MATIYO 21

1Äo kándima wuta ná Yerusalám, kumó ká Betfage ká puló Keki máoliviye. Á Yesus tomá äaña äejeká yiäa kánjá mbómbu lápó nyá äo nde: 2"Wuná káên ká ëya te á ká mbómbu wun kó. Ná nyiñna ëya ëeká wuná ta doló wátá nya tofu tiñnate náè mónó wená. Náè wuná wuênja äo nje nyá mi. 3Ñgá mumó lápá yiña yaña nyá wuná, náè wuná yeêñsañgwá nde: 'Nyañgwá Kumande ká kwaëyá äo.' Ó äáàña, ndana ndana a maà soñá äó ná äo." 4Yo nde, máyasi kwañnama ëete, náà lápi te yi mó punja málápi má Njambiyá lápima káà si toêndu. A lápima nde: 5'Ná láêpi nyá Ñgóndu Siyóñf1 nde: Äáña, kumande wó yima pá yó. Temó ná ëeká ná tá. A äendima nya tofu. A äendima mónó tofu te yi nyañgwá ëiki soäá mámapi kó.' 6Äejeká kaã, á äo kelá nda yi Yesus lápima nyá äo káà. 7Äo äoñma nya tofu náè mónó te ëyaã nó, äuã málambó man jonó ká to yan, á Yesus kwaã äendó äo ëiyó ká to yan. 8Suló äotu äete äe äaã ká móy ñgil äaka äoñma málambó man jonó ká nje, á äaña leká yan mónó äó májeti äetá ká nje. 9Ñgil äotu äete äe äaã mbómbu náè äe äaã ká kóñ ná äaka ëikima kembó nde: "Hosana Mónó Davit! Mákombila ná yókó á nje ná ëinó Baba Mbokó kó! Njambiyá äáêki ná máluksa ká kwey!" 10Ká Yesus ma nyiñá ká Yerusalám káà, á ndiñgálá ëya äá ná kamtana. Äomó ëikima diyá nde: "Yókó äa nda?" 11Á äomó yeñsa nde: "Yo Yesus te mó punja málápi má Njambiyá, nyá mó Nasarát ká Galile." 12Yesus ëyañma nyiñá mbanjó Njambiyá, á nyá ëuëye äomó háná äe äaã ká ëyañgwá náè äe äaã ká äómó máyasi womáte äaka. A tindima máteäel má äotu äe sánjina móni náè másolo má äotu äe ëyañgwa äepepó äetá ká mánáti 13lápó nyá äo nde: "Yo kátinate ká mákana má Njambiyá nde: 'Äo ta jeäa tuã ëyembá nde tuã máñgwáta.' Ma yasi wátá, wuná ká kpaló yeñsa yun yo ná gbañ äotu äe guäó." 14Äaña äotu äete äe ná ëiäina misi äaka náè äotu äe ndámbil njaã ká yi Yesus ká mbanjó Njambiyá, á nyá siëyá mákósu man. 15Ko ëete, ká äekum äe äotu äe nyána sadaka nyá Njambiyá náè äotu äe kátina máyasi ma äáñá mbári máyasi máte yi nyá kelma, wokó sendi nda yi äónósiká ëikima kembiëya ká móy mbanjó Njambiyá nde: 'Hosana Mónó Davit!' káà, á temó yan kwa. 16Á äo lápá nyá Yesus nde: "'Wá ká wokó yasi te yi äo lápá káà?" Á nyá yeñsa nde: "IÕ, mi ká wokó. 'Ma yite nde, wuná tïì pa tóló málápi maka yi ëiyá kátinate ká mákana má Njambiyá káà na? Yo kátinate nde: 'Wá kelma nde, ko sáká sáká äónósiká náè äaka äe ndi ká ëye äári äaka luêksa wá.' " 17Ká nyá ma si lápó ëete káà, á nyá ñgbásá äo pundó ëuwá womáte ká Yerusalám kwaã káè ya ká Betani. 