MATEO 18

1Ja' yet jun tiempoal tu' jix sk'anle el eb scuywom Jesús tet naj jaxca ti': —¿Mac txequel yel miman yel oc apnoj xol eb yalan Yaawil naj a satcan? ẍi eb tet Jesús. 2Catu' jix yawtentej jun unin Jesús tu', catu' jix yaon oc snan xol eb. 3Jix yalon naj jaxca ti': —Caw yel chi wal e ex, ta c'am chi sna' sba je c'ul, ta c'am che yute je na'bal jaxca eb unin, ma ske' yoc Naj a satcan je Yaawil oj. 4Yuxan, ja' eb yeynajil chi yute sba jaxca jun unin ti', ja' ton eb tu', caw miman yel oc apnoj yalan jun Yaawil Naj a satcan. 5Yal c'al mac chi cha'on sjul junoj unin jaxca jun ti', yutol wet an, jaxca tol jain chin ẍa' eb an. 6Ta ey mac txequel chi ak'on etex el sna'bal junoj unin chi yaoc sc'ul win an, caw ok'bal c'ule eb. Yutol caw miman sya'ilal oj ẍa' yu jun tu'. Yel watx' yet ta chi pixle oc t'unan junoj ch'en ch'en yet molino yin snuk', catu' chi k'ojletoj xol ja' mar, yet watx' c'am chi yetne el sna'bal jun unin tu'. 7Caw ok'bal c'ule eb ánima yu wan tzet chi ak'on etex el sna'bal eb tu'. Tobal k'inal ey c'al ta' wan tu', pero ja' eb chi etnen el sna'bal eb tu', caw ok'bal c'ule eb. 8Yuxan, ta ja' junoj je k'ab ma junoj je yajan chi ak'on etex el je na'bal, yel watx' che tzoc' el oj, catu' che k'ojon el oj, yet watx' c'am chi etex el je na'bal yu yin junelne. Yutol cax c'al man tz'ajan oj je mimanil, ta oj je cha' je k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal, caw watx' je yet. Pero ta tz'ajan ye je k'ab c'al je yajan, catu' chex toj pax xol k'ak' c'am chi tani, man watx' oj je yet. 9Ta ja' junoj sbak' je sat chi ak'on etex el je na'bal xin, yel pax watx' che yi' eltej, che k'ojon el oj, yet watx' c'am chi etex el je na'bal yu yin junelne. Yutol cax c'al jun ch'an sbak' je sat, ta oj je cha' k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal, caw watx' je yet. Pero ta tz'ajan c'al sbak' je sat, catu' chex to pax can xol k'ak' bey infierno, caw man watx' oj je yet. 10Caw ma ske' je yintajnen el junoj eb unin ti'. Chi wal e ex, ja' eb ángel chi teynen jun jun unin ti', ey ec' eb yetoj cu Mam Dios tobal k'inal bey satcan. 11[Jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, jix jin jul yu jin colon el eb q'ueynajtoj an.[ 12K'inaloj ta ey jun mac txequel ey junoj ciento sme', catu' chi q'ueytoj junoj no', ¿c'am mi chi sbej can no' noventa y nueve yetbi tu' low bey junoj wonan, catu' chi to seyon ec' no' jix q'ueytoj tu'? 13Ta chi ilcha no' yu naj, caw chi tzala oc naj yin no' yintaj pax no' noventa y nueva ma c'al q'ueytoj tu'. 14Quey ton tu' cu Mam ey ec' bey satcan xin, man yochwan oj tol ey junoj xol eb unin ti' chi q'uey can el oj. 15Ta ey junoj ja wu'taj chi oc smul e ach, chach to ja txojli bey sc'atan, catu' cha walon tet tzet utbil tol jix oc smul e ach. Ta chi ẍa' yab e ach, tol jix ja wak' ganar ja wu'taj junel xa, ch'al tu'. 16Pero ta c'am chi ẍa' yab e ach, yel watx' cha wi'toj jun cawanoj xa mac chi to alon ja wetoj tet. “Ey ojab cawanoj ma oxwanoj testigo, yet watx' ey yip masanil tzet chi al-lei,” jaxca yalon yul An Juun Tz'ibebil can oj. 17Pero ta ja'c'ala' c'am chi ẍa' yab tet eb xin, yel watx' cha wal tet iglesia. Ta c'am c'al ta' chi ẍa' yab tet iglesia tu', can ojab jaxca junoj tx'oj conob, ma jaxca junoj tejom el tolabal yul ja sat. 18Caw yel chi wal e ex, ja' tzet oj je yak' sleyal yul yiban k'inal ti', ey pax sleyal yu naj a satcan. Ja' tzet c'am sleyal je yu yul yiban k'inal ti', c'am pax sleyal yu naj a satcan. 