MATEO 26

1Ja' yet jix lawi yalon Jesús wan ti' tet eb ánima, jix yalon jaxca ti' tet eb scuywom: 2—Je yotaj xa, tol caabe xa c'al chi oc cu pascua. Jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti', ja' ton yet tu' oj jin ale oc yul sk'ab eb oj jin aon oc yin te' culus, ẍi Jesús tet eb. 3Ja' eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, yetoj eb cuywam yin sley Moisés, c'al eb yicham winajil conob, jix syamba sba eb bey jun miman sna naj Caifás, naj sat yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios. 4Jix slatine el eb tzet lek'ti'al oj yaoc eb yiban Jesús, tzet utbil oj chi mi'cha naj yu eb, catu' chi yak'on cam naj eb. 5Jix yalon eb jaxca ti': —Ma ske' cu mitx'on yet k'in ti', yutol ey smey, oj tit sjowal eb ánima kin yu, ẍi eb. 6Jix apni Jesús bey conob Betania. Jix apni bey sna naj Simón, naj ya' ey yet peyxa yu jun ya'bil chi yij lepra. 7Chotan ey Jesús slowi, catu' jix apni jun ix ix sc'atan. Jix yi'tej jun ch'en net alabastro ix. Nonaj ch'en yetoj jun ambal suk'uk'i sab caw ey stool. Jix sec'on atoj ix yin sjolom Jesús. 8Jix yilon jun tu' eb scuywom, catu' jix tit sjowal eb yin ix. Catu' jix yalon eb jaxca ti': —¿Tzet yuxan na'ba c'al chi etex el jun ti'? 9Ja' jun ambal suk'uk'i sab ti', caw ey stool. Yel watx' chi txonle el oj, catu' chi po'letoj stool xol eb meba', ẍi eb. 10Ja' yet jix yaben Jesús jun tu', jix yalon tet eb jaxca ti': —¿Tzet yuxan pena che yal yin ix? Ja' jun jix yun ix e in ti' an, caw watx'. 11Ja' eb meba' che yal tu', ey c'al ec' eb je yetoj. Pero jainti', c'am jin c'al ec' je yetoj. 12Yin ey oj to jix yaon oc jun suk'uk'i sab ti' ix yin jin mimanil, yet watx' listo xa we an, yet chin mujle an. 13Caw yel chi wal e ex, yal c'al tzet lugaril bey yul yiban k'inal ti', bey oj al-le el sk'aneal yet colbanile, oj al-le pax el sk'aneal tzet jix yun ix ix ti', catu' oj na'letej ix, ẍi Jesús tet eb. 14Ja' naj chi yij Judas Iscariote, naj ey oc tz'ajil oj eb lacawan scuywom Jesús, jix bet k'anab yetoj eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios. 15Jix yalon naj tet eb jaxca ti': —Ta chi waoc Jesús yul je k'ab, ¿jantaj chin je tolane? ẍi naj tet eb. Jix yak'on treinta tumin plata eb tet naj. 16Yuxan, ja' yet jun c'u tu', jix ẍa' xa c'al el yich seyon tzet utbil oj yute yaon oc Jesús yul sk'ab eb. 17Ja' yet babel sc'ual jun k'in yet chi lo'le ixim pan c'am yich, jix oc joyan eb cuywom yin Jesús, catu' jix sk'anlen eb tet naj jaxca ti': —¿Beytu' cha woche chi cu wa'ne bey oj cu lowoj, yu cu na'ontej k'in pascua ti'? ẍi eb tet Jesús. 18—Asi' bey conob. Chex to bey sna jun winaj. Che yalon tet jaxca ti': “Chi yal cu cuywam, tol nianxane tiempoal ey jin ec' oj. Yuxan ja' bey ja na ti' oj jin low yetoj jin cuywom ti', yu cu na'ontej k'in pascua,” quey tu' che yute je yalon tet naj, ẍi Jesús tet eb. 19Yuxan, jix to eb cuywom tu' jaxca jix yun yal-le tet eb tu' yu naj. Jix swa'nen tzet oj slo' eb yet pascua tu'. 20Yet jix k'ejbi ey xin, jix ey chotan Jesús low yetoj eb scuywom tu'. 21Ja' yet lalan slow yetoj eb, jix yalon jaxca ti': —Caw yel chi wal e ex, Ja' cu xol ti' ey jun oj jin aon oc yul sk'ab camich, ẍi Jesús tet eb. 22Caw jix cus a sc'ul eb yet jix yaben eb jun tu'. Yuxan jun jun eb jix sk'anle yab eb tet: —Wu'taj, ¿man mi jain oj wun jun tu'? ẍi eb yin jun junal tet Jesús. 