2 CORINTIOS 5

1Ja' cu mimanil ti', laan jaxca junoj pat, eyman chi etextoj. Pero kotaj, ja' yet oj lawoj jun cu mimanil ti', ey jun xa oj yak' Dios e on bey satcan. Ja' jun xa tu', c'am bak'in oj lawoj. Laan jaxca junoj na caw watx' scawxi, yutol man ánima oj jix wa'neni. 2Yel toni, ja' yet ey jon ec' yin cu mimanil ti', chi el kaw yetoj, yutol chi koche chi cu ec'toj bey jun xa cu mimanil, ja' ton jun oj cu k'an bey satcan, jun jaxca na tu'. 3Oj ale oc jun tu' kin jaxca junoj pichile, yet watx' man t'iran oj jon el oj. 4Ja' yet ey jon ec' yin mimanile ti', chi el kaw yet chi kilon sya'ilal. Man tol oj chi koche chi i'le ec' jun cu mimanil ti', pero chi koche chi ak'le junoj xa cu mimanil, yet watx' chi q'uey el jun cambeal ye ti' yet oj cu cha'on cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. 5Yu jun ti', yuxan jix cu swa'ne Dios. Jix yak'on pax Yespíritu e on, yet watx' chi kotajne el oj, tol caw yel oj cu cha' wan ti' tet. 6Yu jun tu', tobal k'inal chi kaoc Dios yip oj cu c'ul. Kotaj, tol yajban ey jon ec' yin mimanileal ti', c'am jon to ec' bey ey ec' naj Kaawil. 7Ja' yet chi cu ec' yul yiban k'inal ti', asan Dios chi kaoc yip oj cu c'ul. Manaj tzet chi kil yetoj cu sat bey chi kaoc cu c'ul. 8Yu jun tu', caw ey oc Dios yip oj cu c'ul. Tol chi koche chi cu bej can cu mimanil ti', yet watx' chi ske' cu to bey ey ec' naj Kaawil. 9Yu jun tu', tobal k'inal chi cu sey tzet watx' chi kute cu ba, yet watx' chi tzalabi naj Kaawil ketoj, cax c'al ey jon ec' yin mimanileal ti', cax c'al c'amaj. 10Yutol sowalil oj cu ec'toj sattaj sdespacho bey chi na'le oc kin yu Cristo, yet watx' jun jun jon, oj cu cha' spaj tzet jix el kunen yet ey jon ec' yin mimanileal. Ja'ta'c'ala', ta watx' jix el kuneni, ma pena. 11Jaonti', ja' tet naj Kaawil ey cu xiw c'ulalil. Yu jun tu', yuxan chi kak' c'al kip cu jejon sna' eb ánima. Yotaj xa Dios cu na'bal. Chi woche che yotajne pax el cu na'bal tu'. 12Man lalan oj kalon cu ba watx'il e ex junel xa. Pero chi koche tol man chex q'uixwi e on, yet watx' chi ske' je pajtzen je ba tet eb chi smimane sba yu wan tzet chi kil yin yetoj cu sat. Jal tzet ey yin spixan eb, c'am nioj chi sna' eb, ta watx' ma c'amaj. 13Jaonti', cax c'al loco kil-le oc jon, pero yu kak'on servil Dios, yuxan quey tu' kil-le oc oj. Cax c'al watx' cu jolom, pero yu jex kak'on servil yetoj Dios, yuxan quey tu' kili. 14Yutol, ja' scam c'ulal Cristo chi ak'on kune. Yutol kotaj, tol ey jun jix cam cu q'uexel oj cu masanil. Yu jun tu', yuxan jaxca tol camnaj jon yetoj cu masanil. 15Ja' Cristo jix cam cu q'uexel oj cu masanil, yet watx', ja' jaon ey xa cu k'inal yu tu', c'am xa chi cu beybalne jaxca chi koche jun jun jon. Pero chi cu beybalne jaxca chi yoche naj jix cam cu q'uexel oj, catu' jix pitzc'u pax a yu cu watx'il oj. 16Yu jun tu', jaonti', c'am xa chi cu na' oc yin junoj mac txequel, yu tzet utbil yili. Ja' yet yalantoj, cax c'al jix na'le oc yin Cristo ku yu tzet utbil yili, pero manchej xa cu na' tinani' yu jaxca tu' jix kute cu ba. 17Ja' mac txequel junxane ye yetoj Jesucristo ac' ánima xa, ja' sbeybal yet peyxa, chi lawi can el oj, ja' sbeybal tinani', ac' xa. 18Masanil wan chi wal ti', ja' wan watx' c'ulal ti', ja' Dios chi ak'on e on. Asan yu Cristo, yuxan jix yak' miman c'ulal Dios kin, catu' ey watx' c'ulal kin yetoj Dios. Catu' jix yak'on kopiso kak'on watx' c'ulal xol eb ánima yetoj Dios. 19Chi yal yel oc apnoj jun ti', tol ey oc Dios yin Cristo yet jix jul ec' oj, yet watx' ey watx' c'ulal yin eb ánima masanil yetoj Dios. Ma xa yatoj spenail eb yiban. Ja' jix aon can oc jun k'ane ti' yul cu k'ab yu cu ec' kalon el oj tzet utbil chi yun yoc ánima yin watx' c'ulal yetoj Dios. 20Yu jun tu', ẍejab Cristo kei. Jaxca tol ja' caw Dios lalan stewi oc je yin yet lalan kalon e ex tu'. Yu jun tu', jaon ton ti', ey jon oc sq'uexel oj Cristo kei, yet chi cu tewi oc e ex, yet watx' chex oc yin watx' c'ulal yetoj Dios. 21Ja' Cristo, c'am nioj spenail jix el yuneni. Pero jix ale can oc masanil cu penail yiban naj yu Dios. Yu jun tu', yuxan ja' tinani', yin Cristo watx' jon xa yul sat Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\