ROM 1

1Yo mi Pol, bala Yesus Krist, Njambiyá jeäama mi, náà mi äá mó tomun, tóká mi nde, mi äáêki wená, náà mi lápi Kimó Tom ná. 2A kpoma Kimó Tom te ká mátu te yi mbómbu ná nje äotu äe punja málápi máná nda yi äo kátima ká pupuna mákana máná káà. 3Kimó Tom te láàpi kasi Mónó wená, Nyañgwá Kumande wusu Yesus Krist. Ká tári te yi mumó, nyá nday Davit, 4ma ká yi Sisiñ, Njambiyá teëya nde, nyá Mónó wená ká misi má äomó háná komá nyá womiya nyá ká njoka äemuñ, tonjá sendi nyá ná ñguñguëyá káà. 5A kwañma ná nyá yïù keló ñgikwa ná wusá, kánjá wusá nda äotu tomun ká mákandó háná, náà äo jay Kimó Tom, tikó temó ká yi Yesus Krist, náà ëinó ëyená äuã luksa. 6Wuná sendi ká njoka äotu äete. Njambiyá jeäama wuná, náà wuná wokuna ná Yesus Krist. 7Mi káàti mákana maka kánjá wuná äotu äe Njambiyá háná äe ëiyá ká Rom äaka. Njambiyá ká kwaëyá wuná ná temó ná háná. A jeäama wuná, náà wuná äá äotu äená. Njambiyá Sañgwá wusu náè Kumande Yesus Krist keêl ñgikwa ná wuná, nyá sendi wuná táte. 8Mi ká kandá pa nyá Njambiyá wombá wosoko káto yun háná ná ëinó Yesus Krist, káto äo ká yekiëye nda yi wuná tiká ná temó ká yi Njambiyá ká to mánáti háná. 9Mi ká keló Njambiyá másay ná temó mbá háná, pelá Kimó Tom te yi äáñá Mónó wená káà káè nó. Njambiyá wombá ká duwá nde, yasi te yi mi lápá káà, gbakasi, yo nde, mi ká taká wuná máñgimó háná komá mi ñgwáta ná nyá káà. 10Máñgimó háná komá mi ñgwáta ná Njambiyá káà, mi dïùya nyá nde, ñgá nyá kwaëyá, a maà äutá nje yáy nyá mi, náà mi káè äáñ wuná. 11Temó mbá ëeká ná pápápá nde, mi káên äáñá wuná, náà mi kwañëye yiña yasi te yi Kimó Sisiñ nya mi káà nyá wuná, náà wuná äá ná ëeti ná ñgbiñgim. 12Ma yo nde, mi jeàki káè pá yun, náà wusá sañgwa, äaka ká nyá äásó ëeti, äaka ká nyá sendi äásó ëeti. Yo ta wulá ndi ká kiya tikina temó te yi wusá háná tiká ká yi Njambiyá káà. 13Wuná njóñ, mi ëikima pásó nde, mi ta káè äáñá wuná wátá yesó. Mi yeti ká kwaëyá nde, wuná ndeêkimañgwá yo na. Ma yasi wátá, kumó ndana yiña máyasi ká ëiki petó mi. Mi kwaëya káè pá yun, náà másay mámbá wum mámbumó ká njoka yun nda yi yo wumá nó sendi ká njoka yiña mákandó káà. 14Yo nde, mi yaêkañgwá káè lápó Kimó Tom nyá äotu äete äe yeti Äeyudán äaka, káè lápó sendi nyá äotu äete äe yeti ká duwá joñgwá äaka. Mi yaêkañgwá káè lápó nyá äotu äe duwaã yasi, káè lápó sendi nyá äotu äete äe yeti ká duwá yaña äaka. 15Yo ëete, temó mbá ëeká ná pápápá nde, mi káên káè lápó Kimó Tom te nyá wuná äotu äete äe ëiyá sendi ká Rom äaka. 16Mi yeti ná njón lápina Kimó Tom na, káto yo ñguñguëyá te yi Njambiyá joñgwá ná äotu äete äe tiká temó káte äaka, Äeyudán ëiñ nje äuã äotu äete äe yeti Äeyudán äaka. 17Kimó Tom te ká teëye nda yi Njambiyá kelá nde, mumó äáêki ná ñgbeñ ká mbómbu wená káà. Mumó äáàki ná ñgbeñ ká mbómbu Njambiyá ndi ná nje tikina temó ká yená. Yo nda yi yo kátinate ká mákana má Njambiyá nde: 'Mó te yi Njambiyá si pásó nde, a má ná ñgbeñ ká mbómbu wená kó ta juã ndi ná nje tikina temó te yi nyá tiká ká yená káà.' 18Njambiyá ká teëye ñgambi ná wulá ká ëyoäó suñgwá ná äomó háná te äe payá nyá, keló kwaló kótu mákele háná yïù mbasó ná gbakasi äaka. 19Njambiyá kelma