LUCAS 5

1Ja' yet junel jix to Jesús sti' ja' mar Genesaret. Ec'al mac jix syamba sba yin naj titu'. Caw chi switz'le oc sba eb yin naj, yutol chi yoche eb chi yab sk'ane Dios. 2Jix yilon Jesús, ey caab barco ey ec' sti' ja' tu'. C'am yaaw te' ey octoj yul, yutol lalan x'a'on wan xim eb chi mitx'on pescado. 3Yuxan jix octoj naj yul jun te' yet naj Simón. Catu' jix yalon tet naj, tol chi sjitztoj sba eb nioj xa bey naat yich ja'. Jix lawi tu' xin, jix ey chotan Jesús tu'. Ja' titu' jix cuywatej tet eb ánima tu'. 4Jix lawi scuywa tet eb xin, catu' jix yalon tet naj Simón tu' jaxca ti': —Cu jitz wej toj cu ba bey naat yich ja'. Ja' titu' oj je yay eytoj je txim mitx'bal pescado ti', ẍi Jesús tet eb. 5—Mamin, masanil c'al ak'bal jix kak'le ma'i on, pero ma ki' on. Pero yutol cha wala, oj kay eytoj cu txim ti' junel xa, ẍi naj Simón tet Jesús. 6Ja' yet jix yaon eytoj xim eb tu', man xa jantaj oj no' jix mi'chai. Jix c'oli snic'chatoj yul-laj sat xim eb tu' yu no'. 7Jix yak'on sk'ab eb tet wan xa eb yetbi bey jun xa te' barco, yet watx' chi tit eb colwa stok'on atej eb, jix yak'on no te' barco tu' eb scaabil yu no'. Ian chi to te' yich ja' yu yalil no'. 8Ja' yet jix yilon naj Simón Pedro jun tu', jix ey kaan sattaj Jesús. Jix yalon tet: —Mamin, c'am mi chach el jin c'atan an, yutol jainti', caw penawom jin an, ẍi naj tet Jesús. 9Quey tu' jix yute yalon jaxca tu', yutol caw jix q'uey a sc'ul naj sic'lebil. Ja'c'ala' eb yetbi yul sbarco naj, caw jix q'uey a sc'ul eb yilon no' pescado tu'. 10Yetoj pax naj Jacobo c'al naj Juan, eb naj sc'aal naj Zebedeo, eb yetbi naj Simón tu', caw jix q'uey pax a sc'ul eb yiloni. Jix yalon Jesús tet naj Simón jaxca ti': —Manchej jaach xiwi . Jaxca jix ja wute ja mitx'on no' pescado ti', jaxca tu', oj ja wute ja wi'ontej eb ánima e in an, ẍi Jesús tet naj Simón. 11Jaxa yet jix apni eb sti' ja' yetoj te' barco tu' xin, jix sbejon can masanil settaj yetal eb. Catu' jix oc tzajan eb yintaj Jesús tu'. 12Ja' yet junel, yet ey ec' Jesús bey jun conob, jix apni jun winaj scawilal Jesús. Caw ya' ey sic'lebil yu jun ya'bil chi k'a'toj ánima yu, lepra sbi. Ja' yet jix yilon yin Jesús naj, jix ey kaan oj, catu' jix ey noan naj sat tx'otx' sattaj Jesús. Jix oc tean naj yin. Jix yalon naj jaxca ti': —Mamin, ta chi yal ja c'ul, chi ske' chin ja wak'on wa'xoj can an, ẍi naj tet Jesús. 13Catu' jix batxban oc sk'ab Jesús yiban naj tu': —Chi yal jin c'ul. Tol chach wak' can wa'xoj, ẍi Jesús tet naj. Jix lawi c'al yalon jun tu', catu' jix taj wan ya'bil tu' yin naj. 14Catu' jix cam yalon Jesús tet naj jaxca ti': —Manchej ja wal tet ánima. Asi' tx'ox ja ba tet naj yak'omal xaambal tet Dios, catu' cha wak'on ja sa'beal tet Dios, jaxca yalon can Moisés. Jaxca tu' oj yun xeclo el oj tol jix jaach wa'xi, ẍi Jesús tet naj. 15Pero tol jix el sk'umal Jesús tu' xol ánima. Yuxan ec'al eb jix syamba sba yin Jesús. Chi yoche pax eb chi wa'xi can sc'ul yin tzettaj ya'bilal chi ion eb. 16Pero ja' naj Jesús, chi bet c'al bey c'am ánima. Ja' titu' jix bet txaloj. 17Ja' yet jun c'ual, jix cuywa Jesús tet eb ánima. Ey wan eb naj fariseo chotan ey titu' yetoj wan eb cuywam yin sley Moisés. Ja' bey jun jun conob yul yet Galilea yetoj yul yet Judea jix tit eb. Ey pax eb jix tit bey Jerusalén. Caw jix x'ox el yipal Dios yin Jesús titu' yet jix yak'on wa'xoj sc'ul eb ya' ey. 18Ja' yet lalan scuywa tu', jix apni jaywan winaj, yetbi oc eb jun winaj sicbinaj el smimanil. Batxbil oc yu eb sat batxbal. Chi yoche eb chi octoj yetoj naj yul na, catu' chi stelban ey eb sattaj Jesús. 19Pero ma ske' yoctoj eb yetoj naj yutol caw nonaj yul na tu' yu ánima. Yuxan jix atoj eb yiban ẍumuc spananil na. Catu' jix sjolontoj eb. Catu' jix yaon eytoj t'unon oj naj eb sat batxbal xol eb ánima. Jix ey apnoj naj sattaj Jesús. 