MATEO 25

1Oj wal e ex an, tzet oj yun yel oc eb ánima yet oj oc Naj a Satcan Yaawil oj eb. Ja' junel, ey laonwan eb ix k'opo ix. Jix to eb bey jun nupil yet ak'balil, jix yi'ontoj scantin eb. Jix bet eb ẍa'on sjul naj oj nupi tu'. 2Ey jowan eb ix c'am sna'bal, jowan xa xin, caw jelan. 3Ja' eb c'am sna'bal tu', c'am xa sobrail yaceite eb jix yi'toj, asan c'al ch'an nioj ey ey yul scantin eb tu'. 4Jal eb ix jelan tu' xin, jix yi'toj jun xa limeta yaceite eb ix. 5Ja' naj jix nupi tu', caw jix ec' hora sjul naj. Yuxan, jix tit sweyan eb ix. Catu' jix wey a masanil eb ix. 6Pero ja' yet chuman wal ak'bal, ey jun mac jix awi tet eb: “Tol chi jul naj oj nupi tu'. Asi' cha' wej naj,” ẍi tet eb. 7Catu' jix a waan eb ix tu'. Jix yaon oc sk'ak'al scantin eb ix. 8Catu' jix yalon eb ix c'am sna'bal tu' tet eb ix jelan jaxca ti': “Ak' wej nioj je yaceite e on. Tol lalan stan el cu cantin ti',” ẍi eb tet eb jelan tu'. 9“Ma kak'a, ta tol chi kak' nioj je yet, ma mi yab ket catu' ma pax yab je yet. Asi', man wej nioj je yet bey chi txonlei,” ẍi pax eb ix. 10Yuxan jix to eb ix sman nioj yet. Ja' yet xax to eb, catu' jix jul naj oj nupi tu'. Ja' eb listo ye yetoj scantin jix octoj eb ix yetoj naj bey nupil tu', catu' jix smajchen spuerta eb. 11Ja' yet jix jul eb ix c'am sna'bal tu', jix to awi octoj eb: “Mamin, Mamin, jajon octoj,” ẍi eb. 12Pero jix yalon eltej naj tet eb: “C'amaj. Caw yel chi wal e ex, ma jex wotaj an,” ẍi eltej naj tet eb. 13Yuxan, chi wal e ex, caw listo che yute je ba. Yutol man je yotaj oj, tzet c'ual, c'al jantaj hora [oj jin jul jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti' an,[ ẍi Jesús tet eb. 14Oj wal e ex an, tzet oj yun yel oc eb ánima yet ey oc Naj a Satcan Yaawil oj eb. Ja' junel, ey jun winaj jix to bey jun xa conob caw naat. Ja' yet tuxa chi toi, jix yawtentej eb smoso sc'atan, jix yak'on can wan ch'en stumin yul sk'ab eb. 15Ey jun naj bey jix yak' can joeb mil quetzal. Ey jun naj bey jix yak' can caab mil quetzal. Ey jun naj bey jix yak' can jun mil quetzal. Ja'ta'c'ala' sbak' satil jun jun jix yil oc oj. Jix lawi tu' xin, catu' jix to naj tu'. 16Ja' naj moso jix cha'on can ch'en joeb mil quetzal tu', jix yak' negoicio naj yetoj ch'en. Jix yak'on ganar joeb xa mil quetzal naj yetoj ch'en. 17Ja'c'ala' pax naj jix cha'on ch'en caab mil quetzal. Jix yak' pax ganar caab xa mil quetzal naj yetoj ch'en. 18Jal naj jix cha'on ch'en jun mil quetzal xin, jix sjol jun jolan naj, catu' jix smujon eytoj ch'en naj. 19Peyxa tax tu', catu' jix jul naj spatrón eb tu'. Catu' jix yi'on cuenta naj yetoj eb moso yin ch'en tumin yin jun junal. 