MATEO 19

1Jix lawi yalon wan tu' Jesús xin, catu' jix el bey Galilea tu', catu' jix to yul-laj yet Judea, bey sk'axepal ec' ja' miman Jordán. 2Caw ec'al eb ánima jix tzajlo yintaj. Jix yak'on can wa'xoj sc'ul jantaj eb ya' ey. 3Ey wan eb fariseo jix apni sc'atan Jesús yu yak'le yijban naj eb yin spenailal. Jix yak'on k'anlebal eb tet Jesús, jix yal eb jaxca ti': —¿Ey mi sleyal chi ske' spo'len sba winaj yetoj yistil yu yal c'al tzet yetal? ẍi eb tet Jesús. 4Catu' jix tak'wi Jesús tet eb jaxca ti': —¿Tumi c'am to che yil yul An Juun Tz'ibebil can oj, tol ja' tax yet jix swa'nen yul yiban k'inal ti' Dios, jix wa'nele naj winaj c'al ix ix? 5Catu' jix yalon pax can jaxca ti': “Yuxan ja' eb winaj, oj sbej can smam c'al xutx catu' oj sjunbanen ey sba eb yetoj yistil, yuxan jaxca tol junxane animail chi yun can el eb,” ẍi Dios yul An Juun. 6Yuxan, man xa cawan oj eb, pero tol junxane chi yun can el eb. Yuxan ja' eb junbanebil xa yu Dios, manchej po'le ey eb yu ánima, ẍi Jesús tet eb. 7Catu' jix sk'anlen pax eb tet Jesús jaxca ti': —¿Pero tzet yuxan albil pax can yu naj Moisés tol chi ske' yak'on junoj an yuunal po'lebail junoj winaj tet yistil, catu' chi spo'len sba eb? ẍi eb tet Jesús. 8—Yutol caw caw je na'bal, yuxan jix ẍa' naj Moisés je po'len je ba yetoj je yistil. Pero ja' tax yet jix wa'xi yul yiban k'inal yu Dios, man jaxca tu' jix yute. 9Yuxan chi wal e ex, yal c'al mac txequel chi yujtetoj pax yistil, pero c'am pax smul ix chi yaoc yul sk'ab naj, catu' chi yi'on junoj xa ix naj, mul chi yun naj tu'. [Ja' naj chi i'on ix spo'lenaj sba yetoj yichamil tu', mul pax chi yun naj tu', ẍi Jesús tet eb.[ 10Catu' jix yalon eb scuywom tu' tet naj jaxca ti': —Ta junelne c'am chi ske' spo'len sba naj yetoj yistil xin, yel mi watx' c'am chi oc kistil, ẍi eb. 11Yuxan jix yal naj tet eb jaxca ti': —Pero man masanil oj ánima chi techa yu wan che yal ti'. Asanne eb chi oc Dios yetoj chi techa yu. 12Ey mac man tzajan oj ye smimanil yin tax yalubal. Yuxan c'am chi oc yetbi eb. Ey mac xin, ja' yet animail chi uten yin tol c'am xa chi ske' yoc yetbi. Ey mac xin, c'am chi oc yistil yutol asanne naj Yaawil ey satcan chi yoche chi yak' servil. Ja' eb chi techa yu jaxca tu', techa ojab yu eb xin, ẍi Jesús tet eb. 13Jix lawi jun tu' xin, catu' ey wan unin jix i'letej sc'atan Jesús yu ánima, yu sbatxban oc sk'ab naj yiban eb c'al yu chi txali naj yu eb. Pero jix tenle oc tucan sjul eb sc'atan naj yu eb scuywom. 14Catu' jix yalon Jesús tet eb scuywom tu' jaxca ti': —Cha' wej jul eb unin e in an. Manchej je ten oc tucan eb. yutol asan eb ey oc sna'bal yin Dios jaxca eb unin ey oc sna'bal yin smam xutx, asan eb ey yalon yet yoc naj a satcan Yaawil oj, ẍi Jesús tet eb. 15Catu' jix yaon atoj sk'ab naj yiban sjolom eb. Jix lawi jun tu', catu' jix toi. 16Ja' yet junel, ey jun ach'e jix apni sc'atan Jesús. Jix sk'anlen tet naj jaxca ti': —Mamin, caw watx' jaach, yuxan chin k'anle e ach an, ¿tzet yetal sowalil chi wun an, catu' chi wi'on k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal an? ẍi naj tet Jesús. 