MATEO 13

1Ja' yet jun c'u tu', jix eltej Jesús yul na. Jix to ey chotan sti' ja' mar. 2Ec'al eb ánima jix apni sc'atan naj, bey ey ec' titu'. Yuxan jix octoj yul jun barco, jix ey chotan oj. Jal eb ánima tu' xin, jix can eb sti' ja' tu'. 3Ec'al k'aneal jix yaltej Jesús tet eb. Wan sk'aneal yet tx'oxbanile. Jix yal naj tet eb jaxca ti': —Ey jun winaj jix eltoj txi'o trigo. 4Lalan xi'on ey ixim, catu' ey wan chi ey q'uey can yul be. Pero ja' no' tz'quin jix ec' sic'on a oj. 5Ey ixim xin, yibanlaj saam ch'en jix apni can ixim bey xaxo ch'an tx'otx'al, catu' eyman jix aol ixim tu', yutol xaxo ch'an tx'otx'al. 6Ja' yet jix aol c'u tu' xin. eyman jix taj el oj, yutol man naat oj jix ey xe' yul tx'otx' yiban ch'en saam ch'en tu'. 7Ey ixim jix apni pax can xol q'uix, pero jix c'al ch'iba te' q'uix tu', catu' jix q'uey el ixim. 8Jal pax ixim, jix ey can bey yax tx'otx' xin, ja' yet jix yak'on sat, ey ixim jolome ciento sbak' jix yak'a, ey ixim sesenta sbak' jix yak'a, ey ixim xin, treinta sbak' jix yak'a. 9Ja' wan tzet che yab ti', na' wej tej sic'lebil, ẍi Jesús tet eb. 10Jix sjitzontoj sba eb scuywom tu' sc'atan Jesús, catu' jix sk'anlen eb tet naj jaxca ti': —¿Tzet yuxan asan yin sk'aneal tx'oxbanile chach k'anab tet eb ánima? ẍi eb tet Jesús. 11Yuxan jix tak'wi Jesús tet eb jaxca ti': —Asan e ex chi tx'oxle wan tzet yetal c'am to mac otajnen yu Dios, yet watx' chi na'cha el je yu tzet wal ye jun Yaawil Dios. Jal tet wanoj xa xin, c'am chi ak'le yotajne el eb. 12Yutol ja' mac chi yoche chi yotajne el oj, yel xa c'al oj ak'le yotajne el oj. Jal mac c'am chi yoche chi yotjane el wan ti' xin, ta ey nioj tzet yotaj, oj i'le can ec' masanil tet. 13Cax c'al asan yin sk'aneal tx'oxbanile chin k'anab tet eb ánima. C'am c'al chi na'cha yu eb yutol cax c'al chi yil junoj tzet yetal eb, pero chi can eb jaxca tol c'am tzet chi yil eb. Yetoj pax oj, cax c'al chi yab eb, pero c'am nioj chi na'cha el yu eb. 14Yuxan lalan yunen el yin wan ánima ti' tzet jix yal naj Isaías yet peyxa, yet jix yalon jaxca ti' : caw yel oj je yabe, pero ma na'cha el je yu. Caw yel oj je yila, pero ma na'cha el je yu tzet oj je yil tu' 15Yutol ja' wan ánima ti', jix cawxi el sna'bal eb. Jaxca tol majan xiquin eb yet watx' c'am chi yab eb beytet yel. Yetoj pax oj, jaxca tol chi smutz' ey sat eb, yet watx' c'am chi yil eb beytet jun yel tu'. Tutun c'am nioj chi na'cha el yu eb. C'am chi sq'uex sbeybal eb, yet watx' chin col el eb an, ẍi Dios yul An Juun tu'. 16Jal jex xin, watx' je yet, yutol che yil yetoj je sat, catu' che yaben yetoj je txiquin tzetal yel. 17Caw yel chi wal e ex, ec'al eb ẍejab Dios yet peyxa, yetoj wan xa eb watx' sbeybal, jix yoche sc'ul eb chi yil wan che yil ti', pero ma yil eb. Jix yoche pax eb chi yab wan che yab ti', pero ma yab eb. 18Ab wej tzet chi wal an xin. Oj waltej e ex tzet chi yal yel oc apnoj jun sk'aneal naj txi'om trigo tu'. 19Ja' ixim jinat jix ey q'uey yul be, yechel eb ánima chi aben sk'ane Dios, tzet utbil chi yun yoc Dios Yaawil oj eb, pero c'am chi na'cha pax el yu eb. Chi jul naj diablo sc'atan eb xin, catu' chi ak'le q'ueytoj wan k'ane tu' yul sc'ul eb yu naj diablo. 20Ja' ixim jix apni pax can yibanlaj ch'en, yechel eb ánima chi cha'on sk'ane Dios yin tzala c'ulal. 21Pero c'am chi techa yu eb, man miman oj tiempo chi beytoj eb yin sk'ane tu'. Yutol ja' yet chi jul junoj sya'ilal, ma xin, yet chi yilon sya'ilal eb sya'il oj sk'ane Dios, yin junoj txolan catu' chi meltzo eb yintaj junel xa. 22Ja' ixim jix apni pax xol te' q'uix, yechel pax jun xa bulan eb chi aben sk'ane Dios. Pero asan tzet yetal ey yul yiban k'inal ti' chi sna' eb. Chi sna' eb sbe'omal, chi sna' eb yet smimanil. Yuxan na'ba c'al chi al-le el sk'ane Dios tet eb. Laan chi yun yel oc apnoj eb jaxca ixim trigo c'am chi wa'xi sjolom. 