20Ja' naj cha'nen ch'en joeb mil quetzal tu', ja' naj babel jix apni sattaj naj. Catu' jix yak'on can ch'en joeb mil quetzal jix yak' ganar naj tu'. Catu' jix yalon naj tet spatrón tu' jaxca ti': “Mamin, jix ja wak' can joeb mil quetzal ch'en ja tumin ti' e in an. Pero ja' tinani' xin, tol ey pax joeb mil quetzal yune' ch'en jix wak' ganar an,” ẍi naj. 21Catu' jix yalon naj patrón tu' tet naj jaxca ti': “Watx' xin, caw watx' jix ja wute mulna ja ba e in an. Jix ja jije jaxca chi woche an. Yutol jijyom jaach yin nian ti', yuxan miman to c'al tzet oj wak' e ach an. Yuxan ak' tzala a ja c'ul wetoj an,” ẍi naj patrón tet naj smoso tu'. 22Jix lawi tu' xin, jix apni naj cha'nen ch'en caab mil quetzal. Jix yalon naj tet spatrón tu' jaxca ti': “Mamin, jix ja wak' can caab mil quetzal ch'en ja tumin ti' e in an. Pero ja' tinani' xin, tol ey pax caab mil quetzal yune' ch'en jix wak' ganar ti',” ẍi naj. 23Catu' jix yalon naj patróne tu' tet naj jaxca ti': “Watx' xin, caw watx' jix ja wute mulna ja ba e in an. Jix ja jije jaxca chi woche. Yutol jijyom jaach yin nian ti', yuxan, miman to c'al tzet oj wak' e ach an, yuxan ak' tzala a ja c'ul wetoj an,” ẍi naj tet jun xa smoso tu'. 24Pero ja' yet jix apni naj cha'nen jun mil quetzal sattaj naj xin, jix yalon naj tet naj spatrón jaxca ti': “Patrón, wotaj tol ch'aan jaach. Cha jatx' tzet man awbil oj ja wu. Tuxa c'al cha cha' sganar junoj xa ánima. 25Yuxan, jix jin xiw a e ach an, jix jin mujon ch'en ja tumin tu' yul tx'otx'. Tol ja' ch'en ja tumin jix ja wak' e in an, ey ec' ch'en smasanil ti' xin,” ẍi naj tet spatrón. 26Catu' jix yalon naj patrón tu' tet naj jaxca ti': “Jaachti', moso jaach na yalbanil, pero c'am ja watx'il. Caw isa jaach. Tutun tol ja wotaj xa tol chin jatx' bey tzet man awbil oj wu an, catu' chin cha'on tzet chi yak' ganar junoj xa ánima. 27Yuxan, tzet yuxan ma ja watoj ch'en jin tumin ti' maanil, catu' chin cha'on pax ch'en yetoj yune' yet chin jul ti',” ẍi naj tet naj moso tu'. 28Jix lawi tu' xin, jix yalon naj tet wan eb ey ec' titu': I' wej ec' ch'en mil quetzal tu' tet naj. Ak' wej ch'en tet naj ey laoneb mil quetzal yet tu'. 29Yutol ja' mac ey yet, oj ak'le wan xa tet, yet watx' chi yak' sobra tet. Jal eb c'am wal yet, ja' nioj yet eb ey ta' a', oj i'le ec' tet eb. 30Ja' naj moso c'am yopiso ti', chi to je k'oj can eltoj naj xol k'ej k'inal, bey oj ok' oj, c'al chi natx'atx' oj ye yaben sya'il,” ẍi naj patrón tu'. 31Jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti', oj jin jul yetoj eb wángel masanil yetoj jin miman tzejejial. Catu' oj jin ey chotan bey jin despacho. Ja' yet tu' oj txeclo el oj tol caw miman wel oc apnoj. 32Masanil ánima bey jun jun conoblaj, oj jul eb jin sattaj. Jaxca junoj naj ilom me' chi po'on el no' me' xol no' chiw, quey tu' oj wute jin po'on snan eb. 33Ja' eb jaxca tol jin me' yei, oj can eb bey jin watx' k'ab. Jal eb jaxca no' chiw yei, oj can eb bey jin q'uexan. 