MARCOS 14

1Cabe oj xa c'al yoc sk'in pascua eb Israel, yet chi slo'on ixim pan eb c'am yich, catu' jix syamba oc sba eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tu' tet Dios, yetoj eb cuywam yin sley Moisés. Jix c'oli slatinen eb tzet utbil chi yute smitx'on Jesús eb yin ewantajil, catu' chi yak'on cam naj eb yaloni. 2Jix yal eb jaxca ti': —Ma ske' cu mitx'on yul k'in, yutol ey smey, oj tit sjowal eb ánima kin yu, ẍi eb. 3Ey ec' Jesús bey Betania, bey sna naj Simón, naj ya' ey yet yalantoj yu jun ya'bil chi k'a'toj ánima yu, jun chi yij lepra. Chotan ey Jesús tu' slowi, catu' jix apni jun ix ix sc'atan. Yetbi oc ix jun ch'en alabastro limeta. Nonaj yu jun ambal suk'uk'i sab, caw miman stool, nardo sbi. Jix jul c'al ix, catu' jix swuk'on el snuk' ch'en ix, catu' jix stobon atoj ix yiban sjolom Jesús tu'. 4Pero ey cawan eb ey ec' xol eb ey ec' titu' jix tit sjowal eb. Jix yalon eb jaxca ti': —¿Tzet yuxan tu' c'al chi etnele el jun ambal suk'uk'i sab ti'? 5Tol oj wal jix txonle el oj, catu' jix po'le ec' stool xol eb meba', yutol ja' jun ti' ec'ban mi junoj oxeb cien quetzal stool, ẍi eb. Caw jix tit sjowal eb yin ix ix tu'. 6Catu' jix yalon Jesús tet eb jaxca ti': —Bej wej je yalon jun ti' jaxca tu', ¿tzet yuxan pena che yal yin ix? Ja' jun jix yun ix win ti' an, caw watx'. 7Ja' eb meba' che yal tu', ey c'al ec' eb je yetoj. Ja' yet oj je yoche je yak' junoj tzet yetal tet eb, oj ske' je yak'oni. Pero jainti', man tobal k'inal oj ey jin ec' je yetoj. 8Ja' masanil tzet chi ske' yu ix jix yak' e in an. Ey oj to chi yaon oc ix jun suk'uk'i sab ti' yin jin mimanil ti', yet watx' listo xa ye jin mimanil an, catu' chin to mujle oj. 9Caw yel chi wal e ex an, yal c'al tzet lugaril yul yiban k'inal ti' bey oj al-le el sk'aneal yet colbanile, oj al-le pax el sk'aneal jun tzet jix yun ix ix ti', yu sna'letej ix, ẍi Jesús tet eb. 10Ja' naj Judas Iscariote, naj ey oc tz'ajil oj eb lacawan scuywom Jesús, ja' jix bet ec' k'anab yetoj eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, yu bet slatinen yaon oc Jesús yul sk'ab eb. 11Ja' yet jix yaben eb, caw jix tzala a eb, yuxan jix yak sti' eb, yaon oc tumin eb tet Judas tu'. Jix c'oli seyon tzet utbil oj yute yaon oc Jesús yul sk'ab eb. 12Ja' yet sbabel sc'ual jun k'in yet chi lo'le ixim pan c'am yich, yet chi ak'le cam no' me' yet pascua, jix yak' k'anlebal eb scuywom tu' tet Jesús: —¿Beytu' cha woche chi cu to cu wa'ne junoj lugar bey oj cu lowoj, yu cu na'ontej pascua ti'? ẍi eb tet Jesús. 13Catu' jix ẍejontoj cawan scuywom tu', jix yalon tet eb jaxca ti': —Asi' wej bey conob. Ey jun winaj oj je yil yin titu', i'bil oc jun moc ja' yu. Chex tzajlo c'al yintaj naj. 14Ja' bey chi apni, che yal tet naj a na tu' jaxca ti': “Quey ti' jix yun yalon naj cu cuywomal ti' e on jon, ¿Beytu' ey jun cuarto bey oj jin low yetoj eb jin cuywom, yu cu na'ontej pascua ti'? ẍi,” je chi tet. 15Catu' oj x'oxon jun mimantaj cuarto e ex wa'nebil xa el oj. Naat ey a oj jun cuarto tu'. Ja' tu' che wa'ne tzet oj cu lo', ẍi Jesús tet eb. 16Catu' jix to eb cuywom tu', catu' jix apni eb yul conob. Jix ilcha yu eb jaxca c'al jix yute yalon Jesús tu' tet eb. Catu' jix swa'nen eb tzet oj slo' eb yu pascua tu'. 