2 CORINTIOS 9

1Ja' yu je yofrenda oj je yak' tet eb ket creyenteal, man sowalil chin tz'ibetoj e ex yu. 2Yutol wotaj xa an, tol caw che yoche chex colwa tet eb. Lalan jex walon watx'il tet eb a Macedonia ti'. Ja' chi wute k'anab jin ba je yin tet eb jaxca ti': “Ja' eb creyente yul yet Acaya, jun jabi tax c'oli yi'on el yofrenda eb,” jin chi tet eb ti'. Ja' yet jix yaben eb a Macedonia ti', tol yel c'ulal tol lalan je yak'oni, ec'al eb jix a bulna yak'on yet. 3Pero oj jin chejtoj eb ku'taj ti' e ex, yet watx' man ojab na'ba oj tzet watx' jix el walon je yin tu'. Oj jin chejtoj eb, yet watx' listo xa ojab ye je yofrenda tu', jaxca jix wute walon je yin tu'. 4Ta ey eb a Macedonia ti' chi to wetoj an, catu' chi yilon eb tol c'am to je yofrenda tu', caw q'uixwiltaj oj jin can yul sat eb, yutol jix jex kaoc yip oj cu c'ul on. Man lalan oj walon an, ta je q'uixwil oj el jaexti'. 5Yu jun tu', jix jin na', tol sowalil chi cu k'an tet eb ku'taj ti', yet watx' ja' e ex tu' chi babi to eb. Oj toj colwa eb je yin ẍa'on je yofrenda tu', jaxca jix je yute je yak'on je ti'. Ta quey tu', watx' xa ojab ye je yofrenda tu', catu' oj je yak'on yu je watx' c'ulal, manaj yu, tol sowalil che yak'a, ma man yetoj masanil je c'ul che yak'a. 6Na' wej tej jun xa oj wal ti' an. Ja' eb txenne yawal chi yaoc oj, txenne tzet chi sjatx' eb. Jal mac mimantaj yawal chi yaoc oj tu' xin, miman tzet chi sjatx'a. 7Jun jun ojab jon chi cu na' yin cu pixan jantaj chi el yin cu c'ul chi kak'a. Man ojab yin oj cus c'ulalil chi kak'a. Manaj tol chi cu ak'le yin caab c'ulal, ma yu chi k'anle e on. Yutol ja' Dios chi cam sc'ul yin eb chi tzala yak'oni. 8Ja' Dios chi ske' yu yak'on masanil tzet yetal e ex yu swatx' c'ulal. Chi yak' masanil tzet caw chi oc yopiso je yu yin tobal k'inal. Masanta' c'al chi yak' xa c'al sobra e ex. Yu jun tu', ec'al bey chi ske' je colwa. 9Oj el oc jaxca tu', yutol chi yal yul An Juun jaxca ti': Miman tzet jix yak' tet eb meba'. Ja' jun sna'bal watx' tu', oj sna'tej Dios tobal k'inal, ẍi yul An Juun. 10Ja' Dios chi ak'on masanil jinat chi awlei. Catu' chi yak'on pax masanil tzet chi cu lo'. Ja' oj ak'on masanil tzettaj yetal e ex oj je yak' yin je yofrenda oj. Jaxca tol oj je yaw can oj. Ja' sq'uexel oj je cha' yu je watx' c'ulal tu', oj ch'ib yu, catu' oj je jatx'oni. 11Yu jun tu', miman swatx'il oj je cha', yet watx' oj ske' je yak'on janic' oj xa. Ec'al eb ket creyenteal oj alon yu diosalil tet Dios yet oj ẍa'on eb jun je yofrenda oj ki'toj tet eb tu'. 12Yutol ja' jun colwal oj ak'le tet eb tu', ja' yopiso man asanne oj yu scol-le eltej eb yalan cawxinajil yu, pero caw oj yal yu diosalil eb tet Dios je yu. 13Oj yal watx' k'ane eb tet Dios, yutol ja' jun je yofrenda tu' oj tx'oxon el oj, tol lalan je jijen watx' sk'ane Cristo. Yetoj pax oj, oj yal watx' k'ane eb tet Dios yu jun je miman colwal che yak' tet eb tu' yetoj oj colwa oc tet masanil eb ket creyenteal. 14Ja' eb oj cha'on tu', oj txaloj eb je yu. Caw oj jex scam c'ulne eb, yutol jaex chex yak'balne Dios yin je tx'oxon el miman swatx' c'ulalil tet eb. 15Kal wej yu diosalil tet Dios, yutol ja' jun colwal jix yak' eb e on ti', c'am xa chi alcha el jantaj swatx'il.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\