MATEO 6

1Che yil c'al je ba. Man ojab asanne oj sattaj eb ánima, watx' che yute je ba. Ta asanne sattaj eb, watx' che yute je ba, c'am nioj spaj oj je cha' tet cu Mam ey ec' bey satcan. 2Yuxan, ja' yet che yak'on nioj je sa'beal tet junoj meba', manchej je yal el xol ánima jaxca chi yute sba eb caab sat. Yutol ja' eb tu', chi x'ox xa c'al el eb yul-laj snail yambabail yin culto, c'al yul-laj calle, yet watx' chi al-le eb watx'il yu ánima. Caw yel chi wal e ex, ja' wan watx' k'ane chi al-le yin eb tu', chi oc spajtzebal oj eb. 3Jal jaex xin, ja' ojab yet che yak'on nioj tzet yetal tet eb meba', ma ske' je yalon tet ánima. Cax c'al tet mac yel xa c'al watx' je yak'on yetoj, manchej je yal tet eb. 4Ak' wej je sa'beal tu' yin ewantajil. Cax c'al yin ewantajil che yak'a, pero chi yil cu Mam Dios, catu' oj spajtzen e ex. 5Ja' yet chex txali, manchej je yute je ba jaxca eb caab sat. Yutol, ja' eb caab sat tu', caw chi ẍa' sc'ul eb xali yul-laj snail yambabail yin culto, c'al bey chi syamba sba eb ánima, yet watx' chi al-le eb watx'il yu eb ánima. Caw yel chi wal e ex, ja' ton wan watx' k'ane chi al-le yin eb tu', chi oc spajtzebal oj eb. 6Jal jex jaexti' xin, ja' yet chex txali, ocan nej toj yul je na je tx'ojli. Che majchen je puerta, catu' chex txali tet cu Mam Dios, Ja' ey ec' je yetoj, cax c'al c'am che yil yin. Cax c'al c'am mac chi ilon je txali, oj yab c'al ta' Dios catu' oj pajtzele je txa tu' yu Dios. 7Ja' yet chex txali tu', man ojab ja'c'ala' c'al oj tzet che yala, jaxca eb man to otajnen oj Dios. Yutol ja' eb tu', ja' sna'on eb tol yu miman chi yute yajan xa eb, yuxan oj able eb yu Dios. 8Yuxan, manchej je yute je ba jaxca eb tu' xin. Yutol yotaj xa cu Mam Dios tzet caw sowalil chi oc je yu, yet c'am to che k'an tet. 9Yuxan, quey tu' che yute txaloj je ba jaxca ti': Mamin, ey jaach ec' bey satcan. Miman ojab yel oc apnoj ja bi'. 10Titan ja wak' Yaawilal titi'. Jaxca ojab yunen tzet cha woche bey satcan tu', quey ojab tu' yunen sat tx'otx' ti'. 11Ak' cu lo'be oj cu lo' yet jun jun c'u on. 12Ak' miman c'ulal kiban yu cu penail, jaxca chi kute kak'on miman c'ulal yiban eb ey tzet chi cu uteni. 13Manchej jon ja cha' ijbaletoj yin spenail. Catu' chon ja colon pax el yul sk'ab jun yaawil spenail. [Yutol asan jaach Yaaw jaach tobal k'inal. Catu' miman ja wopiso, catu' miman pax ja wel oc apnoj. Amén.] 14Ta che yak' miman c'ulal yin eb ey tzet chex uten jaexti', oj ak'le pax miman c'ulal yin je penail yu cu Mam Dios ey ec' bey satcan. 15Pero ta c'am che yak' miman c'ulal yin eb ey tzet chex uten tu' xin, ma yak' pax miman c'ulal cu Mam Dios yin je penail. 16Ja' yet che yijle nocha je ba, manchej je yute je ba jaxca eb caab sat. Yutol ja' eb tu', cusiltaj xa c'al chi yute sat eb, yet watx' chi txeclo el sattaj ánima tol lalan yijle nocha sba eb. Caw yel chi wal e ex, tol ja' ton yu chi il-le eb yu eb ánima tu', ja' ton chi oc spajtzebal oj tet eb, catu' c'am xa spajtzebal eb oj ẍa' tet Dios. 17Pero jaexti' xin, ja' yet che yijle nocha je ba, tzala c'ulal yoc je sat, c'al sak'al che yute je mimanil, 18yet watx' c'am chi na'cha el yu ánima ta jex lalan je yijle nocha je ba. Jaxca tu' xin, asan cu Mam Dios otajneni tol lalan je yijlen nocha je ba. Oj pajtzele e ex yu Dios yu che yun jaxca tu'. 