17Jaxa yet sk'ejbintajil xin, catu' jix apni naj yetoj eb scuywom slacawanil. 18Ja' yet lalan slow eb yin me'a tu', catu' jix yalon Jesús tet eb jaxca ti': —Caw yel chi wal e ex an, ja' jun oj jin aon oc yul sk'ab camich, ey ec' cu xol ti', lalan slow ketoj, ẍi Jesús tet eb. 19Catu' jix cus a eb yet jix yaben jun k'ane tu' eb. Yuxan jun junal jix yute sk'anlen el eb tet: —¿Man mi jain oj ti'? ẍi eb yin jun junal. 20Catu' jix yalon tet eb jaxca ti': —Ja' je xol je lacawanil ey oc oj. Lalan slow wetoj an, yul jun plato ey ey cu nan ti'. 21Jainti', Ak'bil Wopiso xol eb ket animail yu Dios ti', pero sowalil oj jin cam jaxca yal-le can yu An Juun Tz'ibebil can oj. Pero ok'bal c'ule jun oj jin aon oc yul sk'ab camich tu'. Yel xa c'al watx' yet, ta ma c'al ta' aloj, ẍi Jesús tet eb. 22Lalan slow eb, jix yi'on a ixim pan Jesús. Jix yalon yu diosal yu ixim. Jix lawi tu' jix spo'on ey oj, jix yak'on tet eb: —lo' wej, ja' ton jin mimanil ti', ẍi Jesús tet eb. 23Catu' jix yi'on pax a jun vaso. Ja' yet jix lawi yalon yu diosal yu, catu' jix yaontoj tet eb. Masanil eb, jix uq'uen eltej tzet ey ey yul jun vaso tu'. 24Ja' ton jun ti' jin chiq'uil. Ja' yu, yuxan oj yun jun ac' strato Dios. Oj el jin chiq'uil ti', yet watx' ec'al mac oj colcha yu. 25Caw yel chi wal e ex an, c'am xa bey oj wuc' yal uva, ja' to c'al yet oj oc Dios Yaawilal catu' oj wuq'uen je yetoj junel xa, ẍi Jesús tet eb. 26Jix lawi sbit'nen jun bit' eb chi sbit'ne c'al ta' eb tet Dios, catu' jix to eb bey wonan Olivo tu'. 27Jix yalon Jesús tet eb titu' jaxca ti': —Ja' yet jun ak'bal ti', oj caablaboj a je c'ul win je masanil an. Quey tu' yalon can yul An Juun Tz'ibebil can oj, chi yal jaxca ti': “Oj wak' cam naj ilom me'. Ja' no' me' tu', oj sajlem can toj no',” ẍi An Juun tu'. 28Pero ja' yet chin pitzc'u pax a oj, oj jin baboj toj je sattaj bey Galilea, ẍi naj tet eb. 29Catu' jix cam yalon naj Pedro tu' tet naj jaxca ti': —Cax c'al mi chi caablabi a sc'ul eb masanil ja win, pero jainti', ma c'al ta' caablabi a jin c'ul ja win an, ẍi naj. 30—Caw yel chi wal e ach an, ja' yet jun ak'bal ti', oxel xa jin ja wi'on el ja win catu' oj ok' no' ca'lan yet scaelal, yet oj ja waloni, tol ma jin ja wotaj oj, ẍi Jesús tet Pedro tu'. 31Pero Ja' naj Pedro tu' xin, jix stec'ba c'al sba yaloni, tol oj stec'ba sba: —Cax c'al oj jin cam ja wetoj an, pero tutun ma jaach wi' el win an, ẍi naj tet Jesús. Jun laan c'al yalon eb scuywom tu' masanil jaxca tu'. 32Jix lawi tu' xin, catu' jix apni Jesús yetoj eb scuywom tu' bey jun lugar chi yij Getsemaní. Catu' jix yalon tet eb tu' jaxca ti': —Eyan nej can chotan titi', yajban chin to txaloj, ẍi naj tet eb. 33Asan Pedro yetoj Jacobo c'al Juan jix yi'toj yetoj. Catu' jix c'oli cus a sc'ul c'al yoc bis c'ulal. 34Yuxan jix yal tet eb jaxca ti': —Ian chin cam yu cus c'ulal chi wab an. Canan nej titi', iquis ojab jex wetoj an, ẍi naj tet eb. 35Catu' jix sjitzontoj sba janic' xa sattajtoj catu' jix ey noan sat tx'otx', jix txali yu sk'anoni ta chi ske' c'am chi jul jun sya'ilal tu' yiban yet jun yorail tu'. 