LUKAS 5

1Wátá yesó Yesus äaã ká goñ wátá nyañgwá mató nde Genesarát. Á ñgil äomó äá ká suñna mbáy ká káki ná, náà äo woku málápi má Njambiyá. 2Á nyá äáñá málandi yiäa ká goñ. Äotu äe wona äenjanjó äe piya ká málandi máte äaka äaã ká weyá mábulajama man. 3Á nyá kwaã äendó wátá landi te. Yo äaã landi Simón. Á nyá lápá nyá Simón nde, a puêsu landi kánjá ná mbát puló sombu. Á nyá kwaã ëiyó mátiëyá ká móy landi káè mbómbu teëye äomó málápi má Njambiyá. 4Ká nyá ma si lápina nyá äomó káà, á nyá lápá nyá Simón nde: "Äoñgó landi káè nó puló ëimó, náà wuná äeta bulajama ká ëuku." 5Á Simón lápá nyá nyá nde: "Yekele, wusá äáñma bóná ká ndiñgálá tu kó muka kumó äemáñmáná kiná wo yaña na. Ko äákó ëete, mi ta äetá bulajama ndana ká ëuku, káto yo wá lápá nde, mi äeêta." 6Ká äo ma äetá mábulajama ká ëuku káà, á äo wo äenjanjó äuëyate. Á mábulajama kandá nyaliyate. 7Á äo pápiëye äó kánjá äenjóñ äan äe äaã ká móy landi te yóru äaka nde, äo njaêki kamá äo. Á äo nje, á äo tonjá äenjanjó ká málandi mánóri yiäa, á yo kandá ëyena móróku. 8Ká Simón Piyár ma äáñá ëete káà, á nyá nje kusá máäóñ ká mbómbu Yesus lápó nde: "Nyañgwá Kumande, jisa ká káki mbá, káto mi mó máäeyó." 9Simón Piyár lápinama ëete, káto a gwaã wóã. Äenjóñ äená háná gwaã wóã sendi ëete, káto äuëya äenjanjó äete yi äo woma káà. 10Jak äená Jañ te äónó äe Seäede, äekumbó äe äetina bulajama äe Simón gwaã sendi wóã ëete. Á Yesus lápá nyá Simón nde: "Wá tïî gwaki wóã na, kandá ndana wá tïù äá se mó wona äenjanjó na. Wá ta nje äá mó äoñna äomó teëye äo nje Njambiyá." 11Ndana, á äo nje ñgbósó málandi man, tikó máyasi háná äeñgwá Yesus. 12Yesus äaã ká wátá ëya ká póku mánáti máte. Wátá mbam äaã mate ná yotu háná tandá ndoko. Ká nyá ma kañá misi äáñá Yesus káà, á mbam nje kusá máäóñ ká mbómbu wená ñgwáta ná nyá lápó nde: "Nyañgwá Kumande, ñgá wá kwaëyá, keló nde, yotu mbá äáêki ná kpáláñ." 13Á Yesus sambile äó kpoká ná nyá lápó nde: "Mi kwaëya, yotu yó äáêki ná kpáláñ." Ndana ndana, á ndoko siyá ká yotu mbam. 14Ká kóñte, á Yesus lápá nyá nyá nde: "Kpá, wá tïî yekiëya máyasi máte yi kwañnama káà nyá mumó na. Yasi wátá, kán káè teëye yotu yó nyá mó nyána sadaka nyá Njambiyá, nóè káên keló sadaka, náà wá äá pupunate ká misi má Njambiyá nda yi Móyisi pásima káà, náà äomó duwá nde, kón yó siyma." 15Ko äákó nde, Yesus lápima nyá mbam nde, a tïî yekiëya na, je ná kpalma káè kándó mbómbu. Äuëya äomó ëikima nje wesiëya ká káki ná, náà äo woku málápi máná, na siëyá sendi mákón man. 16Yasi wátá, Yesus ëikima kwaã ná káè ká mámbáy máte yi äomó yeti káte káà káè ñgwáta ná Njambiyá. 17Wátá yesó Yesus äaã ká teëye äomó málápi má Njambiyá. Äefarisáã náè nyañgwá äotu äe duwaã mámboñga äaã mátiëyá ká káki ná. Äo wulma ká Yerusalám, wulá sendi ká máëya háná ká Galile náè Yuda. Baba Mbokó nya Yesus ëeti te yi siëyá mákón má äomó. 18Ndana, á äaña äomó soäá wátá mbam ná tañ ëyaã nó. Mbam te äaã mó jámti, a ti káàndi na. Äo sañma nje te yi nyiñá ná nyá ká móy tuã nje tikó ká mbómbu Yesus. 