23Pero ja' ixim jix ey q'uey bey yax tx'otx' xin, yechel eb chi aben sk'ane Dios catu' chi na'cha el yu. Ja' ton eb tu' laan jaxca ixim jolome ec'al sbak'. Ey eb xin, jaxca ixim jolome cien sbak'. Ey eb xin, jaxca ixim jolome sesenta sbak'. Ey eb xin, treinta sbak' chi yak'a, ẍi Jesús. 24Jix yaltej Jesús jun xa sk'aneal ti' tet eb scuywom, jix yal jaxca ti': —Oj waltej e ex tzet ye oc yet ey oc Dios Yaawil oj. K'inaloj ta ey junoj winaj chi txi'wi watx' jinat trigo bey junoj tx'otx'. 25Ja' yet lalan swey naj, chi jul mac ac'ul oc yin naj, catu' chi jul txi'ontoj an triw ch'im xol strigo naj tu'. 26Ja' yet to oj po ixim trigo tu', catu' chi txeclo el an tiriw ch'im xol. 27Yuxan chi to al-le yu eb smoso tet naj a awo tu', chi yalon eb jaxca ti': “Ja' ixim ja jinat jix bet ja txi' sat ja tx'otx' caw watx' ixim, ¿pero tzet yuxan ey wan an tiriw ch'im xol xin?” ẍi eb tet naj. 28“Tejan ja' junoj eb ac'ul oc win jix bet txi'ontoj xol,” ẍi naj tet eb. “¿Chim yal ja c'ul chi to cu tok'a atej an tiriw ch'im tu' xol ixim trigo?” ẍi pax eb tet naj. 29“C'amaj, yutol ja' yet chi tok'le a an tiriw ch'im tu', chi tit ixim trigo yetoj. 30Yel watx' chi can can jaxca tu', masanta' c'al yet chi c'uple a ixim trigo tu'. Catu' oj walon tet eb chi mulna tu' tol chi sic'le can el an yu eb. Yin stopanil oj yute eb, catu' oj yak'on tz'a' eb. Oj lawoj tu' xin, catu' oj yi'ontoj ixim trigo eb bey jin c'uanbal an,” ẍi naj, ẍi Jesucristo tet eb. 31Jix lawi jun tu' xin, catu' jix yalontej jun xa sk'aneal Jesús ti': —Oj waltej e ex tzet utbil chi yun ẍ'ib sbisil eb ánima chi oc Dios Yaawil oj. Laan chi yun jaxca junoj jinat mostaza chi yaw junoj ánima sat x'otx'. 32Ja' an yinatil mostaza tu', yali' yintaj masanil jinat. Pero ja' yet chi ch'ibi, yel miman chi yun yintaj wanoj xa awo coc'taj c'al chi kawa. Mimej chi yun ch'ib a oj jaxca te' te' mimejtaj, catu' chi jul no' tz'iquin yin sk'ablaj, chi swa'nen sweyub no' titu', ẍi Jesucristo tet eb. 33Jix yalon pax Jesús jun xa k'aneal ti': —Oj waltoj jun xa k'aneal ti' e ex, tzet utbil chi yun ẍ'ib sbisil eb ánima chi oc yalan Yaawil a satcan. ja' jun tu', laan jaxca nioj yich pan chi ya eytoj ix ix xol oxeboj echbal harina. Yu nioj yich pan tu', chi ch'ib a masanil ixim, ẍi Jesús. 34Ja' yet jix k'anab el Jesús snan xol eb ánima tu', yin tx'oxbanile k'aneal c'al jix k'anab tet eb, 35yet watx' chi yun tzet albil can yu jun ẍejab Dios yet peyxa, yet jix s'iben can jaxca ti': Yin tx'oxbanile k'aneal oj wute k'anab jin ba tet ánima. Oj wal wan tzet yetal c'am mac txequel otajnen yet tax c'al jix wa'xi can yul yiban k'inal ti', ẍi yul An Juun Tz'ibebil can tu'. 36Jix yalontoj sba naj Jesús tu' tet eb ánima tu' xin, catu' jix octoj yul na. Catu' jix oc pax toj eb scuywom naj yetoj, catu' jix yalon eb tet naj jaxca ti': —Ja' sk'aneal an tiriw ch'im jix ja wala, al e on, tzet chi yal yel oc apnoj, ẍi eb tet naj. 37Catu' jix yalon Jesús tu' tet eb jaxca ti': —Ja' naj chi txi'on watx' trigo tu', wechel ton jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an. 38Ja' tx'otx' tx'otx' bey jix oc awo tu', yechel yul yiban k'inal ti'. Ja' ixim jinat watx' tu', yechel ton eb ey xa oc yalan Yaawil a satcan. Ja' an tiriw ch'im tu', yechel ton eb yet diablo. 