ROM 11

1Ma mi ká diyá nde: Yite ka nde, Njambiyá payma äotu äe kandó te yi nyá tókuma káà? Ko mbát na. Káto mi ná ñguru wombá mónó kandó Isarayál. Mi nday Abaraham, mi mbo Báñjamáã. 2Ko Njambiyá tïì payá äotu äená äe nyá kikima si tóká äaka na. 'Nduku, wuná ká duwá mbáy te yi lápá kasi Eli ká mákana má Njambiyá komá nyá sómsa äotu äe kandó Isarayál nyá Njambiyá káà? 3A lápima nyá nyá nde: 'Baba Mbokó, äo sima wo äotu äe punja málápi mó, yañgile mámbáy máte yi äo ëiki nyá wá sadaka káte káà. Mi tikama ndana ndi mi nyápó, ma äo ká kwaëyá wo sendi mi.' 4Ma yasi wátá, Njambiyá yeñsama nde ñge nyá nyá? A yeñsama nde: 'Mi äakiëya äomó tomay yitan jó yiäa nde, äete äembá. Äo tïì kusá máäóñ ká mbómbu Bal kanó nyá na.' 5Yo sendi ndana ëete ká ñgimó te yókó. Njambiyá tókuma sendi äaña äomó ká njoka Äónó äe Isarayál, káto a ná ñgikwa. 6A tókuma äo, káto a ná ñgikwa, yeti káto kimó mákele man na. A maà tóka äo káto kimó mákele man, yite, ma ñgikwa te yi nyá kelá káà yeti se ñgikwa na. 7Ma há ta nje lápó äa ndana nde ñge? Yo nde, äotu äe kandó Isarayál tïì dolá yasi te yi äo nya sosu ká sañnate káà na. Yasi wátá, ndi äotu äete äe Njambiyá tókuma ká njoka yan äaka dolma ya te. Ká äá äari, äo njaã nje äá ná ëañna mátó. 8Yo nda yi yo kátinate ká mákana má Njambiyá nde: 'Njambiyá kelma nde, ëyanó ëyan äáêki ná yeñgeleñ, keló sendi nde, äo tïî äáñnañgwá se na, äo tïî woku se páã na kumó muka.' 9Davit lápima sendi nde: 'Máëye máte yi äo ëye káà kpaêl nje äá nda póndó, yo äáêki nda liki pálá yan, náà äo äaêl, náà Njambiyá pónse äo äeñgwá yasi te yi äo yaêkañgwá sañgwa nó káà. 10Misi man ëïîäinañgwá, ma äo má nje äáñna. Äo saêñgwañgwá ná mábóná máñgimó háná, mbanjó ná hak kiná máwáëya na.' 11Ma mi ká diyá nde: Ká yi äotu äe kandó Isarayál äomiya ná äaki káà, äo äomiya, náà äo äal ndi póká ná tómbómbó? Ko mbát na. Yasi wátá, äeya yasi te yi äo kelma káà kpalma keló nde, Njambiyá joêñgwá yiña mákandó, náà äotu äe kandó Isarayál nje góru äá ká jónja kimó tári te yi äotu äete äe yeti äotu äe kandó Isarayál njaã äá káte káà. 12Ma ñgá äá nde, äeya yasi te yi äo kelma káà kpalma keló nde, Njambiyá nyáêki äuëya mákombila nyá äomó háná ká to mbokó, ñgá äá sendi nde, mbákó te yi äo äalma káà kelma nde, a nyáêki äuëya mákombila nyá yiña mákandó, 'yite, mákombila máte kina nje äá kpekum komá Njambiyá ta támbiëye äotu äe kandó Isarayál háná, kwaã joñgwá äo káà na? 13Ndana, mi ká kwaëyá tapita nyá wuná, wuná äotu äete äe yeti äotu äe kandó Isarayál äaka. Gba mi mó tomun Njambiyá. A tomma mi kánjá ká gba yun, äotu äete äe yeti äotu äe kandó Isarayál äaka. Ëete, mi ná másosa ká másay máte yi mi kelá káà. 14Mi ná másosa yïù keló másay máte, simande yo ta keló nde, äaña äomó ká njoka äotu äe kandó ëyembá ta góró äá ká jónja kimó tári te yi äari, náà Njambiyá joñgwá äo. 15Ma ñgá äá nde, Njambiyá pañma payá äotu äe kandó Isarayál tikó ná nañ yïù jañgwá njoka ná äená äotu äe mánáti maka, 'yite yókiëya te yi Njambiyá ta yókiëye äo ná kókó njesá ká mbáy yan káà kina nje äá kpekum na? 'Yo kina äá nda yi mumó si gwe nje juã káà na? 16Ma ñgá äo pásá mampa äuã bosa kum te kañá nyá Njambiyá, yite nde, äukwá te yiri háná má wokuna ná nyá sendi. Ñgá äo kañá njuku jeti nyá Njambiyá, yite nde, máäó máte má wokuna ná nyá sendi. 17Äo pásima yiña máäó má oliviye te yi äo äá äákó kó soñá. Á äo nje káè äuã wá, wá äó oliviye te á lo tuku tuku kó nje ëakse ká mbáy yan, náà wá nje äá ná kimó njónju te yi wulá ká njuku oliviye te yi äo äá äákó kó. 18Nda yi yo ëete káà, wá tïî äendiëya yotu ëuñgwá äeti ká mbómbu máäó má oliviye te yiri yi äo pásima káà na. Ma ñgá äá nde, wá ká äendiëye yotu, kanda duwá nde, yeti wá soäá njuku jeti na. Yasi wátá, yo njuku jeti soäá wá. 19Wá yakama diyá nde: 'Njambiyá ti ma páàsi máäó máte yiri soñá, na nje äuã mi ëakse ká mbáy te na'? 