1 PEDRO 1

1Ja' tinani' xin, jain ton Pedro jin an, ẍejab jin naj Jesucristo an. Chin tz'ibetoj jun jin carta ti' e ex, jex sajleminaj je ye bey lugar Ponto, bey Galacia, bey Capadocia, bey Asia, c'al bey Bitinia. 2Jaonti', sic'bil jon xa el yu cu Mam Dios, jaxca ta' jix yute sna'on oc kin yet tax peyxa. Ja' naj Santo Espíritu jix cu aon oc yetoj, yet watx' chi cu jije tzet chi yala, catu' chi el can cu penail kiban yu ẍiq'uil naj Jesucristo. Chi woche tol miman ojab c'al swatx' c'ulal Dios chi yak' je yiban titu', catu' ey pax watx' c'ulal snan je xol c'al yetoj Dios. 3Kal wej watx' k'ane tet Dios, Smam naj Kaawil Jesucristo, yutol jix ok' sc'ul kin. Jix cu yak' aloj naj yet scaelal yu spitzc'ubail Jesucristo xol eb camnaj, yuxan chi kaoc yip oj cu c'ul, tol ja' oj ak'on cu k'inal. 4Oj yak' Dios jun cu sattaj tol c'ubabil xa yu bey satcan. Ja' jun cu sattajtoj tu', ey c'al ec' yin tobal k'inal. Ma etextoj, man pax oj tactoj yili jaxca junoj xumac te' c'uun stactoj yili. 5Yutol chi kaoc cu c'ul yin Cristo, yuxan teynebil jon c'al yu Dios yetoj yipalil masanta' c'al oj cu cha' cu colbanil. Ja' cu colbanil tu', watx' xa yei, yet watx' oj txeclonele a yet slawubal tiempoal. 6Yu jun tu', yuxan caw chi cu tzali. Cax c'al mi sowalil chi kab sya'il mimej porobal janic' oj tiempoal, pero ja'c'ala' chi cu tzalai. 7Ila ch'en oro tinani', sowalil chi ak'le porobal ch'en xol k'ak', yet watx' chi txeclo el oj ta watx' ch'en ma pena ch'en. Quey jon pax tu', sowalil chi cu ak'le porobal, catu' chi txeclo el oj ta tol yel chi kaoc Dios yin cu c'ul ma c'amaj. Ta chi techa wan porobal ti' ku, oj cu al-le watx'il yu Jesucristo yet oj jul oj, oj yak'on cu watx'ilal jaxca swatx'ilal naj tu'. Miman ton oj yun kel oc apnoj titu' xin. Ja' yet chi kaoc cu c'ul yin Dios, yel xa c'al miman yel oc apnoj jun tu' yintaj ch'en oro chi ske' sq'ueytoj. 8Cax c'al tol c'am bey jix je yil yin Jesucristo tu', jaexti', pero che cam c'ulne pax naj. C'am ton bey che yil yin tinani', pero che yaoc je c'ul yin naj. Ja' yu, yuxan chex tzala sic'lebil, man xa jantaj oj swatx'il jun tzala c'ulal tu', tol c'am chi ske' yal-lei. 9Ja' scolbanil cu pixan chi cu cha' spaj oj, yu chi kaoc naj yin cu c'ul. 10Ja' eb ẍejab Dios yet peyxa, jix yak' yip eb seyon yil tzet utbil ye oc cu colbanil ti'. Jix yak'le eb sna'on el oj. Jix yalon can el eb yin ey oj to c'al, tol oj x'ox swatx' c'ulalil Dios e on. 11Ja' Yespíritu Cristo ey oc yin eb, ja' jix ak'on yotajne el eb jantaj sya'ilal t'inan yilon Cristo tu'. Jix lawi tu' xin, catu' oj yak' Yaawilal. Ja' eb ẍejab Dios tu', jix yak'le eb sna'on el oj mac txequel jun oj jul tu', catu' tzet tiempoal oj jul oj. 12Pero jix ak'le yotajne el eb yu Dios tol ja' wan k'ane jix yal can el eb tu', man yetoj eb yei, pero tol ket yei. Ja' tinani' xin, albil xa can el e ex tzet utbil ye oc cu colbanil ti'. Jaon chi kal el sk'aneal yet colbanile, joan jix kal can el e ex. Ja' Santo Espíritu chejbiltej satcan, ja' jix oc ketoj yet jix kalon can el oj. Ila eb ángel jix yoche pax eb jix na'cha el wan ti' yu eb, pero ma ak'le yotajne el eb. 13Yu tu' xin, caw tec'an che yute je na'bal. Listo ojab che yute je ba. Caw che yaoc yip oj je c'ul tzet oj yak' Dios e on yu swatx' c'ulalil yet oj jul Jesucristo. 