2 TESALONICENSES 2

1Ja' tinani' xin, jex wu'taj, jex wanab, oj kaltoj je yabe, tzet oj yun sjul naj Kaawil Jesucristo, catu' oj cu syamban oc yetoj. 2Chi kaltoj e ex, manchej somcha el je na'bal, ta ey eb chi alon e ex, tol julnaj xa naj Kaawil. Cax c'al chi yal eb tol ja' Yespíritu Dios jix alon tet eb, cax c'al yul yet xojli chi yalon eb, manchej jex oc il yu tzet chi yal eb. Cax c'al chi yal eb tol jix apni cu carta tet eb, manchej je cha' je yabe. 3Manchej je yak' i'le eytej je sat yu junoj mac txequel. Yutol ja' yet c'am to chi jul naj Kaawil, ey jun tiempoal ec'al eb oj meltzo oc ac'ulal yin Dios. Catu' oj x'ox a sba jun yaaw caw pena. Ja' jun yaaw tu', sowalil oj ale can toj bey sya'ilal. Oj yak'le jowal yetoj Dios. 4Oj tit sjowal yin masanil tzet chi al-le oc diosal, c'al yin jantaj tzet bey chi yal sba ánima, masanta' oj octoj chotan yul stemplo Dios, catu' oj yalon oc sba diosal. 5Na' wej tej tol ja' yet jix jin ec' je yetoj, jix wal can wan ti' je yabe. 6Je yotaj tzet yuxan c'am to chi cha'le jul jun pena yaawil tu'. C'am chi txeclo a yet man to stiempoal oj. 7Pero ja' yipal spenail, lalan xa smulna yin ewantajil tinani', masanta' c'al oj i'le el mac txequel chi tenon oc tucan yet chi x'oxon a sba tu'. 8Catu' oj x'oxon can a sba jun pena yaaw tu'. Pero tu' c'al oj xule cam yu naj Kaawil Jesús. Ja' wan tzejejial yetbi oc yetoj naj Kaawil yet oj jul tu', ja' oj ak'on q'uey el jun pena tu'. 9Ja' yet oj x'oxon a sba jun winaj pena yaaw tu' oj oc Satanás yetoj. Oj yak' yipal jun winaj tu'. Yuxan ey wan milagro c'al wan xa tzet yetal oj el x'oxon yu yetnen ánima. 10Ec'al tzet penataj oj el yuneni, yu yi'on eytej sat eb oj q'uey can el oj. Oj q'uey can el eb, yutol c'am chi yoche eb chi yaoc sc'ul yin jun cuybanile caw yel, yet watx' chi colcha eb. 11Yu tu' xin, oj ẍa' Dios yi'le eytej sat eb yu tzet man yel oj, catu' oj yaon oc lek'ti'al eb yin sc'ul. 12Yuxan, masanil eb c'am chi yal sc'ul chi yaoc sc'ul yin jun cuybanile caw yel, oj ale can toj eb bey sya'ilal, yutol jix yak' tzalaboj sc'ul eb yin spenailal. 13Jex wu'taj, jex wanab, cam c'ulnebil jex yu naj Kaawil. Sowalil chi kal yu diosal tet Dios je yu, yutol peyxa tax sic'bil jex el yu Dios ketoj, yet watx' chex colcha el yu Yespíritu. Ja' Yespíritu tu' chex aon oc yetoj Dios. Yuxan chex colcha ketoj, yu pax che yaoc je c'ul yin jun cuybanile caw yel. 14Ja' sk'aneal yet colbanile albil e ex ku, ja' yu jun tu' jix jex yawten Dios yu je yoc yetoj, yet watx', jaxca swatx'il Jesucristo, quey tu' chi yun can el je watx'il. 15Yu tu' xin, jex wu'taj, jex wanab, caw tec'an che yute je ba. Manchej je bej q'ueytoj wan cuybanile kalnaj e ex, c'al wan albiltoj yul carta ku. 16Ja' naj Kaawil Jesucristo, yetoj cu Mam Dios, caw ey scam c'ulal eb kin. Ja' swatx' c'ulal chi ak'on smimanil cu c'ul tobal k'inal. Catu' chi yak'on pax kaon oc swatx'il yip oj cu c'ul. 17Chi koche chi yak' smimanil je c'ul. Catu' chi yak'on pax je tec'anil, yet watx' masanil c'al tzet che yala, c'al tzet che yune, watx' ojab c'al yul sat Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\