JUAN 13

1Yecal oj xa c'al k'in pascua, yotaj xa Jesús, tol jix jul stiempoal sbejon can jun yul yiban k'inal ti', catu' chi pax a bey cu Mam Dios. Caw ey scam c'ulal naj yin eb scuywom, eb ey to ey ec' yul yiban k'inal ti'. Ja' tinani' jix x'ox jantaj scam c'ulal yin eb. 2Tuxa jix oc naj diablo yin spixan naj Judas, sc'aal Simón Iscariote, tzet utbil tol ja' naj oj aon oc Jesús yul sk'ab camich. Pero ja' Jesús yotaj, tol ja' bey Dios titnaj, catu' ja'c'ala' titu' oj pax a oj. Yotaj, tol ja' cu Mam Dios jix ak'on masanil yipal yul sk'ab. Ja' yet lalan slow yetoj eb scuywom tu', jix a waan oj, jix yi'on el an spichil. Catu' jix spixon oc jun toalla yin snan. 5Catu' jix yaon ey ja' yul jun palangana. Jix x'a'on el yajan eb scuywom tu', jix sjo'on taj yetoj an toalla jix spix oc yin snan tu'. 6Ja' yet ian tuxa oj tx'a' el yajan naj Simón Pedro jix yalon naj Pedro tu' tet naj jaxca ti': —Wu'taj, ¿tumi ian cha tx'a' el wajan ti' an ja waloni? ẍi naj tet. 7—Ja' tinani', c'am chi na'cha el oj, tzet yetal chi wun ti'. Pero c'uan c'ulal oj na'cha el oj, ẍi Jesús tu' tet naj. 8—C'am bak'in tol jaach, oj ja tx'a' el wajan ti' an, ẍi naj Pedro tu' tet Jesús. —Ta c'am cha wak' jin tx'a' el xin, c'am ja walon ja wet wetoj an, ẍi Jesús tet naj. 9—Ta quey tu' xin, Wu'taj, man ojab asanne oj wajan ti' cha tx'a' el oj, tx'a' pax jin k'ab ti', c'al jin jolom, ẍi naj Pedro tu'. 10Catu' jix yalon Jesús jaxca ti': —K'inaloj ey junoj mac tol to jix axni, man xa sowalil oj chi tx'a'le smimanil masanil. Asanxane yajan chi tx'a'lei, yutol ja' smimanil, saj xa yei. Jaexti' jaxca junoj jix axni tu', quey tu' je yei, yutol tuxa jix wa'xi je na'bal. Pero man je masanil oj jix wa'xi je na'bal, ẍi Jesús tu'. 11Yotaj xa naj mac txequel oj aon oc yul sk'ab camich. Yu jun tu', yuxan jix yal jaxca ti'; “Man je masanil oj jix wa'xi je na'bal,” ẍi. 12Ja' yet jix lawi x'a'le yajan eb tu', catu' jix yaon pax oc an spichil tu' junel xa. Catu' jix ey chotan yetoj eb, jix yalon tet eb jaxca ti': —¿Chim na'cha el je yu, tzet yuxan quey tu' chex wute an? 13Jainti', chin je yal oc je Cuywam oj, catu' chin je yalon oc je Yaawil oj. Yel ton che yala. 14Je Cuywam jin toni. Je Yaawil jin toni. Pero ila jix jin tx'a' el je yajan ti'. Yu jun tu', smoo quey tu' che yute je ba pax oj. 15Jix jin tx'ox jun ti' e ex, yet watx' jaxca chex wute wak'on servil ti' an, quey tu' che yute je yak'wi servil pax oj. 16Caw yel chi wal e ex an, c'am junoj moso ec'ban yintaj spatrón. Quey pax tu' eb ẍejab, c'am junoj mac ec'ban yintaj mac chi chejon eb tu'. 17Ta chi na'cha el wan ti' je yu, catu' che jijeni, caw watx' je yet. 18Man je yu oj je masanil, yuxan chi wal jaxca ti', yutol wotaj an, mac jex sic'bil jex xa el wu. Pero sowalil oj yun c'al ta' tzet tz'ibebil can yul An Juun Tz'ibebil can oj bey chi yal jaxca ti': “Ja' jun chi low wetoj, ja' oj meltzo oc win an,” ẍi An Juun tu'. 19Yin ey oj to chi walon can wan ti' e ex, yet watx', ja' yet oj jul wiban, catu' caw oj je yaon oc je c'ul win, tol jain ton Cristo jin an. 20Caw yel chi wal e ex an, ja' mac chi cha'on eb jin chejab, jain ton chin ẍa' eb an. Ja' eb chin cha'on tu', chi ẍa' pax eb mac jun jix jin chejtej, ẍi Jesús. 