2 CORINTIOS 7

1Jex jin cam c'ulnebil, ja' ton wan ti' yalnaj can Dios, yet jix yak'on can sti' e on. Yu jun tu', bej wej can tzet chi i'ontoj cu mimanil yetoj cu pixan yin tzet man watx' oj. Sowalil chi cu jichlone oc cu na'bal sic'lebil yu chi cu xiw tet Dios. 2A wej oc yin je c'ul tzet chi kala. Ila c'am junoj jex bey ocnaj cu mul. C'am junoj jex jix etex el je na'bal ku. C'am pax junoj jex jix jex ketne. 3Man yu oj waon oc junoj tzet yetal je yiban, yuxan chi waltoj wan ti' e ex. Yutol tu' xa jix waltoj e ex, tol caw ey jex oc yin cu c'ul. Yu jun tu', ta c'al iquis jon to, ma ta chi cu cami, pero ja'c'ala' chi kute cu cam c'ulnen cu ba. 4Caw yip jin c'ul je yei, catu' chex walon watx'il. Cax c'al miman tzet chi ale oc kiban, pero caw chin miman c'ulnele c'al chi wabe. Caw chin tzala sic'lebil. 5Ja' yet jix cu jul bey Macedonia ti', c'am chi xew cu mimanil ti', yutol miman xa sya'ilal chi jul kiban. Jowal c'al jix ale oc kiban. Ey bey chi jul xiw c'ulal kin. 6Pero chi smiman c'ulne Dios masanil mac ey oc yin cus c'ulal. Yuxan ja' naj jix ak'on smimanil cu c'ul, yu sjulbal naj Tito titi'. 7Man asanne oj yu jix jul naj Tito, yuxan jix ki' smimanil cu c'ul, pero caw chi cu tzala pax oj yutol jix je miman c'ulne Tito ti' yet jix ec' ey jex tu'. Ja' jix alon e in, tzet utbil tol caw che yoche che yil oc win an. Jix yalon pax oj, tol caw chi cus je c'ul yu jun tzet jix apni je xol tu'. Jix yaloni, tol caw eyman chex oc wetoj an, yet ey eb chi oc win an. Yu jun tu', caw jix a can jin tzala c'ulal je yu an. 8Cax c'al jix cus je c'ul yu tzet chi yal an carta wanajtoj e ex, pero c'am xa chin cus yu tinani'. Jix jin cus ton yu yet sbabelal, yet jix waben an, tol jix jex ak'le cus yu janic' tiempoal. 9Jal tinani' xin, cax c'al jix jex cus yu, pero chin tzalai, yutol ja' je cus c'ulal tu', ja' jix ak'on je na' je ba. Jix jex cus jaxca chi yoche Dios. Yu jun tu', c'am nioj jix kak' etex el je na'bal. 10Ta chi cu cus yu cu penail jaxca chi yoche Dios, ja' jun cu cus c'ulal tu', chi ak'on sna' sba cu c'ul, catu' chi cu colcha can oj. Ta quey tu' yel oc apnoj, c'am xa sowalil chi cus cu c'ul yu. Pero ey jun xa tujan cus c'ulal, ja' jun xa tu', scus c'ulal yul yiban k'inal ti'. Ja' eb chi cus a yu jun yet yul yiban k'inal ti', tu' c'al chi to can eb bey camich tol ey c'al yin tobal k'inal yu. 11Pero jaexti', jix jex cus jaxca chi yoche Dios. Yu jun tu', na' wej tej tzet jix yun je yel oc yu. Caw yel c'ulal tol jix jex oc il, catu' jix je yalontej tzet jix el je yunen yu je colon je ba. Jix tit je jowal yu jun tzet jix jul je xol tu', jix je xiw pax a yu. Caw jix je yoche jix jex k'anab wetoj an. Jix el yin je c'ul je yak'on cuenta naj jix oc spenail yu je tx'oxon el oj tol c'am je yalon je yet yin jun spenail naj tu'. 12Yu jun tu' xin, ja' yet jix jin tz'ibentoj jun jin carta tu', man yu oj naj jix oc spenail tu', yuxan jix jin tz'ibetoj. Man pax yu jun mac bey jix oc spenail naj tu', pero yu sna'cha el je yu, tol ja' yul sat Dios, caw ey ton je cam c'ulal kin. 13Yu jun tu', caw jix ki' can cu miman c'ulal. Man asanne oj tol jix ki' cu miman c'ulal, pero caw jix a pax can cu tzala c'ulal yet jix yalon naj Tito, tol caw jix yak' tzalaboj sc'ul je yetoj. Yutol c'am xa chi yak' bis c'ulal je yu, yutol watx' che yute je beybal. 14Ja' yet junel, walnaj tet naj Tito ti', tol watx' jex. Ja' tinani' xin, man pena oj chin can chi wab an, yutol walnaj jaxca tu'. Masanil tzet kalnaj e ex, yel c'al el oj. Ja'c'ala' pax yet jix walon tet naj Tito tol watx' jex, tutun yel, yuxan jix wal an. 15Ja' naj Tito ti', caw ey scam c'ulal je yin tinani', yutol chi sna'tej tzet utbil tol che jije tzet yalnaj can e ex. Catu' chi sna'on pax tej tol yin eyilal jix je yute je cha'on apnoj naj e ex tu', c'al yin xiw c'ulalil. 16Caw chin tzala tinani', yutol chi ske' jex waon oc yip oj jin c'ul an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\