Matiwo 2

1Die ba mɩɩrɩna Yisa tɩŋ kaanɩ ba wasɩnana Betilehemi, Judia tɩŋgbaŋ ma ma, saŋka mi Herodi die yine naaŋ. Die ba mɩɩrɩna Yisa kʊaŋ chaaŋ die dɩ ka yʊasɩya, dembisi bataŋ die dɩ nyɩŋ ŋmɩŋ pɔsɩŋ chaaŋ a keŋ Jerusalemi, 2a dɩ dɩa a pɩasa, “Sɩa ba mɩɩrɩ bʊanyaalɩ dieke dɩ balla ʊ yi Juu vuosisi naaŋ wa? Tɩ ye wo ʊ chɩŋmarɩka dɩ nyɩnna ŋmɩŋ pɔsɩŋ chaaŋ, tɩ dɩ a keŋ dɩ tɩ jɩaŋ wa.” 3Die naaŋ Herodi die dɩ wʊnna naa wa, die wʊnɩŋ aŋaŋ vuoŋ mana die dɩ benne Jerusalemi ma ma sʊgɩtɩ dɩ chʊʊsɩ. 4Die ʊ wa Ŋmɩŋ jɩamɩŋ nɩŋŋandɩɩsɩrɩba nyɩŋkʊraha aŋaŋ mɩraha dɩdagɩrɩba mana a lagɩŋ tamba a die a pɩasɩ ba dɩ, “Sɩa ba baa ba mɩɩrɩ gbɩgbatɩtaantʊ Masia wa?” 5Die ba baarɩ, “Betilehemi tɩŋ, Judia tɩŋgbaŋ ma ma. Naa, Ŋmɩŋ naazʊalɩba die dɩ maagɩ. 6‘Fʊnɩŋ Betilehemi dɩ benne Judia tɩŋgbaŋ ma, ka yi tɩgɩbiŋ dama fʊ sʊŋ naaŋ wʊnyɩ dɩ baa ʊ nyɩŋ a keŋ a dɩ n vuosisi dɩ benne Izara tɩŋgbaŋka ma nɩŋŋa.’ ” 7Naa chɩaŋ ma die naaŋ Herodi die dɩ wa chaamba die dɩ nyɩnna ŋmɩŋ pɔsɩŋ chaakʊ a lɔbɩrɩ a juu juoŋ me a pɩasɩ ba saŋŋa dieke gbaŋ gbaŋ chɩŋmarɩkʊ die dɩ nyɩnna. 8Womi die ʊ taaŋ ba dɩ ba ga Betilehemi aŋaŋ wɩaha gie: “Nɩ gamma a kpaŋŋɩ nɩ gbaŋ a mɩŋŋɩ a daansɩ a yaalɩ bʊa wa jigiŋ amʊ nɩ keŋ a ye ʊ benne jigidieke nɩ vaa n tɩbɩŋ wʊŋ amʊ n gbaŋ n ga a jɩaŋ wa.” 9Die ba nyɩnna mi a gara wa, sieŋ me die ba bɩ ye chɩŋmarɩka gbaŋ gbaŋ die dɩ pɔsɩna a nyɩŋ ŋmɩŋ pɔsɩŋ chaakʊ, die ba yene ke wo ba sʊgɩtɩ die dɩ paalɩ fɩalɩ, ka dɩ ba nɩŋŋa a ga zie tigidieke me bʊa wa dɩ benne wo sikpeŋ. 11Die ba ga a juu tigiri me a ye bʊa wa aŋaŋ ʊ nuŋ Meri; die ba sʊʊŋ a gbirigi a jɩaŋ bʊa wa, a yuori ba bʊlɔga a vʊarɩ piini a yɩ wa; die a yiwo salɩma aŋaŋ tulaari dieke ba wasɩnana farankinsinsi aŋaŋ tulaari dieke ba wasɩnana miri. 12Die Ŋmɩŋ dɩ balɩ a yɩ ba ba daansa ma sɩba ba da keŋ yiŋŋi a ga naaŋ Herodi jigiri, die ba nyɩŋ a daagɩ siegaaŋ a kuli ba tɩŋ. 13Die sɩsɩbɩrɩba dɩ yiŋŋine a ga