LUKAS 8

1Ká kóñte, á Yesus káè máëya máëya, káè nyañgwá máëya náè ká mónó máëya yïù pelá Kimó Tom teëye äomó máyasi ká kasi Kandó Njambiyá. A äaã äená äejeká äená kamó jó yiäa. 2Äaña äoma äe nyá soñma äeya másisiñ ká yotu yan siëyá mákón man äaka äaã sendi äená äo. Yo äaã Mariya te yi äo ëikima jeäa sendi nde Madalána kó. Yo nyá yi Yesus soñma äeya másisiñ yitan jó yiäa ká yotu ná kó. 3Yo äaã sendi ná Yuwana te nya Kusa, mó te á ëikima äakiëye tuã kumande Herod kó, äuã Sosana nje äuã sendi äaña äoma äuëyate. Äo háná ëikima äuã máyasi máte yi äo äaã nó káà nje kamá ná Yesus äená äejeká äená. 4Äomó wulma ká máëya háná nje ká yi Yesus. Ká äo ma si wesiëya ëete ká káki ná káà, á nyá yekiëye wátá kanó nyá äo lápó nde: 5"Wátá mó äána mbáki kwañma káè ñgwañ yïù káè nyanje kwaló. Ká ñgimó te yi nyá äaã ká nyanje kwaló káà, á yiña äalá ká nje. Á äomó kwaã natá yo. Á äenón si ëye yo. 6Yiña kwaló äalma ká to mbató. Ká yo ma diy lo káà, á yo si sósó, káto móróku tïì äá ká njiõ na. 7Yiña äalma ká mbáy te yi äaã ná máñgombiya káte káà. Á kwaló te juã sañgwá ná máñgombiya. Á máñgombiya si ñgañgile yo. 8Yiña kwaló äalma ká kimó mánáti. Á yite juã ëókó wumó mámbumó, kwaló te wátá nya mámbumó gómay." Ká Yesus ma si lápó ëete káà, á nyá nje lápó ná mán ká kwey nde: "Mó te á ná mátó yïù wokó páã, a woêku." 9Á äejeká äená diyá nyá to kanó te. 10Á nyá yeñsa nde: "Njambiyá nya wuná ëeti te yi duwá máyasi máte yi äaã sóëyate yi äáñá Kandó ëyená káà. Ká yi äaña, äo láàpi yo nyá äo ná mákanó, náà äo äáñ yasi señgile kiná duwá yasi te yi äo äáñá káà na, náà äo láñgwá mátó ká yasi kiná äiye to te na. 11"Ma to kanó te ëeká: Kwaló te yi äo lápá nó káà, yo málápi má Njambiyá. 12Kwaló te yi äalma ká nje káà teàëya äotu äete äe woká málápi má Njambiyá. Ká kóñte, Kum äeya mákele maà nje soñá málápi máte ká móy mátemó man, ma äo má nje tikó temó ká yi Njambiyá, äá ná joñgwá. 13Kwaló te yi äalma ká mbató káà teàëya äotu äete äe woká málápi má Njambiyá jayá yo ná másosa. Yasi wátá, äo tïì pa lo mágata na, ëeti sumna kol kikwá yeti na. Ñgá máäoäilan ëyaã äo káà, äo tumma kóñ yókwá ná kókó. 14Kwaló te yi äalma ká mbáy te yi ná máñgombiya káà teàëya äotu äete äe woká málápi má Njambiyá jayá yo. Yïù káè mbómbu, kása temó ká máyasi náè kasi kusuku náè kasi nyám nyám joñgwá maà si ñgañgile äo. Ó äáàña, mákele máte yi äo kelá káà ti toàndu na. 15Kwaló te yi äalma ká kimó mánáti káà teàëya äotu äete äe ná pupuna temó náè kimó temó äe woká málápi má Njambiyá äakiëye yo, äá ná tiñ yïù keló kimó mákele. 