MATEO 3

1Ja' c'al ton oc yet jun tiempoal tu' jix to naj Juan Bautista bey jun cusiltaj tx'otx' yul yet Judea. Jix c'oli yalon sk'ane Dios naj tet eb ánima jix apni eb yab tet. 2Jix yalon tet eb jaxca ti': —Na' wej je ba yin je penail, yutol ja' naj Yaaw bey satcan, tuxa chi oc can Yaawil titi', ẍi naj. 3Ja' ton naj Juan ti' jix al-le yin naj yin ey oj to yu naj ẍejab Dios chi yij Isaías, yet jix yalon can jaxca ti' yul An Juun Tz'ibebil can oj: Ey jun mac txequel bey cusiltaj tx'otx' oj yal yin ipal jaxca ti': “Jaxca chi yun swa'nele junoj be yet chi jul junoj yaaw, quey tu' che yute je wa'nen je beybal, yutol oj jul naj Kaawil” quey tu' oj yute yaloni, ẍi yul An Juun Tz'ibebil can oj. 4Ja' spichil naj Juan tu' ey oc oj, ja' ton xil no' camello chembil, catu' tz'um ey oc sc'alil oj naj. Ja' jun tujan no' tinquin tzu chi ẍi' naj, c'al yetoj yal awcab chi yuq'ue. 5Ja' eb a Jerusalén yetoj eb a Judea c'al jantaj eb a sti'laj ja' Jordan, chi bet eb yab chi yal tet naj. 6Jix yal el spenail eb tet Dios, catu' jix ak'le can bautizar eb yu naj Juan bey yul ja' Jordán tu'. 7Ec'al eb fariseo yetoj eb saduceo jix apni sc'atan naj yu yak'le bautizar eb yu naj. Pero jix yal naj tet eb jaxca ti': —Jaexti', caw jelan jex yin i'o eytej sate jaxca no' laba. ¿Tumi che na' tol chi ske' je colon el je ba tet jun miman sya'ilal oj jul je yiban yu sjowal sc'ul Dios? 8Ta yel chi sna' sba je c'ul yin je penail, sowalil watx' che yute je beybal, yet watx' chi txeclo el oj tol yel jix je na' je ba. 9Manchej je yal jaxca ti': “C'am tzet chi cu na', yic'aal jon naj Abraham jon,” man je chi oj. Yutol chi wal e ex an, k'inaloj ta chi yal sc'ul Dios, chi ske' yuten oc wan ch'en ti' animail, catu' chi oc yic'aal oj naj Abraham je q'uexel oj. 10Ja' jun miman sya'tajil oj jul je yiban, laan jaxca junoj winaj listo xa ye yetoj yeche yich junoj te'. Masanil te' c'am swatx'il sat chi yak'a, chi tzoc' a oj, catu' chi sk'ojontoj yiban k'ak'. 11Jainti', yel chex wak' bautizar yetoj ja', pero ey jun mac txequel tol to oj jul oj. Ja' jaxca tol oj jex yak' bautizar yetoj Santo Espíritu, ma yetoj k'ak'. Ja' jun mac txequel oj jul tu', yel xa c'al miman yel oc apnoj wintaj an. Yuxan man jin moo oj wak'on servil, cax c'al asan yu wi'on el xanab, man jin moo oj. 12Ja' jun mac txequel chi wal tu', laan jaxca junoj mac txequel chi xeye strigo, yu yi'on can el sk'ail ixim xol sbak' ixim. Chi lawi xeyeni, catu' chi yi'ontoj strigo tu' bey sc'uanbal, jal sk'ail ixim chi el can tu', chi sec'le can toj yiban jun k'ak' c'am chi tani, ẍi naj Juan tet eb. 13Ja' yet jun tiempoal tu', jix tit Jesús bey jun lugar chi yij Galilea, catu' jix apni sc'atan naj Juan yet ey ec' naj bey ja' Jordán, yu yapni sk'anon sbautismo tet. 14Yin sbabelal ma yal sc'ul naj Juan chi yak' bautizar naj. Ja' ti' yet, jix yal tet Jesús jaxca ti': —Jin moo jainti', tol chin ja wak' bautizar, pero ila, tol cha woche tol chach wak' bautizar, ẍi Juan tu' tet naj. 15Jix yalon Jesús tu' tet jaxca ti': —Sowalil chin ja wak' bautizar, yutol smoo jin jijen masanil tzet chi yal Dios, ẍi Jesús tet naj. Catu' jix sjijen naj Juan tu'. 16Jix c'al lawi yak'le bautizar Jesús tu', catu' jix atej yul ja'. Ja' yet jun txolan tu' jix jajcha satcan, catu' jix yiloni, tol jix eyol Yespíritu Dios yiban Jesús jaxca junoj no' uch. 17Catu' jix yaben jayeb k'ane eb jix tit bey satcan. Tol jix yal jaxca ti': —Ja' ton jun jin C'aal ti', cam c'ulnebil wu an. Caw chin tzala yetoj, ẍi jayeb k'ane tu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\