ëete, káto äomó yakama duwá nde, a káte, káto máyasi máte yi teëye ëete káà ká äáñna ná loñgo loñgo ká misi man, káto a sima teëye äo yo. 20Gbate, mumó ti yaka äáñá Njambiyá ná misi na. Ma ko ëete, äomó ká kañá misi äáñá ná máyasi máte yi nyá kusuma ká ñgimó te yi nyá kusuma ná mbokó káà. Äo ká äáñá ná nje te yite nde, a ná ñguñguëyá te yi ëiyá kpo ná kpo, äáñá sendi nde, nyá káte gbate. Ëete, kiná mumó wátá ná wátá yakama lápó nde, a kiná májósó na, 21káto äo ma duwá dukwá nde, Njambiyá káte, á äo yókwá ëiyó kiná sombile nyá nda yi äo yaêkañgwá keló ná Njambiyá káà na. Äo tïì nyá nyá wosoko na. Mátaká man kpalma nje káè ndi ká lem máyasi. Ëyanó kpalma nje ëuwá ká mátemó man, á yitil nje namó yo ná pitik. 22Äo ëikima ëuñgwá äeti taká nde, äo äotu äe ëyanó, ase nde, äo kpalma nje äá äelem. 23Ná nde, äo soêmbila máluksa má Njambiyá te á ti gwaàki kó, äo kpalma tikó yite ná nyák kpaló keló yekambiyá mumó te á gwe kó kanó yo. Äo kelma yekambiyá äenón náè yi gbála äenyamó náè yi äenyamó äete äe ëulma ëulmañgwá äaka kanó sendi yo. 24Yo káto te yite yi Njambiyá kinma ná äo keló nde, äo nyáêki äó ká kelna mákele má mámi äeñgwá äeya máwoäó má temó yan, náà äo ná ñguru wan wuñgwá yotu yan. 25Äo kpalma tikó gbakasi te yi Njambiyá punja nyá mumó káà, nyá äó ká jaã. Äo kpalma kanó keló másay nyá máyasi máte yi nyá kusuma káà, tikó nyá, mó te á kusuma yo kó. Ma yo nyá yi äomó yaêkañgwá lukse kpo ná kpo, amán. 26Yo káto te yite yi Njambiyá kinma äo keló nde, äo äáêki ná äeya máwoäó máte yi wuñgwá ná yotu yan. Yori ná nde, äoma ëïîy äená äembam nda yi Njambiyá kombila káà, äoma ná äoma má kpaló ëiyó tandá yan. 27Ëete sendi, äembam tikima ëiyó mbam äená nyari nda yi Njambiyá kombila káà, á koñgwá nyiñá äo yotu, äembam ná äembam má kpaló ëiyó tandá yan keló yasi te yi nyá njón tandá yan äembam. Äo sañgwama ná pónsi ká yotu yan yi yakama ná äo äeñgwá yasi te yi äo kelma yïù jatiëye kol ká äeya nje. 28Ma nda yi äo tïì kwaëyá duwá Njambiyá káà, á Njambiyá kiná äo keló nde, ëyanó ëyan äáêki kótute yïù keló ná yasi te yi mumó ti yaka keló na. 29Temó yan tondunate ná kwaló kótu mákele háná náè kwaló äeya yasi háná. Yo sendi tondunate ná kwaló nyána temó háná ká máyasi má mánáti nje äuã kwaló likisi háná. Äo ná nyañgwá temó äuëyate. Mátaká máte yi wona äomó sima tondó sendi ká temó yan. Ëyanó te yi mátandó náè yi máseäila náè yi sósó sima tondó sendi ëete ká temó yan. Äo äotu äe sókwa numbu, 30äotu äe kutu náè äotu äe payá Njambiyá. Äo äotu äe janji náè äotu äe mbenó. Äo äotu äe äendiëye yotu ná gbálate. Äo sendi äe mbendó äe kusuna jónja äeya máëyanó yïù keló ná äeya yasi. Äo äónó äe mbandó suñgwá ná äesañgwá äan náè äenyañgwá äan. 31Äo kiná ëyanó na. Äo ti toànjukwá máyasi máte yi äo si kpo káà na. Äo kiná mákwaëya ká temó na, äo ti gwaàki ñgwátá äásó na. 32Äo ká duwá dukwá nde, äotu äete äe kelá njál mákele nda yite äaka yaêkañgwá sañgwa ná sóñ. Ko ëete, äo ká káè mbómbu yïù keló njál mákele nda yite. Ma yeti ndi nde, äo ká keló mákele máte na, yasi wátá, äo ká toñgiëye jayá sendi äotu äete äe kelá äeya mákele máte äaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\