19Manchej je yamba je be'omal yul yiban k'inal ti', yutol chi ibitoj, chi k'uxbitoj, ma chi to yu elk'om. 20Yel watx' ja' bey satcan che yamba je be'omal. Ja' bey satcan tu', c'am chi oc yial, c'am chi k'uxbitoj, c'am xa pax elk'om chi elk'anentoj. 21Yutol ja' bey chi cu yamba cu be'omal, ja' tu' chi ka pax toj cu na'bal. 22Ja' sbak' cu sat jaxca tol sejtebal cu mimanil yei. Yuxan, ta watx' tzet bey ey oc cu sat, saj k'inal jon toni, catu' watx' c'al tzet chi el kunen yetoj cu mimanil. 23Pero ta jaex, pena bey che yaoc je sat, chex can xol k'ej k'inal yu. Ta c'am je saj k'inal xin, oj jex can xa c'al can xol jun miman k'ej k'inal. 24C'am junoj mac txequel chi ske' jun laan c'al yak'on servil cawan oj spatrón. Yutol ja' naj chi scajle sba yetoj junoj, catu' chi scam c'ulne sba pax yetoj junoj xa. Ey junoj chi sjije naj tzet chi yala, catu' junoj xa c'am yel oc apnoj yul sat naj. Yuxan c'am chi ske' jun laan je cam c'ulnen je yak'on servil Dios c'al je cam c'ulnen ch'en tumin. 25Yuxan chi wal e ex, tol manchej jex oc il yu je cawil titi', yu je lo'be, c'al yu je pichil. Ta chi yak' Dios cu cawil, ¿tumi ja' to wal cu lo'be man oj yak'a? Ta jix yak' Dios cu mimanil, ¿tumi ja' to wal cu pichil man oj yak'a? 26Ila no' tz'iquin chi ec' jenenoj satcan. C'am yawo no'. C'am sjatx'o no'. Toj ey tzet chi yamba can no'. Pero ja' cu Mam Dios ey bey satcan chi ak'on slo'be no'. Il tax chi yak' slo'be no' tz'quin tu', oj yak' pax e ex tol yel xa c'al miman je yel oc apnoj yintaj no' yul sat Dios. 27¿Ma ey junoj jex chi ske' je yaon oc junoj xa c'u yak'il je k'inal yu che yak' bis c'ulal yin? 28Yetoj pax oj, ¿tzet yuxan chex oc bis c'ulal yu je pichil? Na'tej yin an xumac cultaj tinani'. Ja' an xumac te' tu', c'am chi mulna an, c'am chi ske' x'alwi an. 29Pero chi wal e ex, cax c'al caw sak'al yili spichil naj rey Salomón jix yaoc oj, pero ma c'al ta' apnoj yili jaxca an xumac te' tu'. 30Caw sak'al yili an xumac te' tu' yu Dios. Tol watx' yili an tinani', jaxa yecal xin, chi taj el oj, catu' ja' yet tajnaj xa el oj, catu' chi tz'a'i. ¿Tumi man oj jex pichle yu Dios? Jaex c'am che yaoc Dios yin je c'ul. 31Yuxan, manchej jex oc bis c'ulal yu bey chi tit je lo'be c'al yu tzet che yuq'ue, yetoj pax yu je pichil. 32Ja' eb man otanen oj Dios, caw chi yak' bis c'ulal eb seyon ec' wan tzet yetal tu'. Jal jon pax xin, ja' cu Mam Dios ey bey satcan yotaj xa tol caw chi oc yopiso wan ti' ku. 33Yuxan ak' wej je yip je yaon oc je ba yul sk'ab cu Mam Dios sic'lebil. Catu' watx' c'al che yute je beybal jaxca chi yoche sc'ul. Ta oj je yun jaxca chi wal ti', oj yak' masanil wan tzet yetal ti' e ex. 34Yuxan, manchej jex oc bis c'ulal yu tzet e ex yecal, yutol man je yotaj oj tzet i'bil oc yu jun c'u yet yecal tu', yuxan ma ske' je yoc bis c'ulal yu. K'ojbil c'al chi na'otene yin tzettaj yetal i'bil oc yu jun jun c'u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\