MATEO 11

1Ja' yet jix lawi yalon wan chejbanil ti' naj Jesús tet eb lacawan scuywom tu' xin, catu' jix toi. Catu' jix ec' yul-laj conoblaj bey jun lugar tu'. Jix ec' yalon el sk'aneal c'al scuywa tet eb ánima. 2Ja' yet jun tiempoal tu', ey oc naj Juan Bautista yul preso. Jix yab naj tzettaj yetal lalan yel yunen naj Cristo. Yuxan jix ẍejtoj cawan scuywom bey ey ec' Jesús. 3Jix sk'anlen eb tet Jesús jaxca ti': —¿Jaachti', Cristo jaach, ja' ton naj lalan kechbanen sjuli, ma ey junoj xa chi kechbane sjul on xin? ẍi eb tet Jesús. 4Jix tak'wi Jesús tet eb jaxca ti': —Paxan nej toj bey naj Juan tu', catu' che yalon yab naj Juan tu' wan che yab ti', c'al wan che yil ti'. 5Che yal tet naj tol ey eb c'am c'al ta chi ske' yilwi, chi xa ilwi eb tinani'. Ja' eb c'am c'al ta' chi ske' sbeyi, chi xa bey eb tinani'. Ja' eb ey oc lepra yin jix wa'xi can sc'ul eb. Ja' eb c'am chi yabe, jix yab can a eb. Ey pax eb camnaj xa jix pitzc'u can a oj. Catu' lalan yaben watx' k'ane yet colbanile eb meba'. 6Caw watx' yet eb c'am chi somcha can el sc'ul win an. Quey tu' che yute je yalon tet naj Juan tu' yet chex apni, ẍi Jesús tet eb. 7Ja' yet lalan spax can toj eb chejabwom tu', jix yalontej Jesús yin naj Juan tu' tet eb ánima jaxca ti': —Na' wej tej, tzet jix bet je yil bey cusiltaj tx'otx' tu'. ¿Jam junoj te' a chi bilwi yu k'ae' jix bet je yila? 8Ta man a oj, ¿tzet jix bet je yil xin? ¿Ma ja' junoj winaj watx' spichil jix bet je yila? Je yotaj xa tol ja' eb watx' spichil tu', ja' bey sna eb yaaw ey ec' eb. 9Ta manaj wan tu' xin, ¿tzet jix bet je yila? ¿Ma ja' junoj yalomal el sk'ane Dios jix bet je yila? Yalomal ton el sk'ane Dios jix bet je yil tu'. Pero ja' naj Juan tu', man asanne oj ẍejab Dios tu' yopiso. 10Yutol ja' ton sk'aneal naj Juan ti', yalnaj can Dios yul An Juun Tz'ibebil can oj, bey chi yal jaxca ti': Oj jin chejtoj jun jin chejab, oj baboj to ja sattaj. Jaxca chi yun swa'xi junoj be, jaxca tu', oj yute wa'xoj sbeybal eb ánima yu, yet c'am to chach juli, ẍi yul An Juun tu'. 11Caw yel chi wal e ex, tol ja' xol ánima yul yiban k'inal ti', c'am junoj mac txequel ec'ban yel oc apnoj yintaj naj Juan Bautista tu'. Pero yal c'al mac txequel ey oc Dios Yaawil oj, yel ec'ban swatx'il yet eb yintaj naj Juan tu', cax c'al c'am c'al yel oc apnoj eb. 12Yet tax jix ẍa'on el yich yak'wi bautizar ánima Juan, masanta' c'al tinani' ey eb chi yoche chi el yich jun Yaawilal a satcan yetoj jowal. Ey eb caw chi yak' yip yoc Dios Yaawil oj eb. 13Yutol ja' masanil eb ẍejab Dios jix aloni, tol oj oc Dios Yaawil oj. Quey pax tu' yal-le can yul sley Moisés. Jix yalon eb masanta' c'al jix jul naj Juan tu'. 14Ja' tinani', ta chi ske' che yaoc yin je c'ul ja' naj Juan tu', ja' ton naj Elías, jun albil can tol oj jul oj, jun echbanebil sjuli. 15Ja' wan che yab ti', na' wej tej sic'lebil. 16Pero ja' eb ánima yet jun tiempoal ti', oj waltej e ex tzet utbil ye oc sna'bal eb. Laan eb jaxca unin tu' c'al chi ec'ab txombal. Ey eb chi yal tet wanoj xa yet uninal jaxca ti': 17Jix koche chex sajchi ketoj, pero na'ba c'al jix ketne cu ba cu sonle je yu, pero ma c'al jex canalwoj pax oj. Yetoj pax oj na'ba c'al jix cu bit'ne wan bit' caw c'usiltaj xa c'al yoqui, pero ma c'al jex ok' pax ketoj jon,” ẍi eb. 18Quey c'al tu' ye yet jix jul ec' naj Juan Bautista, yutol ja' sbeybal naj Juan tu', c'am tzet watx' chi yoche chi slo', c'al chi yuq'ue. Yuxan chi yal eb, tol junoj pena espíritu chi etneni. 