APOCALIPSIS 10

1Jix lawi jun tu', catu' jix wilon yeytej jun ángel bey satcan, tol miman yipal, catu' jix eyol sat tx'otx'. Jaxca tol spichil ye oc jun asun yin. Ey a jun jaxca k'uk'ulcan yin sjolom. Caw chi tzejeji sat jaxca yet chi chaw yajan c'u. Ja' yajan, jaxca pilali' chi nilxi k'ak' yin. 2Ey jun an yali' libro jajan i'bil a yu yul sk'ab. Jix ey swatx' yajan yiban ja' mar. Jal sq'uexan jix ey sat tx'otx'. 3Catu' jix awwi. Caw ip jix yun yawwi jaxca no' león, yet chi el yaw no'. Ja' yet jix lawi yawwi tu', catu' jix nilili a jaxca snilili a jujeb tujan c'u, catu' jix k'anabi. 4Jix lawi snili jujeb tujan c'u tu' sk'anab xin, catu' ian jix jin tz'ibe tzet jix wab tu', pero ey jun nuk'e jix oc bey satcan e in jaxca ti': —Tu' c'al cha c'uba yul ja c'ul tzet jix yal jujeb tujan c'u jix nilili tu', manchej ja tz'ibe, ẍi e in an. 5Ja' jun ángel tu', jix sq'uetxba a swatx' k'ab satcan, jun linan oc yiban ja' mar tu', c'al sat tx'otx' tu'. 6Ja' yet jix k'anabi, jix slocontej sbi naj iquis yin tobal k'inal, naj jix wa'nen satcan, c'al sat tx'otx', ja' mar, c'al masanil tzettaj yetal ey oc yin eb. Jix yal jun ángel tu' yet jix slocontej sbi Dios tu' jaxca ti': —Ja' tinani', c'am xa chi ec' tiempo. 7Yutol oj yun el tzetal na'bil xa c'al ta' yu Dios yet oj ẍa'on el yich xu'on strompeta jun yet sjuj ángel tu'. Ja' tzet na'bil xa ta' yu tu', albil yu tet eb yak'omal servil, ja' ton eb ẍejab, ẍi jun ángel tu'. 8Ja' jun nuk'e jix wab yoc bey satcan tu', jix k'anab pax a e in junel xa, jix yalon jaxca ti': —Asi'. Cha' an yali' libro jajan tu', an mitx'bil a yu jun ángel linan oc yiban ja' mar tu', c'al sat tx'otx' tu', ẍi e in an. 9Yu jun tu', yuxan jix jin to sc'atan jun ángel tu', catu' jix jin k'anon ec' an yali' libro tu' tet, jix yalon e in jaxca ti': —I'toj an, catu' cha lo'on an. Caw chi' julinaj xa c'al sto an yul ja ti', jaxca yal awcab. Pero oj c'a'boj el an yul ja c'ul, ẍi e in an. 10Catu' jix jin cha'on ec' an juun tu' tet jun ángel tu'. Catu' jix jin lo'on eytoj an an. Chi' julinaj xa c'al yoctoj yul jin ti', jaxca yal awcab. Pero jix c'a'bi el yul jin c'ul. 11Catu' jix al-le e in jaxca ti': —Sowalil oj ja wal junel xa, tzettaj yetal oj jul yiban conoblaj, yiban nacionlaj, yiban jun jun ti'eal-laj, c'al yiban eb rey, ẍi e in an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\