20IÕ, yo gbate ëete. Ma a pásima äo soñá, káto äo tïì tiká temó ká yená na. Ká äá wá, Njambiyá nya wá mbáy te, káto wá ká tikó temó ká yená. Ëete, wá tïî äáki ná mátaká máte yi äendiëya yotu na. Yasi wátá, kpaló kambó Njambiyá. 21Káto nda yi Njambiyá tïì tiká ñgbak ñgbak máäó má jeti te káà, 'yo wá yi nyá ta nje tikó? 22Ma dukwá nde, Njambiyá ná ñgikwa, a sendi ná nyanó ká yasi te yi nyá si pásó káà. A teëya nde, a ná nyanó ká yasi te yi nyá si pásó káà suñgwá ná äotu äete äe kelma äeya yasi äaka. Yasi wátá, a ná ñgikwa suñgwá ná wá, ñgá wá káè ndi mbómbu joñna yaka nó nde, a keêl ñgikwa ná wá. Ma ñgá ti äá ëete na, a ta pásó sendi wá soñá. 23Ká yi äotu äe kandó Isarayál sendi, ñgá äo yókwá ná kókó tikó temó ká yi Njambiyá, yite a ta yókiëye äo, káto a ná ëeti te yi yókiëye äo ná kókó njesá ká mbáy yan. 24Ká äá wá, äo pásima wá soñá ká ñgbak ñgbak mbáy yó ká njuku oliviye te á lo tuku tuku kó. Äo njaã äuã wá káè ëakse ká njuku oliviye te yi äo äá äákó kó, yite yeti ñgbak ñgbak mbáy yó na. Ñgá äá nde, tári yó ëete, 'suñgwa ná Äeyudán äo äe wulma ká njuku oliviye te yi äo äá äákó kó? 'Yan kina äá jáwnate äuëyate nde, Njambiyá yóêkiëya äo ëakse ká ñgbak ñgbak mbáy yan ká njuku oliviye yan na? 25Ma wuná njóñ, mi yeti ká kwaëyá nde, wuná ndeêkimañgwá nyañgwá yasi ká yi Njambiyá sóëya mbómbu káà na. Wuná duêkwá yo, ma wuná má nje taká nde, wuná ná ëyanó. Yo nde, äaña äomó ká njoka äotu äe kandó Isarayál njaã keló ëaã mátó suñgwá ná Njambiyá. Äo ta keló ëaã mátó ëete káè nó mbómbu kumó ndi ká ñgimó te yi äomó háná äe Njambiyá tókuma äe yeti ká kandó Isarayál ta tikó temó ká yená. 26Ëete, Njambiyá ta nje joñgwá ndiñgálá kandó Isarayál nda yi yo kátinate ká mákana má Njambiyá nde: 'Mó te á ta joñgwá äomó kó ta wulá Siyóñ nje nó. A ta soñá máäeyó má äenday äe Yakóp.' 27Yo kátinate sendi ká mákana má Njambiyá nde: 'Äáña, mbon te yi mi ta keló siná äo káà, yo nde, mi ta si soñá máäeyó man.' 28Ñgá wusá sambile misi äáñá nda yi äotu äe kandó Isarayál sáñma ná Kimó Tom káà, wusá maà lápó nde, äo äependó äe Njambiyá. Ma yo keàlnañgwá ëete yïù joñgwá ná wuná. Yasi wátá, ñgá wusá nje kpaló sambile misi yïù äáñá nda yi Njambiyá tókuma ná äo káà, wusá maà lápó komáte nde, Njambiyá ndi ká kwaëyá äo ná temó ná háná, káto a kpoma ëete nyá äesañmbambó äan Abaraham náè äónó äená. 29Káto ñgá Njambiyá si nyá mumó mákombila ná gbálate ho ñgá nyá si jeäa mumó, na äá mumó wená, ko a tïù yókiëye se numbu ká kóñte na. 30Wuná äotu äete äe yeti äotu äe kandó Isarayál äaka, wuná ná ñguru wun tïì wokuna kwey ná Njambiyá na. Ma ndana, Njambiyá kpalma nje gwe ñgwátá wun, káto äotu äe kandó Isarayál tïì wokuna ná nyá na. 31Yo ndi sendi ëete ndana, äotu äe kandó Isarayál yeti ká wokuna ná Njambiyá na. Ma Njambiyá ká kpaló gwe ñgwátá wun, na nje gwe ñgwátá wan yáy nda yi nyá gwaã ná ñgwátá wun sendi káà. 32Ëete, Njambiyá kelma nde, äomó háná äáêki bala ëañna mátó, na nje gwe äo háná ñgwátá. 33O nyañgwá ñgikwa ná Njambiyá wa! O nyañgwá ëyanó ná nyá wa! O nyañgwá duwaã yasi sendi ná nyá wa! 'Mumó yakama duwá ka máyasi máte yi nyá pásá ká temó ná káà? 'Mumó yakama äiye ka to máyasi máte yi nyá kelá káà? 34Gbate, yo nda yi yo kátinate ká mákana má Njambiyá nde: 'Nda ká duwá ëyanó Baba Mbokó kó? Nda äaã mó máñgitá wená wátá yesó kó? 35Nda á kandima nyá nyá yiña yasi, na nje yókiëye sendi nyá mó te kó?' 36Yo nde, máyasi háná wuàla pálá yená. Yo nyá kelá nde, yasi háná ëïîy ndi ká mbáy te wená. Yo nyá namá máyasi háná. Äomó luêksa nyá kpo ná kpo, amán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\