23Yuxan jix yal Jesús tet eb jaxca ti': —Ja' jun mac junne ey sk'ab wetoj yul plato ey ey cu nan ti', ja' ton jun tu' oj jin aon oc yul sk'ab camich. 24Jainti', Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti', pero sowalil oj jin cam oj, jaxca tz'ibebil can yul An Juun Tz'ibebil can oj. Pero ok'bal c'ule jun oj jin aon oc yul sk'ab camich tu'. Yel watx' yet jun winaj tu' ta ma aloj, ẍi Jesús tet eb. 25Ja' naj Judas, naj jix aon oc naj yul sk'ab camich tu', jix yalon naj jaxca ti': —Jaach cuywam, ¿man mi jain oj cha wal tu'? ẍi naj tet Jesús. —Jaach toni, ẍi Jesús tet naj. 26Ja' yet lalan slow Jesús yetoj eb scuywom tu', catu' jix yi'on a ixim pan. Jix yalon yu diosal tet Dios yu ixim. Catu' jix spo'on ec' xol eb tu'. Catu' jix yalon tet eb: —Low wej. Jin mimanil jun ti', ẍi Jesús tet eb. 27Catu' jix yi'on a jun vaso. Jix yalon yu diosalil tet Dios yu tzet ey yul jun vaso tu'. Catu' jix yak'on tet eb. —Uc' wej jun ti' je masanil. 28Yutol jin chiq'uil jun ti'. Yu jin chiq'uil ti', yuxan oj yun jun ac' strato Dios. Oj el jin chiq'uil ti' yet watx' ec'al mac oj lawoj can spenail yu. 29Chi wal can e ex tinani', c'am xa bey oj wuc' yal sat an uva ti', masanta' c'al yet jun c'ual oj wuc' junel xa je yetoj titu'. Yet oj oc xa c'al cu Mam yin Yaawil, ẍi Jesús tet eb. 30Jix sbit'nen eb jun bit' chi sbit'ne ta' eb tet Dios, catu' jix to eb bey wonan Olivo. 31Jix yalon Jesús tet eb titu' jaxca ti': —Ja' yet jun ak'bal ti', oj caablaboj a je c'ul win je masanil an. Quey tu' yalon can yul An Juun Tz'ibebil can oj, bey chi yal jaxca ti': “Oj wak' cam naj ilom me'. Ja' no' me' tu', oj sajlem can toj no'” ẍi yul An Juun tu'. 32Pero ja' yet oj jin pitzc'u pax a oj, oj jin baboj to je sattaj bey Galilea, ẍi Jesús tet eb. 33Catu' jix yalon naj Pedro tet Jesús jaxca ti': —Cax c'al oj caablaboj a sc'ul masanil eb ja win, pero jainti', c'am bak'in oj caablaboj a jin c'ul, ẍi naj Pedro tu' tet Jesús. 34—Caw yel chi wal e ach, ja' yet jun ak'bal ti', oxel xax jin ja wi' el ja win an, catu' oj ok' a no' ca'lan. Oj ja waloni tol man jin ja wotaj an, ẍi Jesús tet naj Pedro. 35—Cax c'al oj jin cam ja wetoj, pero tutun ma jaach wi' el win an, ẍi naj Pedro tu' tet Jesús. Ja'c'ala' yalon masanil eb cuywom. 36Jix lawi jun tu' xin, catu' jix to Jesús yetoj eb scuywom bey jun lugar chi yij Getsemaní. Jix yalon tet eb titu' jaxca ti': —Eyan nej can chotan titi'. To jin txaloj cu sattaj ti', ẍi Jesús tet eb. 37Jix yi'on sbey naj Pedro yetoj, c'al eb cawan sc'aal naj Zebedeo. Catu' jix c'oli scus a sc'ul, c'al yoc yin tac c'ulal. 38Jix yalon Jesús tet eb: —Ian chin cam yu cus c'ulal chi wab an. Canan nej titi'. Iquis ojab jex wetoj an, ẍi Jesús tet eb. 39Catu' jix jitzontoj sba nioj xa. Jix ey kaan oj, catu' jix ey xa c'al noan sat tx'otx'. Catu' jix txali jaxca ti': —Mamin, ta chi ske' cha na', manchej jul jun sya'ilal tu' wiban an. Pero man jaxca oj chi woche jainti' an, pero jaxca ojab cha woche jaachti', ẍi Jesús yin xa. 40Jix lawi tu' xin, jix jul junel xa bey jix can can eb oxwan