APOCALIPSIS 14

1Jix lawi tu', catu' jix wilon an, ey jun naj Yune' Me', linan ec' sjolom wonan Sion. Ey ec' ciento cuarenta y cuatro mil eb yetoj. Tz'ibebil oc sbi jun naj Yune' Me' tu' yin spalan jun jun eb, c'al sbi Smam. 2Catu' jix waben an, jix oc jun nuk'e bey satcan. Caw chi nilili jaxca snilili mimej ja', ma jaxca snilili sbilwi c'u. Jaxca tol ey ec'al oj ánima chi quenon ec'al oj arpa. 3Ey eb chi bit'nen jun ac' bit' sattaj sdespacho yetoj sattaj eb canwan tzet yetal iquis, c'al sattaj eb anciano. C'am junoj mac txequel chi ske' scuycha jun bit' tu' yu. Asanne eb ciento cuarenta y cuatro mil manbil xa el xol ánima sat tx'otx', asan eb chi ske' sbit'neni. 4Ja' eb tu', c'am junel oj jix s'ilbinentoj sba eb yin amulal, ma pax yi' yetbi. Ja' eb tu', tzajan c'al eb yintaj jun naj Yune' Me' tu' bey c'al chi to coj. Jix mancha el eb xol ánima. Yu jun tu', yuxan laan eb jaxca junoj babel sat awo chi ak'le tet Dios, c'al tet jun naj Yune' Me' tu'. 5C'am slek'ti'al eb chi ilchai. C'am junoj spenail eb jix txeclo a sattaj sdespacho Dios. 6Catu' jix wilon yec' jenen oj jun xa ángel bey snan satcan. Ja' sk'aneal yet colbanile tol ey c'al yin tobal k'inal i'bil oc yu. Catu' jix yalon el snan xol ánima bey jun jun nación, c'al bey jun jun conob yul yiban k'inal, c'al bey jun jun ic'aale, c'al bey jun jun ti'eal, jix c'al yab eb masanil. 7Caw ip yalon tet eb jaxca ti': —Xiwan nej tet Dios. Al wej watx' k'ane tet, yutol tuxa chi jul stiempoal chi na'le oc je yin yu. I' wej ey je ba tet, yutol ja' jix wa'nen satcan, yetoj sat tx'otx', c'al ja' mar, yetoj snuk'laj ja', ẍi jun ángel tu'. 8Ey jun xa ángel tzajan sjul yintaj jun babel tu', catu' jix yalon pax jaxca ti': —Jix ey q'uey jun miman conob Babilonia. Jix ey q'ueyi. Ja' jun conob tu' jix etnen el masanil nacionalaj yetoj yamulal. Jaxca tol jix oc jun jun nación tu' yin uq'uem anil yu, ẍi jun ángel tu'. 9Catu' ey jun xa yet yox ángel tzajan yintaj jun yet scaab tu'. Caw ip pax yalon jun xa tu' jaxca ti': —Ja' eb chi yi' ey sba tet jun chi yij No' tu', c'al tet yechel, eb jix ẍa' oc yechel yin spalan ma yin sk'ab, 10sowalil oj jul jun miman sya'ilal yiban eb yu Dios. Jaxca an vino caw jow, c'am nioj scalil jix oqui, quey tu' sjowal sc'ul Dios oj jul yiban eb. Caw jow sic'lebil. Caw oj yab sya'il eb snan xol k'ak' k'ak' yetoj azufre sattaj eb yángel Dios, yetoj sattaj jun naj Yune' Me' tu'. 11Ja' jun lugar bey oj ẍa' sya'ilal eb tu' chi a wacac smuc'al tobal k'inal. C'am xewilal yu eb c'ualil, c'al ak'balil. Ja' eb jix yi' ey sba tet jun chi yij No' tu', c'al tet yechel, eb jix ẍa' oc sbi jun no' tu' yechel oj, ja' eb oj aletoj titu', ẍi jun ángel tu'. 12Yuxan ja' mac jex txequel yet jex xa Dios, mac jex jijyom jex tet tzet chi yal ẍejbanil, catu' che yaon oc je c'ul yin Jesús, sowalil caw tec'an che yute je ba yet che yaben sya'il, ẍi jun ángel tu'. 13Jix lawi tu', jix waben yoc jun aw bey satcan. Jix yalon e in jaxca ti': —Tz'ibe jun xa tzet oj wal e ach ti': “Ja' tinani', caw watx' yet eb ta chi cam eb, eb ey oc yul sk'ab Yaawil.” Caw yel jaxca ton tu' yalon naj Yespíritu Dios, yutol oj xew eb yin smulnail. Ja' wan tzettaj yetal watx' jix el yunen eb oj toj yetoj eb bey satcan, ẍi. 14Jix lawi tu', catu' jix wilon jun sajin asun. Ey jun naj laan yili jaxca jun mac Ak'bil Yopiso yu Dios xol eb ánima chotan oc yiban jun asun tu'. Ey oc jun corona oro yin sjolom, catu' mitx'bil a jun jox c'upbal trigo caw eel yu. 15Catu' jix eltej jun xa ángel yul stemplo Dios tu'. Jix yalon yin ipal tet jun chotan ey yiban asun tu' jaxca ti': —A octoj ja jox tu' xol ixim trigo, catu' cha c'uponi, yutol jix jul stiempoal. Yutol jaxca ixim trigo tajnaj xa el oj, quey tu' eb ánima bey sat tx'otx', ẍi tet. 16Eyman c'al jix ya octoj sjox jun chotan oc yiban asun tu' bey sat tx'otx. Jix yi'on a ánima jaxca yet chi a trigo. 17Catu' jix eltej jun xa ángel yul stemplo Dios bey satcan. I'bil pax oc jun jox yet trigo caw eel yu. 18Jix eltej jun xa ángel bey ey octoj jun sme'ail xaambal. Ja' jun tu' ey yopiso yak'on mandar k'ak' k'ak'. Caw ip yalontoj tet jun xa ángel mitx'bil a jox tu' jaxca ti': —A octoj ja jox caw eel tu', yutol ja' an uva bey sat tx'otx', caw k'an xa an, ẍi naj tet. 19Catu' jix yaon octoj sjox jun ángel tu' sat tx'otx'. Catu' jix yi'on a wan uva tu' masanil. Catu' jix yaon octoj an yul jun miman tec'bal uva. Ja' jun tu' chi yal yel oc apnoj sjowal sc'ul Dios. 20Ja' jun tec'bal uva tu', ja' sti' el conob ey. Jaxca chi yun stec'le eltej yal uva sic'lebil, jaxca tu' jix utele eb ánima tu'. Caw naat jix to wan ẍiq'uil eb jix el tu', jaxca snaatil bey chi oc sfreno no' che, quey tu' bey jix a lian oj. Ochenta legua bey jix a lian oj. Jaxca xa c'al junoj pam ja'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\