MATIYO 20

1"Yo nde, Kandó te yi kwey nda wátá masa másay á punduma äemáñmáná ná kpuñ yïù káè gósó äomó, náà äo káè kel másay ká ñgwañ vinyá ná. 2A kombila äená äo nde, a ta gbo äo nda yi äo ëiki gbo ná mó másay ká yesó wátá káà. Ká kóñte, á nyá kwañëye äo kánjá ká másay ká ñgwañ ná. 3Ká yesó ma äendó kumó ká póku hawa yitan jó yini káà, á nyá pundá sendi. A doàl äaña äomó ká ëiyó ká babal kiná yaña te yi äo kelá na. 4Á nyá lápá nyá äo nde: 'Wuná sendi, wuná káên keló másay ká ñgwañ mbá, mi ta nyá wuná yasi te yi ta yaka wuná.' 5Á äo kwaã káè ñgwañ. Ëiyó káà, á masa másay kó pundá sendi ká äembe yesó, nje pundó sendi ká póku hawa yitati te yi äekoko. A kelma ndi nda yi nyá kelma ná äari káà. 6Ëiyó ká póku hawa yitan te yi äekoko káà, á nyá nje pundó sendi doló äaña äomó ndi ká ëiyó womáte. Á nyá lápá nyá äo nde: 'Ñge äa yi wuná kwañëye ndiñgálá yesó waka kiná yaña te yi wuná kelá káà?' 7Á äo yeñsa nyá nyá nde: 'Yo nde, ko mumó tïì jeäa wusá ná másay na.' Á nyá nje lápó nyá äo nde: 'Wuná sendi, wuná káên keló másay ká ñgwañ mbá.' 8"Ká tu ma yinja káà, á nyá lápá nyá mó te á ëikima ëiyó ná äotu äe másay háná kó nde: 'Jeäañgwá äotu äe másay gbo móni yan nyá äo. Kanda gbona yan ná äotu äete äe mi njaã jeäa njimá äaka káè nó ká äe bosa äete.' 9Äotu äete äe nyá jeäama njimá ká hawa yitan te yi äekoko äaka njaã. Äo gboma mumó háná nda yi äo ëiki gbo ná mó másay ká yesó wátá káà. 10Ká kóñte, á äotu äete äe nyá kandima jeäa äaka nje. Äo takima nde, äo ta äiye móni kwaã äari. Yasi wátá, äo gboma sendi äo ndi nda yi äo gbo ná mó másay ká yesó wátá káà. 11Ká äo ma äiye móni ëete káà, á äo lápina äeyate suñgwá ná masa másay lápó nde: 12'Äotu äete äe wá jeäama njimá äaka kelma másay ndi hawa wátá. Há wónduma su äiriki keló másay ká äañäañ yesó kandá äemáñmáná kumó äekoko. Ma ñge kelá yi wá nje gbo sendi äo nda wusá káà?' 13Á masa másay yeñsa nyá mbaña nde: 'Só mbá, äeya yasi te nda yi mi kelma ná wá káà? Nduku, 'há kombila nde, mi ta gbo wá nda yi äo ëiki gbo ná mó másay ká yesó wátá káà? 14Ma äoñgó móni yó, nóè lóêndu ká káki mbá. Mi kwaëyá nyá yasi nyá mó te yi mi jeäama njimá kó ndi nda yó sendi. 15'Yite nde, mi yeti ka ná ëeti te yi keló yasi te yi mi kwaëyá ná kusuku mbá na? 'Ma temó yó kwaàki suñgwá ná mi, káto mi kimó mumó?' " 16Á Yesus nje lápó nde: "Yo sendi ëete, äotu äe njimá ta nje äá bosa äomó. Sendi, bosa äomó ta nje äá äotu äe njimá." 