HECHOS 12

1Ja' yet jun tiempoal tu', jix ẍa' el yich naj rey Herodes yetnen eb creyente. 2Jix ak'le cam naj Jacobo yu'taj Juan yu naj Herodes tu' yetoj espada. 3Ja' yet jix yilon naj rey tu', tol jix ẍa' sc'ul eb Israel jun tu', catu' jix mitx'le Pedro. Ja' yet jun sk'in eb Israel, yet chi slo'on ixim pan eb c'am yich, ja' yet tu' jix mitx'le naj. 4Yet jix mi'chai, jix ale oc yul preso, catu' jix ale oc yul sk'ab wajlajonwan soldado yu steynelei. Cantajwan eb chi teynen jun junel. Ja' naj Herodes jix na'oni, tol ja' yet chi lawi k'in pascua, oj tx'oxle eltej Pedro snan xol eb ánima yu chi sna' oc yin naj. 5Caw teynebil naj Pedro tu' yul preso tu'. Pero caw chi txali eb creyente yin masanil sc'ul yu naj. 6Ja' jun ak'bal yet t'inan xa yi'le eltej Pedro sattaj conob yu naj Herodes tu', chi wey naj Pedro snan xol cawan eb soldado, pixbil ey yetoj caab cadena. Ey pax oc steynemal sti' te' preso tu'. 7Pero yin eymanil jix x'ox a sba jun yángel naj Kaawil. Jix sajbi el yul preso tu' yu. Catu' jix tenle spac'ul xic' naj Pedro tu', jix tenon el sweyan naj. Catu' jix yalon tet jaxca ti': —Aan linan oj, eyman, ẍi jun ángel tet naj. Tuxa c'al jix yak' el tina sba ch'en cadena ey oc yin sk'ab naj Pedro tu'. 8Catu' jix yalon jun ángel tu' tet jaxca ti': —Cawxane oc ja c'alil, catu' cha waon oc ja xanab, ẍi tet naj. Catu' jix yalon tet junel xa jaxca ti': —A oc ja pichil, catu' chach tzajlo wintaj an, ẍi jun ángel tu' tet naj. 9Jix oc tzajan naj yintaj, catu' jix eltej yul jun cuarto bey ey octoj tu'. Ja' sna'oni, tol chi weyicheli ey oj. Man yotaj oj ta yel lalan yeltej. 10Jix ec' eltej eb bey caab lugar bey ey ec' eb soldado steynen preso tu'. Catu' jix elol eb bey jun ch'en puerta bey scawilal sti' calle. Ja' jun ch'en puerta tu', jix sjaj sba tet eb xojli, catu' jix eltej eb. Ja' yet jix ec'toj eb bey jun xa calle, catu' jix bejle can Pedro tu' xojli yu jun ángel tu'. 11Jaxa jix yilontej Pedro tu', tol caw yel. Yuxan jix yal jaxca ti': —Ja' tinani', chi na'cha el wu an, tol caw yel jix ẍejtej jun yángel naj Kaawil. Jix jin jul scolon el yul sk'ab naj Herodes, c'al yu jin colcha pax el yalan jantaj tzet chi yoche eb wet Israelal chi yaoc wiban an, ẍi naj Pedro tu'. 12Lalan to sna'ontanen wan tu', catu' jix apni bey sna ix María, xutx naj Juan, naj chi yij pax Marcos. Ec'al mac yaman ec' txaloj bey jun na tu' yu naj Pedro tu'. 13Ja' yet jix c'oxc'on octoj bey babel puerta sti' calle, ey jun k'opo ix chi yij Rode jix eltej tak'woj. 14Pero ja' yet jix yaben ix tol ja' Pedro, ma sjaj puerta ix. Caw jix tzala a ix sic'lebil. Catu' jix yak'on ani ix spax oc yul na yin eymanil. Catu' jix yalon ix tet eb yaman ec' titu', tol ja' Pedro lalan sc'oxc'on octoj sti' puerta. 15Pero jix yalon eb tet ix jaxca ti': —Tejan ey ja ya'bil cha'bil, ẍi eb tet ix. Pero jix tec'ba sba ix yaloni, tol caw yel ja' naj Pedro ey ec' oj, catu' jix yalon eb jaxca ti': —Manaj Pedro tu'. Tejan ja' jun ángel chi teyneni, tejan ja' chi juli, ẍi eb tet ix. 16Pero ja' naj Pedro, ja'c'ala' c'al sc'oxc'on octoj bey puerta tu'. Ja' yet jix sjajon eb, catu' jix yilon eb, tol ja' Pedro tu' ey ec' oj. Caw jix q'uey a sc'ul eb yu. 17Catu' jix yak'on yechel yetoj sk'ab tet eb, yet watx' chi tz'ini eb. Catu' jix yalon tet eb tzet utbil jix yun yi'le eltej yu naj Kaawil yul preso tu'. Jix yalon pax tet eb jaxca ti': —Che yal wan ti' tet Jacobo c'al tet wan xa eb ku'taj, ẍi naj. Yet jix lawi jun tu' xin, jix el xol eb. Catu' jix to bey jun xa lugar. 18Ja' yet jix k'inibi a jun xa c'ual xin, c'am chi na'cha yu eb soldado bey jix to naj Pedro tu'. Caw jix somcha el sna'bal eb yu. 19Jal naj Herodes xin, caw jix yak' seyle ec' sic'lebil, pero ma ilcha naj yu eb seywawom tu'. Jix k'anlen el eb tet eb soldado tu', tzet jix yun yel yet lalan steynen eb tu'. Catu' jix chejle ak'le cam eb. Catu' jix el naj Herodes yul yet Judea bey ey c'al ta' ec' tu'. Catu' jix to ey ec' bey conob Cesarea. 20Ja' yet junel, caw jix tit sjowal naj rey Herodes yin eb ánima a Tiro c'al yin eb a Sidón. Yuxan jix syamba ey sba eb yu sna'on tzet watx' chi to yute yalon sba tet naj rey tu'. Catu' jix smonten jun winaj chi yij Blasto eb, naj sat yak'omal servil naj rey tu'. Ja' naj jix yak'balne eb, catu' jix bet sk'anon miman c'ulal eb tet naj rey tu'. Jix sk'an miman c'ulal yutol ja' bey sconob naj rey tu' chi tit masanil tzet chi slo' eb. 21Jix yalon naj rey tu' beytet c'ual chi jul eb sattaj naj. Yet jun c'ual jix yal can naj tu', jix yaoc wan spichil naj caw watx', jaxca yet masanil eb rey chi yaoc oj. Catu' jix ey chotan naj yul sdespacho. Catu' jix c'oli sk'anab eltej naj tet eb ánima tu'. 22Ja' yet jix lawi yaben sk'anab naj eb tu', catu' jix yalon eb jaxca ti': —Ja' jun chi k'anab eltej tu', man ánima oj, ja' junoj eb dios, ẍi eb ánima. 23Yet jun txolan tu', jix ak'le can yaboj ey yu jun yángel naj Kaawil yutol ma yala, tol asan cu Mam Dios miman yel oc apnoj, catu' jix oc no' lujum yin naj, catu' jix cami. 24Pero ja' sk'ane naj Kaawil xin, jix sajlem c'al xol ánima. Jix al-le c'al el bey jun jun lugar. 25Ja' yet jix lawi yunen tzet chi yun Bernabé yetoj Saulo bey Jerusalén, jix to eb, catu' jix yi'ontoj naj Juan eb yetoj, naj chi yij Marcos, catu' jix to eb bey Antioquía.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\