ta Ŋmɩŋ malaka die dɩ nyɩŋ Josefu jigiŋ ʊ daansa ma a die a balɩ wa, “Herodi nan dɩ yaala bʊa wa dɩ ʊ kʊʊ wa. Naa chɩaŋ ma hagɩ a nagɩ bʊa wa aŋaŋ ʊ nuŋ wo a chɩgɩ a ga Ijipiti a bemme mi a ga tʊgɩ saŋŋa dieke n baaŋ nan balɩ fʊ dɩ fʊ nyɩŋ.” 14Josefu die dɩ hagɩ yuku mi a nagɩ bʊa wa aŋaŋ ʊ nuŋ wo a ga Ijipiti tɩŋgbaŋ ma. 15Die ʊ bie wo mi dene a ga tʊgɩ saŋŋa dieke naaŋ Herodi die dɩ kpine. Naa die yiye mɩŋ amʊ Nabidie Ŋmɩŋ die dɩ vana ʊ naazʊa wʊnyɩ dɩ balɩ die wo keŋ yi wusie, a baarɩ dɩ, “Die n vʊarɩ wa n bʊa Ijipiti me.” 16Die Herodi die dɩ mɩŋŋɩna dɩ chaaŋ diekemba die dɩ nyɩnna ŋmɩŋ pɔsɩkɩrɩ die gaaŋ wa wa die ʊ jɩɩ sɩnyɩɩrɩŋ. Die ʊ yɩ nʊaŋ dɩ ba kʊʊ ballɩnyaalɩ dembisi mana dɩ benne Betilehemi aŋaŋ ka tɩgɩbɩsɩ mana mana. Die ba kʊʊ ballɩ dembisi dieke die dɩ yine ballɩnyaalɩsɩ a ga tʊgɩ bɩna ale ballɩ dama sɩsɩbɩrɩba die baarɩ dɩ ba yene chɩŋmarɩka ka bɩna ale wʊnna. 17Naa die yiye mɩŋ a yi Ŋmɩŋ naazʊa Jerimaya die dɩ balla wudiekemba wo dɩ yi wusie. Die ʊ baarɩ, 18“Rama tɩŋ ma ba wʊŋ watɩ, kpaŋ aŋaŋ sʊgɩchʊʊsɩŋ, ta Rachali dɩ kʊma ʊ ballɩ wɩa, ba halɩŋ wa a jɩɩ, dama ʊ ballɩ die kpiye mɩŋ.” 19Naaŋ Herodi die dɩ kenne a kpi, ka kʊaŋ chaaŋ die Ŋmɩŋ malaka die dɩ nyɩŋ Josefu jigiŋ ʊ daansa ma ma Ijipiti ma 20a baarɩ, “Hagɩ nagɩ bʊa wa aŋaŋ ʊ nuŋ wo a yiŋŋi a ga Izara tɩŋgbaŋ ma, dama vuodieke die dɩ yaalala ba kʊʊ wa wa kpiye mɩŋ.” 21Naa chɩaŋ ma Josefu die dɩ hagɩ a nagɩ bʊa wa aŋaŋ ʊ nuŋ wo a yiŋŋi a ga Izara tɩŋgbaŋ ma ma. 22Ama die ʊ wʊnna dɩ Akelusi die zene ʊ chɔɔŋ Herodi naŋ ma a dii Judia naarɩ, die ŋmaamɩŋ die yalla wa aŋaŋ ʊ baaŋ nan yiŋŋi a ga mi; ta Ŋmɩŋ dɩ bɩ a dagɩ wa ʊ daansa sʊŋ dɩ ʊ ga Galili tɩŋgbaŋ ma ma. 23Die ʊ ga kalɩ tɩŋgbaŋ kaanɩ ba wasɩnana Nazeriti ma ma. Naa chɩaŋ ma die Ŋmɩŋ naazʊalɩba die dɩ balla wudiekemba wo die dɩ keŋ a yi wusie, dɩ: “Ba nan dɩ wasa wa Nazeriti vuoŋ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\