MATEO 8

1Ja' yet jix pax eytej Jesús bey jun wonan tu' xin, ec'al eb ánima jix tzajlo yintaj naj. 2Ey jun winaj caw ya' ey sic'lebil yu jun ya'bil chi yij lepra, jun chi k'a'toj ánima yu. Ja' jun winaj tu', jix apni sc'atan Jesús, catu' jix ey kaan sattaj naj, catu' jix yalon jaxca ti': —Mamin, ta chi yal ja c'ul, chi ske' ja wak'on can wa'xoj jin c'ul an, ẍi naj tet Jesús. 3Catu' jix sbatxban oc sk'ab naj Jesús yiban naj, catu' jix yalon jaxca ti': —Chi yal jin c'ul. Tol chi wak' can wa'xoj ja c'ul, ẍi Jesús tet naj. Yet xa c'al jun txolan tu' jix wa'xi can sc'ul naj yu Jesús. 4Catu' jix yalon Jesús tet naj jaxca ti': —Manchej ja wal tet ánima. Asi' tx'ox ja ba tet junoj naj yak'omal xaambal tet Dios. Catu' cha wak'on can ja xaambal tu' tet Dios jaxca yalon sley Moisés yet watx' chi il-le yu conob tol jix wa'xi can ja c'ul, ẍi Jesús tet naj. 5Ja' yet jix apni Jesús bey conob Capernaum, jix apni jun capitán sc'atan naj, catu' jix oc tean yin naj. 6Jix yalon naj jaxca ti': —Mamin, ja' jun jin moso ey ec' wetoj bey jin na ti', jix to telan sat tx'at. Sicbinaj el smimanil. Caw chi chiwa yul-laj smimanil chi yabe, ẍi naj tet Jesús. 7Jix yalon Jesús tu' tet naj jaxca ti': —Oj jin toj xin, catu' oj toj wak'on can wa'xoj sc'ul, ẍi Jesús tet naj capitán tu'. 8Pero jix yalon naj capitán tu' tet Jesús jaxca ti': —Mamin, man jin moo oj chach oc yul jin na an. Asanne ojab tol chach k'anab toj titi', catu' oj wa'xoj can sc'ul naj jin moso tu' an. 9Wotaj jun ti' an, yutol jainti', ey eb waawil chin chejoni. Ja'c'ala' ey pax eb soldado chin cheja. Ta ey junoj mac chin cheja, chi c'al sjije stoi. Ta ey mac chi wawte, chi c'al sjije sjuli. Yetoj pax oj, ta ey tzet chin chej swa'ne junoj jin moso an, chi c'al sjije swa'neni, ẍi naj capitán tu' tet naj Jesús. 10Ja' yet jix yilon Jesús tol caw chi yaoc sc'ul jun naj capitán tu' yin, jix q'uey a sc'ul, yuxan jix yal tet eb tzajan oc yintaj jaxca ti': —Caw yel chi wal e ex an, c'am to junoj wet a Israel jix wil yaon oc sc'ul yin Dios jaxca jun winaj ti'. 11Chi walon pax e ex, tol ec'al eb oj tit bey masanil yul yiban k'inal ti', catu' oj ey chotan eb low yetoj naj Abraham, yetoj naj Isaac, c'al yetoj naj Jacob bey te' sme'a naj a satcan. 12Ja' eb Israel, smoo yoc eb bey jun lo' tu', pero ey eb oj k'ojle eltoj xol k'ej k'inal yinna, bey oj oc ok'il c'al chi c'uxon ey ye eb yu sya'il, ẍi Jesús tet eb. 13Jix lawi yalon jun tu' xin, catu' jix yalon Jesús tet naj capitán tu' jaxca ti': —Tinani', paxan bey ja na, oj yun c'al ta' tzet jix ja waoc yin ja c'ul, ẍi Jesús tet naj. Jix wa'xi xa c'al sc'ul jun smoso naj capitán tu' yet jun txolan tu'. 14Jix to naj Jesús bey sna naj Pedro tu'. Ja' titu' jix yiloni, tol telantoj ix sni' naj Pedro tu' yu jun k'ak'al ya'bil. 15Catu' jix oc mitx'an Jesús tu' yin sk'ab ix, ja' yet tu', catu' jix el jun k'ak'al ya'bil tu' yin ix, catu' jix a waan ix, catu' jix c'oli yak'le servil eb yu ix. 16Jaxa yet yey c'ualil xin, ec'al eb ey oc pena espíritu yin jix apni sc'atan naj Jesús. Asan ch'an yu jun k'aneal jix el can eb pena espíritu yin eb yu naj Jesús tu'. Ja'c'ala' pax masanil eb ánima ya' ey, jix wa'xi c'al can sc'ul eb masanil yu naj. 17Jix c'al yunen wan tzet jix el yunen Jesús ti' xin, yet watx' chi yun el tzet jix yal naj ẍejab Dios chi yij Isaías yet tax peyxa, yet jix yalon naj jaxca ti': “Ja' naj jix i'on el cu ya'ilal kin, catu' jix yak'on jul cu c'ul yin yal c'al tzet ya'ilal chi cu ioni,” ẍi. 18Ja' yet jix yilon Jesús tol man xa ánima oj jix oc joyan xa c'al yintaj, jix yijban ec'toj eb scuywom bey jun xa sk'axepal ja' mar. 19Pero ja' yet c'am to chi ec'toj eb tu', jix apni jun cuywam yin sley Moisés sc'atan naj, catu' jix yalon naj jaxca ti': —Mamin, yal c'al bey oj jaach toj, oj jin toj ja wetoj an, ẍi naj tet Jesús. 