2 PEDRO 3

1Jex jin cam c'ulnebil, yet xa scaab jun jin carta ti' chi watoj e ex an. Tol ja'c'ala' chin jej je na' wan cuybanile je yotaj xa, yet watx' chi wa'xi oc je na'bal sic'lebil. 2Yuxan, sowalil che na'tej wan tzet tz'ibebil can yu eb ẍejab Dios yet peyxa, eb ẍejab sic'bil el yu. Na' wej tej ẍejbanil naj Kaawil, cu Colomal tu', albil xa can e ex ku jaon ẍejab jon ti'. 3Ja' jun xa oj waltoj ti' an, caw chi woche che yotajne el oj. Ja' yet jun slawubal tiempoal ti' oj a waan eb comon c'al chi buchwa yin yet Dios. Asan tzet man watx' oj chi yoche oc eb bey chi yaoc sna'bal. 4Oj yal eb jaxca ti': “Yak'naj can sti' Cristo tu', tol oj jul oj. Pero, ¿beytu' ey tinani'? Miman oj tz'aj tak'wi can eb kichmam, pero camnaj xa pax eb. Ilala, laan c'al ye masanil tzet yetal, yet tax c'al jix wa'xi yul yiban k'inal ti', ja'c'ala' c'al ye masanil tinani', ja'c'ala' c'am mac chi jul pax oj,” ẍi eb oj yalon eb. 5Pero ja' eb chi alon jaxca tu', c'am chi yoche chi sna'tej eb tzet jix jul yul yiban k'inal ti' yet peyxa tu'. Asan sk'ane Dios jix ak'on wa'xoj satcan, c'al sat tx'otx' ti'. Catu' jix txeclo a tx'otx' tx'otx' snan ja'. Yu ja' ja' tu', yuxan watx' ye sat tx'otx' ti' tinani'. 6Pero ja' yet jix lawi jun tu', catu' jix lawi el masanil tzet ey yul yiban k'inal ti' yu ja', yutol masanil paxnaj ey yich ja'. Ja' ton wan ti' c'am chi yal sc'ul eb chi sna'tej. 7Ja' satcan yetoj sat tx'otx' ti', ey c'al ton ec' tinani'. Pero yalnaj can Dios, tol watx' ojab ye bel, masanta' c'al oj bejletej k'ak' yiban. Yet oj jul jun c'ual oj na'le oc yin, catu' oj q'uey can el eb c'am nioj yel oc apnoj Dios yul sat yin junelne. 8Jex jin cam c'ulnebil, chi woche chi na'cha el je yu, catu' c'am chi to q'uey c'ulal je yu tol ja' yul sat naj Kaawil, ja' jun c'u, laan jaxca yec' junoj mil jabil. Junoj mil jabil tu', laan yec' jaxca junoj c'ual. 9Ey eb chi na'oni, tol lalan yec' tiempo yu naj Kaawil tu', c'am chi yun jaxca jix yute yak'on can sti' tu', sna'on eb. Pero man yel oj jaxca chi yute sna'on eb tu'. C'am to chi juli, yutol lalan to c'al yak'on miman c'ulal kin bey yul yiban k'inal ti'. Chi yoche c'am junoj mac oj q'uey can el oj. Pero tol chi yoche chi sna' sba eb masanil. 10Pero jaxca yet chi jul junoj elk'om yet ak'balil, quey tu' oj yun sjul sc'ual yet oj jul naj Kaawil tu'. Oj lawoj ey satcan yet jun c'ual tu', ey xa smey snilili yet oj ec' el oj. Ja' masanil tzettaj yetal ey, oj tz'a'toj masanil yu jun miman k'ak', catu' ja' jun sat tx'otx' ti', yetoj masanil tzettaj yetal ey sat oj q'ueyle el oj. 11Quey tu' oj yun lawoj masanil tzet yetal. Yu jun tu', yuxan sowalil tool chi kute cu beybal. Asan ojab yin Dios chi kaoc cu na'bal. 12Kechbane wej sjul jun sc'ual Dios tu'. Kak' wej kip cu mulna yin yet Dios, yet watx' chi jul yin eymanil. Ja' yet jun c'ual tu', oj lawoj satcan yu k'ak'. Catu' oj ulitoj masanil tzet ey sat tx'otx' ti' yu k'ak' tu'. 13Pero jaonti', lalan kechbanen jun xa ac' satcan, c'al jun ac' yul yiban k'inal, yutol jaxca tu' yalon can Dios. Ja' eb oj ey ey titu', watx' xa c'al sna'bal eb. 14Jex jin cam c'ulnebil, lalan kechbanen sjul wan jix waltej ti'. Yuxan kak' wej kip, yet watx' c'am ojab nioj cu penail c'al nioj cu man tz'ajan oj yul sat naj yet jun c'ual tu'. Ta tol jaxca tu' ey watx' c'ulal kin yetoj naj. 15Na'cha ojab el je yu, tol ey smiman c'ulal naj Kaawil, yuxan c'am to chi jul naj, yet watx' ey to mac oj colcha oj. Ila pax ku'taj Pablo, cam c'ulnebil ku, quey pax tu' chi yute s'ibentoj e ex, yutol quey tu' jix yun yak'le can sjelanil yu Dios. 16Tz'ibebil c'al can wan ti' yul jun jun scarta naj. Pero ey bey caw ya' sna'cha el oj. Ja' mac c'am to sna'bal, man to tec'an oj ye yin screyenteal, chi sq'uex can toj sk'aneal eb. Ja'c'ala' chi yun eb yin wanoj xa sk'ane Dios tz'ibebil can oj. Yu jun tu' yuxan oj q'uey can el eb. 17Jal jex jin cam c'ulnebil, yin ey oj to jix je yaben tzettaj yetal oj jul oj. Yuxan il wej c'al je ba tet eb c'am swatx'il sna'bal jix waltoj ti', yet watx' c'am chex somcha el yu wan pena scuybanil tu'. Ta c'amaj, caw oj etex el je na'bal, catu' oj jex el yin jetec'anil. 18Sowalil watx' ch'un je yotajne el naj Kaawil, naj cu Colomal Jesucristo. Yetoj pax oj, yel ojab c'al chex ch'ib a yin swatx' c'ulal jun jun c'u. Miman ojab yel oc apnoj naj Kaawil tu' tinani', c'al yin tobal k'inal. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\