APOCALIPSIS 15

1Jix lawi tu', jix wilon jun xa yechel bey satcan, tol caw miman yel oc apnoj. Caw jix q'uey a jin c'ul wilon an. Jujwan ángel yetoj jujeb slawub sya'ilal. Ja' jujeb sya'ilal tu' oj tz'ajtzen masanil sjowal sc'ul Dios. 2Jix wilon pax jun tzet yetal jaxca ja' mar, nen calan yetoj k'ak' xa c'al yili. Ey wan eb linan ec' scawilal tu'. Ja' eb tu', ja' ton eb jix ak'on ganar jun chi yij No' tu', c'al yechel, catu' jix yak'on ganar yiban snumeroal sbi, yutol ma ẍa' eb. Lalan squenon jun jun yarpa eb jix yak' Dios. 3Chi sbit'ne eb jun sbit' naj Moisés, naj yak'omal servil Dios. catu' chi sbit'nen eb jun sbit' naj Yune' Me'. Chi yal jun bit' tu' jaxca ti': Jaach Kaawil, jaach cu Diosal, masanil tzettaj chi c'al ske' ja wu. Caw miman yel oc apnoj jantaj tzet cha wa'ne, caw chi q'uey a cu c'ul kiloni. Caw yel, watx' c'al ja beybal, Catu' caw jichan jaach sreyal masanil nación. 4¿Toj ey junoj mac txequel c'am chi xiw e ach, Kaawil? ¿Toj ey junoj mac c'am chi alon watx' k'ane e ach? Yutol asan jaach tz'ajan jaach. Oj tit ánima bey masanil nación, catu' oj jul yi'on ey sba eb e ach, yutol jix yil eb, tol jichan c'al chi yun ja na'on oc yin ánima, ẍi eb. 5Jix lawi c'al tu', jix wilon sjajcha jun cuarto asan Dios ey yet yul stemplo bey satcan, jun bey c'uan ec' sley. 6Ja' tu' jix wil yeltej jujwan ángel. I'bil oc jujeb sya'ilal yu eb. jun jun c'al yet jun jun eb. Ey oc jun jun caw saj pichile yu jun jun eb caw chi tzejeji. Ey oc jun jun oro cincho xam sc'ul jun jun eb. 7Ey jun xol eb canwan tzet yetal iquis jix ak'on jun jun oro sec' tet jun jun eb ángel tu'. Ja' jun jun sec' eb jix ak'le tu', nonaj yetoj sjowal sc'ul Dios, ja' Dios iquis c'al yin tobal k'inal. 8Jix no el yul jun cuarto tu' yu smuc'al tzejejial c'al yipal Dios. C'am junoj mac comon c'al chi ske' yoctoj yul templo tu' masanta' c'al jix lawi jujeb castigo i'bil oc yu eb ángel tu' sjujwanil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\