20Catu' jix yalon Jesús tet naj jaxca ti': —Ja' no' wax ey sna ch'en no', c'al no' tz'quin, ey sweyub no'. Pero jainti', cax c'al Ak'bil Wopiso yu Dios xol eb ket animail an, c'am nioj jin na bey chin weyi, ẍi Jesús tet naj. 21Jix yal pax jun xa ey oc s'ajil oj eb scuywom tet naj jaxca ti': —Mamin, oj jin ec' c'al cuywoj ja wintaj an. Asan xin, ak' nioj xa jin permiso an, chi woche chin muj can toj jin mam an, ẍi naj tet Jesús. 22Catu' jix yalon Jesús tu' tet naj jaxca ti': —Tzajlan cuywoj wintaj an. Ja' eb camnaj to el yul sat Dios, ja' eb chi ske' smujon can eb yet camnajil tu', ẍi Jesús tet naj. 23Jix lawi jun tu' xin, catu' jix octoj Jesús yul barco catu' jix oc pax toj eb scuywom yetoj. Catu' jix k'axpon eb tu'. 24Pero yet lalan sbey eb yiban ja' tu', catu' jix jul jun miman k'ae' caw jow. Jix c'oli sbilwi a sat ja', catu' jix to ja' yul te' barco tu'. Jal naj Jesús tu' xin, tol chi wey naj. 25Catu' jix tenle el sweyan naj yu eb scuywom tu', jix yalon eb tet naj jaxca ti': —Mamin, col jon, tol lalan cu pax ey yich ja', ẍi eb tet Jesús. 26—¿Tzet yuxan caw chex xiwi? ¿Tzet yuxan c'am che yaoc je c'ul yin Dios? ẍi naj Jesús tet eb. Jix lawi tu' xin, catu' jix a waan Jesús tu'. Catu' jix stenon oc tucan jun k'ae' tu', c'al ja' mar tu'. Catu' jix sjijen yoc tucan yu, tz'inini xa c'al. 27—¿Tzet la ye jun winaj ti'? yuxan chi yak' mandar k'ae' yetoj ja' mar, catu' chi sjijen tet, ẍi eb. 28Jix lawi jun tu' xin, jix ec' apnoj eb sk'axepal ja' bey jun lugar chi yij Gadara. Jix apni cawan winaj ey oc pena espíritu yin sc'atan naj Jesús titu'. Speto eb bey camposanto. Yel xa c'al ey smey eb, yuxan c'am mac chi ec' bey jun be tu'. 29Ja' yet jix yilon yin Jesús eb, catu' jix el yaw eb tu' jix yalon eb tet Jesús jaxca ti': —Jaach Sc'aal Dios, ¿tzet ja walon ja wet kin? ¿Tumi yin ey oj to c'al catu' chach jul yu jon ja waon oc yin sya'tajil? ẍi eb tet Jesús. 30Ja' scawilal eb tu' ey pax ec' jun miman bulan no' txitam lalan slo'on cultaj no'. 31Yuxan jix yal eb pena espíritu tu' tet Jesús jaxca ti': —Ta chon ja wujte el yin eb ánima ti', ja' yin no' txitam tu' chon ja wa can oc oj, ẍi eb tet Jesús. 32—Ocan nej yin no' xin, ẍi Jesús tet eb. Yuxan jix el eb yin eb ánima tu', catu' ja' yin no' txitam tu' jix oc can eb. Yuxan eyman jix to no' yu eb. Jix sk'ojon el sba no' masanil sat pac'an masanta' c'al jix ey apnoj no' xol ja' mar. Catu' jix jik'wi eytoj masanil no' xol ja' tu', catu' jix cam no'. 33Jal eb yilomal no' txitam tu' xin, caw jix xiw a eb. Yuxan jix to eb yin eymanil bey conob yu sto yalon eb tzet jix yun no' txitam tu' c'al yu eb jix el can pena espíritu tu' yin. 34Yuxan, masanil conob jix eltoj yilon Jesús tu', catu' jix sk'anon eb tet Jesús, tol chi sbos el sba naj yul sconob eb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\