36Jix yal yin xa jaxca ti': —Mamin, masanil c'al tzet yetal chi c'al ske' ja wu. Ta chi ske' tol c'am chi jul jun sya'ilal ti' wiban. Pero c'am ojab chi yun tzet chi woche, jainti' an, ja' ojab ja wochwan chi yune, ẍi Jesús. 37Jix lawi tu', catu' jix apni sc'atan eb oxwan tu', pero jix yiloni, tol lalan swey eb. Yuxan jix yal tet naj Pedro jaxca ti': —Simón, ¿tumi lalan ja weyi? ¿Tumi ma ske' ja tec'ban ja ba tet weyan junoj hora wetoj an? 38I' wej el je weyan. Txalan nej, yet watx' c'am chex ey q'ueyi, yet ey mac chi yak'le jex yijban yin spenail. Ja' cu pixan tec'an ton yei, pero ja' cu mimanil c'am chi techa yu, ẍi Jesús tet eb. 39Catu' jix to txaloj junel xa. Jaxca c'al jix yute txaloj sba yet sbabelal, quey tu' jix bet yute txaloj sba junel xa. 40Ja' yet jix jul junel xa, ja'c'ala' chi wey eb, yutol caw c'am chi techa weyan yu eb. Ma xa na'cha tzet jix yute tak'woj sba eb tet. 41Ja' yet jix bet ec' txaloj yet yoxelal, jix yalon tet eb jaxca ti': —¿Tumi ja'c'ala' je weyi? ¿Tumi comon xewilal che yune? K'ojbil xa, jix a apnoj yorail wale oc yul sk'ab eb penawom, jain Ak'bil Wopiso xol eb ket animail yu Dios ti'. 42Aan linan oj toon nej. Chi jul naj oj jin aon oc yul sk'ab eb, ẍi Jesús tet eb. 43Lalan to yalon tu', catu' jix apni Judas, naj jix ocle tz'ajil oj eb lacawan. Ec'al ánima jix apni yetoj. Ey eb i'bil yespada, ey eb i'bil ste'. Ja' eb yaawil yak'omal xaambal eb tet Dios, c'al eb cuywam yin sley Moisés, yetoj eb icham winaj ey yopiso, ja' eb jix chejon eb. 44Ja' Judas tu', ja' ton naj jix txonon Jesús, albil xa yu, tzet oj yute x'oxon oc oj, jix yal tet eb jaxca ti': —Ja' jun oj jin tz'ub el sti', ja' ton jun tu', che mitx'a. C'anani che yute catu' che yi'ontoj, ẍi naj tet eb. 45Yu jun tu', yuxan palan c'al yapni naj yin Jesús. —Jaach cuywam, ẍi naj tet Jesús. Catu' jix oc tz'ubna yin sti' naj. 46Catu' jix oc bulna eb yin, jix smitx'on eb, catu' jix i'letoj naj yu eb. 47Ja' eb yaman yetoj, ey jun jix yi' atej yespada. Jix tzoc'on el xiquin jun smoso naj yaawil yak'omal xaambal eb tet Dios. 48Catu' jix yalon Jesús tet eb ánima jix apni bulna yin tu' jaxca ti': —¿Tumi elk'om jin che yila, yuxan i'bil oc je yespada, c'al je te' chi jul jin je mitx'oni? 49Jun jun c'al c'u jix jin cuywa je xol yul stemplo Dios, pero ma jin je mitx' pax titu'. Jaxca ton ti' chi yun xin, yu yunen tzet tz'ibebil can yul An Juun Tz'ibebil can oj, ẍi tet eb. 50Jix bejle can naj yu eb scuywom xojli, jix to eb el masanil. 51Pero ey jun naj ach'e tzajan c'al yintaj naj. Pichan oc jun an sábana yin smimanil, catu' jix oc mitx'na eb yin naj. 52Pero jix sbej can an sábana naj yul sk'ab eb, catu' jix el t'irt'on naj. 53Catu' jix yi'ontoj Jesús eb tu', bey naj yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios. Ja' ta' titu' jix syamba masanil eb yaawil eb yak'omal xaambal eb tet Dios, yetoj eb icham winaj, c'al eb cuywam yin sley Moisés. 54Jal pax Pedro xin, naat tzajan yintaj Jesús masanta' c'al jix apni bey sgalera sna naj sat yaawil eb tu'. Catu' jix ey chotan k'a'noj yetoj eb polícia sti' na tu'. 