20Ja' yet jix yilon Jesús tol jix yaoc sc'ul eb yin, jix yalon Jesús tet naj sicbinaj el smimanil tu' jaxca ti': —Wu'taj, tol chi lawi can el ja penail, ẍi Jesús tet naj. 21Ja' eb cuywam yin sley Moisés, c'al eb fariseo, jix sna' eb jaxca ti': “¿Mac txequel jun winaj ti', yuxan chi xem c'ajtza sc'ul Dios? ¿Tumi ey junoj mac chi ske' yak'on miman c'ulal yin cu penail? Asanne Dios,” ẍi eb yul sc'ul. 22Pero yotaj Jesús tzet lalan sna'on eb. Yuxan jix yal jaxca ti': —¿Tzet yuxan che na' wan ti' jaxca ti'? 23¿Beytet junoj yel subo yali che na'? Ta cu chi jaxca ti': “Tol jix lawi can ja penail,” ma ja', “aan waan oj, beyan”. 24Ja' tinani', oj jin tx'ox el e ex, tol ja' jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, ey wip wak'on can lawoj spenail ánima yul yiban k'inal ti' an, ẍi Jesús tet eb. Jix lawi tu' xin, catu' jix yalon tet naj sicbinaj el smimanil tu' jaxca ti': —Chi wal e ach an, aan waan oj, I' a ja batxbanil ti', paxantoj bey ja na, ẍi Jesús tet naj. 25Yet xa c'al jun txolan tu', jix a waan naj sattaj eb, jix yi'on a sbatxbal naj bey telan ey tu', catu' jix paxtoj naj bey sna. Lalan yalon watx' k'ane naj tet Dios yet lalan sbey naj tu'. 26Yuxan caw jix q'uey a sc'ul masanil eb jix ilon tu', jix yalon pax watx' k'ane eb tet Dios tu'. Caw chi xiw pax eb. Yuxan jix yal eb jaxca ti': —Ja' wan tzet yetal lalan kilon wej yet jun c'u ti', c'am to bey chi kil jaxca ti', ẍi eb. 27Jix lawi tu' xin, catu' jix to Jesús. Yet lalan sbeyi jix yilon yin jun tejom el tolabal, Leví sbi naj. Chotan ey naj bey chi tejwi el tolabal tet ánima. —Ocan jin cuywom oj an, ẍi Jesús tet naj. 28Jix a linan naj, catu' jix sbejon can masanil settaj yetal. Catu' jix ẍa'on el yich yec' c'al cuywoj yintaj Jesús tu'. 29Ja' naj Leví tu', jix yak' wa'xoj jun miman lo'be bey sna, yet watx' chi low Jesús yetoj. Ec'al eb tejom el tolabal yetoj wan xa ánima jix oc chotan yin sme'a naj yetoj eb. 30Pero ja' eb fariseo xin, yetoj eb cuywam yin sley Moisés, pena tzet jix yal eb yin eb scuywom Jesús tu'. Jix yalon eb jaxca ti': —¿Tzet yuxan chex low yetoj eb tejom el tolabal c'al yetoj wan xa eb pena sbeybal ti'? ẍi eb tet eb cuywom. 31Jix yalon Jesús jaxca ti': —C'am yopiso junoj anwam yu eb watx' sc'ul, asan eb ya' ey, ja' eb tu' ey yopiso yu. 32Man yu oj wawten eb watx' sbeybal an, yuxan jix jin jul an. Pero yu eb pena sbeybal, yet watx' chi sna' sba eb yin spenail, ẍi Jesús tet eb. 33Jix lawi tu' xin, jix yalon eb tet Jesús jaxca ti': —Ja' eb scuywom naj Juan Bautista yetoj eb scuywom eb fariseo, ec'al el chi yijle nocha sba eb catu' chi txali eb. Pero ja' eb ja cuywom jaachti', ¿tzet yuxan, tu' c'al chi low eb catu' chi yuq'uen eb? ẍi eb tet Jesús. 34Jix yalon Jesús tet eb jaxca ti': —K'inaloj ey junoj nupil chi oc tinani'. Ja' eb awtebil bey jun nupil tu', ¿tumi oj ske' tol man oj low eb yet ey ec' naj lalan snupi tu' yetoj eb? 35Ja' yet man xa ey oj ec' naj, ja' tu' c'am xa chi low eb, ẍi Jesús tet eb. 36Catu' jix yalontej jun xa k'ane tet eb: —C'am junoj jon chi cu lot' el nioj yin junoj cu ac' pichil catu' chi kaon oc snipil oj junoj xil pichile. Ta ey bey quey tu' chi kute xin, chi ketne el an ac' tu'. Yetoj pax oj, man watx' oj yili an xil tu' yu an ac' snipil tu'. 37Yetoj pax oj, c'am mac chi aon ey vino tol to chi wa'xi yul junoj icham net tz'um, yutol ja' yet chi ch'ib a jun vino tu', chi nic'chatoj no' net tz'um tu' yu. Catu' tu' c'al chi etex el vino tu', c'al no' tz'um tu'. 38Yuxan, asan yul ac' tz'um chi ey wan vino tol to chi wa'xi tu', yet watx' c'am c'al junoj tu' c'al chi etex el oj. 39Yetoj pax oj, ja' mac txequel jix uq'uen vino ey xa swa'xi, c'am chi yoche jun tol to chi wa'xi tu'. Catu' chi yalon jaxca ti': “Ja' wan peyxa tax a, yel watx',” ẍi eb, ẍi Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\