APOCALIPSIS 12

1Jix lawi jun tu', jix x'oxon a sba jun yechel bey satcan caw miman yel oc apnoj. Ey jun ix ix, ja' c'u ey oc spichil oj. Ja' xaaw ey oc sbatxluboj yajan. Catu' ja' lacaweb weycan ey a scorona oj. 2Mimejal xa ix. Caw chi el yaw ix yu sya'ilal jun unin tu'. Caw chi yoche chi colchai. 3Eyman jix x'ox a sba jun xa yechel satcan tu'. Ey jun miman cajin no' dragón. Jujeb sjolom, laoneb yuc'a'. Ey c'al a scorona jun jun sjolom tu'. 4Jun yet yox tujan weycan jix sloctej yetoj sne bey satcan, jix k'ojon ey sat tx'otx'. Jix lawi tu', jix apni linan sattaj ix ix mimejal xa tu', yutol chi c'al ali jun unin tu', catu' chi yoche no' chi ẍi' eytoj. 5Winaj unin jun jix ali yu ix tu'. Ja' ton oj ak'le yopiso yin yijban masanil nación yetoj jun ch'en k'ojoch. Jix ali c'al jun unin tu, catu' jix i'letoj sc'atan Dios bey sattaj sdespacho. 6Ja' jun ix tu', jix el a oj, jix to bey cusiltaj tx'otx'. Ja' ta' tu' watx' xa ye jun slugar yu Dios. Mil dos cientos sesenta c'u oj ak'le slo'be titu'. 7Catu' jix oc pax jun miman jowal bey satcan. Ja' jun babel ángel chi yij Miguel, yetoj eb yet ángelal, ja' eb jix ak'len jowal yetoj jun no' dragón tu'. Catu' jix syamban sba jun dragón tu' yetoj yángel yin eb. 8Pero ma yak' ganar eb. Yu jun tu', yuxan c'am xa slugar eb jix ak'le bey satcan. 9Jaxca ton ti' jix yun sk'ojle eltoj jun miman dragón tu'. Ja' c'al ton oc jun tu' yutenaj sba labail peyxa. Ja' ton diablo, jun Satanás. Jun chi etnen masanil ánima sat tx'otx' ti'. K'ojbil eytej diablo sat tx'otx' yetoj c'al eb yángel. 10Catu' jix waben yoc jun aw bey satcan, caw ip jix yun yalon jaxca ti': —Ja' tinani' jix txeclo a jun colbanile chi yak' cu Diosal. Jix x'oxon pax el oj tol caw ey yipal, catu' Yaaw yei. Ja' Cristo ak'bil yopiso yu, ja' naj jix tx'oxon el oj, tol ja' chi ijban masanil. Yutol ja' jun naj chi ak'on queja yin eb ku'taj, eb kanab tet Dios yet c'ualil c'al ak'balil, ja' ton naj diablo, k'ojbil xa eltoj. 11Ja' eb tu', jix yak' ganar eb yutol jix cam jun naj Yune' Me' tu' sya'il oj eb yet jix el ẍiq'uil. Jix yak' pax ganar eb, yutol tec'an jix yute sba eb yak'on sba testigoal yin. C'am nioj jix xiw eb scami, ja' ti' yet eb, tol bejan jix yute sc'ul eb scami. 12Yu jun tu', yuxan tzala jon nej jex satcanlaj. Tzala jon nej cu masanil ey jon ec' bey satcan ti'. Pero ok'bal jex c'ul jex ey jex ec' sat tx'otx', c'al jex ey jex ec' yibanlaj ja' mar. Yutol jix ey apnoj diablo e ex tu'. Caw chi jowbi a sic'lebil, yutol yotaj, tol txenxane stiempoal, ẍi. 13Ja' yet jix yilon jun no' dragón tu', tol jix k'ojle eytoj sat tx'otx', catu' jix c'oli yujtele ec' ix alinaj yune' tu' yu. 14Pero jix ale oc caab xic' ix caw mimej, laan jaxca xic' no' mimej águila. Catu' jix to jenenoj ix bey slugar bey cusiltaj tx'otx' yet watx' c'am chi mi'cha ix yu jun tu'. Ja' ta' tu' oj ak'le slo'be ix nan scan jabil. 15Ja' yet tu' ey jun miman ja' jix pitzc'u a yu jun pena no' tu'. Ja' yul sti' chi eltej. Chi yoche chi i'letoj ix tu' yu jun ja' tu'. 16Pero ja' tx'otx' tx'otx' jix colon can el ix. Jix jajcha jun miman jolan yul tx'otx'. Catu' ja' tu' jix to can tobton jun miman ja' tu'. 17Catu' jix tit sjowal jun no' dragón tu' yin ix sic'lebil, yuxan jix to yak'le jowal yetoj wan xa eb yune' ix. Eb chi jijen ẍejbanil Dios, eb tec'an chi yute yaon oc sna'bal yin sk'ane Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\