14Jaexti', yuninal jex xa Dios wetoj an, jijyom jex c'al tet. Ja' yet yalantoj, ec'al tzet jix je yoche oc oj, yutol man to je yotaj oj Dios tu', jal tinani' xin, c'am xa che beybalne jaxca tu'. 15Ja' naj mac jix cu awteneni, caw watx' c'al naj, c'am nioj spenail naj. Jaxca ojab naj tu', quey ojab jex tu', watx' c'al che yute je ba. 16Yutol jix yal Dios yul An Juun Tz'ibebil can jaxca ti': “Watx' c'al che yute je ba, yutol watx' jin jainti',” ẍi. 17Ja' Dios oj na'on oc yin jun jun ánima ja'ta'c'ala' sbeybal jun jun. Man tx'oj tx'oj oj, oj yun sna'le oc yin jun jun yu. Yuxan ta tol chi kal oc Dios cu Mam oj, xiw oj jon nej tet yet ey jon ec' yul yiban k'inal ti'. 18Ja' wan sbeybal eb kichmam beybalnebil ku yet yalantoj, caw na'ba c'al jix ketne cu ba yin. Jal tinani' xin, colchanaj jon xa el yul sk'ab wan tu'. Je yotaj xa, tol ja' cu colbanil ti', c'am chi mancha yetoj tzet c'uun slawi, jaxca ch'en oro ma ch'en plata. 19Pero ja' ẍiq'uil Cristo jix ak'on ganar smanchai, yutol caw miman yel oc apnoj. Ilala, tol jix mak'le cam naj yin xaambalil jaxca junoj no' me' c'am nioj spenail, c'al c'am nioj tzet pena yili oc yin. 20Ja' yet c'am to chi swa'ne jun yul yiban k'inal ti' Dios, yotaj xa, tol jaxca tu' oj elol yiban Cristo. Pero ja' to yet jun slawubal tiempoal ti' jix aletej yet chi txeclo el bey yul yiban k'inal ti' yu cu watx'il oj. 21Yu Cristo tu', yuxan chi ske' kaon oc Dios yin cu c'ul tinani', yutol ja' jix pitzc'unen a xol eb camnaj. Catu' jix i'le a can yu. Yu jun tu', yuxan caw chi kaoc Dios yin cu c'ul, catu' chi kaon pax oc yip oj cu c'ul. 22Ja' tinani', [yu scolwal naj Santo Espíritu, yuxan[ jix cu jije jun cuybanile ja' caw yel. Jaxca tu' chi kute cu jichlonen oc cu beybal, yet watx' yel ey cu cam c'ulal yin eb ku'taj c'al yin eb kanab. Yuxan, sowalil chi cu cam c'ulne cu ba yin masanil cu c'ul c'al yin masanil kip. 23Yutol alinaj jon xa el yin yet scaelal. Man yin oj cu mam cu txutx cambeal ye jix cu ali yin yet scaelal tu', pero yu c'al sk'ane Dios, yuxan alinaj jon yin scaelal, yutol ja' a k'inale yei. Ja' sk'ane ti', ey c'al ec' yin tobal k'inal. 24Jaxca chi yal yul An Juun bey chi yal jaxca ti': Ja' sk'inal eb ánima masanil, laan jaxca c'al an ita. Laan yel oc apnoj eb jaxca xumac an ita. Yutol ja' an ita tu', jun txolan chi taj el an, catu' chi ey q'uey c'otlaboj xumac an. 25Pero ja' pax sk'ane naj Kaawil xin, ey c'al ec' yin tobal k'inal, ẍi yul An Juun tu'. Ja' sk'ane ti', ja' ton jun watx' sk'aneal colbanile jix al-le el e ex.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\