PUNJA MÁYASI 14

1Ká kóñte, ká mi ma kañá misi, äáña, Mónó Sam ká tári ká keki Siyóñ äená äomó tomay gómay wátá jó tomay kamóni jó yini (144.000). Yo äaã äotu äete yi ëinó ëyená náè ëinó sañgwá wená äaã kátinate ká mámbómbu man äaka. 2Á mi woká wátá mán ká wulá ëyoäó nda másokó má nyañgwá ëuku. Yo äaã ná ñgi ñgi ñgi nda máëuñ má nyañgwá lum mbiyó. Mán te yi mi wokuma káà äoñnama ná mámán má äotu äete äe mándá mákundá ká ñgimó te yi äo jembina mándá ná mákundá man káà. 3Äotu tomay gómay wátá jó tomay kamóni jó yini (144.000) äaka ëikima jembó wátá jónja jembi ká mbómbu siya äekumande náè ká mbómbu äe joñjoñgwá máyasi yini náè ká mbómbu äetomba äari. Mumó wátá ná wátá tïì äá ná ëeti te yi jeká jembi yinóri na, soñá ndi äotu äaka tomay gómay wátá jó tomay kamóni jó yini äe Njambiyá sima si koló ká máyasi má mánáti äaka. 4Yo äotu äete äe tïì ëiyá äená äomari káè nó yïù nyá ná mámi ká yotu yan äaka. Yo nde, äo háná äakiëya máyotu man nda äindi äeñgóndu. Mbáy háná te yi Mónó Sam káè káte, äo ká äeñgwá nyá. Njambiyá kolma äo ká njoka äotu äe mánáti maka, náà äo äá nda nyambi tómna te yi äo kañá nyá Njambiyá äená Mónó Sam. 5Ko yiña lápi jaã tïì pundá wátá yesó ká numbu yan na. Sendi, kiná yaña te yi äo yakama ndeyá äo káte na. 6Ká kóñte, á mi nje äáñá wátá jaki Njambiyá sendi ká já ká kwey ná mbiyoñ. A äaã ná Kimó Tom te yi ta ëiyó kpo ná kpo, na lápi nyá äotu äe mánáti maka, lápó nyá mákandó háná, nyá mboya äomó háná, lápó nyá äomó háná, ko äo láàpi numbu te yán, lápó sendi nyá kwaló äomó háná. 7A ëikima lápó ná mán ká kwey nde: "Wuná kaêmbi Njambiyá lukse nyá, káto ñgimó te yi nyá ta pásó ná jósi káà sima ëyaã. Wuná kaên yókó á kusuma ëyoäó náè mánáti náè mañ náè mándoñ máëuku kó." 8Ká kóñ jaki te áte, á jaki yiäate ëyaã lápó nde: "Yená siyma! Yená siyma, Babilón te nyañgwá ëya! A kelma nde, äomó háná ká to mánáti hóêäiya mánjam máná. Mánjam máte, yo nyakäala mákele má mámi máná." 9Ká kóñ äejaki äenóri yiäa, á jaki yitatite ëyaã lápó ná mán ká kwey nde: "Ñgá mumó kaná nyamó kó, kanó yekambiyá ná, ñgá mumó äá ná yó ná ká mbómbu ho ká äó ná, 10mó te ta hóäiye sendi mánjam máte yi teëye ñgambi Njambiyá káà. Njambiyá ta kumbá yo ná sáñgáláñ ká peló te yi teëye ñgambi ná káà. Mó te ta ëiyó ká móy mábóná ká lam ëitá náè ká móy piti. A ta sañgwa ná mábóná ëete ká mbómbu pupuna äejaki äe Njambiyá náè ká mbómbu Mónó Sam. 11Ma äotu äete äe ta kanó nyamó kó, kanó sendi yekambiyá ná äaka tïù äá ná mónó ñgimó máwáëya na, ko tu ko yesó. Sendi, mumó háná te á ta äá ná yó te yi teëye ëinó nyamó kó ká yotu ná, mó te ta sañgwa sendi ná mábóná ëete. Yiëyá ëitá te yi teëye äo mábóná káà ta tuló kpo ná kpo." 12Ëete, äotu äe Njambiyá, yite nde, äaka äe äakiëye mámboñga má Njambiyá, tikó sendi temó ká yi Yesus äaka keêl tiñ káè nó mbómbu. 13Á mi woká mán ká wulá ëyoäó lápó nde: "Kátó málápi maka yi lápá nde: Äotu äete äe nje gwe yite, äo má sañgwate äená äe Nyañgwá Kumande äaka ná másosa kandá ndana. Äo ká wáëya ká másay máte yi äo kelma káà, káto kimó mákele man ká kóñ yan. Kimó Sisiñ ká jayá nde, yo gbate ëete." 14Ká mi ma kañá misi, äáña, yiña wumna kulutu. Yiña yaña äaã mátiëyá ká to kulutu yinóri nda gba mumó. A äaã ná ëuñgwá ká to. Yo äaã tandá lór. A äaã sendi ná wátá nyañgwá wotuna káñ ká äó. 15Á wátá jaki Njambiyá pundá ká mbanjó Njambiyá kembiëya ëetinate lápó kánjá mó te á äaã mátiëyá ká to kulutu kó nde: "Sambila äó ná káñ yó yïù pásó ná nyambi, káto ñgimó soñna nyambi ká ñgwañ sima ëyaã. Nyambi te yi ëiyá ká to mánáti káà sima ëetó." 16Á mó te á äaã mátiëyá ká to kulutu kó sambile káñ kánjá mánáti. Á nyá si soñá nyambi háná. 17Á wátá jaki pundá sendi ká mbanjó Njambiyá te yi ëiyá ká ëyoäó káà. A äaã sendi ná nyañgwá wotuna káñ. 18Ká kóñte, á mbaña jaki Njambiyá nje pundó wulá ká mbáy nyána sadaka nyá Njambiyá. A äaã ná ëeti te yi keló yasi háná te yi nyá kwaëyá káà ná ëitá. Á nyá lápá ná mán ká kwey kánjá jaki te á äaã ná nyañgwá wotuna káñ kó nde: "Sambila wotuna káñ yó yïù nókó ná másañ má vinyá máte yi ká to mánáti káà, káto mámbumó máte sima ëetó." 19Á jaki te sambile káñ kánjá mánáti. Á nyá nóká mámbumó má vinyá káè kumbá ká nyañgwá mbáy sópita mámbumó te yi teëye ñgambi Njambiyá káà. 20Äo ëuwaã ká ëya káè sópite yo ná nañ. Ká ñgimó sópitate, á mákiyó pundá. Yo punduma dándila kumó kilomáta gómay yitati. Ëimó te kumma saman te yi yañga yakama tóta kumó ká ñgiñ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\