MATEO 17

1Wak'i tax tu', naj Pedro yetoj Jacobo c'al jun yu'taj Jacobo tu' chi yij Juan jix i'letoj eb yu Jesús. Asan eb jix i'letoj yu naj. Jix to eb bey jun miman wonan. 2Ja' titu' jix q'uexmo yili Jesús jix yil eb. Jix tzejeji a sat naj jaxca c'u. Ja' spichil naj, caw saj jix yun el oj. 3Eyman jix x'ox a sba naj Moisés yetoj naj Elías. Jix k'anab eb yetoj Jesús. 4Catu' jix yalon naj Pedro tu' tet Jesús jaxca ti': —Wu'taj, caw watx' ket yutol ey jon ec' titi'. Ta chi yal ja c'ul, chi cu wa'ne oxeboj pat titi', junoj ja wet, junoj yet naj Moisés, yetoj junoj yet naj Elías, ẍi naj tet Jesús. 5Lalan to sk'anab naj Pedro tu', catu' jix ey jotna jun asun yiban eb. Ey junoj mac jix alon xol jun asun tu', jix yal jaxca ti': —Ja' ton jin C'aal ti' bey caw chi cam el jin c'ul an. Caw chin tzala yetoj an. Ab tzet chi yal naj, ẍi. 6Ja' yet jix yaben eb cuywom tu' wan k'ane tu', jix ey pajna eb sat tx'otx'. Caw jix xiw a eb sic'lebil. 7Yuxan jix apni Jesús sc'atan eb, catu' jix sbatx'ban oc sk'ab yiban eb. Jix yalon tet eb jaxca ti': —Aan nej waan oj manchej jex xiwi, ẍi Jesús tet eb. 8Ja' yet jix yilontej eb, c'am xa mac txequel ey ec' oj, asanxane Jesús ey ec' xojli. 9Ja' yet lalan spax eytej eb bey jun wonan tu', jix yalon Jesús tet eb jaxca ti': —Manchej je yal yin jun jix je yil ti'. Ja' to yet oj jin pitzc'u a xol eb camnaj, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, ja' yet tu' che yalon el oj, ẍi Jesús tet eb. 10Catu' jix sk'anlen eb scuywom tu' tet naj jaxca ti': —Ja' eb cuywam yin sley Moisés, chi yal eb jaxca ti': “Ja' naj Elías, sowalil oj baboj jul oj,” ẍi eb. ¿Tzet yuxan chi yal eb jaxca tu'? ẍi eb tet naj. 11Catu' jix yalon naj tet eb tu' jaxca ti': —Yel ton chi yal eb, tol sowalil chi jul naj Elías tu', yet watx' chi sna' sba eb ánima. 12Pero chi wal e ex, tol julnaj xa ec' oj. Pero ma na'cha el yu eb ánima ta tol ja'. Yuxan jix yun eb tet naj jaxca chi yoche. Quey tu' oj wute pax waben sya'il yu eb, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, ẍi Jesús tet eb scuywom tu'. 13Catu' jix na'cha el yu eb tol ja' naj Juan Bautista chi yal Jesús. 14Ja' yet jix apni eb bey bulan ec' ánima tu', jix apni jun winaj sc'atan Jesús. Jix ey kaan naj yajantaj Jesús. Catu' jix yalon tet Jesús jaxca ti': 15—Mamin, ok' ja c'ul yin jun jin c'aal ti' an. Chi tit snum sat yin. Caw chi yetne sc'ul naj yu. Ey bey ian chi to yiban k'ak' ma yul-laj ja' yu. 16Jix wi'tej bey ja cuywom ti', pero ma wa'xoj yu eb, ẍi naj tet Jesús. 17Yuxan jix yal Jesús jaxca ti': —Jaexti', caw c'am che yaoc je c'ul yin Dios. Caw caw je na'bal. Ilala, ey xa tiempo c'al we ec' je yetoj. ¿Bak'in oj na'cha el je yu xin? Chi yab sya'il jin c'ul je yu. Asi', i'tej naj unin tu' e in an, ẍi Jesús tet eb. 18Ja' yet jix apni naj unin tu' sc'atan Jesús, jix tzuwa naj yin jun pena espíritu ey oc yin naj unin tu'. Catu' jix yujten el yin naj. Yet jun txolan tu' jix wa'xi can sc'ul naj unin yu naj. 19Ja' yet jix can Jesús xojli yetoj eb scuywom tu' jix sk'anlen eb tet naj jaxca ti': —¿Tzet yuxan ma el jun pena espíritu tu' yin naj ku on? ẍi eb tet Jesús. 20—Yutol c'am che yaoc je c'ul yin Dios. Caw yel chi wal e ex, ta tol che yaoc je c'ul yin, cax c'al asan jaxca junoj sbak' mostaza, oj ske' je yalon tet junoj wonan jaxca ti': “Elan titi', asi' bey junoj xa lugar,” ta je chi tet, oj el je yu. Masanil c'al tzet yetal oj ske' je yu, ta tol yel che yaoc je c'ul yin Dios. 21[Pero ja' jun tujan pena espíritu ti', man comon oj chi eli. Asanxane ta chex txali catu' che yijlen nocha je ba, catu' oj ske'on je yi'on el yin eb, ẍi Jesús tet eb.[ 22Ja' yet lalan yec'ab Jesús yetoj eb scuywom bey jun lugar chi yij Galilea, jix yalon tet eb jaxca ti': —Jainti', cax c'al Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, pero oj jin ale oc yul sk'ab wan winaj. 23Oj jin yak' cam eb an, ja' yet yox c'ual tu', catu' oj jin pitzc'u a oj, ẍi Jesús tet eb. Ja' yet jix yaben wan ti' eb, caw jix cus a sc'ul eb. 24Ja' yet jix apni eb bey conob Capernaum, jix apni eb tejom el tumin yet stemplo Dios sc'atan Pedro, catu' jix sk'anlen eb jaxca ti': —¿Chim yak' jun je cuywam tu' ch'en tumin chi k'anle yu stemplo Dios, ma c'am chi yak'a? ẍi eb tet naj. 25—Chi yak'a, ẍi Pedro tet eb. Ja' yet jix octoj naj Pedro yul na tu', ja' Jesús jix babi k'anlen tet naj jaxca ti': —Simón, ¿tzet ẍi ja c'ul? ¿Mac tet chi stej el ch'en tumin eb rey yul yiban k'inal ti'? ¿Jam tet eb yuninal eb, ma ja' tet eb tx'oj conobal? ẍi Jesús tet naj. 26—Ja' eb tx'oj conobal chi ak'oni, ẍi naj Pedro. Yuxan jix yal naj Jesús tet naj jaxca ti': —Ta quey tu' xin, ja' eb c'aale, man sowalil oj chi yak' yet eb. 27Pero c'am chi koche chi tit sjowal eb kin. Yuxan, asi' sti' ja' mar. Asi', a eytoj ch'en anzuelo yul ja', ja' no' babel pescado chi mi'chai, cha wi' atej. Ja' yul sti' jun no' tu' oj ilcha jun tumin. I' atej jun tumin tu', catu' cha wak'on jin tolabal oj c'al ja tolabal oj tet mac chi tejon el ch'en tu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\