MATEO 20

1Yu jun tu', yuxan jix yal Jesús tet eb scuywom jaxca ti': —Oj waltej e ex tzet chi yun yel oc eb ánima yet ey oc Naj a Satcan, Yaawil oj eb. Ja' junel ey jun naj patrón, ja' yet jun sk'inib jix to naj seyon jaywan oj chi mulna bey awbil an yuva naj. 2Jix ilcha eb xin, catu' jix yak'on strato yetoj eb. Jix yalon naj tet eb tol jun denario oj tolanele sc'u jun jun eb yu naj. Catu' jix chejletoj eb bey smulnail tu' yu naj. 3Ja' yet a las nueve jix eltoj naj ec'ab txombal. Catu' jix yilon yin wan winaj c'am smulnail. 4Catu' jix yalon naj tet eb jaxca ti': “Ta che yoche chex mulnai, asi' wej mulna wintaj an. Oj wak' jantaj smoo chi wak' yu je mulnail tu' an,” ẍi naj tet eb. Catu' jix to eb mulna yu naj tu'. 5Jix eltoj naj patrón ec'ab junel xa yet chuman c'u, catu' jix yak'on trato yetoj jaywan xa jaxca c'al jix yute yak'on strato yetoj eb jix oc yin mulanil yet a las nueve. Ja'c'ala' jix yun yet a las tres. 6Jix to naj ec'ab junel xa yet a las cinco bey txombal. Ey wan xa winaj c'am smulnail jix yil titu'. Catu' jix yalon tet eb tu' jaxca ti': “¿Tzet yuxan tu' c'al ey jex ec' titi' yet chi ec' c'u? ¿Tumi c'am nioj je mulnail?” ẍi naj patrón tet eb. 7“C'am, yutol c'am mac chi cu ochen yin mulnail on,” ẍi eb tet naj. “Ta quey tu' xin, asi' wej mulna bey jin tx'otx'. Oj wak' jantaj ja tool smoo cha wi',” ẍi naj tet eb. 8Ja' yet jix k'ejbi, jix yalon naj patrón tet scaporal jaxca ti': “Awtetej eb jin mulnawom, catu' cha wak'on stool sc'u eb. Ja' eb tzunan xa c'al jix oc yin mulnail cha tolane babel. Catu' ja' eb babel jix oqui, tzunan xa cha tolane eb,” ẍi naj patrón tu'. 9Yuxan ja' eb yey c'ualil xa jix oc yin mulnail tu', ja' eb jix babi juli. Jun denario stool eb jix ẍa'. 10Jix lawi tu' xin, jix jul eb seb jix oc yin mulnail tu'. Ja' yet jix jul eb tu', ja' sna'on eb tol yel miman stool eb oj ẍa'. Pero tol ja'c'ala' jun denario ch'en jix ẍa' eb. 11Ja' yet jix lawi ẍa'on stool eb tu', catu' jix yak'on jowal eb yetoj naj patrón tu'. 12Jix yal eb jaxca ti': “Ja' eb naj tzunan xa jix jul mulnail ti', junxane hora jix mulna eb naj. Pero laan pax stool eb naj jix yi' ketoj jon, jaon jix techa c'al ec' c'u ku ti' xol k'ak',” ẍi eb tet naj. 13Catu' jix yalon naj tet jun jun eb naj tu' jaxca ti': “Jaach wamigo, c'am chin q'uextoj tzet jix wal an. ¿Tumi man jun denario oj jix kute cu trato xin? 14Yuxan cha' ja tool ti', paxantoj. Chi el yin jin c'ul wak'on stool eb tzunan xa c'al jix oc yin mulnail ti' jaxca je tool chi wak' ti'. 15Jainti', ey walon wet chi wak'on jin tumin jaxca bey chi el yin jin c'ul. Ma ske' stit ja jowal win an, yutol watx' chi wute jin c'ul tet junoj mac txequel,” ẍi naj patrón tu' tet eb naj. 16Yuxan, ja' eb c'am nioj yel oc apnoj tinani', yel miman oj yun yel oc eb. Jal eb miman yel oc apnoj tinani', c'am xa yel oc apnoj eb titu'. [Ec'al mac awtebil yu Dios, pero jaywanne mac sic'bil el oj,[ ẍi Jesús tet eb. 17Ja' yet lalan yatoj Jesús yetoj eb ánima yul sbeal conob Jerusalén, jix yawten el eb lacawan scuywom xol eb, jix yalon tet eb jaxca ti': 18—Ilala, lalan katoj bey Jerusalén ti'. Jainti', cax c'al Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti', pero oj jin ale oc yul sk'ab eb yaawil yak'omal xaambal tet Dios, c'al yul sk'ab eb cuywam yin sley Moisés. Catu' oj yak'on elol camich eb wiban titu'. 