HECHOS 11

1Jix yaben sk'umal eb ẍejab Jesús c'al eb creyente a Judea tol ey eb man Israel oj jix yaoc sc'ul yin sk'ane Dios. 2Yuxan, ja' yet jix apni Pedro bey Jerusalén junel xa, catu' jix al-le tet yu wan eb creyente a Israel, tol man watx' oj jix yute sba. 3Jix yal jaxca ti': —¿Tzet yuxan jix jaach bet k'anab yetoj eb man Israel oj, catu' jix jaach low yetoj eb? ẍi eb. 4Catu' jix yalon el naj Pedro masanil tzet jix yun titu'. Jix yalon jaxca ti': —Ey jin ec' bey conob Jope. Lalan jin txali yet jun c'ual, catu' jaxca weyiche jix wute wilon yeyol jun jaxca miman sábana bey satcan. Ey oc spixbanil scanebal xiquin, catu' jix eyol t'unun oj bey ey jin ec' titu'. 6Catu' jix jin oc t'anan yin, yet watx' chi wil tzet ey oc yul. Ja' yet jix wilon an, ey wan no' nok' caneb yajan ey oc yul. Ey no' ey smey. Ey laba, ey pax wan no' chi ec' jenenoj satcan. 7Catu' jix waben yel yaw jun mac txequel, jix yal jaxca ti': “Pedro, aan linan oj. Mak' cam wan no' ti', catu' cha chi'oni,” ẍi. 8Jix jin tak'wi jaxca ti': “C'amaj, Mamin, yutol c'am to junel oj chin lo' man chin chi' junoj awas ẍi'lei, c'al junoj tzet yetal c'am chi ske' slo'le yu sley Moisés,” jin chi tet. 9Jix yalon eytej bey satcan junel xa e in jaxca ti' an: “Ja' tzet yetal chi yal Dios tol c'am sleyal, manchej ja wak' sleyal jaachti',” ẍi. 10Oxel jix yal jaxca tu'. Catu' jix i'le pax a jun jaxca sábana tu' satcan. 11Yet xa c'al jun txolan tu', jix apni oxwan winaj bey na bey ey jin ec' titu'. Ja' oxwan winaj tu', ja' bey Cesarea jix tit eb, jix jin seyle ec' yu eb bey conob Jope. 12Jix yalon Yespíritu Dios e in jaxca ti' an: “Asi' yetoj eb. A oc yin ja c'ul ja to yetoj eb,” ẍi. Jix to pax wajwan ku'taj ti' wetoj an. Yet jix cu apni jon xin, jix cu oc yul sna jun winaj. 13Jix yalon e on, tol jix yil jun ángel yul sna. Jix yab yalon tet jaxca ti': “Chejtoj jaywan oj winaj bey conob Jope, tol chi to tit naj Simón yu eb, naj chi yij pax Pedro. 14Ja' oj jul alon e ach, tzet oj yun ja colchai, c'al jantaj eb ja familia,” ẍi jun ángel tu' tet naj. 15Ja' yet jix jin cha'on el yich jin k'anab snan xol eb, catu' jix eyol Santo Espíritu yiban eb, jaxca jix yun yeyol kiban yet sbabelal. 16Jix jin na'ontej tzet albil can yu naj Kaawil tu', yet jix yalon jaxca ti': “Yel toni, ja' naj Juan jix ak'wi bautizar yetoj ja'. Pero jaexti', oj ak'le Santo Espíritu e ex, jaxca tol oj jex ak'le bautizar yetoj,” ẍi naj Kaawil. 17Jix yak' Santo Espíritu tet eb, jaxca jix yute yak'on e on, yet jix kaon oc naj Kaawil Jesucristo yin cu c'ul. Yuxan, ¿tumi oj ske' jin tenon oc tucan tzet chi el yunen Santo Espíritu tu'? ẍi naj Pedro tet eb. 18Ja' yet jix yaben wan ti' eb creyente a Jerusalén tu', c'am xa txet jix yal eb. Asanxane tol jix yal watx' k'ane eb tet Dios. Jix yal eb jaxca ti': —Ja' eb man Israel oj, ey eb jix ak'le sna' sba sc'ul yu Dios, yet watx' chi ẍa' sk'inal eb tol ey c'al yin tobal k'inal ketoj, ẍi eb. 19Ja' yet jix k'ojch'ennele cam naj Esteban catu' jix ẍa'on el yich yilon sya'il masanil eb creyente. Yuxan jix sajlemtoj eb. Ey eb jix to masanta' c'al jix apni bey Fenicia, yetoj bey Chipre, c'al bey Antioquía. Catu' jix c'oli yalon can el sk'aneal yet colbanile eb tet eb yet Israelal bey jix apni eb. Pero c'am tzet jix yal can el eb tet eb man Israel oj. 20Pero ey jaywan eb creyente a Chipre jix apni bey Antioquía yetoj jaywan eb a Cirene. Jix yalon can el sk'aneal naj Kaawil Jesucristo eb snan xol eb man Israel oj titu'. 21Jix oc naj Kaawil yetoj eb creyente tu'. Yuxan, ec'al eb ánima jix sq'uexpone sna'bal, catu' jix yaon oc sc'ul eb yin naj Kaawil. 22Jix yab sk'umal jun tu' eb creyente a Jerusalén, yuxan jix chejletoj naj Bernabé yu eb bey Antioquía tu'. 23Ja' yet jix apni, jix yiloni, tol miman swatx' c'ulal Dios jix yak' yiban eb. Yuxan, caw jix yi' sala c'ulal yin eb, catu' jix c'oli yiptzele masanil eb yu. Jix yalon tet eb, tol caw tec'an c'al chi yute sba eb, catu' chi yaon c'al oc sc'ul eb tobal k'inal yin naj Kaawil. 24Quey tu' jix yute cuywa sba naj Bernabé tu' tet eb, yutol watx' sna'bal. Caw ey oc Santo Espíritu yetoj. Caw chi yaoc sc'ul yin Cristo. Yuxan, ec'al eb a conob tu' jix yaoc sc'ul yin naj Kaawil yu naj. 25Catu' jix to naj Bernabé tu' bey conob Tarso, yu sto seyon ec' naj Saulo naj titu'. Yet jix ilcha yu, catu' jix yi'ontoj bey conob Antioquía tu'. 26Jun jabil jix ey ec' eb yetoj eb creyente titu'. Jix cuywa eb tet eb creyente titu'. Ja' bey jun conob tu' jix babi ak'le yij eb creyente yin Cristiano. 27Ja' yet jun tiempoal tu', ey jaywan eb chi yak'balne Dios yin yalon el sk'ane. Ja' bey Jerusalén jix tit eb, catu' jix apni eb bey Antioquía tu'. 28Ey jun yetbi eb chi yij Agabo. Jix a linan snan xol eb creyente tu', catu' jix ak'le yal yu Yespíritu Dios jaxca ti': —Ey jun miman wail oj jul yiban masanil yul yiban k'inal ti', ẍi naj Agabo. Ja' yet jix yun tzet jix yal naj, ja' naj chi yij Claudio ey oc yaawil yet tu'. 29Yuxan jix el yin sc'ul eb creyente a Antioquía scolwatoj tet eb creyente a Judea. Ja'ta'c'ala' jantaj tzet chi ske' yak'on jun jun eb. 30Yuxan, quey tu' jix yute yaontoj sa'beal eb tu' tet eb anciano a Judea. Ja' naj Bernabé yetoj naj Saulo jix i'ontoj jun sa'beal tu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\