MATEO 22

1Jix yaltej jun xa sk'aneal ti' Jesús tet eb. Jix yalon jaxca ti': 2—Oj waltej e ex, tzet chi yun yel oc eb ánima chi oc Naj a Satcan Yaawil oj. Ey jun rey jix yaoc sk'inal jun sc'aal yet jix nupi. 3Jix c'al ẍa' el yich jun k'in tu', catu' jix ẍejontoj eb ẍejab to yawten eb, eb awtebil xa ta' a'. Pero ma yal sc'ul eb jix apni bey jun k'in tu'. 4Yuxan, jix yalon naj tet wan xa eb ẍejab jaxca ti': “Asi' wej, al wej tet eb awtebil xa c'al ta' wu tu' an, tol watx' xa ye slo'be eb tol oj low eb titi'. Jix wak' ak'le cam jayc'on no' wacax yetoj wan no' caw lotzebil. Caw watx' xa ye masanil, yuxan asi' al wej tet eb, tol chi tit eb yin eymanil bey jun nupil ti',” ẍi naj rey tu' tet eb. 5Jix to eb ẍejab naj tu' yaloni. Pero ma c'al ta' sjije eb awtebil tu' sjuli. Ey jun tol jix to yil can yawo bey x'otx'. Ey jun xa jix to yil can snegocio. 6Jal wan xa eb xin, jix mitx'le can eb ẍejab naj rey tu' yu eb. Jix mak'le eb yu eb, masanta' c'al jix cam eb ẍejabwom tu' yu eb. 7Ja' yet jix yaben naj rey tu', caw jix tit sjowal naj. Yuxan jix ẍejtoj wan eb soldado naj, jix bet ak'le cam wan ánima tu', catu' jix nusle tz'a' sconob eb tu'. 8Jix lawi jun tu' xin, catu' jix yalon tet wan xa eb ẍejab jaxca ti': “Watx' xa ye masanil tzet t'inan chi k'anle yu jun nupil ti'. Pero ja' eb awtebil tu', man smoo oj eb sjuli. 9Yuxan, asi' wej yul-laj calle. Jantaj c'al mac che yil yin che chejtej bey jun k'in ti',” ẍi naj tet eb. 10Jix to wan xa eb chejabwom tu' yul-laj calle xin. Ec'al mac txequel bey jix yal eb. Ey eb pena. Ey eb watx' jix apni oc oj. Jun txolan catu' jix no jun na bey ey oc k'in tu'. 11Catu' jix octoj naj rey tu' yul sna, yu yilon eb jix apni tu'. Jix yilon naj tol ey jun winaj man ey oj oc spichil yet nupil yu naj, 12yuxan jix yal naj rey tu' tet naj jaxca ti': “Jaach wamigo, ¿tzet yuxan comon c'al chach octej bey nupil ti'? Ila tol man ey oj oc ja pichil yet nupil,” ẍi naj rey tet. C'am xa c'al tzet jix yal naj. 13Catu' jix yalon naj rey tu' tet wan eb smoso ey ec' yetoj titu' jaxca ti': “C'al wej ey yajan jun winaj ti' c'al sk'ab. Catu' che yi'on a oj, chi to je k'ojon can eltoj xol k'ej k'inal. Ja' titu' oj ok' oj, catu' oj natx'atx' oj ye yu sya'il,” ẍi naj rey tu'. 14Chi yal yel oc apnoj jun sk'aneal ti', tol ec'al mac txequel awtebil yu Dios, pero jaywanne mac sic'bil el oj, ẍi Jesús tet eb. 15Jix lawi tu' xin, catu' jix to eb fariseo tu'. Jix sna'otanen eb yin Jesús, yu yak'len yijban naj eb yin spenail yu junoj tzet yetal chi yal naj, catu' chi yak'on queja eb yaloni. 16Yuxan jix ẍejtoj jaywan scuywom eb sc'atan Jesús, yetoj jaywan eb spartido naj Herodes. Jix bet yalon eb jaxca ti': —Jaach cuywam kotaj sic'lebil tol yel c'al cha wala. Kotaj pax oj, tol yel c'al cha wute pax cuywa ja ba yin jun beybale chi yoche Dios. Catu' jun laan c'al cha wute ja c'ul yin ánima yutol laan c'al yel oc apnoj eb yul ja sat. 17¿Tzet ja chi jaachti'? Ja' ch'en tumin chi k'anle el e on yu naj yaaw bey Roma, ¿ey mi sleyal chi kak'a, ma c'amaj cha na'? ẍi eb tet. 18Pero yotaj xa Jesús tol man watx' oj tzet lalan sna'on oc eb yin. Yuxan jix yal naj tet eb jaxca ti': —Jaexti', caw caab sat jex. ¿Tzet yuxan che yak'le jin je yijban yin spenail? 19Tx'ox wej ch'en tumin chi ak'le tet naj yaaw tu' e in an, ẍi naj tet eb. Catu' jix tx'oxon jun denario ch'en tumin tu' eb tet naj. 20Catu' jix sk'anlen naj tet eb tu' jaxca ti': —¿Mac ey yechel sat ey oc yin ch'en ti'? ¿Mac ey oc sbi yin ch'en? ẍi Jesús tet eb. 21—Ja' ton yechel naj yaaw bey Roma, c'al sbi naj, ẍi eb. —Ak' wej tzet yetal yet c'al ta' naj yaaw tu' tet xin, jal tzet yetal yet c'al ta' Dios, ak' wej pax tet, ẍi Jesús tet eb. 22Ja' yet jix yaben eb wan tu', tu' c'al jix q'uey a sc'ul eb. Catu' jix el eb sc'atan naj, jix to eb. 23Ja' c'al oc yet jun c'u tu', ey wan eb saduceo jix apni sc'atan Jesús. Ja' eb chi aloni tol c'am chi pitzc'u a eb camnaj. Yuxan jix sk'anle eb tet naj jaxca ti': 24—Jaach cuywam, jix yal can naj Moisés yul An Juun jix s'ibe can jaxca ti': “Ta ey junoj winaj c'am to yuninal chi ali, catu' chi cami, sowalil ja' junoj xa yu'taj chi i'on can a yistil, catu' chi el yuninal yetoj ix, jaxca tu' xin, chi yi' el yic'aal yu'taj naj, ” ẍi can Moisés tu'. 