34Jain Rey jin ti' an, oj wal tet eb bey jin watx' k'ab jaxca ti': “Jaexti', albil can e ex yu jin Mam tol oj yak' swatx' c'ulal e ex. Ocan nej wetoj bey oj wak' Yaawilal. Ja' tax yet jix wa'xi can yul yiban k'inal ti' yu Dios, wa'nebil xa c'al ta' jun ti' je yu. 35Yutol ja' yet jix tit jin wail, jix jin je yak' low oj. Ja' yet jix tit jin tajin ti'al, jix je yak'on tzet jix wuc' an. Ja' yet jix jin ec'le k'ano posada, jix je yak' jin posada bey je na. 36Yet c'am jin pichil, jix je yak'on jin pichil, yet ya' jin ey, jix jin ec' je yila. Ja' yet ey jin oc preso, jix bet jin je yil jin oc toj,” jin chi oj walon tet eb. 37Catu' ja' eb watx' sbeybal sattaj Dios tu', oj tak'woj eb e in jaxca ti' an: “Mamin, ¿bak'ini ey ja wail jix kila, c'al ja tajin ti'al tu'? Toj ey tzet jix kak' e ach. 38¿Bak'ini jix kil ja wec' k'ano posada sti'laj cu na, catu' jix kak'on ja posada tu'? ¿Bak'ini c'am xa ja pichil, catu' jix kak'on ja pichil tu'? 39¿Bak'ini ya' jaach ey, ma bak'ini ey jaach oc preso catu' jix jaach bet kiloni?” ẍi eb, catu' oj yalon eb e in an. 40Catu' oj walon tet eb jaxca ti': “Caw yel chi wal e ex, ja' yet jix je yak'on wan watx' c'ulal ti' tet eb wu'taj c'al tet eb wanab, cax c'al tet eb c'am yel oc apnoj, pero chi yal yel oc apnoj tol e in jix je yune,” jin chi, oj walon tet eb. 41Oj lawoj jun tu' xin, catu' oj walon tet eb ey ec' bey jin q'uexan k'ab jaxca ti': “Elan nej jaexti' jin c'atan an, yutol jow Dios je yin. Asi' wej can xol jun k'ak' c'am bak'in chi tani, bey jun lugar wa'nebil can yu Dios bey oj toj can naj diablo yetoj eb yángel. 42Yutol ja' yet jix tit jin wail, ma jin je yak' low nioj. Yet jix tit jin tajin ti'al, ma je yak' nioj tzet jix wuc' an. 43Jix jin ec'le k'ano posada, pero ma je yak' jin posada. Ja' yet c'am jin pichil, c'am nioj jin pichil jix je yak'a. Yetoj pax yet ya' jin ey, c'al yet ey jin oc preso, ma jin bet je yil an,” jin chi oj walon tet eb. 44Catu' oj yalon eb e in an jaxca ti': “Mamin, ¿bak'ini ey ja wail jix kila, ma ja tajin ti'al tu', yetoj yet jix jaach ec' k'ano posada, c'al yet c'am ja pichil, c'al yet ya' jaach ey tu', c'al yet preso ja wei? ¿Tumi ey bey ma cu colwa e ach xin?” ẍi eb, oj yalon eb e in an. 45Pero oj wal tet eb jaxca ti': “Caw yel chi wal e ex, ja' yet ma jex colwa tet eb wu'taj tu' c'al tet eb wanab tu', cax c'al c'am yel oc apnoj eb, pero chi yal yel oc apnoj tol ja' e in, ma jex colwa oj,” jin chi, oj walon tet eb. 46Ja' eb tu', oj toj eb bey sya'tajilal yin junelne. Jal eb watx' sbeybal sattaj Dios xin, oj ẍa' sk'inal eb, tol ey c'al yin tobal k'inal, ẍi Jesucristo tet eb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\