19Ja' yet jix jin jul xin, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail an. Jainti', chin lowi, chi wuq'ue. Pero ẍi eb win an: “Ja' Jesús tu', asan c'al lo' c'al uq'ue vino chi yoche. Yamigo sba naj yetoj eb tejom el tolabal, c'al yetoj wan xa eb pena sbeybal,” ẍi eb win an. Yal c'al tzet chi kune, pena che yal kin. Pero ja' eb ey oc sjelanil Dios yin, chi txeclo el eb tu' yin tzet chi el yuneni, ẍi Jesús tet eb. 20Jix lawi jun tu', catu' jix ẍa'on el yich yalontej Jesús spenail eb ánima bey wan conoblaj bey caw ey milagro jix yune. Cax c'al caw ey milagro jix el yunen snan xol eb titu', pero ma sna' sba sc'ul eb yin spenail. Yuxan jix yal naj jaxca ti': 21—Chi wal e ex an, jex a Corazín, caw ok'bal jex c'ule. C'al jex a Betsaida, ok'bal jex pax c'ule. K'inaloj ta ja' bey Tiro yetoj bey Sidón jix yun wan milagro jix utele je xol ti'. Ma'i tax mi jix yaoc eb wan eel co'tal spichil oj. Yetoj stik'ak'il taan ma'i tax mi jix yatoj eb yin sjolom yu xeclonen el eb tol caw chi cus sc'ul eb yu spenail. 22Yuxan, ja' yet oj jul jun c'ual yet chi sna' oc Dios yin ánima, yel xa c'al miman sya'tajilal oj je cha' yintaj eb a Tiro c'al eb a Sidón. 23Ja'c'ala' jex a Capernaum, che na' tol je moo je ya apnoj satcan, pero tol oj jex toj bey sya'tajilal. Ta ja' bey conob Sodoma jix wun wan milagro jaxca wan jix wun je xol tu', jix mi sna' sba sc'ul eb yin spenail, ey mi ec' sconob eb tu' tinani'. 24Yuxan chi wal e ex, ja' yet oj jul jun c'ual yet chi sna' oc Dios yin ánima, yel xa c'al miman sya'tajil oj je cha' yintaj eb a Sodoma tu', ẍi Jesús tet eb. 25Ja' yet jun tiempoal tu', jix txali Jesús. Jix yal naj yin xa jaxca ti': —Mamin, Yaaw jaach bey satcan, c'al bey yul yiban k'inal ti', chi wal watx' k'ane e ach an, yutol jix ja weba el wan ti' tet eb jelan, c'al tet eb caw jelan yul sat eb yet animail. Jal eb c'am yel oc apnoj yul sat ánima xin, jix ja wak' yotajne el eb. 26Quey tu' jix ja wute jaxca tu', Mamin yutol quey tu' jix ẍa' ja c'ul, ẍi Jesús tet Dios. 27Jix lawi jun tu' xin, catu' jix yalon Jesús tet eb ánima jaxca ti': —Ja' naj jin Mam an, jix yak' can masanil tzettaj yetal yul jin k'ab. C'am junoj mac txequel otajnen jin, jain C'aale jin ti' an. Asan jin Mam tu' otajnen jin an. Yetoj pax oj, c'am mac comon c'al chi otajnen el jin Mam an. Asan jin, jain Sc'aal jin ti' an, wotaj an, yetoj pax tet mac chi yal jin c'ul chi wak' otajnele el an. 28Yuxan, sebax wej e in je masanil an, jex c'uumbinaj yu mulnail, c'al yu yalil je yijatz, oj jex wak' xew an. 29I' wej jun ijatz oj wak' e ex an. Cuywan nej wintaj an, yutol jainti', yin watx' c'ulal chin cha' ánima. Yeynajil chi wute jin ba an, catu' oj je cha' xewbal je pixan. 30Ja' jun ijatz chi wak' je yij ti' an, man al oj, catu' man pax ya'taj oj jin je yak'on servil, ẍi Jesús tet eb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\