17Ká ñgimó te yi Yesus äaã ká äendó yïù káè pá Yerusalám káà, á nyá jeäa äejeká äená kamó jó yiäa lápó nyá äo tandá yan ká nje nde: 18"Ná äáêña, wusá äe äendá káè pá Yerusalám äaka: Äo ta äuã Mónó Mumó kañá nyá äekum äe äotu äe nyána sadaka nyá Njambiyá náè äotu äe kátina máyasi. Äo ta pásó nde, äo woêku nyá. 19Ká kóñte, äo maà nje äuã nyá kañá nyá äotu äete äe yeti ká duwá Njambiyá äaka, náà äo nyáti nyá njuró nyá ná njambala nje ñgba nyá ká kroa, a maà nje womiyá ká mátu yitati." 20Ndana káà, á nyañgwá ná äónó äe Seäede äuã äo káè nó ká yi Yesus, kusá máäóñ ká mánáti yïù diyá nyá yiña yasi. 21Á Yesus diyá nyá nde: "Wá kwaàëyikwá ñge?" Á nyá yeñsa nyá nyá nde: "Pásó nde, äónó äembá yiäa äaka ëïîy mátiëyá ká káki yó komá wá ta äuã ëiyó kumande yó káà, wátá puló mbam äó, wátá puló gare yó." 22Á Yesus yeñsa nde: "Wuná yeti ká duwá yasi te yi wuná diyá káà na. 'Wuná yakama hóäiye ka peló mábóná máte yi mi ta hóäiye káà?" Á äo yeñsa nde: "Há yakama hóäiye." 23Á nyá yeñsa nyá äo nde: "Yo gbate nde, wuná ta hóäiye peló mábóná máte yi mi ta hóäiye káà. Ma yasi wátá, ká kasi ëiyó mátiëyá ká mbam äó ho ká gare mbá, yeti mi kaäá yo nyá äomó na. Mámbáy máte woàkunañgwá ná äotu äete äe Sañmbá sima si kombile yo tiká äo äaka." 24Ká äejeká te äari kamó ma wokó yasi te yi Jak äená Jañ lápima káà, á temó yan kwa suñgwá ná äo. 25Á Yesus jeäa äejeká háná lápó nde: "Wuná duwaã nde, äekum äete äe namá äomó káto mánáti äaka ká äendó to yan äendó. Ma äe nyañgwá äomó äete äe ká njoka yan äaka ká kpaló natá äo nata. 26Yasi wátá ká yun, yo tïî kelnañgwá ëete na. Mó te á kwaëyá äá nyañgwáte ká njoka yun kó yaêkañgwá keló másay nyá wuná. 27Ma yókó á kwaëyá äá bosa mumó ká njoka yun kó yaêkañgwá äá bala äásó. 28Yo ëete, Mónó mumó sendi ná ñguru wená ti ma njaàki, náà äomó kel másay nyá nyá na. Yasi wátá, a njaã nda mó másay yïù nyá joñgwá ëyená yïù koló ná äuëya äomó." 29Ká ñgimó te yi Yesus äaã ká pundó ëuwá ká Yeriko äená äejeká äená káà, nyañgwá ñgil äomó äaã ká äeñgwá nyá. 30Yinóri äaña äotu äete äe ná ëiäina misi äaka yiäa äaã mátiëyá ká káki nje. Ká äo ma wokó nde, Yesus ká kwaã káà, á äo kembá nde: "Nyañgwá Kumande, Mónó Davit, gwakó ñgwátá wusu!" 31Äo ëikima äamá äo, náà äo ëiäi numbu. Ko ëete, äo njaã kembó kwaã to te nde: "Nyañgwá Kumande, Mónó Davit, gwakó ñgwátá wusu!" 32Ndana, á Yesus támá jeäa äo diyá äo nde: "Ná kwaàëyikwá nde, mi keêl ñge nyá wuná?" 33Á äo yeñsa nyá nyá nde: "Nyañgwá Kumande, keló nde, misi musu äáêñnañgwá." 34Yesus gwaã ñgwátá yan kpoká misi man. Ndana ndana, á äo kandá äáñna yasi kwaã äeñgwá nyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\