MATEO 15

1Ey wan eb fariseo yetoj wan eb cuywam yin sley Moisés jix tit bey Jerusalén. Jix apni eb sc'atan Jesús, catu' jix sk'anlen eb tet naj jaxca ti': 2—¿Tzet yuxan c'am chi sbeybalne sbeybal eb kichmam eb ja cuywom ti'? Ila, c'am chi x'a' sk'ab eb yet chi low eb, jaxca ta' sley eb kichmam tu', ẍi eb tet Jesús. 3Jix tak'wi Jesús tet eb jaxca ti': —Jal jex pax oj, ¿tzet yuxan c'am che jije pax wan chejbanile jix yak' can Dios? ¿Tzet yuxan asan wan scuybanil eb je yichmam che beybalne? 4Yutol albil can yu Dios jaxca ti': “Ey ojab yel oc apnoj je mam c'al je txutx yul je sat.” “Ja' mac chi buchon smam ma xutx, cam ojabi,” ẍi Dios. 5Pero jaexti', che yala, tol man sowalil oj chi colwa junoj mac txequel tet smam xutx, ta chi yal tet smam xutx jaxca ti': “C'am nioj tzet chi ske' wak'on e ex, yutol masanil tzet ey e in an, yet xa Dios yei,” ta ẍi, caw watx' che yabe. 6Catu' man xa sowalil oj chi colwa tet smam ma xutx je yaloni. Ila ton che yute je yintajnen el chejbanil ey can yu Dios, yu c'al scuybanil je yichmam che beybalne tu'. 7Caab sat jex. Yel ton ta' tzet albil can yu naj Isaías je yin yet jix yal jaxca ti': 8Ja' wan ánima ti', yin c'al ch'an sti' eb, ey oc swatx' k'ane chi yal e in an. Pero naat ey el sna'bal eb win an. 9Na'ba c'al chi tz'aj yi' ey sba eb e in an. Asan wan ẍejbanil eb ánima chi yak' eb cuyle oj, ẍi Dios yul An Juun Tz'ibebil can oj, ẍi Jesús tet eb. 10Catu' jix awteletej eb ánima sc'atan yu Jesús, catu' jix yalon tet eb jaxca ti': —Jacba wej je txiquin yin tzet oj wala, catu' na'cha ojab el je yu. 11Manaj tzet chi octoj yul cu ti' manaj chi cu etnen el sattaj Dios. Pero ja' tzet chi atej yul cu ti', ja' chi cu etnen el yul sat Dios, ẍi Jesús tet eb. 12Yuxan, jix apni eb scuywom sc'atan catu' jix yalon eb tet naj jaxca ti': —¿Ja wotaj mi tol caw jix tit sjowal eb naj fariseo ja win yu tzet jix ja wal tu'? ẍi eb tet Jesús. 13Pero jix yal Jesús tet eb jaxca ti': —Masanil awo tol manaj cu Mam Dios a satcan jix awoni, oj tok'le a yetoj c'al xe', yuxan quey ton tu' oj yun eb. 14Yuxan yilxa eb. Laan eb jaxca junoj mac txequel c'am chi ske' yilwi, chi tz'aj quetz junoj xa mac c'am chi ske' yilwi. K'inaloj ta ey junoj mac c'am chi ske' yilwi, chi tz'aj quetz junoj xa mac c'am chi ske' pax yilwi, chi tok'letoj sba eb scawanil sat pacan, ẍi Jesús tet eb. 15Catu' jix yalon naj Pedro tet Jesús jaxca ti': —Watx' ta cha wal e on tzet chi yal yel oc apnoj jun tx'oxbanil k'aneal jix ja wal tet eb fariseo tu', ẍi naj Pedro tet Jesús. 16Yuxan jix yal Jesús jaxca ti': —¿Tumi jaexti', c'am chi na'cha pax el je yu? 17¿Tumi man je yotaj oj tol ja' tzet chi octoj yul cu ti', yul cu c'ul chi ey apnoj, catu' chi eli? 18Pero ja' tzet chi atej yul cu ti', ja' bey cu na'bal chi pitzc'u a oj. Ja' ton wan tu' chi cu etnen el yul sat Dios. 19Yuxan ja' bey sna'bal ánima chi pitzc'u a masanil spenail. Jaxca mak'o cam ánima. Jaxca mul yul sk'ab naj ichamile ma ix istile. Jaxca smul yet c'am to ketbi. Jaxca elk'an. Jaxca na'o a k'ane. Jaxca buchwal k'ane. 20Ja' ton wan ti' chi etenen el eb ánima yul sat Dios ta chi yun eb. Jal pax yu c'am chi cu tx'a' cu k'ab yet chi cu low tu' xin, c'am chi cu etex el yul sat Dios, ẍi Jesucristo. 21Jix lawi tu' xin, catu' jix el Jesús bey titu'. Jix to bey jun lugar bey ey wan conob chi yij Tiro c'al Sidon. 