málambó man ká nje, na kándi ká to te. 37Ká nyá ma wuta ná Yerusalám ká piya Keki máoliviye káà, á másosa kwaã ñgil äejeká háná. Á äo lukse Njambiyá ná mán ká kwey káto nyañgwá mákele háná te yi äo ëikima äáñá káà. 38Á äo lápá nde: 'Mákombila ná Kumande te á nje ná ëinó Baba Mbokó kó! Táte äáêñnañgwá ká ëyoäó náè máluksa äáêñnañgwá ká kwey!' 39Á äaña Äefarisáã äe äaã ká móy ñgil yinóri äaka lápá nyá Yesus nde: "Yekele, gayó äejeká äó." 40Á nyá yeñsa nde: "Mi ká lápó nyá wuná nde: Ñgá äo ëiäá numbu, mátari ta kpaló lápina ná mán ká kwey." 41Ká Yesus ma kumó ká káki Yerusalám kañá misi äáñá ná ëya káà, á nyá kandá ëukwe 42lápó nde: "Yerusalám, wá maà dukwá yó máyasi máte yi nyá wá táte ká yesó te yókó muka, ma yo gba kimóte. Yasi wátá, yo sóëyate ndana ká misi mó. 43Káto ñgimó ta ëyaã, äependó äó ta sumó ndoko litó wá. Äo ta sáñgó wá mámbáy háná. 44Äo ta yañgile wá wuàná äónó äó äetá ká mánáti. Äo tïù tikó tari wátá dokiëyate ká to jakósó na. Yo ta kelna ëete, káto wá tïì duwá ñgimó te yi Njambiyá njaã äáñá wá káà na." 45Á nyá kwaã nyiñá mbanjó Njambiyá kandá ëuëya äotu äete äe äaã ká ëyañgwá máyasi womáte äaka 46lápó nyá äo nde: "Yo kátinate ká mákana má Njambiyá nde: 'Tuã ëyembá ta äá tuã máñgwáta.' Yasi wátá, wuná ma yeñsa yo ná gbañ äotu äe guäó." 47A ëikima teëye äomó málápi má Njambiyá mátu háná ká mbanjó Njambiyá. Äekum äe äotu äe nyána sadaka nyá Njambiyá náè äotu äe kátina máyasi náè nyañgwá äotu äe kandó Isarayál sañma nje te yi wo nyá. 48Yasi wátá, äo tïì duwá nda yi äo yakama keló káà na, káto äomó háná nya temó yan ká wokuna málápi máná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\