21Ja' yet jix lawi yalon wan ti' Jesús, jix oc pitz'an cus c'ulal yin spixan, yuxan jix yal jaxca ti': —Caw yel chi wal e ex, ja' je xol, ey jun oj jin aon oc yul sk'ab camich, ẍi Jesús tet eb. 22Catu' jix c'oli yil-len oc sba eb scuywom tu', yutol man yotaj oj eb, mac jun chi yal tu'. 23Ey jun cam c'ulnebil yu sic'lebil, chotan ey sc'atan naj yet lalan slow eb tu'. 24Jix yak'on yechel Simón Pedro tet naj, yet watx' chi sk'anle tet Jesús tu', mac txequel jun chi yal tu'. 25Yu jun tu' xin, yuxan jix sjitz xa c'al oc sba sc'atan naj. Jix sk'anlen tet: —Wu'taj, ¿mac txequel jun cha wal tu' tinani'? ẍi naj tet Jesús. 26Catu' jix yalon Jesús tu' tet naj jaxca ti': —Oj wak' chacboj nian pan ti', catu' oj wak'on tet, ja' ton jun tu', ẍi Jesús. Jix lawi yalon Jesús jaxca tu' xin, catu' jix yak'on chacboj nian pan tu', catu' jix yak'on tet naj Judas, naj sc'aal Simón Iscariote. 27Jix lawi c'al ẍa'on nian pan tu' naj Judas tu', catu' jix oc Satanás yin naj, catu' jix yalon Jesús tu' tet naj jaxca ti': —Ja' tzet jix ja na'balne el ja wuneni, cha wun yin eymanil, ẍi Jesús tet naj. 28Ja' eb chi low yin me'a tu' yetoj, c'am junoj eb jix na'cha el yu, tzet yuxan quey tu' jix yal tet naj. 29Ja' naj Judas tu', c'ubom tumin ye xol eb. Yu jun tu', yuxan ey eb jix na'oni, tol chi chejletoj mano junoj tzet yetal bey k'in tu', ma xin ja' nioj tumin tu' chi chejle to yak' tet eb meba', sna'on eb. 30Ja' naj Judas tu' xin, jix lawi c'al slo'on nian pan tu', jix el xol eb, yet k'ejbintajil xa. 31Ja' yet jix eltoj Judas tu', jix yalon Jesús jaxca ti': —Ja' tinani', oj x'ox el oj, tol caw miman wel oc apnoj, jain Ak'bil Wopiso xol eb ket animail yu Dios, catu' oj jin tx'oxon pax el oj, tol miman yel oc apnoj Dios. 32Ta chin tx'ox el oj, tol miman yel oc apnoj Dios, oj x'oxon pax el oj tol miman pax wel oc apnoj. 33Jex jin cam c'ulnebil, txenxane tiempoal ey jin ec' je yetoj. Oj jin je sey ec' oj, pero ma to ske' je yapni bey oj jin apnoj tu', jaxca tu' jix yun walon tet eb yaawil ye bey Judea. 34Ey jun xa ac' chejbanil oj wal can e ex tinani', tol che cam c'ulne je ba jun jun jex. Jaxca chex wute jin cam c'ulneni, quey ojab tu' che yute je cam c'ulnen pax je ba. 35Ta che cam c'ulne je ba jun jun jex, oj yotajne el masanil eb ánima, tol yel toni jin cuywom jex, ẍi Jesús tet eb. 36Jix sk'anlen Simón Pedro tu' tet naj jaxca ti': —Wu'taj, ¿beytu' oj jaach toj xin? ẍi naj tet Jesús. —Ja' bey oj jin apnoj ma to ske' je to wetoj tinani' an. Ja' to yet oj jul sc'ual, oj ske' je to wetoj titu' an, ẍi Jesús tet naj. 37—Pero Wu'taj, ¿tzet yuxan c'am chi ske' jin to ja wetoj eyman tinani' xin? Caw bejan jin c'ul wak'le cam oj, ẍi naj Pedro tu' tet naj. 38—¿Yel mi bejan ja c'ul ja wak'le cam wu an? Caw yel chi wal e ach, oxel xax jin ja wi'on el ja win, catu' oj ok' a no' ca'lan yet jun ak'bal ti', oj ja waloni, tol ma jin ja wotaj oj, ẍi Jesús tet naj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\