tu', catu' jix yiloni, lalan swey eb. Yuxan jix yal tet naj Pedro: —¿Tumi c'am chi ske' je tec'ba je ba tet weyan junoj hora wetoj an? 41I' wej el je weyan. Txalan nej, yet watx' c'am chex ey q'ueyi, yet ey mac chi yak'le jex yijban yin spenail. Ja' cu pixan, tec'an ton yei, pero ja' cu mimanil, c'am chi techa yu, ẍi Jesús tet eb. 42Catu' jix to naj junel xa txaloj. Jix yalon yin xa jaxca ti': —Mamin, ta c'am chi ske' tol c'am chi jul jun sya'ilal ti' wiban an, ske' ojab jaxca cha woche, ẍi Jesús yin xa. 43Catu' jix jul junel xa sc'atan eb oxwan tu', jix yiloni tol chi wey a eb, yutol caw c'am chi techa weyan yu eb. 44Jix can eb yu naj junel xa. Jix to txaloj yet yoxelal. Jaxca c'al jix yute txaloj sba yet sbabelal, quey tu' jix yute txaloj sba. 45Jix jul junel xa sc'atan eb scuywom tu' xin, jix yalon tet eb jaxca ti': —¿Tumi ja'c'ala' je weyi? ¿Tumi comon xewilal che yune? Ja' tinani', jix a apnoj yorail wale oc yul sk'ab eb penawom, jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti'. 46Aan nej waan oj, toon nej. Ilala, chi jul naj oj jin aon oc yul sk'ab eb, ẍi Jesús. 47Lalan to yaloni, catu' jix apni naj Judas, naj yet cuywomal sba yetoj eb naj jusluc'wan tu'. Ec'al ánima ey ec' yetoj naj. Ey eb i'bil oc espada, ey eb i'bil oc ste'. Chejbiltej eb yu eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, c'al yu eb icham winaj ey yopiso xol eb Israel tu'. 48Ja' naj Judas tu', naj lalan yaon oc Jesús yul sk'ab eb, jix yal tet eb tzet oj yute x'oxon oc oj, jix yal tet eb jaxca ti': —Ja' jun oj jin tz'ub el sti', ja' ton jun tu' che mitx'a, ẍi naj tet eb. 49Yuxan, jix sjitztoj sba sc'atan Jesús yin eymanil. Jix yalon tet naj jaxca ti': —Buenas noches, Jaach Cuywam, ẍi naj Judas tet Jesús. Catu' jix oc tz'uban yin sti' naj Jesús. 50—Jaach wamigo, ¿tzet chi jul ja wune? ẍi Jesús tet naj. Catu' jix oc eb yin naj Jesús yin eymanil. Jix smitx'on naj eb. C'anani jix yute eb. 51Pero ey jun ey ec' yetoj Jesús, jix tzac' atej yespada yin eymanil. Jix tzoc'on el xiquin jun smoso naj yaawil yak'omal xaambal eb tet Dios. 52Catu' jix yalon Jesús tet naj jaxca ti': —Ak' meltzo ey ja wespada tu' yul s'umal. Yutol ja' mac chi yak'balne espada yin jowal, yetoj espada oj yun scami. 53¿Tumi man ja wotaj oj, ta chi woche chin k'ana, ey ec'ban sesenta mil ángel bey cu Mam Dios, tol chi jul colwa win yin eymanil? 54Pero k'inaloj ta chin k'ana, ma el oc jaxca yalon can yul An Juun Tz'ibebil can oj, tol sowalil jaxca ti' oj ec' el wiban an, ẍi Jesús tet naj. 55Jix lawi tu' xin, catu' jix yalon tet eb jix apni pax tu': —¿Tumi elk'om jin che yila, yuxan i'bil oc je yespada c'al je te', chin jul je mitx'oni? Jun jun c'al c'u chotan jin ey jin cuywa je nan je xol bey yul stemplo Dios, pero ma jin je mitx' pax titu'. 56Jaxca ton ti' chi yun xin, yu yunen el tzet tz'ib ye can yu eb ẍejab Dios yul An Juun Tz'ibebil can oj, ẍi Jesús tet eb. Jix bejle can Jesús yu eb cuywom xojli. Jix el eb smasanil. 57Ja' eb jix mitx'on Jesús tu', jix yi'toj naj eb sattaj Caifás, naj yaawil yak'omal xaambal eb tet Dios. Ja' ta' titu' jix syamba sba eb cuywam yin sley Moisés, c'al eb icham winaj ey yopiso. 