55Ja' eb yaawil yak'omal xaambal eb tet Dios, c'al masanil eb sat yaaw, jix sey wanoj k'ane eb chi sna' a yin Jesús, yet watx' chi elol camich yiban yu eb. Pero c'am c'al tzet jix ilcha yu eb. 56Ec'al eb jix yak'le sna'on a k'ane yiban naj. Pero tx'oj tx'oj c'al tzet chi yal jun jun, yuxan ma ẍa'le sba yalon eb. 57Ey jun cawan eb jix yak'le ya waan sna'on a k'ane yin naj, catu' jix yalon eb jaxca ti': 58—Ja' jaonti', jix kab yalon naj jaxca ti': “Jainti', oj wuch ey jun stemplo Dios wa'nebil yu ánima ti'. Ja' yet yox c'ual tu', catu' oj wa'xoj a sq'uexel wu an, man ánima oj, oj wa'nen oj,” ẍi naj jix kabe, ẍi eb. 59Pero toj c'al yu jun tu' chi ẍa'le sba yalon eb. 60Catu' jix a waan naj yaawil yak'omal xaambal eb tet Dios tu' snan xol eb. Catu' jix yalon tet Jesús jaxca ti': —¿Tumi c'am chach tak'wi nioj? ¿Tumi c'am cha wab wan chi yal eb ja win ti'? ẍi naj tet Jesús. 61Pero tz'in c'al ẍi, ma c'al tak'woj. Catu' jix yalon naj tet Jesús junel xa: —¿Tumi jaach Cristo jaachti'? ¿Tumi jaach Sc'aal jaach Dios, naj chi al-le watx' k'ane yin? ẍi naj tet Jesús. 62—Jaa', jain toni. Jain ton Ak'bil Wopiso xol eb ket animail yu Dios ti', oj jin je yil yet chotan jin ey bey swatx' k'ab Dios, naj miman yipal. Oj je yil pax weyol satcan xol asun, ẍi Jesús tet naj. 63Catu' jix snic'ontoj nioj spichil naj tu'. Catu' jix yalon naj jaxca ti': —¿Tzet to wal chi oc testigo ku tinani'? 64Jix kabe, tol caw chi buchwa naj yin Dios. ¿Tzet je chi yu tinani'? ẍi naj. —Cam ojabi, ẍi eb masanil. 65Jix lawi c'al jun tu', ey eb jix tz'ubli oc yin. Catu' jix smajchen sat naj eb, jix c'oli smak'on naj eb. Catu' jix sk'anlen el eb tet: —Na' el oj, mac jix jaach mak'oni, ẍi eb tet Jesús. Jix lawi jun tu', catu' ja' eb policía jix mak'on naj sic'lebil. 66Ey ec' naj Pedro bey sgalerail jun na tu', catu' jix apni jun ix criada naj yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios. 67Jix yilon ix yin Pedro, yet lalan sk'a'ni. Jix cam xa c'al yoc t'anan ix yin naj, jix yalon ix tet jaxca ti': —Jaachti', ja wetbi ja ba yetoj Jesús a Nazaret, ẍi ix tet naj. 68Pero jix yi' el naj yin. —Ja' jun mac txequel cha wal tu', man wotaj an. Caw c'am nioj chi na'cha el wu wan tzet cha wal e in tu' an, ẍi naj tet ix. Jix lawi jun tu', catu' jix sjitzon el sba naj bey galera tu'. Catu' jix ok' a no' ca'lan. 69Jix yilon ix criada tu' yin junel xa. Jix yalon ix tet eb yaman ec' titu': —Ja' ton jun winaj ti', yetbi sba yetoj eb scuywom Jesús, ẍi ix. 70Pero jix yi' pax el yin junel xa. Jun jix to txolan tu', jix yalon pax eb ey ec' titu' tet: —Caw yel, jaachti' ja wetbi ja ba yetoj eb yutol a Galilea jaach. [Ilala, laan ja k'anab yetoj eb a Galilea,[ ẍi eb tet naj. 71Catu' jix c'oli sk'anontej sjowal sc'ul Dios yiban naj Pedro tu'. Jix slocontej sbi Dios, jix yaloni: —Ja' jun winaj che yal tu', caw man wotaj an, ẍi naj tet eb. 72Yet xa c'al jun txolan tu', jix ok' a no' ca'lan yet scaelal. Catu' jix sna'ontej naj tzet jix yal Jesús tu' tet yet jix yalon jaxca ti': “C'am to chi ok' no' ca'lan yet scaelal catu' oj jin ja wi'on el ja win yin yoxelal yet oj ja waloni, tol ma jin ja wotaj oj,” ẍi Jesús tet naj. Ja' yet jix sna'ontej jun tu', catu' jix mi'chcha sc'ul yok'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\