APOCALIPSIS 16

1Jix lawi tu', catu' jix waben yoc jun aw bey jun cuarto tol asan Dios ey yet. Caw ip yalon tet eb ángel tu' sjujwanil jaxca ti': —Asi' wej, sec' wej ey tzetal ey ey yul jujeb sec' tu' sat tx'otx'. Ja' sjowal sc'ul Dios ey ey yul, ẍi. 2Catu' jix to jun babel ángel tu', jix bet sec'on ey tzet ey ey yul sec' tu' sat tx'otx'. Catu' jix pitzc'u a wan mimej ya'bil yin smimanil jantaj eb bey ey oc yechel jun chi yij No' tu', catu' chi yi'on pax ey sba eb tet yechel. Caw pena wan ya'bil tu', catu' caw ya'. 3Jix lawi tu', jix sec'on ey jun yet scaab ángel tzet ey ey yul sec' yiban ja' mar. Jix oc ja' mar tu' chic'al jaxca ẍiq'uil camom. Yu jun tu', yuxan jix cam masanil tzet ey eytoj xol-laj ja'. 4Catu' jix sec'on ey jun yet yox ángel tzet ey ey yul sec' yiban ja' mimej ja', c'al yiban snuk' ja'. Jix oc pax ja' chic'al. 5Catu' jix waben an, jix yalon jun ángel yaawil ja' ja' jaxca ti': —Jaach jin Dios, asan jaach jichan jaach. Ey jaach ec' tinani', ey jaach c'al ta' ec' yet tax yichbanil. Jichan c'al jix yun ja na'on oc yin eb yetoj jun tzet jix el ja wunen ti'. 6Yutol ja' eb ánima, jix mak'on el ẍiq'uil eb ja wet, c'al yetoj eb ja chejab. Yu jun tu', yuxan asan chic' cha wak' yuc' wan ánima ti' tinani'. Yuxan smoo ton quey tu' chi elol yiban eb, ẍi jun ángel tu'. 7Catu' jix waben an, jix k'anab eltej jun mac txequel bey sme'ail xaambal jaxca ti': —Yel Kaawil, jaach Dios, chi c'al ske' masanil tzet yetal ja wu. Yin yel c'al yin sjichanil jix ja wute ja na'on oc yin, ẍi. 8Catu' jix sec'on ey jun yet scan ángel tzet ey ey yul sec' yiban c'u. Catu' jix ak'le yip c'u tu' yak'wi tz'a' ánima yetoj sk'ak'al. 9Caw jix tz'a' ánima masanil yu sic'lebil. Pero ma c'al ta' sna' sba eb nioj. Ma pax yal eb tol miman yel oc apnoj Dios. Ja' ti' yet eb, tol jix bawa a eb yin, yutol ey yipal Dios yak'on wan sya'ilal yiban eb. 10Catu' jix sec'on ey jun yet sjo' ángel tzet ey ey yul sec' yiban sdespacho jun chi yij No' tu'. Yuxan jix k'ej jol can el masanil bey ey oc naj yin yaawilal tu'. Ja' eb ánima tu, caw chi ẍi' ey yak' yu sya'ilal. 11Pero ja'c'ala' ma c'al ta' sna' sba eb nioj. Tol jix bawa a eb yin Dios a satcan yu sya'il chi yab eb, c'al yu wan ya'bil jix elol yin smimanil eb tu'. 12Catu' jix sec'on ey jun yet swaj ángel tzet ey ey yul sec' yiban ja' miman ja' chi beyi, chi yij Eufrates. Jix tan a ja' ja' Eufrates tu', yu yoc sbe ja' tu' sbe oj eb yaaw oj tit bey chi aol c'u. 13Catu' jix wilon an, ey ec' jun no' dragón, yetoj jun chi yij No', c'al jun chi tz'aj yal oc sba ẍejab oj Dios. Chi eltej jun jun pena espíritu yul jun jun sti' eb. Jaxca yili no' patz'a, quey tu' yili wan espíritu tu' yoxwanil. 14Ja' wan tu', ja' oxwan pena espíritu tol chi ske' yu x'oxon milagro. Jix to eb syamba oc sba jantaj mimej yaaw yul yiban k'inal, yu yak'len jowal eb yetoj Dios yet jun c'ual miman yel oc apnoj yet Dios, ja' Dios tol chi c'al ske' yu masanil. 15“Ab wej, jaxca chi yun sjul junoj elk'om, jaxca tu' oj yun jin jul an. Caw watx' je yet mac jex chex majwai. Che ya' ilne je pichil. Jal jex tol man to watx' oj je ye xin, catu' oj jin jul an, jaxca tol t'iran jex el oj, catu' oj jex ec' t'irt'on sattaj masanil ánima. Caw oj je yak' je q'uixwil oj,” ẍi naj Kaawil. 16Ja' eb pena espíritu tu', jix syamba oc sba eb mimej yaaw bey jun lugar chi yij Armagedón yin sti' hebreo. 17Catu' jix sec'on ey jun yet sjuj ángel tzet ey ey yul sec' xol k'ae'. Catu' jix eltej jun k'ane yul sdespacho Dios, bey jun cuarto asan Dios tu' ey yet, jix yal jun k'ane tu' yin ipal jaxca ti': —Jix lawi, ẍi. 18Catu' eyman jix letz'lon a, catu' jix c'oli sbilwi c'u. Ey wan xa tzet jix nilili a oj. Ey jun miman quixcab jix eq'ui. Yechel tax c'am to ánima yul yiban k'inal, c'am to bey chi ec' junoj quixcab jaxca jun tu'. 19Ja' jun miman conob, ox po'an jix yune. Jix ey q'uey masanil conoblaj yul yiban k'inal. Jix na'letej spenail miman conob Babilonia yu Dios. Catu' jix yaontoj jun miman sya'ilal yiban eb yu sjowal sc'ul. Jaxca tol jix ak'le wan vino caw jow yuc' eb yu Dios. 20Jix q'uey el masanil tx'otx' tx'otx' sutqui'taj jix can snanlaj ja', c'al masanil wonanlaj. 21Catu' jix jul mimej sajbat. Ey mi junoj quintal yalil jun jun. Jix bawa a ánima yin Dios yu sajbat tu', yutol caw ya' chi yab eb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\