COLOSENSES 3

1Ja' tinani', jix cu pitzc'u a yetoj Cristo yul sat Dios. Yuxan, sowalil chi kaoc cu na'bal yin wan tzet ey bey satcan, bey chotan ey Cristo bey swatx' k'ab Dios. 2Sowalil asan yin tzet ey bey satcan chi kaoc cu na'bal tinani'. C'am ojab oj chi kaoc cu na'bal yin tzet ey bey yul yiban k'inal ti', 3yutol jix cu cam yetoj Cristo yul sat Dios. Jal cu k'inal ti', teynebil, yutol junxane ke yetoj Cristo yin Dios. 4Yuxan, oj x'ox el je k'inal yetoj Cristo yet chi jul naj, catu' oj cu jul pax yetoj yutol junxane ke yetoj. Ja' yet tu' oj tz'ajna el cu watx'il jaxca swatx'il naj Cristo. 5Yuxan, bej wej can masanil sbeybal yet yul yiban k'inal ti'. Q'uey wej can el yin junelne. Caw manchej xa je yun amulal, ma junoj xa yal c'al tzet man watx' oj chi el je yunen yetoj je mimanil. Manchej xa je yaoc je na'bal je to yin mule, ma yin junoj xa spenail. Yetoj pax oj, c'am chi ske' je yaon oc je na'bal je yoc be'omal. Yutol ja' yet chi kaoc cu na'bal yin koc be'omal, ja' yul sat Dios, jaxca tol lalan kalon oc jun cu be'omal tu' cu diosal oj. 6Yutol oj tit sjowal sc'ul Dios yiban eb chi c'al unen wan chi wal ti'. 7Jaexti', jix je beybalne masanil wan chi waltej ti' yet yalantoj. 8Ja' tinani' xin, sowalil che bej wej pax can wan xa oj waltej ti'. Sowalil che bej wej pax can: Jowal, chichon c'ulal, pena c'ulal, buchwal k'ane, c'al yal c'al tzet pena k'aneal. 9Manchej je yak' lek'ti'al tet junoj xa mac txequel. Manchej je yun wan jix wal ti', yutol ja' cu na'bal yet yalantoj, c'al cu beybal, bejbil xa can ku. 10Ja' tinani' xin, q'uexbil xa toj cu na'bal. Lalan swa'xi oc cu na'bal ti', yet watx' laan xa oj cu el oc yetoj Cristo. Ja' jix wa'nen jun cu ac' na'bal tu', yet watx' chi kotajne el Dios yin tz'ajanil. 11Yuxan, c'am yel oc apnoj ta Israel jon, ma man Israel oj jon. C'am yel oc apnoj ta ak'bil jon circuncidar, ma man ak'bil jon circuncidar oj. C'am yel oc apnoj ta tx'oj conobal, ma cabnal jon. C'am yel oc apnoj ta yak'omal servil, ma yet xa sba. C'am yel oc apnoj wan ti', yutol asanne Cristo ey yel oc apnoj yu eb bey ey oc jun ac' na'bale tu'. 12Caw ey scam c'ulal Dios kin. Jix cu awtele yu koc yetoj. Jix cu sic'le el yu, yet watx' asan Dios ey jon yet. Yu wan tu', yuxan, ey wan tzet yetal chi kune. Ok' ojab cu c'ul yin ket animail, watx' ojab chi kute cu c'ul tet eb. Yeynajil ojab chi kute cu ba. Yin ojab yoc junoj mac txequel watx'il che yaoc je na'bal. Techa ojab tzet chi yun wanoj xa e ex. 13C'am chi ske' kaon ec' spaj tet eb. Ak' wej miman c'ulal yin eb chi ak'on queja je yin. Jaxca jix yun yak'on miman c'ulal Cristo kin, jaxca ojab tu' chi kute kak'on pax miman c'ulal. 14Yetoj pax jun xa ti' caw sowalil chi kune. Sowalil ojab chi cu cam c'ulne cu ba. Ta ey cu cam c'ulal, oj ske' kunen masanil wan xa chi wal ti' an. Ja' cam c'ulal tu' chi ak'on tz'ajna el masanil. 15Yutol awtebil jon yu Dios, yuxan sowalil chi kun masanil yin watx' c'ulal. Ja' Cristo chi ak'oni, yu chi ske' cu ec' yin watx' c'ulal yin cu pixan yutol junxane kei, yetoj pax oj, chi kal yu diosalil tet. 16Jije wej ẍejbanil Cristo. Jelan che yute je ba yet che cuylen je ba, c'al yet che yiptzelen je ba. Bit'ne wej salmo yetoj himno, c'al wanoj xa bit' yet Dios. Bit'ne wej tet Dios, jaxca tu' lalan je yalon yu diosalil tet Dios yin masanil je c'ul. 17Yal c'al tzet chi el je yuneni, ma tzet chi el je yaloni, jaxca ojab tol ja' naj Kaawil jix jex chejoni, jaxca ojab tu' che yune. Al wej pax yu diosalil tet cu Mam Dios yu Cristo. 18Jex istile, jije wej tzet chi yal je yichamil e ex. Smoo che yun jaxca tu' yet ey oc je c'ul yin naj Kaawil. 19Jaex ichamile jex, cam c'ulne wej je yistil jun jun jex. Manchej je yi'tej cus c'ulal yiban je yistil. 20Yetoj jex uninale, jije wej masanil tzet chi yal je mam je txutx e ex, yutol jaxca tu' chi tzala naj Kaawil je yetoj, c'al smoo chi yun eb creyente jaxca tu'. 21Jal jaex mame, txutxe jex, manchej je tx'em cajtza je yuninal, yet watx' c'am che tx'em cus a sc'ul eb. 22Ja'c'ala' pax jaex mosoal je yei, jije wej masanil tzet chi yal je patrón bey yul yiban k'inal ti'. Man ojab asanne oj yet t'anan oc eb je yin catu' caw chex mulnai, yet watx' chi tzala eb je yetoj, je na'oni, pero caw chex mulani, yutol ja' Dios miman yel oc apnoj yul je sat. 23Masanil c'al tzet chi el je yuneni, un wej yin masanil je c'ul. Jaxca ojab tol ja' tet naj Kaawil chex mulnai. 24Yutol kotaj xa tol ja' naj Kaawil oj yak' spaj e on jaxca jix yun yak'on can sti' e on. Yutol lalan kak'on servil Cristo, naj Kaawil. 25Pero ja' mac chi unen spenailal, oj ẍa' spaj eb yu tzet man watx' oj chi el yunen tu'. Ja'ta'c'ala' tzet jix el yunen jun jun mac txequel, quey tu' oj yun spajtzen Dios tet eb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\