SANTIAGO 5

1Ab wej jex be'om. El ojab wek'ek' oj je yaw je yok' tinani', yutol ey mimej sya'ilal chi sbey sjul je sattaj. 2Lalan xa sk'a'toj je be'omal. Ja' je pichil bulan ec' oj, jolqui'taj xa c'al yu no' nok'. 3Quey pax tu' je tumin, cax c'al mi oro ch'en, ma plata ch'en, k'uxtaj xa ec' ch'en. Ja' sk'uxtajil ch'en tu' chi tx'oxon el je cam c'ulal yin ch'en. Jaxca chi yun s'a' junoj tzet yetal yu k'ak', quey tu' oj yun can el je mimanil yu. Tuxa chi jul slawubal yul yiban k'ianl ti', jal pax je be'omal tu' caw ey oc yin je c'ul je yambani. 4Tu' c'al chi jul sa' sc'u eb je maan e ex, toj che tolane sc'u eb, tu' c'al che yetne eb. Chi a yaw eb tet Dios tinani', catu' chi yalon a je mul eb. Jix able tzet jix yal eb yu naj Yaaw eb ey ec' satcan. 5Watx' jix ec' yul yiban k'inal ti' je yu, jaexti', nonaj yul je na yu masanil tzet yetal ey e ex. Tu' c'al chi etex el je yu. Laan jex jaxca junoj no' wacax chi bak'echbi. Janic'xane tiempoal chi yak' je na'bal oj, catu' chi ak'le cam oj. 6Jaex jix je ya can toj yiban eb tol watx' sna'bal, ey eb jix je yak' cam oj. Pero ma c'al spajtze sba eb e ex. 7Jex wu'taj, jex wanab, miman che yute je c'ul, echbane wej masanta' c'al oj jul naj Kaawil. Ila eb mulnawom tinani', chi smaj eb yelol yawo, ja' ton sat awo tu' ey tzet chi oc yu eb. Chi jul babel nab, masanta' c'al chi lawi ec' nabil k'inal, pero chi yak' miman c'ulal eb, catu' chi yechbanen eb yelol yawo. 8Jaxca ojab chi yute sba eb mulnawom tu', quey ojab tu' che yute je yechbanen sjul naj Kaawil. Tec'an che yute je ba, yutol tuxa chi juli. 9Jex wu'taj, jex wanab, c'am ojab che yal-le je k'umal yet watx' man oj na'le oc je yin yu Dios, yutol tuxa oj jul mac oj na'on oc kin. 10Jex wu'taj jex wanab, Ja' eb ẍejab Dios yet peyxa, ja' Dios jix aloni, yuxan jix k'anab el eb, jix techa yu eb yijlen sya'tajilal, catu' jix yak'on miman c'ulal eb. Yuxan, techa ojab je yu jaxca eb tu'. 11Kotaj, tol ja' eb jix techa yu tu', tzala c'ulal ey eb tinani'. Ey bey jix je yab sk'aneal naj Job, tol tec'an jix yute sba naj yet jix yaben sya'il naj. Je yotaj pax oj, tzet utbil jix yun yel oc naj yin xa slawubal yu naj Kaawil. Jix ok' sc'ul naj Kaawil tu' yin, catu' jix yilon oc sc'ul naj yin naj. 12Pero jex wu'taj, jex wanab, ey jun xa tzet caw sowalil oj wal e ex an. Man comon oj che loctej sbi Dios a satcan, ma sbi junoj xa mac txequel, ma junoj xa tzet yetal bey yul yiban k'inal ti'. Quey ojab ti' chi yun je k'anab jaxca ti' xin: Ta yel, “yel,” je chi. Ta man yel oj, “man yel oj,” je chi. Quey ojab c'al tu' che yute k'anab je ba, yet watx' c'am tzet chi tit je yiban, yet chi sna'on oc Dios je yin. 13Ta jaex lalan je yaben sya'il tinani', txalan nej. Ta ey jex pax ey jex oc yin tzala c'ulal xin, bit'ne wej junoj je watx' k'ane tet Dios. 14Ta ey jex ya' jex ey, awte wej eb yancianoal iglesia. Ja' jex anciano jex ti', txalan nej yu eb. Che yaon can oc aceite olivo yin eb yin sbi naj Kaawil, yutol quey tu' yalon naj Kaawil. 15Ta tol che yaoc yin je c'ul, yet lalan je txali yu eb tu', oj ton colcha can el eb xol sya'ilal. Ja' naj Kaawil oj ak'on can wa'xoj sc'ul eb. Ta ey junoj spenail jix el yunen eb, oj jo'le q'uey yiban eb yu Dios. 16Yuxan, al wej atej je penail ey jex jun jun jex. Catu' txalan nej je yu jun jun jex, yet watx' oj wa'xoj je c'ul. Ja' eb watx' sbeybal, Caw ey tzet yetal chi wa'xi can el yu xa eb tu'. 17Ja' yet jix ec' naj Elías yet peyxa, comon ánima jaxca jaon c'al ti'. Yin masanil sc'ul jix txali, yet watx' c'am xa chi yak' nab. Nan scan jabil ma xa yak' nab bey jun lugar tu'. 18Ja' to c'al yet jix sk'anon nab yin txa junel xa, catu' jix jul pax nab. Ja' to yet tu' jix yaxbi pax a jun lugar tu' junel xa. 19Jex wu'taj, jex wanab, ta ey junoj mac txequel je nan je xol chi yi' can el sba yin sk'ane Dios tol yel, ta ey junoj jex che yaoc sna'bal eb, yet chi oc pax eb junel xa. 20Otajne wej el jun ti', ta ey eb chi yetnetoj sbeybal, catu' che yaon oc sna'bal eb yu wa'xi oc sbeybal eb tu', lalan je colon el spixan eb yul sk'ab camich. Yu watx' tzet che yun tu', oj ak'le q'uey jantaj spenail.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\