25Ja' junel, ja' cu xol ti' jon, ey jujwan winaj, yu'taj c'al sba eb. Jix oc yetbi naj babel winaj, pero jix camtoj naj. C'am c'al junoj yuninal naj jix el can oj. Ja' naj tzunan yintaj naj babel tu' jix i'on can ix. 26Pero jix cam pax naj, ja'c'ala' c'am yuninal naj jix el can oj. Ja'c'ala' quey tu' jix yun naj yet yox, masanta' c'al jix lawi ec' ix ix tu' sc'atan eb naj sjujwanil, ja'c'ala' jix yun eb naj. 27Jix lawi scamtoj eb naj sjuwanil xin, catu' jix cam pax ix ix tu'. 28Ja' yet oj pitzc'u a eb camnaj tu' xin, ¿mac txequel naj ey yistil ix sic'lebil? Yutol jix il-le ix yu eb naj jujwan tu', ẍi eb. 29Catu' jix yalon Jesús tet eb saduceo tu' jaxca ti': —Jaexti', che yak' q'ueytoj je ba, yutol man je yotaj oj tzet ẍi yul An Juun Tz'ibebil can oj. Man pax je yotaj oj jantaj yipal Dios. 30Yutol ja' yet oj pitzc'u a eb camnaj tu', ma xa yil-le sba eb titu'. C'am mac oj yatoj scutz'in alibeal. Yutol jaxca xa eb ángel bey satcan oj yun eb. 31Man to c'al je yotaj oj pax oj, tol oj pitzc'u pax a eb camnaj. ¿Tumi c'am to che yil yul An Juun Tz'ibebil can tu' tzet albil can yu Dios e ex, yet chi yal jaxca ti': 32“Jain ton ti', Sdiosal jin naj Abraham, Sdiosal jin naj Isaac, Sdiosal jin naj Jacob,” ẍi can oj. Yuxan cax c'al camnaj xa eb, kotaj, tol man junelne oj jix cam el eb. Yutol kotaj tol ja' Dios man Sdiosal oj eb camnaj, pero Sdiosal eb iquis. Jaxca tu' jix x'ox Jesús yil eb tol oj pitzc'u a eb camnaj. 33Ja' yet jix yaben wan ti' eb ánima, caw jix q'uey a sc'ul eb. 34Ja' yet jix yaben eb fariseo, tol ma ske' spajtzen eb saduceo tet Jesús, catu' jix syamba sba eb yin. 35Ey jun xol eb tu' caw cuywam yin sley Moisés. Jix yochen jix yijban Jesús yin spenail, yuxan jix tz'aj sk'anlen naj tet naj jaxca ti': 36—Jaach cuywam, beytet junoj chejbanil yul sley Moisés ec'ban yel oc apnoj yintaj masanil wanoj xa? ẍi naj tet Jesús. 37Catu' jix yalon Jesús tet jaxca ti': —Cam c'ulne wej naj Kaawil cu Diosal yin masanil je c'ul yin masanil je pixan, c'al yin masanil je na'bal. 38Ja' ton jun chejbanile ti', ec'ban yel oc apnoj yintaj masanil. 39Ey jun xa txen xa man laan oj yel oc apnoj jaxca jun ti', tol chi yal jaxca ti': “Cam c'ulne wej je yet animail, jaxca che yute je cam c'ulnen je ba jun jun jex,” ẍi. 40Ta chi cu jije caab chejbanile ti', jaxca tol lalan cu jijen masanil ẍejbanil Dios, c'al masanil jantaj tzet tz'ibebil can yu eb ẍejab Dios, ẍi Jesús tet naj. 41Yaman to ec' eb fariseo tu', catu' jix sk'anlen Jesús tet eb: 42—¿Tzet ẍi je c'ul yin naj Cristo? ¿Mac ey yic'aal che na'? ẍi Jesús tet eb. —Yic'aal naj David, ẍi jun tet Jesús. 43—Pero ja' naj David tu', ak'bil yal yu Santo Espíritu, tzet utbil tol ja' jun Cristo tu', Yaawil naj David yei, jix yal jaxca ti': 44Jix yal Dios Kaawil tet naj Waawil jaxca ti': “Eyan chotan bey jin watx' k'ab an, masanta' c'al oj can eb ja cajat ja walan wu an,” ẍi Dios tet naj Waawil, ẍi naj David tu'. 45Quey tu' jix yute yalon can naj David, pero tzet utbil tol ja' naj Cristo Yaawil yala. Ma ske' asanne oj tol yic'aal naj David yei, ẍi Jesús tet eb. 46C'am junoj eb jix ske' spajtzen tzet jix yala. Yuxan, yet tax c'al tu', c'am junoj mac txequel chi stec'ba sba sk'anlen junoj xa tzet yetal tet Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\