HECHOS 16

1Jix apni Pablo yetoj Silas bey conob Derbe. Catu' jix el eb titu'. Jix apni eb bey conob Listra. Ja' titu' jix ilcha jun creyente chi yij Timoteo yu eb. Ja' naj Timoteo tu', yune' jun ix ix creyente a Israel. Jal smam naj xin, a Grecia naj. 2Watx' sbeybal naj Timoteo tu' yal masanil eb creyente a conob Listra, c'al eb a Iconio. 3Jix sna' naj Pablo tol oj yi'toj naj tu' yetoj, yuxan jix ak'le circuncidar naj, yet watx' c'am chi tit sjowal eb Israel ey bey jun lugar tu', yutol yotaj eb tol Griego smam. 4Ja jun jun conob bey jix ec' eb, jix yal c'al can tet eb wan chejbanil albil can eb yu eb ẍejab Jesús, c'al yu eb anciano a Jerusalén, yu chi sjije wan chejbanile eb tu'. 5Ja' eb creyente bey jun jun conob tu', tec'an c'al chi yute yaon oc sc'ul eb yin Cristo. Jaxca c'al ti' jix yun ẍ'ib sbisil eb jun jun c'u. 6Jix yoche naj Pablo yetoj Silas jix to yal el sk'ane Dios bey jun lugar chi yij Asia, pero ja' Santo Espíritu ma cha'on toj eb. Yuxan, ja' bey jun lugar chi yij Frigia yetoj bey Galacia, ja' tu' jix to eb. 7Ja' yet jix apni eb yul smoonal jun lugar chi yij Misia, jix sna'on eb, tol chi to eb bey jun lugar chi yij Bitinia. Pero ja'c'ala' ma cha'letoj eb yu Yespíritu Jesús. 8Yuxan tu' c'al jix sk'axpone jun lugar Misia tu' eb, catu' jix apni eb bey jun lugar chi yij Troas, bey sti' ja mar. 9Ja' yet jun ak'balil tu', ey jun winaj a Macedonia jix oc linan sattaj Pablo jaxca yin weyicheal. Jix sk'anlen jaxca ti' tet naj Pablo: “K'axponan toj bey Macedonia, catu' chach ec' colwa ketoj,” ẍi jun winaj tu' tet Pablo. 10Ja' yet jix yilon Pablo jun tu', catu' jix kak'on lista cu ba yu chi cu k'axpontoj bey Macedonia tu'. Yutol jix kotajne el oj, tol ja' Dios jix ak'on kopiso kalon el sk'aneal yet colbanile tet eb ánima titu'. 11Catu' jix cu oc yul jun barco bey Troas jon. Catu' jichan cu to bey jun lugar chi yij Samotracia. Ja' yet jun xa c'ual xin, jix cu apni bey jun conob chi yij Neápolis. 12Catu' jix cu toi, jix cu apni bey jun conob Filipos. Ja' jun conob tu', yet eb a Roma. Yel miman yel oc apnoj jun conob tu' yintaj wan xa ey yul yet Macedonia tu'. Ec'al c'al c'ual jix cu ey ec' bey jun conob tu'. 13Ja' yet sc'ual xewilal jix cu to bey jun ja' miman ja' sti' el conob, bey chi bet c'al ta' txaloj ánima. Ja' yet jix cu apni sti' ja' tu' catu' jix cu ey chotan nioj. Jix kalon el sk'ane Dios tet wan eb ix ix yaman xa ec' sti' ja' tu'. 14Ey jun ix ix a conob Tiatira chi yij Lidia ey oc xol eb ix tu', txonom cajin k'ap ix. Caw chi yi' ey sba ix tet Dios. Ja' yet lalan yaben ix tu', jix na'cha el yu ix yu naj Kaawil. Yuxan, caw jix yaoc sna'bal yin tzet chi yal naj Pablo tu'. 15Yuxan jix yak' can bautizar sba ix, c'al sfamilia ix. Catu' jix yalon ix e on jaxca ti: —Ta yel chi waoc jin c'ul yin naj Kaawil che yil oc an, toon nej, ja' bey jin na an oj je yak' je posada, ẍi ix e on jon. Caw jix oc c'al tean ix kin, yuxan jix cu to bey sna ix tu, catu' jix cu ey ec' titu'. 16Ja' yet junel lalan cu to bey chi oc txa, catu' jix apni jun ix cu c'atan. Ey oc pena espíritu yin ix, yuxan chi na'cha el tzettaj yetal yu ix. Criadaeal ye ix bey wan winaj. Miman tumin chi yak' ganar eb spatrón ix tu' yin, yutol chi yal ix tol yotaj ix tzet oj jul yin ey oj to. 17Jix tzajlo ix kintaj yetoj Pablo, catu' jix a yaw ix yin ipal jaxca ti': —Ja' wan winaj ti', ẍejab Dios eb, jun Dios tol miman yel oc apnoj. Ja' eb chi alon e ex, tzet utbil chi yun je colchai, ẍi ix. 18Ec'al c'al c'ual jix yal ix jaxca tu'. Ja'c'ala' c'al tzet jix yal ix jun jun el. Ma xa techa yu Pablo yabeni, yuxan jix meltzotoj jacan yin ix, catu' jix yalon tet jun pena espíritu ey oc yin ix tu' jaxca ti: —Chi wal e ach yin sbi naj Jesucristo, elan yin ix ix ti', ẍi naj Pablo tu'. Catu jix el can yet jun txolan tu'. 