19Catu' oj jin yaon oc yul sk'ab eb man Israel oj. Oj jin sbuchon eb. Oj jin smak' eb. Oj jin locbale a yin culus yu eb. Pero ja' yet yox c'ual oj jin pitzc'unele a oj, ẍi Jesús tet eb. 20Jix apni eb sc'aal naj Zebedeo yetoj c'al xutx sc'atan Jesús, ja' ton naj Jacobo, yetoj naj Juan. Jix ey kaan ix txutxe tu sattaj Jesús yutol ey tzet chi yoche sc'ul chi sk'an tet. 21Catu' jix yalon Jesús tet ix jaxca ti': —¿Tzet cha woche cha k'an e in an? ẍi naj tet ix. —Ja' yet oj jaach oc yaawil, tol oj wal cha cha' ey chotan eb wune' ti' ja c'atan, junoj bey ja watx' k'ab, junoj bey ja q'uexan, ẍi ix tet Jesús. 22Catu' jix yalon Jesús tet eb jaxca ti': —Jaexti', c'am chi na'cha el je yu tzet che k'an e in an. ¿Oj mi techa je yu je yak'le porobal jaxca oj jin utele oj? Ja' tzet oj jul wiban, jaxca tol chin ak'le bautizar yu. ¿Yuxan ta oj techa je yu? ẍi Jesús tet eb. —Oj techa oj, ẍi eb tet Jesús. 23—Yel toni oj jex ak'le porobal jaxca oj yun wak'le porobal. Jaxca sya'il oj ec' el wiban an, quey tu' sya'ilal oj ec' el je yiban. Pero jainti', c'am walon wet jex jin chotban ey bey jin watx' k'ab ma bey jin q'uexan. Yutol jix wa'nele wan lugar tu' yu cu Mam Dios yu mac txequel eb oj ey chotan titu'. Yuxan, oj yak' tet eb, ẍi Jesús tet eb. 24Ja' yet jix yaben jun ti' eb laonwan xa cuywom tu', jix tit sjowal eb yin eb cawan tu'. 25Yuxan jix yambale oc bulan eb lacawan yu Jesús, catu' jix yalon tet eb jaxca ti': —Tol je yotaj xa, ja' eb ey oc yaawil bey jun jun mimej conob, chi c'al yak' mandar eb. Quey pax tu' eb mimej winaj xol conob, yaaw xa c'al chi yute sba eb yiban ánima. 26Pero ja' je xol jaexti', man jaxca oj tu' oj yune. Ta ey mac chi yoche caw miman yopiso je xol, sowalil chi oc yak'omal oj servil eb yet cuywomal masanil. 27Yetoj pax oj, ta ey mac je xol chi yoche tol miman yel oc apnoj, sowalil chi oc mosoal xol eb yet cuywomal. 28Ila jin, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti', man yu oj wak'le servil yuxan jix jin jul an, pero yu wak'wi servil. Jix jin jul yu wak'on jin ba cam oj, yet watx' ec'al mac txequel chi colcha can el wu an, ẍi Jesús tet eb. 29Ja' yet jix el eb bey Jericó bey ey ec' eb tu', ec'al ánima jix oc tzajan yintaj Jesús. 30Ey cawan winaj c'am chi ske' yilwi chotan ey sti' be. Ja' yet jix yaben eb tol ja' Jesús chi ec' el titu', jix a yaw eb yin yipal, jix yalon eb jaxca ti': —Mamin, jaach yic'aal naj David, ok' ja c'ul kin on, ẍi eb tet Jesús. 31Catu' jix tenchanele eb yu eb ánima tu', yet watx' chi tz'ini eb. Pero tol yel xa c'al jix a sjowal yel yaw eb: —Mamin, jaach yic'aal naj David, ok' ja c'ul kin on, ẍi eb tet Jesús junel xa. 32Catu' jix oc linan naj Jesús tu'. Jix yawtentej eb Jesús sc'atan, catu' jix yalon tet eb jaxca ti': —¿Tzet che yoche chex wute an? ẍi Jesús tet eb. 33—Mamin, chi koche chi cu ilwi can a ja wu, ẍi eb tet Jesús. 34Catu' jix ok' can sc'ul Jesús yin eb. Jix yaon oc sk'ab naj yiban sbak' sat eb. Jix jajcha can sat eb yet jun txolan tu' yu naj. Jix lawi tu' xin, jix tzajlo eb yintaj Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\