39Ja' jun ac'ul oc yin naj a tx'otx' tu', yechel ton naj diablo. Ja' yet stiempoal syambale ixim trigo tu', yechel ton yet oj lawoj yul yiban k'inal ti'. Ja' eb chi mulna yet chi c'uple a trigo tu', yechel eb ángel. 40Jaxca chi yun sic'le el an tiriw ch'im tu', catu' chi to an tz'a' oj, quey tu' oj yun eb ánima yet oj lawoj yul yiban k'inal ti'. 41Jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, oj jin chejtej eb wángel, oj ec' yambale a masanil eb yu eb chi ak'on somcha sna'bal yet animail yetoj pax eb pena tzet chi el yuneni. Oj ec' i'le el eb bey oj wak' Yaawilal. 42Catu' oj k'ojletoj eb bey jun lugar jaxca caw jow k'ak'. Oj ok' eb titu', catu' oj natx'atx' oj ye eb yu sya'il. 43Jal eb watx' sbeybal xin, jaxca yili c'u quey tu' oj yun yili eb yalan Yaawil Yaaw a satcan. Na' wej tej wan tzet che yab ti' sic'lebil. 44Ja' eb chi oc yalan Yaawil a satcan, laan eb jaxca junoj tzet yetal miman stool mujbil yul tx'otx'. Chi ilcha yu junoj winaj, catu' chi smujon can junel xa bey c'al ta' ey tu'. Yin c'al tzala c'ulal chi to txon can el masanil tzet yetal naj, catu' jix manon el jun tx'otx' bey mujan jun be'omal tu'. 45Ja' yet ey oc eb ánima yalan Yaawil a satcan, laan jaxca junoj txonwom, chi ec' seyon wan ch'en tol caw ey stool, perla sbi. 46Ja' yet chi ilcha junoj caw watx', chi xon can el masanil settaj yetal, catu' chi smanon el jun perla tu'. 47Oj waltej jun xa sk'aneal ti' e ex an, yu tzet utbil oj yun yel oc eb yalan Yaawil a satcan. K'inaloj ey junoj txim mitx'bal pescado chi ale eytoj xol ja'. Tool c'al yi'on atej masanil tujanil no' pescado. 48Ja' yet chi no tx'an xin, chi yi'on atej tx'an eb mitx'om pescado tu' sti' ja', catu' chi ey chotan eb yi'on el no' watx' chi c'ubantoj eb yul xuc. Catu' chi sk'ojon can el no' pena eb tu'. 49Quey ton tu' oj yun yel oc eb ánima yet oj lawoj jun yul yiban k'inal ti'. Oj tit eb ángel yu yi'on el eb pena tu' xol eb watx'. 50Catu' oj sk'ojon can toj eb pena eb tu' yul jun lugar jaxca horno bey k'ak'. Ja' titu' oj ok' eb, oj natx'atx' oj ye eb yu sya'il, ẍi Jesucristo tet eb. 51Jix lawi tu' xin, catu' jix sk'anlen Jesús tet eb scuywom jaxca ti': —¿Chim na'cha el masanil wan ti' je yu? ẍi naj tet eb. —Ja' ton Mamin, chi na'cha el ku on, ẍi eb tet Jesús. 52Jaexti', cuybil jex xa yin tzet chi yun yel oc eb ánima yet ey oc Yaaw a satcan Yaawil oj eb. Yuxan chi ske' je yak'on cuyle wan ac' cuybanile yetoj wan icham. Jaxca chi yun junoj winaj a na, chi ske' yi'on el wan tzet yetal ac' c'al wan icham bey sc'una, ẍi Jesús tet eb. 53Ja' yet jix lawi yalontej wan cuybanile ti' Jesús, chi yal yin wan tx'oxbanile k'aneal, catu' jix to naj. 54Jix apni naj bey sconob. Jix octoj yul snail sculto eb Israel, jix c'oli scuywa snan xol eb yul na tu', catu' jix yalon eb jaxca ti': —¿Beytu' jix scuy oc sjelanil jun winaj ti'? ¿Tzetlaj chi yun ske'on yunen wan milagro ti' yu? 55Ja' jun naj ti', ja' ton sc'aal naj josom te' ti'. Ja' ix xutx naj, ja' ton ix María. Kotaj pax eb yu'taj naj, naj Jacobo, José, Simón yetoj Judas. 56Yetoj pax eb yanab naj, ey ec' eb cu xol ti'. Yuxan, ¿bey mi jix tz'aj bet yi' sjelanil naj tu'? ẍi eb. 57Yuxan, tu' c'al jix somcha a sc'ul eb yin naj, yuxan jix yal tet eb jaxca ti': —Ey c'al ta' yel oc apnoj eb ẍejab Dios yul sat masanil ánima. Asan yul sat eb yet conob eb, c'al yul sat eb junne sna yetoj eb, c'am ton yel oc apnoj eb, ẍi Jesús. 58Jayebne milagro jix el yunen Jesús bey sconob tu', yutol ma yaoc sc'ul eb yin naj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\