22Ey ec' jun ix ix man Israel oj titu', a Canaán ix. Jix apni ix yintaj Jesús catu' jix el yaw ix, jix yalon ix tet naj jaxca ti': —Mamin, jaach yic'aal naj David, tol oj wal chi ok' ja c'ul win an. Ey jun ix wune' an, ey oc pena espíritu yin ix. Caw chi yab sya'il ix yu, ẍi ix tet Jesús. 23Pero ma c'al tak'woj Jesús tet ix. Catu' jix apni eb scuywom sc'atan naj, jix yalon eb tet jaxca ti': —Watx' ta cha chej can meltzo ix, yutol caw chi awi ix kintaj, ẍi eb tet Jesús. 24Catu' jix tak'wi Jesús tu' jaxca ti': —Asan tet eb ket Israelal chejbil jin tej yu Dios. Yutol jaxca no' me' chi q'uey ec' oj, quey tu' eb, ẍi Jesús. 25Pero jix sjitztej sba ix ix tu' sc'atan eb. Jix sbej ey kaan sba ix sattaj Jesús. Jix yalon ix jaxca ti': —Mamin, colwaan e in an, ẍi ix tet Jesús. 26—Pero man watx' oj ta chi stok'le ec' slo'be eb uninale catu' chi ak'le tet no' tx'i', ẍi Jesús tet ix. 27Catu' jix yalon ix tu' tet Jesús jaxca ti': —Yel ton Mamin, pero ja' no' tx'i' tu', chi sic'on a sc'ail slo'be eb unin chi ey q'uey yalan sme'a naj a na tu', ẍi ix tet Jesús. 28Yuxan jix yal naj tet ix jaxca ti': —Jaachti' chi wila, tol yel c'ulal cha waoc ja c'ul yin Dios. Yuxan ske' ojab ja wochwan, ẍi Jesús tet ix. Eyman jix wa'xi sc'ul ix yune' ix tu'. 29Jix el Jesús bey titu' xin, catu' jix to sti'laj ja' mar bey Galilea. Jix atoj naj bey jun wonan, catu' jix ey chotan naj titu'. 30Ec'al eb ánima jix apni sc'atan naj, bey ey ec' naj titu'. Jix yi'on apnoj eb, eb c'am chi ske' sbeyi, eb c'am chi ske' yilwi, eb c'am chi ske' sk'anabi, eb man tz'anan oj smimanil, c'al wan xa eb ya' ey yu yal c'al tzet ya'ilal. Jix i'letej eb bey yajantaj Jesús, catu' jix wa'xi can sc'ul eb yu naj. 31Jix k'anab can a eb c'am c'al ta' chi ske' sk'anabi. Eb man c'al ta' tz'ajan oj smimanil, jix wa'xi can eb. Eb c'am chi ske' sbeyi, jix bey can a eb. C'al eb c'am c'al ta' chi ske' yilwi, jix ilwi can a eb. Ja' yet jix yilon masanil wan ti' eb ánima tu', jix q'uey a sc'ul eb. Catu' jix yalon watx' k'ane eb tet cu Diosal jaon Israel jon ti'. 32Jix yawtetej eb scuywom Jesús, catu' jix yalon tet eb jaxca ti': —Caw chi ok' jin c'ul yin wan ánima ti' an, yutol oxeb xa c'ual ey c'al ec' eb ketoj titi'. Ja' tinani', c'am xa tzet chi slo' eb. C'am chi woche chin chej pax eb bey sna ta c'am chi low eb chi to eb. Ey smey chi pax yip eb yul-laj be, ẍi Jesús tet eb. 33—Pero caw ec'al eb, ¿tzet wal oj kak' slo' eb bey jun cusiltaj tx'otx' ti'? ẍi eb tet naj. 34—¿Jayeb ixim pan i'bil oc je yu? ẍi Jesús tet eb. —Jujeb ixim pan yetoj jayc'on no' pescado, ẍi eb tet naj. 35Catu' jix yalon Jesús tet eb ánima tu' tol chi ey chotan eb sat tx'otx'. 36Catu' jix yi'on a ixim pan tu', c'al jayc'on no' pescado tu', catu' jix yalon yu diosalil tet Dios yu. Catu' jix spo'on ey oj, jix yak'on tet eb scuywom, ja' eb cuywom tu', jix po'ontoj xol ánima tu'. 37Jix low eb masanil, watx' jix yun sno sc'ul eb. Ja' yet jix lawi slow eb tu', jujeb to xuc ixim sobra jix can can oj. 38Caneb mil winaj jix lowi, c'am chi oc eb ix c'al eb unin sbisil oj. 39Jix lawi tu' xin, jix yalontoj sba Jesús tet eb ánima tu', jix octoj yul jun barco catu' jix to bey jun lugar chi yij Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\