17—¿Tzet yuxan chin ja wal watx'il an? C'am junoj mac txequel watx', asan Dios watx'. Ta cha woche cha cha' jun k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal tu', jije ẍejbanil Dios, ẍi Jesús tet naj ach'e tu'. 18¿Beytet wan chejbanile tu' chin jije xin? ẍi naj tet Jesús. —Manchej jaach mak'wi cam ánima. Manchej oc ja mul yul sk'ab ja wetbi. Manchej jaach elk'anwi. Manchej ja na' a k'ane yin ja wet animail. 19Ey ojab yel oc apnoj ja mam ja txutx yul ja sat. Cam c'ulne eb ja wet animail jaxca cha wute ja cam c'ulnen ja ba, ẍi Jesús tet naj. 20—Yin tax jin yali'al jix c'oli c'al jin jijen masanil wan chejbanil ti'. ¿Tumi c'am nioj xa sowalil chin jije, ch'al tu'? ẍi naj tet Jesús. 21—Ta cha woche tol tz'ajan cha jije masanil, asi', txon can el masanil ja tzet yetal, catu' cha po'ontoj stool tu' xol eb meba', catu' oj ja cha'on ja be'omal bey satcan. Chi lawi tu' xin, catu' chach ec' c'al cuywoj wintaj an, ẍi Jesús tet naj. 22Ja' yet jix yaben naj ach'e wan tu', catu' jix paxtoj naj yin cus c'ulalil, yutol caw be'om naj sic'lebil. 23Jix lawi tu' xin, catu' jix yalon Jesús tet eb scuywom jaxca ti': —Caw yel chi wal e ex, tol ja' eb be'om, caw ya'taj yoc Naj a Satcan Yaawil oj eb. 24Chi wal pax e ex, k'inaloj junoj no' camello. ¿Tumi ta chi ske' yec' el no' yul yixal junoj acu'a? Yel xa c'al subotaj jun tu' yintaj chi oc Naj a Satcan Yaawil oj eb be'om, ẍi Jesús tet eb. 25Ja' yet jix yaben jun tu' eb scuywom tu', caw jix q'uey a sc'ul eb. Catu' jix yalon eb tu' jaxca ti': —Ta quey tu' jaxca tu' xin, ¿mac mi txequel oj ske' scolchai? ẍi eb tet Jesús. 26Yuxan jix oc t'anan Jesús yin eb, catu' jix yalon jaxca ti': —Ja' jun ti', c'am ton chi ske' yu junoj ánima. Pero ja' Dios chi ske' yu, yutol masanil c'al chi ske' yu, ẍi Jesús tet eb. 27Catu' jix yalon naj Pedro tu' tet Jesús jaxca ti': —Wu'taj, jaonti', jix cu bej can masanil cu tzettaj yetal, catu' jix cu ec' c'al cuywoj ja wintaj, ¿tzet oj yun kel oc apnoj jaonti'? ẍi naj Pedro tu' tet Jesús. 28Jix yalon Jesús tet eb tu' jaxca ti': —Caw yel chi wal e ex, ja' yet oj ac'boj masanil tzettaj yetal, catu' oj je cha'on spaj je yet tu'. Ja' jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an, oj jin ey chotan bey jin despacho an, bey oj txeclo el jin watx'ilal c'al jin tzejejial. Ja' jaex je lacawanil jix jex ec' c'al cuywoj wintaj ti' an, oj jex ey chotan jun jun jex bey jun jun je despacho. Oj je na'on oc yin eb ket Israelal, eb lacaweb bulanil. 29Yal c'al mac chi sbej can sna, yu'taj, yanab, smam, xutx, yetbi, yuninal, c'al x'otx' jin ya'il oj, ja' ton eb tu', caw miman sq'uexel oj ẍa' eb. Yetoj pax oj, oj ẍa' pax k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal. 30Ey eb miman yel oc apnoj cu xol tinani'. Pero' ja' yet jun tiempoal chi wal tu', c'am xa nioj yel oc apnoj eb. Ey pax eb xin, c'am nioj yel oc apnoj cu xol tinani', pero ja' yet tu', caw miman xa yel oc apnoj eb, ẍi Jesús tet eb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\