16"Mumó ti kweànja lambo nje äuã mbe äusá nó, ho äuã tikó ká njiõ tañ na. A äoàñ tikó ká to teäel, náà äotu äete äe nyiñá tuã äaka äáñ májasi máte. 17Ëete, kiná yaña yi ëiyá sóëyate ta ëiyó kiná pundó puyá na. Sendi, kiná yaña yi ëiyá sóëyate ta ëiyó kiná pundó puyá, äomó maà duwá yo na. 18Ëete, wuná ëïîy ná sósó äuëyate ká wokuna yasi te yi wuná woká káà, káto äo ta dokiëye yiña yasi nyá mó te á nó kó. Yókó á kiná yaña kó, äo ta soñá mónó yasi te yi nyá taká nde, a nó káà." 19Nyañgwá ná Yesus náè äemañ njaã, náà äo äáñ nyá. Yasi wátá, äo tïì äá ná nje te yi kumó ká káki ná na káto ñgil äomó. 20Á äomó káè lápó nyá nyá nde: "Nyóñgwá äená äemóñ ká sáã, äo ká kwaëyá äáñá wá." 21Yasi wátá, á Yesus yeñsa nde: "Nyañmbá náè äemañ äembá, yo äaka äe woká málápi má Njambiyá keló nda yi yo teëye äo káà." 22Wátá yesó á Yesus äendá landi äená äejeká äená. Á nyá lápá nyá äo nde: "Wusá saêäikwá nyañgwá mató káè ñginjá te yóru." Á äo támá kwaã. 23Ká ñgimó te yi äo äaã ká saäiyá nyañgwá mató káà, á Yesus kwaã ná jakó. Ndana, á wátá mbuku yifila ká to nyañgwá mató, á landi kandá ëyena móróku. Äo má ká äeya ëiyó. 24Á äejeká káè ká káki ná jemá nyá lápó nde: "Yekele, yekele, wusá ta giró ndana!" Á nyá jemiyá äama ná mbuku náè mákumbó. Á yo háná si wáyá, á yasi nje äá ná tá. 25Á Yesus nje diyá äo nde: "Tikina temó te yi wuná nó káà äa we?" Á äo gwe wóã ñgbakima diyna tandá yan nde: "Yókó äaã kwaló mó te nda yi gba pupó náè móróku wokuna ná nyá kó?" 26Ndana, á äo ñgbósá landi ká mánáti má äotu äe Gerasa yaka ná mánáti má Galile. 27Ká Yesus ma äendó ñgindi káà, á wátá mbam wulá ëya nje sañgwa ná nyá. Mbam te äaã ná äeya másisiñ ká yotu. A ëikima ëiyó sókárá njombu yaña. Sendi, a tïì äá ká ya ká tuã na. A ëikima joñna ká máñguku komá äo ëikima pumbó äemuñ káà. 28Ká nyá ma äáñá Yesus káà, á nyá kembiëya ëetinate äaló ká njiõ mákol máná lápó ná mán ká kwey nde: "Yesus, Mónó Njambiyá te á kwañma máyasi háná ká kwey, siná wá ná lápi te nda? Mi ká ñgwáta ná wá nde, wá tïî pónsa mi na." 29A láàpi ëete, káto Yesus lápima nyá äeya sisiñ nde, a puêndu ëuwá ká yotu ná. Äeya sisiñ te äaã ká njañgwá nyá njombu yaña. Äo ëikima äakiëye nyá wotunate ná mákól má sumba, nyá mápoka ká mákol máná. Ko ëete, a ëikima pamó máyasi mánóri háná, äeya sisiñ maà yembile nyá kánjá ká mákoñgor. 30Ndana, á Yesus diyá nyá nde: "Ëinó ëyó nde nda?" Á nyá yeñsa nde: "Ëinó ëyembá nde Nyañgwá ñgil." A láàpi ëete, káto äeya másisiñ äuëyate nyiñma ká yotu ná. 31Á äeya másisiñ ñgwáta ná Yesus nde, a tïî kánjikwá äo ká gboñgo mándoñ na. 32Äeaäem äaã womáte ná nyañgwá kuru te ká ëyena ká keki. Á äeya másisiñ ñgwáta ná nyá nde, a tïîki, náà äo káè nyiñ ká yotu äeaäem. Á Yesus jayá. 33Á äeya másisiñ pundá ká yotu mbam kó káè nyiñá ká yotu äeaäem. Á kuru äeaäem siliyá kombó ná äeya sokó ná bibibi káè gwaëya ká nyañgwá mató äeäiye móróku si gwe. 34Ká äotu äete äe ëikima äakiëye äeaäem äaka ma äáñá yasi te yi kwañnama káà, á äo sáëyá kambó kwaã káè yekiëye kasi te ká ëya náè ká málunde. 35Á äomó káè ká äáñá yasi te yi kwañnama káà. Äo kaã kumó ká káki Yesus doló mbam te yi äeya másisiñ punduma ká yotu ná kó ká ëiyó ná tá ná málambó ká yotu ká káki Yesus. Á äo gwe wóã äuëyate. 