MARK 3

1Ká kóñte, á Yesus kwaã nyiñá wolo ká mbanjó máwesiëya má Äeyudán. Wátá mbam äaã womáte, äó ná ma jámá äá ná fáñgáláñ. 2Äaña äomó äaã ká pámó Yesus yi äáñá, simande a ta siëyá kón mumó ká yesó Saba, náà äo kweëya nje te yi lápó nde, a kelma yiña äeya yasi. 3Á Yesus lápá nyá mbam te yi äó ná ma jámá äá ná fáñgáláñ kó nde: "Táma womári ká äembe äomó." 4Á Yesus nje diyá äo nde: "Mámboñga mun láàpi ná ñge? 'Äo kaêma mumó ká yesó Saba, ho äo keêl nyaló ná nyá? Náè joñgwa mumó náè wona ná, yasi te nda yi mumó yaêkañgwá keló ká yesó Saba káà?" Á äo ëiyá ná kpiñgbili kiná äutá numbu na. 5Á Yesus woká ñgambi kañá misi äáñá ná äo háná kóla, káto mátemó man äaã ná keskere. Á nyá lápá nyá mbam kó nde: "Sambila äó." Á nyá sambile äó. Á äó te yi ma jámá káà yókwá nje ká mbáy te. 6Á Äefarisáã pundá äeká äeká äená äotu äete äe äaã ká njóñ Kumande Herod äaka káè keló kutu yïù saã nje te yi äo yakama wo ná Yesus. 7Yesus jisima kwaã äená äejeká äená káè puló nyañgwá mató. Nyañgwá ñgil äomó äeñgwa nyá. Äo wuàla Galile, 8wulá Yerusalám náè Yuda háná, wulá Idume náè póku te yi Tir náè Sidón. Nyañgwá ñgil äomó te njaã ká yi Yesus, káto äo wokuma máyasi háná te yi nyá ëikima keló káà. 9Á nyá lápá nyá äejeká äená nde, äo äoêñ wátá mónó landi äakiëye womáte laëye ná nyá, kambó nyiäi nyiäi ñgil äomó te yiká má nje matima nyá. 10Yo nde, nda yi nyá ëikima siëyá kón äuëya äomó ëete káà, á äomó háná äe äaã ná mboya mákón äaka ëiki matima nyá yïù saã nje te yi kpoká nyá. 11Ká äá äeya másisiñ, ñgimó háná te yi äo ëikima kañá misi äáñá nyá, äo ëikima kusá máäóñ ká mbómbu wená kembiëya nde: "Wá Mónó Njambiyá!" 12Yasi wátá, a ëikima kiëyá äo nde, kpá, äo tïî kel nde, mumó duêkwá nyá na. 13Yesus njaã kwaã äendó keki jeäa äotu äete äe nyá kwaëya nde, äo njaêki äaka. Á äo káè ká káki ná. 14Á nyá tóká äomó kamó jó yiäa äe ta ëiyó ká káki ná äaka, na tom äo sendi kánjá ká pelá Kimó Tom, 15nyá sendi äo ëeti te yi soñá äeya másisiñ ká yotu äomó. 16Máëinó má äomó kamó jó yiäa te äe nyá tókuma äaka, yoká: Yo ná Simón te yi nyá loma nyá nde Piyár kó. 17Yo ná Jak te mónó Seäede äená mañ wená Jañ. Yesus loma äo nde Bowanárgás, yite nde Äónó äe lum mbiyó. 18Yo ná Andere náè Filip náè Bartelemi náè Matiyo náè Tomasi náè Jak te mónó Alfe náè Tade äuã Simón te yi äo jeäa nde Mónó kandó kó, 19nje äuã Yudas Iskariyot, mó te á ëyañgwa Yesus kó. 20Ëiyó káà, á Yesus nje yókwá káè pá tuã äená äejeká äená. Äo tïì äá ná mónó ñgimó te yi ëye mónó yaña na, káto nyañgwá ñgil äomó njaã wesiëya wolo komáte. 21Ká äemañ ná Yesus ma wokó ëete káà, á äo káè, náà äo káè äuã nyá kwaã nó, káto äo ëikima lápó tandá yan nde: 'A ká kónó ná to.' 22Á äotu äe kátina máyasi äete äe wulma Yerusalám äaka lápá nde: "A ná Kum äeya másisiñ te yi äo jeäa nde Belsebul kó ká yotu. A soàña äeya másisiñ ká yotu äomó ná ëeti te yi Kum äeya másisiñ." 23Ndana, á Yesus jeäa äo lápó nyá äo ná nje kanó nde: "'Satan ná ñguru wená yakama ëuëye yotu ná ná nje te yin? 24Ká kiya äotu äe kandó wátá äaka ká äembe luã ëyambi tandá yan, kandó te tïù káè mbómbu na. 25Sendi, ká kiya äotu äe móy tuã wátá äaka ká äembe luã ëyambi tandá yan, móy tuã te tïù káè mbómbu na. 26Ëete, ñgá Satan luã ëyambi suñgwá ná yotu ná ná ñguru wená äaká yotu ná ká äembe, a tïù káè mbómbu joñna na, yasi wátá, a ta yambile. 27Mumó ti yaka nyiñá ká tuã wátá ñgaäolo mbam yïù wánjile máyasi máná kiná pa kandá äiye nyá wotó nyá, na nje wánjile máyasi máná na. Yo nde, ñgá nyá si kandá wotó nyá, a maà nje wánjile máyasi má tuã ëyená yáy. 28"Gbakasi yi mi lápá nyá wuná ká: Njambiyá yakama tikó äomó ná ñgwátá ká äeya yasi háná te yi äo kelá náè ká kwaló lápi gbutu háná te yi äo yakama lápó suñgwá ná nyá káà. 29Yasi wátá, mumó háná á ta lápó lápi gbutu suñgwá ná Kimó Sisiñ, ko Njambiyá tïù tikó mó te ná ñgwátá wátá yesó na. Yo nde, máäeyó máte ta ëiyó ká to ná kpo ná kpo." 30Yesus láàpi ëete, káto äo ëikima lápó nde, a ná äeya sisiñ ká yotu. 31Semó semó, á nyañgwá ná Yesus äená äemañ ëyaã ëiyó ká sáã tomó mumó, na káè jeäa nyá. 32Nyañgwá ñgil äomó äaã mátiëyá linje nyá. Á äo lápá nyá nyá nde: "Äáña, nyóñgwá ká sáã äená äemóñ, äo ká ëita wá." 33Á nyá yeñsa nde: "Nda nyañmbá? Äe nda äemañ äembá?" 34Á nyá kañá misi äáñá ná äotu äete äe äaã mátiëyá linje nyá äaka lápó nde: "Ná äáêña, nyañmbá náè äemañ äembá, äo äaka! 35Yo nde, mumó háná á kelá yasi te yi Njambiyá kwaëyá, mó te mañmbá ho ëyómbu ëyembá ho nyañmbá."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\