18Misi pupá äemáñmáná ká ñgimó te yi Yesus äaã ká yókwá ná kókó káè Yerusalám káà, nja äaã ká keló nyá. 19Ká nyá ma kañá misi, a äáàña wátá njuku figiye ká káki nje. Á nyá kwaã káè, a seàm ndi mámbóru ná mámbóru ná gbi. Á nyá lápá nyá njuku figiye te nde: "Yó siyma äóná, ko wá tïù wumó se ko mbumó wátá ná wátá mbaña yesó na." Ndana ndana, á njuku figiye ánóru gwe sósó ná kawoyo. 20Ká äejeká ma äáñá yasi yinóri káà, á äo ñgbakima lápó nde: "Kelma nan yi njuku figiye kó gwaã sósó ndi ndana ndana ëeká káà?" 21Á Yesus yeñsa nyá äo nde: "Gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Ñgá wuná tiká gba temó ká yi Njambiyá kiná máso na, wuná ta keló yasi kwaã yiká yi mi kelma ndana ná njuku figiye kó káà. Ko wuná láàpi nyá keki te yókó nde: 'Ëukwá waka káè äaló ká mañ,' yo maà kelna ëete. 22Yasi háná te yi wuná ta diyá Njambiyá ká máñgwáta mun, tikó gba temó ká yená, a ta nyá wuná yo." 23Yesus njaã kwaã káè ká mbanjó Njambiyá. Ká ñgimó te nyá äaã ká teëye äomó málápi má Njambiyá káà, á äekum äe äotu äe nyána sadaka nyá Njambiyá náè äetomba äe ëya nje ká yená diyá nyá nde: "Ëeti te yi wá kelá ná máyasi máte yiká káà wuàla we? Sendi, nda nyá wá ëeti nde, keló máyasi máte?" 24Á nyá yeñsa nyá äo nde: "Mi sendi, mi ndi ná lápi wátá yi mi ta diyá wuná. Ñgá wuná yeñsa nyá mi, mi maà nje lápó nyá wuná mbáy komá ëeti te yi mi kelá ná máyasi máte wulá káà. 25Nda tomá Jañ nde, a njaêki tópá äomó ká móróku? 'Yo Njambiyá ho yo äomó?" Ndana, á äo kandá mádiyna tandá yan lápó nde: "Ñgá wusá lápá nde: Yo Njambiyá, yite a ta diyá wusá nde: Ma káto ñge yi wuná tïì tiká temó ká yasi te yi nyá lápima káà? 26Ma ñgá wusá nje yeñsa nde: Yo äomó, yite wusá yaêkañgwá kambó ñgil äomó, káto äomó háná ká äáñá nde, Jañ mó punja málápi má Njambiyá." 27Ëete, á äo yeñsa nyá Yesus nde: "Wusá yeti ká duwá na." Á nyá nje lápó nyá äo nde: "Mi sendi, mi yeti ká lápó yaña nyá wuná ká kasi ëeti te yi mi kelá ná máyasi máte káà na." 28"Ná ta lápó nde ñge ká kanó te yi wuná ta wokó ndana káà? Mbaña mbam äaã ná äónó äembam yiäa. Á nyá lápá nyá tomba te nde: 'Mónmbá, kán keló say ká ñgwañ mbá muka.' 29Á nyá yeñsa nde: 'Kway na.' Ëiyó káà, á nyá ëiyá ná ñgbum taká yasi támá kwaã káè ñgwañ. 