19Yasi wátá, äo tïì äá ná nje kwañge na káto ñgil. Á äo äendá ná nyá ká tosiyóã keló njámbi káte piëyá nyá ná tañ ná háná ká njoka äomó ká mbómbu Yesus. 20Ká Yesus ma äáñá kwaló tikina temó te yi äotu äaka äaã nó káà, á nyá lápá nyá mó jámti nde: "Mbam, máäeyó mó, mi ká tikó yo ná ñgwátá." 21Á Äefarisáã náè äotu äe kátina máyasi lápá ká móy mátemó man nde: "Yókó äaã nda á gbutá gba ná Njambiyá kó? Nda yakama tikó máäeyó má mumó ná ñgwátá kó? Kiná wátá mumó na, ndi Njambiyá nyápó." 22Yesus duwaã mátaká man, á nyá lápá nyá äo nde: "Yiká äa kwaló mátaká te nda yi wuná äá nó ëeká ká temó yun káà? 23Náè lápinate nde: 'Máäeyó mó, mi ká tikó yo ná ñgwátá' náè lápina te nde: 'Táma, kándó,' 'kelna ñge kwaã jáwó ká njokate? 24Ëete, mi ta teëye wuná nde, Mónó mumó ná ëeti te yi tikó máäeyó má äomó ná ñgwátá ká to mánáti." Á nyá nje lápó nyá mó jámti nde: "Táma, äoñgó tañ yó, ëukwá káè tuã ëyó." 25Ndana ndana, á mbam támá ná ñgát ká misi má äomó háná, äuã tañ te yi nyá äaã mátináñgwá káte káà, ëuwá nó káè nó tuã ná luksa Njambiyá ká numbu. 26Á äomó háná ñgbakima lukse Njambiyá. Äo gwaã wóã äuëyate. Á äo ëiki lápó nde: "Kwaló máyekambiyá máte yiká nan yi wusá äáñma muka káà!" 27Ká kóñte, á Yesus pundá kwaã. Á nyá káè doló wátá mó äoñna móni garama nde Levi ká ëiyó ká mbáy másay máná. Á Yesus lápá nyá nyá nde: "Äeñgwá mi." 28Á nyá támá tikó numbu másay máná háná äeñgwá nyá. 29Á Levi kelá äuëya máëye jeäa ná äomó ká tuã ëyená káto Yesus. Äo äaã ká ëyena äená äaña äuëya äotu äe äoñna móni garama náè äaña äomó sendi. 30Äefarisáã náè äotu äe kátina máyasi äe äaã ká kiya njóñ wátá äaka wokuma ñgambi lápó nyá äejeká äe Yesus nde: "Káto ñge yi wuná ëyena náè yi wuná hóäiye mánjam ká mbáy wátá wuàná äotu äe äoñna móni garama náè äotu äe máäeyó káà?" 31Á Yesus yeñsa nyá äo nde: "Yeti äotu äete äe ná mámbundó ná tá äaka saã nje mó nyáti na, yasi wátá, yo ndi äotu äete äe kóná äaka. 32Mi ti njaàki nje jeäa ñgbeñ äomó nde, äo yeêñsañgwá temó na. Mi njaàki nje jeäa äotu äe máäeyó nde, äo yeêñsañgwá temó." 33Á Äefarisáã náè äotu äe kátina máyasi lápá nyá Yesus nde: "Äejeká äete äe Jañ náè äejeká äete äe Äefarisáã ká ëiki kiyó máëye yaka ná máñgimó. Äo ká ëiki ñgwáta sendi ná Njambiyá. Yasi wátá, äejeká äete äó ká ëyena yan lalá, hóäiye sendi lalá." 34Á Yesus yeñsa nyá äo nde: "Ñgá mumó jeäa äesó äená ká mákeäi má gwaki, wuná maà kiëyá äo máëye piñó te yi nyá ndi káte äená äo káà? 35Yasi wátá, ñgimó ta ëyaã yi äomó ta soñá ná nyá ká máäó man. Yo ká ñgimó te yite yi äo ta kiyó máëye yáy." 36Á nyá nyá sendi äo wátá kanó nde: "Mumó ti äoàñ jónja pál lambó nje dató ná njombute na. Káto ñgá yo kelna ëete, jónja lambó ta nje äá ná tósu. Sendi, pál jónja lambó tïù äáñna kimóte ká njombute na. 37Mumó ti sóèpita mánjam nyá ká äóru mámbe na. Káto jónja mánjam ta wuëyá keló nde, mámbe poêsukwá, mánjam ma dándila ká mánáti, mámbe maà si yambile gwe nyiñá siri. 38Yasi wátá, mumó sóèpita mánjam ká jónja mámbe. 39Sendi, mumó ti jaàya njombu mánjam, ñgá nyá si hóäiye jónjate na. Äo láàpi kpo ná kpo nde: 'Jónja mánjam kwaã nyóñó ná njombute.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\