19Chi wal pax can e ex an, ta ey cawanoj jex jun laan c'al ẍa'on je c'ul junoj tzet yetal catu' che k'anon yin txail, oj ak'le e ex yu cu Mam ey ec' bey satcan. 20Yutol yal c'al bey ey ec' cawanoj ma oxwanoj catu' chi syamban sba yu yi'on ey sba eb e in an, ey jin ec' yetoj eb, ẍi Jesucristo. 21Catu' jix sjitzontoj sba naj Pedro tu' sc'atan naj, catu' jix sk'anlen tet jaxca ti': —Wu'taj, ta ey junoj wu'taj jaxca c'al ti' chi oc smul e in an, ¿jayel chi wak' miman c'ulal yin an? ¿Sowalil mi jujel chi wak' miman c'ulal yin an? ẍi naj Pedro, jix sk'anleni. 22—Man c'al jujelne oj, cax c'al siete veces setenta oj chi oc smul e ach, ak' c'al miman c'ulal yin, ẍi naj tet. 23Oj waltej e ex tzet oj yun yel oc eb ey oc Naj a satcan Yaawil oj. Oj el oc eb jaxca eb smoso jun naj rey chi yi' scuenta yin sjec' eb. 24Lalan to ẍa'on el yich yi'on scuenta tu', catu' chi i'le sjul junoj naj caw ec'al mil quetzal sjec' tet naj rey tu'. 25Pero c'am ch'en yu naj. C'am xa tzet utbil chi yun yak'on pax sjec' naj tu'. Yuxan jix yal naj rey tu' tol sowalil chi txonle el naj yetoj c'al yistil c'al yuninal, c'al jantaj tzet ey tet naj, catu' chi pax sjec' naj tu'. 26Catu' jix ey kaan naj sattaj naj rey tu', catu' jix yalon sba naj tet naj rey jaxca ti': “Mamin, caw miman cha wute ja c'ul win an. Oj wak' pax jin jec' tu' e ach an,” ẍi naj. 27Catu' jix ok' sc'ul naj rey tu' yin naj. Chi jo'le q'uey sjec' naj yu naj rey yiban masanil, catu' jix jajle el naj yu naj rey tu'. 28Ja' yet jix eltej naj tu', catu' jix ilcha el junoj yet moso naj yu. Ey mi jayeboj quetzal sjec' naj tet naj. Yuxan jix oc mitx'an naj yin, catu' jix oc pitz'an naj yin snuk' jun winaj tu'. Jix yalon naj tet jaxca ti': “I'tej ch'en ja maan tumin e in tinani' an,” ẍi naj tet naj. 29Catu' jix ey kaan naj ey smaan tu' sattaj naj. Jix yalon jaxca ti': “Caw miman cha wute ja c'ul win an. Oj wak' pax jin maan tu' e ach an,” ẍi naj. 30Pero ma c'al yal sc'ul naj chi yak' miman c'ulal, ja' ti' yet tol jix to ya can oc preso, masanta' c'al chi yak' pax smaan tumin naj tu'. 31Ey pax wan xa yet mosoal naj jix ilon tzet jix yun naj, caw chi cus sc'ul eb yu. Yuxan jix to yal eb tet naj patrón tu' yu tzet jix yun naj tu'. 32Catu' jix awtele naj c'am smiman c'ulal tu' yu naj patrón tu', jix yalon naj tet naj jaxca ti': “Caw pena ja c'ul jaach moso. Jix jin jo'le q'uey masanil ja jec', yu jix jaach oc tean win an. 33Yu jix wak' miman c'ulal ja win, smoo jix ja wak' miman c'ulal pax yin naj ja wet mosoal,” ẍi naj rey tu' tet naj. 34Caw jix tit sjowal naj rey tu' sic'lebil. Jix aletoj naj preso yu naj rey tu'. Jix yalon naj rey tol chi ak'le castigar naj masanta' c'al chi yak' pax masanil sjec' naj tet naj rey tu'. 35Ta c'am che yak' miman c'ulal yin masanil je c'ul yin spenail je yu'taj, je yanab chi oc e ex, c'am pax chi yak' miman c'ulal cu Mam ey ec' satcan je yin, ẍi Jesús tet eb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\