30Ndana, á nyá dolá ndámbi te lápó ndi kiya yasi te yi nyá lápima nyá yóru káà nyá nyá. Á nyá yeñsa nde: 'IÕ Da, mi ta káè.' Ma yasi wátá, a tïì nje káè na. 31Ká njoka äónó äaka yiäa, nda wokuma mán sañgwá kó?" Á äo yeñsa nde: "Yo tomba te." Á Yesus nje lápó nyá äo nde: "Gbakasi yi mi lápá nyá wuná káà: Äotu äe äoñna móni garama náè äoma äete äe joñna ká sap sap joñgwá äaka ta kandá nyiñá ká Kandó Njambiyá tikó wuná. 32Yo ta äáñna ëete, káto Jañ njaã ká yun teëye wuná nje te yi ná ñgbeñ, ma wuná tïì tiká temó ká yasi te yi nyá lápima káà na. Yasi wátá, äotu äe äoñna móni garama náè äoma äete äe joñna ká sap sap joñgwá äaka tikima yan temó ká yasi te yi nyá lápima káà. Wuná koàmbila äáñá yun máyasi mánóri háná. Ma ná nde, wuná njaêki yeñsa temó ká kóñte yïù tikó temó ká yasi te yi nyá lápima káà, wusá tïì kelá ëete na. 33"Wuná woêku sendi wátá kanó. Wátá masa másay sama ñgwañ vinyá. Á nyá kelá kakwá litó ná yo, timó mbáy sópita mámbumó, sumó sendi doñgbe doñgbe tuã yïù pámna ñgwañ. Á nyá nje kañá yo háná nyá äaña äotu äe másay nde, äo äaêkiëya, äá sendi ná ñgaäiyá te yan káte. Ká kóñte, á nyá kwaã káè lóndunate ká yiña mánáti. 34Ká ñgimó te yi mámbumó ma si ëetó ká ñgwañ káà ma ëyaã, á nyá tomá äaña äotu äe másay kánjá ká yi äari, náà äo njesá nyá yiña kwaló mámbumó má ñgwañ. 35Yasi wátá, á äotu äe äaã ná másay te äari äiye äo mándá wátá, wo mbaña, luã mó yitatite ná mátari wo. 36Ká kóñte, á nyá tomá sendi äaña äotu äe másay äuëyate kwaã äe mbómbu. Á äo kelá ná äo ndi nda yi äo kelma ná bosa äomó káà. 37Yïù siëyá nó, á nyá nje tomó mónó wená kánjá lápó nde: 'Äo ta kambó, káto yo mónmbá.' 38Yasi wátá, ká äotu äaka ma kañá misi äáñá ná nyá káà, á äo lápá tandá yan nde: 'Mó te á ta tika ná málikó, ákó. Ná njaêki, há woêku nyá, náà wusá tika nó.' 39Á äo äiye nyá káè äetá ká kóñ ñgwañ wo. 40Ma ndana, komá sa ñgwañ ta káè nje káà, a ta keló nan ná äotu äaka?" 41Á äo yeñsa nyá Yesus nde: "A ta girise äeya äotu äenóri ná nyaló, nje kañá ñgwañ nyá äaña äotu äe másay äe ta nyá nyá mámbumó ká ñgimó ëyaã." 42Á Yesus nje lápó nyá äo nde: "'Yite nde, wuná tïì pa tóló lápi ká yi ëiyá kátinate ká mákana má Njambiyá káà na? Yo kátinate nde: 'Tarif1 te yi äotu äe sumna tuã sáñma kó kpalma nje äá sañgwá kondu. Ma yasi ká, yo mákele má Baba Mbokó, yo yasi te yi wusá äáñá ñgbakima.' 43Ëete, mi ká lápó nyá wuná nde: Njambiyá ta soñá Kandó ëyená ká máäó mun, a maà nje kañá yo nyá kandó te á ta keló máyasi ná ñgbeñ nda yi nyá Njambiyá kwaëyá káà. [ 44Ñgá mumó äalá ká Tari te, a ta lekwá ná mutu mutu. Sendi, ñgá Tari te äalá ká to mumó, yo ta kókó nyá ná mból.]" 45Äekum äe äotu äe nyána sadaka nyá Njambiyá náè Äefarisáã wokuma mákanó mánóri, á äo duwá nde, Yesus láàpinañgwá ná äo. 46Äo sañma nje te yi äiye nyá, yasi wátá, äo äaã ká kambó ñgil äomó, káto äomó äáñma nde, Yesus mó punja málápi má Njambiyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\