19Pero ja' yet jix yilon eb spatrón ix tol jix el jun pena espíritu yin ix, c'am xa chi yak' ganar tumin eb yin ix, yuxan jix jechletoj Pablo yetoj Silas yu eb bey txombal bey ey ec' eb yaaw. 20Ja' yet jix apni eb sattaj eb yaaw tu, catu' jix yalon eb jaxca ti': —Ja' eb Israel ti', tu' c'al chi jul yak' somcha el sc'ul eb ánima bey cu conob ti'. 21Lalan yak'on cuyle eb wan beybale ey cu leyal tol c'am chi kune. C'am chi ske' cu cha'on eb, catu' c'am chi ske' kunen tzet chi yala, yutol a Roma jon, ẍi eb. 22Ja' jantaj ánima yaman ec' oj, caw jix tit sjowal eb yin Pablo c'al yin Silas tu'. Catu' jix ak'le i'le el spichil eb yu eb yaaw tu'. Catu' jix ak'le yij eb yu eb. 23Yet jix lawi yijon eb tu', catu' jix bet k'ojle can octoj eb preso, catu' jix yalon eb yaaw tet naj teynem preso jaxca ti': —Caw c'anani cha wute eb naj, ẍi eb yaaw tet naj teynem preso tu'. 24Ja' yet jix yaben jun chejbanile tu' naj, catu' jix bet yaon can octoj eb ta' c'al bey yich octoj. Catu' jix yaon octoj yajan eb yul jolan yul te'. 25Ja' yet chuman ak'bal lalan xali Pablo yetoj Silas tu', catu' lalan sbit'nen pax wan bit' eb tet Dios. Jix yab masanil wan xa eb a preso tu'. 26Ja' yet chuman ak'bal jix ec' jun miman quixcab, caw jow jix yute sba. Jix bilwi cimientoal yich preso tu' yu, catu' jix jajcha masanil spuertail preso tu' yu. Catu' jix el tilaboj cadena ey oc yin eb presowom tu'. 27Ja' yet jix el sweyan naj teynem preso, catu' jix yilon naj tol jajan xa spuertail preso tu' masanil, catu' jix yi'on atej yespada naj yul s'umal tu', catu chi yochen naj chi yak' c'am sba. Yutol jix sna' naj, tol jix eltej masanil mac ey oc yul preso tu' 28Pero jix awi eltej Pablo tet naj yin ipal jaxca ti: —Manchej ja wak' cam ja ba, ey jon ec' cu masanil on, ẍi eltej. 29Jix sk'anon junoj sejtebal naj tu', catu' jix octoj naj bey ey ec' eb tu'. Caw chi bilwi naj yu xiw c'ulal. Catu' jix ey kaan naj sattaj Pablo yetoj Silas. 30Catu' jix yi'on eltej eb naj. Catu' jix yalon tet eb jaxca ti: —¿Tzet sowalil chi wune yu scolcha jin pixan an? ẍi naj tet eb. 31A oc ja c'ul yin naj Kaawil Jesucristo, catu' oj jaach colcha oj, c'al jantaj ja familia bey ja na, ẍi eb tet naj. 32Catu' jix yalon sk'ane naj Kaawil eb tet naj, c'al tet eb sfamilia naj ey ec' bey sna tu'. 33Ja' c'al oc yet jun ak'bal tu' jix tx'a'li el ya'sil eb naj tu', catu' jix yak'on bautizar sba naj yetoj sfamilia ey ec' bey sna tu'. 34Catu' jix yi'ontoj eb bey sna naj, catu' jix low eb yu naj. Caw chi tzala naj yetoj c'al eb sfamilia bey sna tu', yutol jix yaoc sc'ul eb yin Dios. 35Ja' yet jix k'inibi a oj, catu' jix chejletoj wan eb policía yu eb yaaw. Jix bet yalon eb tet naj teynem preso tu', tol chi jajle el Pablo c'al Silas. 36Yuxan jix yal naj tet Pablo tu' jaxca ti': —Jix yal eb yaaw tol chi ske' chex jin jaj el oj. Yuxan, asi' wej. Paxan nej yin tzala c'ulal, ẍi naj tet eb. 37Pero jix yal naj Pablo tu' tet eb policía tu' jaxca ti: —Jaonti', ey kuunal yul yet Roma. Pero babel jix kij tz'um yu eb sattaj conob. Ma sk'anle eb yabe ta ey cu mul. ¿Tumi chi yoche eb yin ewantajil chi cu sjaj el tinani'? Caw c'amaj jaxca tu'. Jul ojab eb yaaw tu', ja' caw eb chi cu i'on eltoj, ẍi Pablo tet eb. 38Yuxan jix to eb yal tet eb yaaw tu'. Ja' yet jix yaben eb yaaw tu', tol ey yuunal yul yet Roma eb, caw jix xiw a eb. 39Catu' jix to eb sk'anon miman c'ulal tet Pablo c'al tet Silas tu'. Catu' jix i'le eltej eb preso yu eb. Catu' jix yalon tet eb jaxca ti': —Chi cu k'an e ex, tol chex el yul cu conob ti', ẍi eb tet eb. 40Ja' yet jix eltej eb yul preso tu', catu' jix to eb bey sna ix Lidia junel xa. Jix c'oli sk'anab eb yetoj eb creyente, catu' jix iptzele can eb yu eb. Catu' jix to eb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\