58Ja' naj Pedro, naat tzajan c'al chi yute sba naj, masanta' c'al jix apni bey jun miman sna naj sat yaawil eb tu'. Jix ey chotan yetoj eb policía, yet watx' chi yila, tzet c'al oj jul oj. 59Ja' eb yaawil yak'omal xaambal eb tet Dios tu', yetoj eb icham winaj c'al masanil eb sat yaaw, jix sey wan testigo eb jix sna'on a k'ane eb yin Jesús tu', tzet utbil oj yun scami. 60Ec'al eb jix oc testigoal tu', jix sna'on a k'ane eb yin Jesús tu'. Pero c'am junoj jix oc yopiso tzet jix yala. Tzunan xa jix apni cawan xa lek'ti' testigo. 61Jix yalon eb jaxca ti': —Jaonti', jix kab yalon jun winaj ti' jaxca ti': “Jainti', chi ske' wuchon ey stemplo Dios, pero ja' yet yox c'ual tu' chi a pax sq'uexel wu an,” ẍi naj, jix kabe, ẍi eb. 62Ja' naj yaawil yak'omal xaambal eb tet Dios, jix a linan naj, jix yalon tet Jesús jaxca ti': —¿Tumi c'am chach tak'wi nioj? ¿Tumi c'am cha wab wan chi yal eb ti' ja win? ẍi naj tet Jesús. 63Pero ja' naj Jesús, c'am c'al tzet jix yala. Yuxan, jix yal tet naj junel xa jaxca ti': —Al e on, ta Cristo jaach, ta Sc'aal jaach Dios. Sowalil cha wal sattaj Dios iquis, ta yel cha wala, ẍi eb tet Jesús. 64—Jain ton ti' jaxca ja walon tu'. Chi wal pax e ex, ja' jain Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail ti', oj jin je yil yet chotan jin ey bey swatx' k'ab Dios, naj Miman Yipal. Oj je yil pax weyol satcan xol asun, ẍi Jesús tet eb. 65Ja' yet jix yaben wan tu' naj yaaw tu', jix snic'ontoj nioj spichil naj, catu' jix yalon naj tet eb yet yaawilal jaxca ti': —Ja' jun winaj ti', buchwal chi yun yin Dios. ¿Tzet to wal chi oc testigo ku tinani', yutol jaon caw jix kabe tol chi buchwa yin Dios? 66¿Tzet ẍi je c'ul yin naj tinani' xin? ẍi naj yaaw tu'. —Pena chi el yunen naj, smoo chi cami, ẍi eb. 67Jix c'oli tzuble oc eb yin sat. Jix smak'on naj eb. Ey eb jix smak'ontoj sti' naj. 68Catu' jix yalon eb tet Jesús jaxca ti': —Jaach Cristo, na' el oj mac jix jaach mak'oni, ẍi eb tet Jesús. 69Ja' naj Pedro tu', chotan ec' bey sti' jun miman na tu'. Jix apni jun ix criada sc'atan, jix yalon ix jaxca ti': —Jaachti', ja wetbi ja ba yetoj Jesús a Galilea, ẍi ix tet naj. 70—Man wotaj oj jun cha wal e in tu' an, ẍi naj sattaj masanil eb, catu' jix yi'on el sba naj yin. 71Lalan xa wal yeltoj bey spuertail tu', catu' jix yilon jun xa ix, jix yalon ix tet eb yaman ec' oj: —Ja' ton jun winaj ti', yetbi sba yetoj naj Jesús a Nazaret, ẍi ix. 72Jix yi'on el sba naj Pedro yin junel xa. —Ch'il Dios caw man wotaj oj jun winaj tu', ẍi naj Pedro tet eb. 73Yet jun xa txolan catu' jix yalon eb ey ec' titu' tet naj Pedro jaxca ti': —Caw yel ja wetbi ja ba yetoj eb scuywom Jesús, yutol laan ja k'anab yetoj eb chi kabe, ẍi eb tet naj. 74Catu' jix c'oli sk'anontej sjowal sc'ul Dios naj yiban. —Chi yil Dios tol ja' jun winaj tu', caw man wotaj oj an, ẍi naj Pedro tet eb. Ja' yet jix lawi yalon jun tu', catu' jix ok' a no' ca'lan. 75Jix sna'ontej naj tzet jix yal Jesús tet, yet jix yalon jaxca ti': “Oxel xax jin ja wi'on el ja win, catu' oj ok' a no' ca'lan, yet oj ja waloni tol ma jin ja wotaj oj,” ẍi Jesús tet naj. Yuxan, jix eltoj naj Pedro sti' na tu', catu' jix mi'chcha sc'ul naj yok' sic'lebil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\