36Á äotu äete äe ëiyma ká mbáy te äaka yekiëye nyá äari nda yi nyá soñma ná äeya másisiñ ká yotu mbam te káà. 37Ká äo ma si yekiëye ëete káà, á äotu äe mánáti má Gerasa náè äotu äe póku mánáti máte yite háná lápá nyá Yesus nde, a kwaêñ lóndó ká mánáti man, káto äo gwaã wóã äuëyate. Á Yesus nje äendó landi, na ëuwá. 38Á mbam te yi äeya másisiñ ëuwaã ká yotu ná kó ñgwáta ná Yesus nde, a tïîki, náà äená nyá kwaã. Yasi wátá, á nyá lápá nyá nyá nde: 39"Ëukwá ká tuã ëyó káè yekiëye máyasi háná te yi Njambiyá kelma ná wá káà." Á nyá kwaã káè pelá máyasi háná te yi Yesus kelma ná nyá káà nyá äomó háná ká móy ëya. 40Ká Yesus ma yókwá káà, á ñgil äomó nje sosa nyá, káto äomó háná äaã ká laëye nyá. 41Á wátá mbam nde Yayrus ëyaã. A äaã kum mbanjó máwesiëya má Äeyudán. Á nyá nje kusá máäóñ ká mbómbu Yesus ñgwáta ná nyá nde, a káên ká tuã ëyená, 42káto mónó wená á nyari äaã ká sáká. Mónó te äaã kikó, a má ká másew kamó jó yiäa. Ká ñgimó te yi Yesus äaã ká káè káà, äomó äaã ná suk suk linje nyá. 43Ase nde, ká njoka äotu äenóri, wátá nyari äaã ká kónó. Mákiyó äaã ká lekwá nyá má ká másew kamó jó yiäa. Máyasi háná te yi äaã nde, a joêñnañgwá nó káà siyma ká máäó má äotu äe nyáti. Ko mó nyáti wátá wátá tïì siëyá kón ná na. 44Á nyari nje kwaã puló kóñ Yesus kpoká numbu lambó ná. Á kón mákiyó pásiyá ndi ká kiya mbáy. 45Á Yesus diyá nde: "Yo nda kpoká mi?" Nda äomó háná äaã ká sáñá káà, á Piyár äená äenjóñ äená lápá nde: "Yekele, äomó ná suk suk linje wá, ká kóñte, wá ká nje lápó nde: 'Yo nda kpoká mi?' " 46Á Yesus yeñsa nde: "Wátá mumó kpokuma mi, káto mi wokuma nda yi yiña ëeti mbá ëuwaã nó ká yotu mbá káà." 47Ká nyari ma äáñá nde, a ti yaka sóma se káà, á nyá nje ná máñgwañgwa nje kusá máäóñ ká mbómbu Yesus lápó to te yi nyá kpokuma ná nyá káà ká misi má äomó háná. A yekiëya nda yi kón siyma nó ká yotu ná ndi ká kiya mbáy káà. 48Á Yesus lápá nyá nyá nde: "Mónmbá, tikina temó te yi wá nó káà joñgwa wá, kwañgó ná tá." 49A äaã ndi ká lápó ëete, yaka ná mumó ká wulá ká tuã Yayrus te kum mbanjó máwesiëya má Äeyudán nje lápó nyá nyá nde: "Wá tïî njañgwá se yekele na, mónó wó ma gwe." 50Ká Yesus ma wokó ëete káà, á nyá lápá nyá Yayrus nde: "Wá tïî gwaki kañ yaña na, tikó ndi yó temó ná mi, ëete mónó wó ta juã." 51Ká Yesus ma ëyaã ká tuã káà, a tïì jayá nde, äená wátá mumó nyïîña na, ndi Piyár náè Jañ náè Jak äuã sañgwá ná mónó äená nyañgwá ná mónó. 52Äomó háná äaã ká leló jaäa káto mónósiká. Á Yesus lápá nde: "Wuná tïî lel na, káto a tïì gwe na, a ká jakó." 53Á äo nyátá nyá, káto äo duwaã gbate nde, mónósiká ma gwe. 54Yasi wátá, á Yesus äiye mónósiká ká äó lápó ná mán ká kwey nde: "Mónó ñgóndu, táma." 55Á sisiñ ná yókwá, á nyá támá ná ñgát. Á Yesus lápá nde: "Wuná nyáêki nyá máëye." 56Sañgwá ná mónó äená nyañgwá ñgbakimama äuëyate. Á Yesus lápá nyá äo nde: "Wuná tïî yekiëya máyasi máte yi kwañnama káà nyá wátá mumó na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\