MATEO 7

1Manchej je na' oc yin wanoj xa mac txequel, yet watx' c'am chi sna' oc Dios je yin. 2Yutol ta che na' oc yin junoj xa mac txequel, jaxca che yute je na'on oc yin tu', quey tu' oj yun sna'on oc Dios je yin. Yuxan ja' je yechbal che yak'balne, ja' oj ak'balnele pax e ex. 3K'inaloj ta junoj ja wet animail chi to sc'ail te' yul sat. Cha woche cha wi' eltej jun sc'ail te' tu', pero k'inaloj ey pax junoj patzab ey octoj yul ja sat. Ta c'am cha wiltej tol ey te' ey octoj yul ja sat, ¿tumi ja' jun sc'ail te' ey octoj yul sat ja wet animail tu' oj ske' ja wi'on eltej? 4Ta ey junoj te' patzab ey octoj yul ja sat xin, toj oj ske' ja walon tet ja wet animail jaxca ti': “Kil to wal, ki' eltej jun sc'ail te' ey octoj yul ja sat tu',” toj ja chi. 5Pero ta tol quey tu' cha wute ja waloni, caab sat jaach. I' wej eltej jun te' patzab ey octoj yul ja sat tu' babel, Ja' yet tu' bian, oj ske' ja wiloni, catu' oj ja wi'on eltej jun sc'ail te' yul sat ja wet animail tu'. 6Ja' wan cuybanile yet Dios, laan jaxca jun tujan ch'en, perla sbi. Caw ey stool. Yuxan ma ske' kak'on tet eb tol c'am nioj yel oc apnoj Dios yul sat, yutol laan eb jaxca no' tx'i' ixa sjowal tool c'al stit kin. Ey eb xin, laan jaxca no' txitam, tol tu' c'al chi stec'toj wan tzet yetal xaan tu' ta chi ale tet. Yutol asan yin tzet chi slo' tu' ey yel oc apnoj yul sat no': 7K'an wej, oj yak' Dios e ex. Sey wej, catu' oj ilcha je yu. Awan nej octoj sti' puerta, catu' oj jajle e ex. 8Yutol yal c'al mac txequel chi k'anoni, chi ẍa'. Ja' mac chi seyon ec' oj, chi ilcha yu. Ja' mac chi awi octoj sti' puerta, chi jajle tet. 9Ja' jaex mame jex ti', ta chi sk'an je c'aal junoj lo'be e ex, ¿tumi ja' junoj ch'en che yak' tet? 10Ma xin, ta ja' junoj pescado chi sk'an e ex, ¿tumi ja' junoj laba che yak' tet? 11Ja' jaexti', cax c'al c'am je watx'il, pero je yotaj che yak' tzet yetal watx' tet eb je yuninal. Yel c'al chi yak' pax cu Mam ey ec' bey satcan. Oj yak' tzet yetal watx' tet eb chi k'anon tet. 12Che yoche tol watx' chi yute sba eb je yet animail e ex, yuxan, watx' ojab che yute pax je ba tet eb. Yutol quey tu' jix yun chejle kunen yu sley Moisés tz'ibebil can oj, c'al tzet tz'ibebil can yu eb ẍejab Dios yet peyxa tu'. 13Ja' yul jun yali' sat puerta chex oqui. Yutol ey jun xa puerta miman sat, catu' miman pax sat sbeal, pero ja' bey sya'tajilal chi apni jun be tu', catu' ec'al eb ánima chi to yul. 14Jal pax jun yali' sat puerta tu' xin, txene pax sat sbeal, catu' c'am tx'ial ánima chi to yul, pero ja' jun be tu' chi apni bey k'inale. 15Che yil c'al je ba tet eb chi yal oc sba ẍejab oj Dios, yutol ja' yet oj jul eb je c'atan, suc c'al oj yute sba eb jaxca no' me', pero tol pena tzet chi sna' oc eb je yin, jaxca junoj no' oj caw tx'i'taj. 16Oj je yotajne el eb sic'lebil yu tzet yetal chi el yunen eb, jaxca kotajnen el junoj te' te' yu sat. K'inaloj junoj te' q'uix tinani', man mansan oj sat chi yak'a. K'inaloj pax junoj ste'al tulus tinani', man tzoyol oj sat chi yak'a. 17Masanil te' te' watx', watx' c'al sat te' chi yak'a. Ja' masanil te' te' pena, pena c'al sat te' chi yak'a. 18Ja' te' te' watx', ma ske' tol pena sat te' chi yak'a. Ja'c'ala' te' te' pena, ma ske' tol watx' sat te' chi yak'a. 19Yuxan, ja' eb chi yal oc sba ẍejab oj Dios tu', oj je yotajne el eb sic'lebil yu sbeybal eb tu', c'al yu tzettaj yetal chi el yunen eb. Masanil te' te' tol man watx' oj sat chi yak'a, chi k'ajle a te' catu' chi k'ojletoj te' xol k'ak' yu chi tz'a'toj, quey ton tu' oj utele eb man watx' oj sbeybal. 21Man masanil oj eb chi yal e in an jaxca ti': “Mamin, Waawil jaach an”, ẍi eb e in an, oj oc yul sk'ab Yaaw a satcan. Asanne eb chi jijen yochwan cu Mam ey ec' satcan, asanne eb tu' oj oc oj. 22Ja' yet oj jul jun c'ual tu', ec'al eb oj alon e in jaxca ti': “Mamin, Waawil jaach an, caw jix cu ec' kalon el ja k'ane, yetoj ja wip jix ki'on el pena espíritu yin eb ánima. Yetoj pax ja wip, ec'al milagro jix el kuneni,” oj yalon eb e in an. 23Pero oj jin tak'woj tet eb jaxca ti': “C'am c'al bey jix jex wotajne el junel oj an. Elan nej c'al jin c'atan an, yutol asanne c'al spenail jix el je yuneni,” jin chi, oj jin tak'woj tet eb. 24Yal c'al mac txequel chi aben jin k'ane, catu' chi sjijeni, laan eb jaxca jun winaj jelan. Ja' jun winaj tu', ja' yiban ch'en jix swa'ne sna. 25Jix jul jun miman yax nab, catu' jix ec' elom ja' yinlaj sna, catu' jix jul pax jun miman k'ae', catu' jix low yin jun na tu'. Pero ma telc'o oj yutol caw watx' ye xe' yiban ch'en tu'. 26Jal eb chi aben jin k'ane, pero c'am chi sjije pax eb, laan eb jaxca jun winaj suc sna'bal. Ja' jun winaj tu', ja' yiban c'uun tx'otx' jix swa'ne sna. 27Jix jul jun miman yax nab, catu' jix ec' elom ja' yinlaj na, catu' jix jul pax jun miman k'ae', catu' jix low yin jun na tu', Jix telc'otoj tu', jix etex xa c'al to oj, ẍi Jesús tet eb. 28Ja' yet jix lawi sk'anab naj Jesús tet eb ánima tu' xin, tuxa c'al chi q'uey can a sc'ul eb yu wan cuybanile ti'. 29Yutol ja' yet lalan sk'anab naj xol eb tu', jix txeclo el oj tol ey ton yopiso naj yu Dios. Man laan oj scuybanil naj jaxca eb cuywam yin sley Moisés.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\