FILIPENSES 4

1Jex wu'taj, jex wanab, caw cam c'ulnebil jex wu an. Caw chi woche chex to wil an, yutol jin tzala c'ulal je ye oc oj. Jin pajtzebal je ye pax oj. Yuxan, jex cam c'ulnebil wu an, caw tec'an che yute je ba je yaon oc je c'ul yin naj Kaawil. 2Ja' tinani', chin tewitoj tet ix Evodia yetoj tet ix Síntique, yet watx' junxane ojab chi yute sna'bal eb, yutol sno sba eb yul sk'ab naj Kaawil. 3Jaach wu'taj, ket mulnawomal, chin k'an e ach, tol chach colwa ja wa'nen el eb kanab titu', yutol ja' cawan eb kanab tu', caw jix stec'ba sba eb smulna wetoj yet jix jin ec' walon el sk'aneal yet colbanile. Yetoj pax oj, jix mulna naj Clemente wetoj, c'al wan xa eb tu'. Ja' eb tu', tz'ibebil xa toj sbi eb yul an libro bey tz'ibebil xa ey cu bi, jaon ey xa cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal ti'. 4Tzala jon nej yin naj Kaawil tobal k'inal. Chi wal junel xa an, tol caw chi cu tzalai. 5Sowalil caw watx' chi kute cu na'bal yil masanil ánima, yutol janic'xane catu' oj jul naj Kaawil. 6Manchej cu oc il yu junoj tzet yetal. Kal wej masanil tzet chi cu na' tet Dios yet chi cu txali. Ja' yet chi cu k'anon tzet yetal tet, sowalil chi kal pax yu diosalil tet. 7Ta jaxca tu' chi kute cu ba, ey watx' c'ulal snan cu xol yetoj Dios. Ja' cu watx' c'ulal ey oc cu xol tu', c'am chi na'cha el ku, yutol c'am xa chi alcha el oj, jantaj. Ta ey watx' c'ulal cu xol, teynebil cu pixan, c'al cu na'bal, yutol yet jon xa Cristo Jesús. 8Jaxa tinani', jex wu'taj, jex wanab, ka wej oc cu na'bal yin masanil tzet yetal yel, ja' wan smoo tol ey yel oc apnoj yul cu sat, ja' ton masanil tzet yetal jichan, masanil tzet yetal c'am spenail, c'al masanil tzet yetal watx', yetoj tzet yetal miman yel oc apnoj. Yetoj pax masanil tzet watx' yul sat Dios, yetoj wan smoo yal-le watx' k'ane yin, ja' yin tu' chi kaoc cu na'bal. 9Beybalne wej wan cuybanile yetoj wan xa tzet jix wal can e ex an. Masanil c'al wan tzet jix wal can e ex an, c'al tzet jix je yil pax oj, ja' che beybalne. Ta jaxca tu' chi el je yuneni, oj oc Dios je yetoj. Ja' Dios chi wa'neni, yet watx' ey watx' c'ulal cu nan cu xol yetoj. 10Ja' tinani', caw chin tzala yin naj Kaawil, yutol jix jin je na'tej junel xa, yet jix je yaontej je colwal e in an. Wotaj tol tu' c'al ta' na'an jin je yu, pero c'am bey che ya'tej je colwal e in an, yutol ma ske' je yaontej. 11Tu' c'al chi waltoj wan ti' e ex. Man yu oj tol c'am tzet e in, yuxan chi waltoj e ex. Yutol jix jin cuy jin ba wak'on tzala jin c'ul yin tzet ey ey jin an. 12Chi c'al el wak'len porobal masanil. Ey bey c'am nioj tzet ey ey jin. Ey bey xin, caw chi yak' pax sobra. Yuxan, cax c'al nonaj jin c'ul, chi yak' sobra tzet ey ey jin, cax c'al chi wak' wail, c'am nioj tzet chin lo', pero k'eynaj jin xa chi techa wu, catu' chin tzala yu bey c'al tet chi tit wiban an. 13Masanil c'al tzet chi ske' ku, yutol chi yak' yipal Cristo e on. 14Pero jaexti', watx' tzet jix el je yuneni, yutol jix je yatej je colwal e in an, yet ey jin oc yin sya'ilal ti'. Ja' tinani', jaxca tol jaex jun lalan je yaben sya'il wetoj titi' an. 15Jex a Filipos, je yotaj xa, ja' yet jix jin cha'on el yich walon el sk'aneal yet colbanile je xol, catu' yet jix jin tit Macedonia, asan jex colwanaj jex e in an. Asan jex jix je yak' jin gasto titu'. 16Ja'c'ala' yet jix jin ec' bey Tesalónica, jix je yatoj junel, cael je colwal e in yu jin gasto titu' an. 17Manaj je colwal tu' chin seya, manaj chi woche, yuxan chi waltoj wan ti' e ex. Pero chi woche tol caw miman chi yun spajtzen Dios wan che yak' ti' e in an. 18Jainti', miman tzet jix el jin cha'oni, tol tax chi yak' xa c'al sobra e in tinani'. Ja' jun je colwal jix jul yak' naj Epafrodito ti', k'ojbil c'al chi colwa e in an. Jaxca junoj tzet chi ak'le tet Dios, caw suk'uk'i yec' sab, ma jaxca junoj xaambal caw watx', jaxca tu' jun je colwal ti', yutol caw chi tzala Dios yetoj. 19Yuxan, oj yak' cu Diosal masanil c'al tzet chi oc je yu. Yutol miman tzet watx' ey yul sk'ab. Ja' ton wan tu' chi yak' e on jaon yet jon xa Cristo Jesús ti'. 20Miman ojab yel oc apnoj cu Diosal tobal k'inal, ja' ton naj cu Mam. Amén. 21Chi watoj scawil je c'ul je masanil jex yet jex Dios a lugar titu', jex junxane je ye yetoj Jesucristo. Tol chi ya pax toj scawil je c'ul eb ku'taj ey ec' wetoj titi' an. 22Yetoj pax eb yet xa Dios titi', c'al eb creyente chi mulna bey naj yaaw Roma ti', tol chi ya pax toj scawil je c'ul eb. 23Chi woche ey ojab ec' swatx' c'ulal naj Kaawil Jesucristo je yetoj je masanil titu'. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\